Giáo án Toán Lớp 5 - Tuần 3 - Năm học 2015-2016

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

- Giúp HS chuyển một số phân số thành phân số thập phân.

- Chuyển hỗn số thành phân số.

- Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo ( tức là số đo viết dưới dạng hỗn số kèm theo tên một đơn vị đo )

2. Kĩ năng:

- Rèn học sinh nhận biết phân số thập phân nhanh.

- Chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số chính xác.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh say mê học Toán .

- Vận dụng điều đã họcvàothực tế để chuyển đổi, tính toán.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Phấn màu - Bảng phụ

· HS : Vở bài tập - Sách giáo khoa - Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc10 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 31/12/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 5 - Tuần 3 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 
Tiết 11: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Củng cố cách chuyển một hỗn số thành phân số. Ôn mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng.
2. Kĩ năng : 
- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với các hỗn số, so sánh các hỗn số (bằng cách chuyển về thực hiện các phép tính với các phân số, so sánh các phân số) .
3. Thái độ :
- Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác khi làm toán.
II. CHUẨN BỊ :
GV : Phấn màu , bảng phụ
HS : vở BTT, bảng con
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1.Khởi động :
2.Bài cũ : Hỗn số (t.t.)
- Hỏi lại nội dung bài cũ, làm bài tập
- GV nhận xét.
3.Giới thiệu bài :
4.Phát triển các hoạt động:
- Hát .
- 4 HS nêu miệng
- HS làm bảng con .
Kiểm tra
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS 
luyện tập
Mục tiêu: Củng cố cách chuyển một hỗn số thành phân số. Ôn mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng. Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với các hỗn số, so sánh các hỗn số 
Bài 1 : Củng cố cách chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính 
- GV yêu cầu HS nêu các chuyển hỗn số thành phân số.
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2 : (a, d) So sánh hai hỗn số 
- Muốn so sánh hai hỗn số , ta làm như thế nào ?
Lưu ý cách trình bày :
VD : 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3 : Củng cố đổi đơn vị đo, viết dưới dạng phân số
- Cho HS nêu yêu cầu bài 3.
- Tổ chức HS thi đua theo dãy .
- GV chấm bài ,tổng kết thi đua.
à Lưu ý HS cần nắm vững cách cộng trừ , nhân , chia hai hỗn số cũng như các quan hệ giữa các đơn vị đo
Hoạt động cả lớp - cá nhân
- HS làm vào vở .
- HS nêu – Lớp nhận xét .
- Trao đổi ý kíên để thống nhất cách làm :
+ Chuyển từng hỗn số thành phân số 
+ Thực hiện so sánh các phân số mới tìm được.
- HS làm bài vào vở .
- HS sửa bài – Lớp nhận xét .
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- HS thi đua đổi trên vở mỗi dãy một cột:
a/ 1
- Tương tự với các bài còn lại b ; c ; d
Thực hành 
Hỏi đáp
Hs cá thể
Thảo luận 
Hỏi đáp
Luyện tập
Trực quan
Thi đua
Trực quan
Hoạt động2: Củng cố 
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học.
- Khi thực hiện các phép tính với các hỗn số hay so sánh các hỗn số, ta can lưu ý điều gì?
- Thi đua tính nhanh bài 4 
- GV tổng kết – tuyên dương.
Hoạt động lớp
- 3 HS nêu .
- HS thi đua các tổ làm tính trên phíếâu
- Lớp nhận xét .
Hỏi đáp
Thi đua 
5.Dặn dò :
- Chuẩn bị : Luyện tập chung
- Nhận xét tiết học .
- Hs lắng nghe
Rút kinh nghiệm : 
Toán 
Tiết 12 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 
- Giúp HS chuyển một số phân số thành phân số thập phân.
- Chuyển hỗn số thành phân số.
- Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo ( tức là số đo viết dưới dạng hỗn số kèm theo tên một đơn vị đo )
2. Kĩ năng: 
- Rèn học sinh nhận biết phân số thập phân nhanh. 
- Chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số chính xác.
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh say mê học Toán .
- Vận dụng điều đã họcvàothực tế để chuyển đổi, tính toán.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu - Bảng phụ 
HS : Vở bài tập - Sách giáo khoa - Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát .
2. Bài cũ: Luyện tập 
- Yêu cầu HS nêu cách viết hỗn số dưới dạng phân số , HS làm bảng con 
- HS trả lời .
- HS làm bảng con .
Kiểm tra
- GV nhận xét.
- Lớp nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Chuyển một phân số thành PSTP; hỗn số thành phân số.
Mục tiêu: HS được rèn kĩ năng chuyển một PS thành PSTP; hỗn số thành PS. 
Hoạt động cá nhân - lớp
Bài 1:
- Thế nào là phân số thập phân?
- PSTP là phân số có mẫu số : 10 ; 100 1000; .
Hỏi đáp
- Em hãy nêu cách chuyển từ phân số thành phân số thập phân?
- GV chốt ý.
- Hs nêu miệng
- Lớp nhận xét.
- GV hướng dẫn HS làm bài .
- 1 HS đọc đề, làm bài cá nhân.
- HS sưả bài - Nêu cách làm, HS chọn cách làm hợp lý nhất
Trực quan
Thực hành
Bài 2: 
Hs cá thể
- Hỗn số gồm có mấy phần?
- Hs trả lời
Hỏi đáp
- Em hãy nêu cách chuyển từ hỗn số thành phân số?
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- 1 HS đọc đề bài 2.
- HS làm bài
- HS sửa bài - Nêu cách làm chuyển hỗn số thành phân số.
Thực hành
- GV nhận xét
- Lớp nhận xét 
Hoạt động 2: Ôn tập mối quan
hệ giữa các đơn vị đo thông dụng.
Mục tiêu: Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng. 
Hoạt động nhóm đôi 
Bài 3:
- GV đặt câu hỏi cho HS nhớ lại mối quan hệ giữa đơn vị đo đề-xi-mét và mét 
- Hs theo dõi
Hỏi đáp
- Gv hướng dẫn HS làm bài mẫu . 
- HS thực hiện theo nhóm, trình bày trên giấy khổ lớn rồi dán lên bảng
Luyện tập
- GV nhận xét 
Hoạt động 3 : Chuyển số đo có
2 tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị đo (viết số đo dưới dạng hỗn số kèm thêm một tên đơn vị đo).
Mục tiêu: HS thực hiện chuyển đổi chính xác.
Hoạt động nhóm bàn
Bài 4:
- GV hướng dẫn HS làm bài mẫu.
 5 m 7 dm =5 m + m= 5m
- Yêu cầu HS làm bài .
- HS quan sát mẫu.
- HS thi đua thực hiện theo nhóm 
Trực quan
Thi đua
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.
- Lớp nhận xét
Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò 
Mục tiêu: HS ôn lại kiến thức vừa học 
- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức vừa học
- 3 HS nêu .
Hỏi đáp
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: “ Luyện tập chung”
- Nhận xét tiết học .
Rút kinh nghiệm : 
Toán
Tiết 13: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Cộng trừ hai phân số .Tính giá trị của biểu thức với phân số 
- Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo là hỗn số có một tên đơn vị. 
- Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó. 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn cho học sinh tính nhanh chính xác các bài tập cộng trừ 2 phân số, tìm thành phần chưa biết, tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của số đó. 
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS say mê môn học. Vận dụng điều đã học vào thực tế để tính toán. 
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, bảng phụ 
HS: Vở bài tập, bảng con, SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Kiểm tra lý thuyết + BT thực hành về hỗn số 
- Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm thế nào ? 
- HS làm bảng con .
Kiểm tra
- GV nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện
 tập
Mục tiêu: Rèn kĩ năng cộng trừ các phân số.
Hoạt động cá nhân - lớp
Bài 1: (a,b)
+ Muốn cộng ( trừ ) hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? 
- ta QĐMS hai phân số rồi cộng (trừ) hai phân số mới QĐMS .
Hs cá thể
Hỏi đáp
- Yêu cầu HS làm bảng con 
- HS làm bảng con .
Thực hành
- GV nhận xét . 
Bài 2: (a, b)
Hs cá thể
- GV đặt câu hỏi gợi mở 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi. 
- HS thảo luận để nhớ lại cách làm. 
Thảo luận
- Yêu cầu HS làm bài .
- HS làm vở .
Thực hành
- Lưu ý HS cách trình bày dấu bằng.
- HS sửa bài – Lớp nhận xét .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
- Lớp nhận xét .
Bài 3:
- GVhỏi yêu cầu HS giải thích vì sao lại chọn kết quả đó.
- HS làm miệng.
Hỏi đáp
Bài 4: ( 3 số đo:1;3;4)
- GV đặt câu hỏi cho HS 
-Viết số đo dưới dạng hỗn số, với phần nguyên là số có đơn vị đo lớn, phần phân số là số có đơn vị đo nhỏ. 
Hs cá thể
- GV hướng dẫn HS làm bài mẫu. 
- HS quan sát .
- HS thực hiện theo nhóm, trình bày trên giấy khổ lớn rồi dán lên bảng. 
Trực quan
Thực hành
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
- HS sửa bài – Lớp nhận xét . 
Bài 5:
- Yêu cầu HS đọc bài 5.
- GV gợi mở để HS thảo luận. 
- HS đọc đề bài 
- HS thảo luận và nêu:
+ Chia quãng đường AB thành 10 phần bằng nhau thì 3 phần dài 12 km.
+ Tìm được giá trị của 1 phần sẽ tìm được độ dài của quãng đường AB.
Trực quan
Thảo luận
Hỏi đáp
- Yêu cầu HS làm bài. 
- HS làm và chữa bài.
- GV chốt kết quả đúng.
- Lớp nhận xét 
Hoạt động 2: Củng cố 
Mục tiêu : HS ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động lớp
- Cho HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành PS. 
- HS trả lời.
- Lớp nhận xét .
Hỏi đáp
- GV nhận xét - tuyên dương
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Luyện tập chung” 
- Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm : 
Toán
Tiết 14: LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
 - Củng cố về phân chia hai phân số - tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số .
- Chuyển các số đo có 2 tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số với ø một tên đơn vị đo. 
- Tính diện tích của mảnh đất .
2. Kĩ năng: 
- Rèn tính nhanh, chính xác các kiến thức nhân chia 2 phân số. Chuyển đổi hỗn số có tên đơn vị đo. 
3. Thái độ: 
- Giúp HS vận dụng điều đã học vào thực tế, từ đó giáo dục học sinh lòng say mê học toán.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, bảng phụ 
HS : Vở bài tập, bảng con, SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập chung
- Kiểm tra lại kiến thức cộng, trừ 2 phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ.
- 3 HS nêu .
Kiểm tra
- GV nhận xét 
- Cả lớp nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập.
Mục tiêu: HS nắm vững được cách nhân chia hai phân số, tìm thành phần chưa biết, chuyển đổi số đo có 2 tên đơn vị thành số đo là hỗn số kèm theo một tên đơn vị đo, tìm giá trị PS của 1 số.
Hoạt động cá nhân – nhóm - cả lớp
Bài 1:
+ Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?
- ta nhân tử số với tử số mẫu số với mẫu số .
Hỏi đáp
+ Muốn chia hai phân số ta làm sao?
- ..ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược .
- Yêu cầu HS đọc đề bài 
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. 
Thực hành
- Yêu cầu HS làm bài .
- HS làm bài trên bảng con.
- GV nhận xét
- GV chốt lại cách thực hiện nhân chia hai phân số (Lưu ý kèm hỗn số).
Bài 2: 
- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?
- ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
Hỏi đáp
- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta làm sao?
- ta lấy thương nhân với số chia 
- GV nhận xét.
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở .
- HS đọc đề bài 2
- HS làm bài.
- HS sửa bài – Lớp nhận xét .
Trực quan
Thực hành
- GV nhận xét - chốt kết quả đúng.
Bài 3:
- Ta làm thế nào để chuyển một số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị?
- Viết số đo dưới dạng hỗn số, với phần nguyên là số có đơn vị đo lớn, phần phân số là số có đơn vị đo nhỏ.
Hỏi đáp
- GV hướng dẫn HS làm bài mẫu chuyển 2m 15cm thành 2m
- HS thực hiện theo nhóm, trình bày trên giấy khổ lớn rồi dán lên bảng 
- HS sửa bài – Lớp nhận xét .
Thực hành
- Giáo viên nhận xét – tuyên dương .
Bài 4:
- Bằng cách gợi mở, GVgiúp HS nêu cách tìm ra kết quả
Hoạt động 4: Củng cố 
- Hs thực hiện theo yêu cầu
Hoạt động nhóm 
Động não
Mục tiêu:Nhắc lại kiến thức vừa ôn
- Yêu cầu HS nêu lại cách chuyển hỗn số thành PS.
- GV nhận xét - Tuyên dương
- 3 HS nêu .
- Thi đua:
 x+=
- Lớp nhận xét .
Củng cố
Thi đua
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Ôn tập và giải toán 
- Nhận xét tiết học. 
Rút kinh nghiệm : 
Toán 
Tiết 15: ÔN TẬP GIẢI TOÁN
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: - Giúp HS ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên quan đến tiû số của lớp bốn. 
2. Kĩ năng: 	- Rèn HS cách nhận dạng toán và giải nhanh, chính xác, khoa học. 
3. Thái độ: 	- Giáo dục HS say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi cách giải toán có lời văn. 
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Phấn màu, bảng phụ 
HS :VBT, SGK, nháp. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập chung 
- GV kiểm tra miệng lại kiến thức ở tiết trước + giải bài tập minh họa 
- 3 HS nêu 
- Lớp nhận xét.
Kiểm tra
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS 
ôn tập.
Mục tiêu: Củng cố cách giải bài toán liên quan đến tỉ số ( ở lớp 4 )
Hoạt đông lớp – nhóm - cá nhân
Bài 1a:
- GV gợi ý cho HS 
- HS tự đặt câu hỏi để tìm hiểu thông qua gợi ý của GV.
Hỏi đáp
- Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta thực hiện theo mấy bước?
- 3 bước : 
+ Tìm tổng số phần .
+ Tìm số bé ( lớn ) 
+ Tìm số lớn ( bé ) 
- GV hướng dẫn HS làm bài 
- 1 HS đọc đề - Phân tích và tóm tắt
Trực quan 
- HS làm bài theo nhóm - Sửa bài - Nêu cách làm, HS chọn cách làm hợp lý nhất.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.
- Lớp nhận xét
- GV chốt lại cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó 
Bài 1b: 
- GV tổ chức cho HS đặt câu hỏi thông qua gợi ý của GV .
- HS đặt câu hỏi - bạn trả lời
Hỏi đáp 
- Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó ta thực hiện theo mấy bước?
- 3 bước 
+ Tìm hiệu số phần .
+ Tìm số bé ( lớn ) 
+ Tìm số lớn ( bé )
- Để giải được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ ta cần biết gì?
- Hiệu và tỉ số của hai số .
- GV hướng dẫn HS làm bài
- 1 HS đọc đề - Phân tích và tóm tắt
Trực quan
- HS làm bài theo nhóm đôi .
Thực hành
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.
- Lớp nhận xét .
Bài 2: 
- Yêu cầu HS xác định dạng toán 
- HS nhận diện bài toán và trả lời .
Hs cá thể
Trực quan 
- Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó ta thực hiện theo mấy bước?
- HS trả lời, mỗi HS nêu một bước .
Hỏi đáp 
- Nếu số phần của số bé là 1 thì giá trị một phần là bao nhiêu?
- 1 HS trả lời, chỉ rõ:
+ Hai số phải tìm: Số lít nước mắm loại I và số lít nước mắm loại II
+ Hiệu của 2 số: 12 ; tỉ số của hai số : 3
- GV hướng dẫn HS làm bài 
- 1 HS đọc đề - Phân tích và tóm tắt 
- HS làm bài theo nhóm 
- HS sửa bài - Nêu cách làm, học sinh chọn cách làm hợp lý nhất 
Bài 3:
- GV hướng dẫn HS làm bài
- 1 HS đọc đề - Phân tích và tóm tắt 
Hs cá thể
- HS thảo luận nhóm cách giải.
a/+ Tìm nửa chu vi hình chữ nhật.
+ Vẽ sơ đồ
+ Tìm tổng số phần bằng nhau.
+ Tìm chiều rộng, chiều dài
b/ Muốn tìm DT lối đi, phải tìm được DT vườn hoa.(vì DT lối đi bằng DT vườn hoa.)
Luyện tập
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
- HS làm bài vào vở - 1 HS sửa bài ở bảng lớp. Lớp nhận xét
Hoạt động 2: Củng cố 
Mục tiêu:HS ôn lại các KT vừa học.
Hoạt động cá nhân
- Cho HS thi đua giải toán nhanh .
 Đề bài: a - b = 8, a : b = 3. Tìm a và b? 
- Thi đua giải nhanh
Củng cố
Thi đua
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Cbị: Ôn tập và bổ sung về giải toán 
- Nhận xét tiết học.
- Hs lắng nghe
Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_5_tuan_3_nam_hoc_2015_2016.doc