Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 5 - Tuần 6 - Năm học 2019-2020

I.Mục tiêu:

-Nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn.

-Xác định khi nào nên dùng thuốc.

-Nêu những điểm cần chú ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.

*KNS:Xử lí thông tin ,phân tích đối chiếu để dùng thuốc đúng cách,đúng liều,an toàn.

II.Đồ dùng dạy học: Hình trang 24,25 SGK.

III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:

• Nội dung:

a) Hoạt động 1:Liên hệ thực tế

b) Hoạt động 2:Thực hành

c) Hoạt động 3:Trò chơi”ai nhanh,ai đúng?”

• Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh

• Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhóm 4

 

docx7 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 5 - Tuần 6 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 06 : THÁNG: 10 NĂM HỌC; 2019- 2020 Lớp: 5D
Thứ
Ngày
Buổi
Mơn
Tên bài dạy
Hai
30/09/
2019
Sáng
SHĐT
Chào cờ
Tập đọc 
Sự sụp đổ của chế độ a- pác- thai
Tốn
Luyện tập
T Anh
T Anh
Ba
01/10
Sáng
Chính tả
Nhớ- viết: Ê- mi- li, con
Tốn
Héc - ta
Thể dục
Mĩ thuật
Khoa học
Dùng thuốc an tồn
Tư
02/10
Sáng
Tập đọc 
Tác phẩm của Si- le và tên phát xít
Tốn
Luyện tập
Địa lí
Đất và rừng
Đạo đức
Cĩ chí thì nên (T2)
Kể chuyện
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Năm
3/10
sáng
TLV
Luyện tập làm đơn
Tốn
Luyện tập chung
LTVC
Ơn tập: MRVT: Hữu nghị- hợp tác
Lịch sử
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 
Kĩ thuật
Chuẩn bị nấu ăn
Sáu
4/10
Sáng
TLV
Luyện tập tả cảnh
Tốn
Luyện tập chung
Khoa học
Phịng bệnh sốt rét
LTVC
Ơn tập: MRVT: Hữu nghị- hợp tác
SHL
SH chủ nhiệm 
Hiệu trưởng Tổ trưởng Người viết kế hoạch
TUẦN 6
Thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019
Tập đọc(tiết 11)
SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI
I.Mục tiêu :
-Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.
-Hiểu nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu.(Trả lời các câu hỏi SGK )
II.Đồ dùng dạy học:Tranh,ảnh minh họa trong SGK.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
.Các hoạt động:
a) Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc: 
 b) Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:
 c)Hoạt động 3:Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
Phương pháp: Sắm vai, nêu gương, hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Toán(tiết 26)
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
-Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích.
-Biết chuyển đổi các ĐV đo diện tích,so sánh các ĐV đo diện tích và giải các bài toán có liên quan.
-Làm bài 1 a( 2 số đo đầu), 1b( 2 số đo đầu), bài 2, bài 3 (cột 1), bài 4.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Bài 1:
-YC hs đọc yc bài
Bài 2: 
-YC HS đọc
Bài 3: 
-YC HS đọc
Bài 4: 
-YC HS đọc
Phương pháp: hỏi đáp, 
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2019
Chính tả(tiết 6)
Ê-MI-LI,CON
I.Mục tiêu :
-Nhớ viết đúng bài CT,trính bày đúng hình thức thơ tự do.
-Nhận biết được các tiếng có chứa ưa/ươ và cách ghi dấu thanh theo yc của BT2; tìm được tiếng chứa ưa, ươ thích hợp trong 2,3 câu thành nhữ, tục ngữ ở BT 3.
*HSHTT làm đầy đủ BT3, hiểu nghĩa các thành ngữ, tục ngữ.
II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Hướng dẫn HS nhớ-viết:
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 2:bài 3 HSHTT
Phương pháp: hỏi đáp, luyện phát âm
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Toán(tiết 27)
HÉC-TA
 I.Mục tiêu: Biết:
-Tên gọi,kí hiệu,độ lớn của đơn vị đo diện tích Héc-ta.
-Biết quan hệ giữa Héc-ta và mét vuông.
-Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích(trong mối quan hệ với Héc-ta) 
-Làm bài 1a( 2 dòng đầu) 1b( cột đầu) ,Bài 2.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Giới thiệu đơn vị đo diện tích Héc-ta:
Thực hành:
Bài 1: bài 2
Phương pháp: hỏi đáp, 
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Khoa học(tiết 11)
DÙNG THUỐC AN TOÀN
I.Mục tiêu:
-Nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn.
-Xác định khi nào nên dùng thuốc.
-Nêu những điểm cần chú ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.
*KNS:Xử lí thơng tin ,phân tích đối chiếu để dùng thuốc đúng cách,đúng liều,an tồn.
II.Đồ dùng dạy học: Hình trang 24,25 SGK.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
a) Hoạt động 1:Liên hệ thực tế
b) Hoạt động 2:Thực hành
c) Hoạt động 3:Trò chơi”ai nhanh,ai đúng?”
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Thư ù tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019
Tập đọc(tiết 12)
TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT
I.Mục tiêu:
-Đọc đúng các tên người nước ngoài trong bài ; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.
-Hiểu ý nghĩa : Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. ( Trả lời được các câu hỏi 1,2 ,3)
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS luyện đọc:
Hướng dẫn tìm hiểu bài:
Hoạt động 3:Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Toán(tiết 28)
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu: Biết :
-Tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học. Vận dụng để chuyển đổi, so sánh số đo diện tích.
-Giải các bài toán có liên quan đến diện tích.
-Làm bài 1a,b, bài 2,3.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Bài 1:
-YC HS đọc yc bài
Bài 2:
-YC HS đọc yc bài
Bài 3:
-YC HS đọc yc bài
Phương pháp: hỏi đáp,
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Địa lí(tiết 6)
ĐẤT VÀ RỪNG
I.Mục tiêu:
-Biết các loại đất chính ở nước ta : đất phù sa và đất phe-ra-lít:
-Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lít:
+Đất phù sa : được hình thành do sông ngòi bồi đắp, rất màu mỡ ; phân bố ở đồng bằng.
+Đất phe-ra-lít : có màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn; phân bố ở vùng đồi núi.
-Phân biệt được rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn :
+Rừng rậm nhiệt nhiệt đới : cây cối rậm, nhiều tầng.
+Rừng ngập mặn : có bộ rễ nâng khỏi mặt đất.
-Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa, đất phe-ra-lít ; của rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ (lược đồ) : đất phe-ra-lít và rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng đồi , núi ; đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, rùng ngập mặn chủ yếu ở vùng đất thấp ven biển.
-Biết một số tác dụng của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta : điều hòa khí hậu, cung cấp nhiều sản vật đặt biệt là gỗ.
*HSHTT:Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí.
*GDMT:Chúng ta cần phải bảo vệ, trồng cây, không chặt phá rừng bừa bãi .
*TKNL:Một số biện pháp bảo vệ rừng.
*BĐKH:Chặt phá rừng làm cây khơng thể hấp thụ co2 trong khí quyển mà cịn giải phĩng khí CO2, con người tạo ra CO2 bằng cách đốt nhiên liệu hố thạch, thay đổi sử dụng đất,ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây
II.Đồ dùng dạy học:Bản đồ địa lí TN VN
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Hoạt động 1: Các loại đất chính ở nước ta
Hoạt động 2: Rừng ở nước ta
Hoạt động 3: Vai trị của rừng
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh, trực quan
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Đạo đức(tiết 6)
CÓ CHÍ THÌ NÊN (T2)
I.Mục tiêu:
-Biết được 1 số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.
-Biết được : Người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.
-Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
-Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập kế hoạch vượt qua khó khăn.
*ĐĐ HCM:Rèn luyện cho HS phẩm chất ý chí,nghị lực theo gương Bác Hồ.
*KNS:Đặt mục tiêu vượt khĩ khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập.
II.ĐDDH:Một số mẩu chuyện về những tấm gương vượt khó.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Hoạt động 1:Kể về tấm gương cĩ chí thì nên mà em biết(BT 3): 
Hoạt động 2: Tự liên hệ (BT 4)
Phương pháp: Sắm vai, nêu gương, hỏi đáp
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Kể chuyện (tiết 6)
 ÔN TẬP CÁC BÀI KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC
I.Mục tiêu:
-Đọc đúng kể đúng mẫu chuyện theo đề bài
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: 
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
 a)Hoạt động 1:Hướng dẫn kể
b)Hoạt động 2:Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019
Tập làm văn(tiết 11)
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I.Mục tiêu:
-Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết,trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng.
*KNS:Thể hiện sự cảm thơng,chia sẻ nổi bất hạnh những nạn nhân chất độc màu da cam.
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh ảnh về thảm họa mà chất độc da cam gây ra.
-Bảng phụ ghi sẵn những tiêu chuẩn đánh giá một tờ đơn:
 +Đơn viết có đúng thể thức không?
 +Trình bày có sáng kiến không?
 +Lí do,nguyện vọng viết có rõ không?
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1:
Bài 2:
-YC HS đọc yc bài tập
Phương pháp: hỏi đáp, trực quan
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Toán(tiết 29)
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:Biết:
-Tính diện tích các hình đã học.
-Giải các bài toán liên quan đến diện tích.Làm bài 1,2.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Thực hành:
Bài 1, 2
Phương pháp: hỏi đáp
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Luyện từ và câu(tiết 11)
Mở rộng vốn từ :HỮU NGHỊ-HỢP TÁC
I.Mục tiêu:
-Hiểu được nghĩa các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích hợp theo yc của BT1,2. Biết đặt câu với 1 từ, 1 thành ngữ theo yc BT3,4.
*HSHTT đặt được 2,3 câu với 2,3 thành ngữ ở BT4.
II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ kẻ sẵn bảng phân loại để HS làm BT 1,2.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Bài 2: Bài 3:
Phương pháp: hỏi đáp, mở rộng vốn từ
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Lịch sử(tiết 6)
QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
I.Mục tiêu:
-Biết ngày 5-6-1911 tại bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh),với lòng yêu nước thương dân sâu sắc,Nguyễn Tất Thành (tên của Bác Hồ lúc đó) ra đi tìm đường cứu nước.
*HSHTT:Biết vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết chí ra đi tìm con đường mới để cứu nước: không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó.
II.Đồ dùng dạy học: 
-Bản đồ hành chánh VN.
-Tranh ,ảnh trong SGK.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Hoạt động 1: Tìm hiểu thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành: (cá nhân)
 Hoạt động 2: Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành ( nhóm cặp)
 Hoạt động 3 : Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước( nhóm 3)
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Kĩ thuật(tiết 6)
CHUẨN BỊ NẤU ĂN
I.Mục tiêu:
-Nêu được tên những công việc nấu ăn.
-Biết thực hiện một số công việc nấu ăn. Có thể sơ chế được một số thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đình.
-Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình.
 II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh ảnh SGK.
-Rau xanh, củ quả tươi, dao gọt.
-Phiếu đánh giá KQ học tập.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Hoạt động 1:Chọn thực phẩm.
Hoạt động 2: Sơ chế thực phẩm
 Hoạt động 3:Đ ánh giá kết quả học tập
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Thứ sáu , ngày 4 tháng 10 năm 2019
Tập làm văn(tiết 12)
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.Mục tiêu:
-Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong hai đoạn văn trích (BT1)
-Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước ( BT2).
II.Đồ dùng dạy học:Chuẩn bị một số bảng phụ để HS làm bài tập.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Bài 2, 
*GDMT: Bảo vệ nguồn nước, không bỏ rác , xác chết động vật xuống sông
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Toán(tiết 30)
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:Biết :
-So sánh phân số,tính giá trị biểu thức với phân số.
-Giải bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Làm bài 1, bài 2( a,d) ,bài 4.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Thực hành:
Bài 1: bài 2, 4
Phương pháp: hỏi đáp, 
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm nhỏ
Khoa học(tiết 12) 
PHÒNG BỆNH SỐT RÉT
I.Mục tiêu:
-Biết nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh sốt rét.
*GDMT:Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ gậy và tránh để muỗi đốt.
*KNS:Tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt tác nhân gây bệnh và phịng tránh bệnh.
*BĐKH:Nhiệt độ ấm hơn cho phép các lồi con trùng gây bẹnh và kí sinh trùng như muỗi xuất hiện ở nhửng vùng mới đem theo các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết
 II.Đồ dùng dạy học:Hình trang 26,27 SGK
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung: 
Hoạt động 1:Nguyên nhân gây bệnh sốt ré
Hoạt động 2:Cách phòng bệnh sốt rét
Phương pháp: hỏi đáp, xem tranh
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4
Luyện từ và câu(tiết 12)
 ÔN TẬP CÁC BÀI LTVC ĐÃ HỌC
.Mục tiêu:
-Hiểu được nghĩa các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích hợp theo yc .Biết đặt câu với 1 từ, 1 thành ngữ theo yc .
*HSHTT đặt được 2,3 câu với 2,3 thành ngữ .
II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ kẻ sẵn bảng phân loại để HS làm BT 1,2.
III. Nội dung, Phương pháp, Hình thức giảng dạy:
Nội dung:
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Bài 2: Bài 3
Phương pháp: hỏi đáp, mở rộng vốn từ
Hình thức: Cá nhân, tổ chức lớp tuyền thống kết hợp học nhĩm 4

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tong_hop_cac_mon_hoc_lop_5_tuan_6_nam_hoc_2019_2020.docx