Giáo án Toán học Lớp 5 - Tuần 4

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS củng cố các dạng bài toán liên quan đến ti lệ

2. Kĩ năng:

- Rèn HS xác định dạng toán nhanh, giải đúng, chính xác, khoa học các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS say mê học toán. Vận dụng dạng toán đã học vào thực tế cuộc sống để tính toán.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Phấn màu - Bảng phụ

· HS : VBT , SGK , Nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc10 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 31/12/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán học Lớp 5 - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
 Tiết 16: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tỉ lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó. 
2. Kĩ năng: Rèn HS nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác. 
3. Thái độ: Vận dụng KT giải toán vào thực tế, từ đó GD HS say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi. 
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Phấn màu - bảng phụ 
HS : Vở bài tập - SGK - vở nháp 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Ôn tập giải toán 
- GV kiểm tra lý thuyết cách giải 2 dạng toán điển hình tổng - tỉ và hiệu - tỉ. 
- 2 HS nêu
Kiểm tra
- GV nhận xét. 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ 
Mục tiêu: HS làm quen với bài toán quan hệ tỉ lệ.
Hoạt động cá nhân
Bài 1: 
- GV hướng dẫn HS nhận xét chốt lại dạng toán. 
- HS đọc đề 
- Phân tích đề - Lập bảng (SGK) 
TG đi
1giờ
2giờ
3giờ
QĐ đi được
4km
8km
12km
Trực quan
- HS làm bài 
Thực hành
- Lần lượt HS điền vào bảng 
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về mối quan hệ giữa thời gian và quãng đường 
à Lưu ý : Chỉ nêu nhxét như trên, chưa đưa ra kh/niệm , thuật ngữ “ tỉ lệ thuận”
- Lớp nhận xét :
-Thời gian gấp bao nhiêu lần thì quãng đường gấp lên bấy nhiêu lần. 
Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề
- HS đọc đề
Hs cá thể
- GV yêu cầu HS phân tích đề
Trong 1 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 
Phân tích và tóm tắt 
- Nêu dạng toán
Thực hành
- GV yêu cầu HS nêu phương pháp giải. 
- Nêu PP giải: “Rút về đơn vị”
- GV có thể gợi ý để dẫn ra cách giải 2 “tìm tỉ số”, theo các bước như SGK. Lưu ý : HS chỉ giải 1 trong 2 cách.
- HS dựa vào gợi ý của GV để tìm ra cách giải 2 :” tìm tỉ số “
Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ.
Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề. 
- GV yêu cầu HS phân tích đề và tóm tắt.
- Yêu cầu HS nêu dạng toán và cách giải .
Hoạt động lớp - cá nhân
- HS đọc đề
- Phân tích và tóm tắt 
- HS nêu dạng toán và phương pháp giải : ” Rút về đơn vị “
5m : 80000 đồng
7m : .đồng ?
Trực quan
Thực hành
Bài 2: 
- HS đọc đề
- GV yêu cầu HS phân tích đề và tóm tắt. 
- Phân tích và tóm tắt 
- HS nêu dạng toán và phương pháp giải: “Dùng tiû số” 
Thực hành
 - HS có thể giải bài này theo cả 2 cách. Đáp số: 4 800 cây 
Bài 3: 
- HS dựa vào tóm tắt để tìm ra cách giải
- GV dựa vào kết quả ở phần a, và phần b để liên hệ giáo dục dân số. 
a/ 1000 người : 21 người
 4000 người : ..người ?
b/ 1000 người : 15 người
 4000 người : người ?
- Cả lớp giải vào vở 
Hoạt động 3: Củng cố 
Mục tiêu:HS ôn lại kiến thức vừa học.	
Hoạt động lớp
- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức vừa ôn qua giải bài toán nhanh : Ai nhanh hơn ? 
- GV cho đề bài .
- 3 HS nêu lại cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ.
- HS thi đua 3 dãy giải toán nhanh 
Củng cố 
Trò chơi 
- GV nhận xét - tuyên dương 
- Lớp nhận xét 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Luyện tập” 
- Nhận xét tiết học .
Rút kinh nghiệm : 
Toán 
Tiết 17: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Giúp HS củng cố các dạng bài toán liên quan đến tiû lệ 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS xác định dạng toán nhanh, giải đúng, chính xác, khoa học các bài toán liên quan đến tỉ lệ.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS say mê học toán. Vận dụng dạng toán đã học vào thực tế cuộc sống để tính toán.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu - Bảng phụ 
HS : VBT , SGK , Nháp 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Kiểm tra cách giải dạng toán tỉ lệ
- Yêu cầu HS nêu cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ .
- 2 HS nêu cách giải .
Kiểm tra 
- GV nêu VD , yêu cầu HS nêu tóm tắt và giải .
- GV nhận xét.
- Lớp làm nháp – 1 Hs trình bày bảng phụ .
- Lớp nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Luyện tập 
Mục tiêu: Hướng dẫn HS củng cố, rèn kỹ năng giải các bài toán liên quan đến tiû lệ (dạng rút về đơn vị)
Hoạt động cá nhân
Bài 1:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài 
- HS đọc đề - Nêu tóm tắt 
12 quyển : 24000 đ
30 quyển : .đ ?
- HS làm bài vào vở 
Trực quan 
Đàm thoại 
- GV chốt lại cách giải : Rút về đơn vị.
- HS sửa bài – Nêu phương pháp giải "Rút về đơn vị"
Động não 
Bài 2:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài 
- 2 HS đọc yêu cầu đề bài 
- GV gợi mở để HS phân tích đề, tóm tắt đề, lưu ý HS
2 tá bút chì là 24 bút chì, 1tá = 12.
- Phân tích đề 
- HS làm bài
- HS sửa bài - Nêu phương pháp giải "Dùng tỉ số"
(ĐS: 10000 đồng)
- GV chốt lại cách giải Tìm tỉ số
Bài 3:
- GV yêu cầu HS đọc đề 
- HS đọc đề 
Trực quan 
- GV gợi mở để HS phân tích đề, tóm tắt, giải
- HS tóm tắt 
- HS giải bằng cách “ rút về đơn vị”
Thực hành 
Hoạt động2 : Củng cố
Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức vừa học.
- Hoạt động cá nhân
- Yêu cầu HS nêu lại cách giải 2 dạng toán tiû lệ: Rút về đơn vị - Tìm tiû số.
- GV nhận xét – tuyên dương .
- 4 HS nêu lại cách giải 2 dạng toán vừa ôn .
- Lớp nhận xét .
Củng cố 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- CB: Ôn tập và BS về giải toán ( tt ) 
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm : 
 Toán 
Tiết 18: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS bước đầu làm quen với một dạng quan hệ tỉ lệ , và biết cách giải bài toán có liên quan đến tiû lệ đó . 
2. Kĩ năng: Rèn học sinh nhận dạng toán nhanh, giải chính xác.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, bảng phụ .
HS :VBT, bảng con, SGK, nháp. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập 
Kiểm tra
- GV kiểm tra hai dạng toán tiû lệ đã học.- GV nêu ví dụ , yêu cầu HS giải .
- 2 HS nêu.
- hs làm BR trace nghiệm
- GV nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ
dẫn đến quan hệ tỉ lệ.
Mục tiêu: Hướng dẫn HS tìm hiểu ví dụ dẫn đến quan hệ tiû lệ .
Hoạt động cá nhân
- GV nêu ví dụ (SGK)
- HS tìm kết quả điền vào bảng viết sẵn trên bảng à HS nhận xét mối quan hệ giữa hai đại lượng.
Trực quan 
Hỏi đáp
Động não 
- GV cho HS quan sát bảng rồi nhận xét :
à Lưu ý : không đưa ra khái niệm, thuật ngữ “tỉ lệ nghịch”
- HS nêu nhận xét: “Số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần”
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
toán và cách giải.
Mục tiêu: HS biết giải các bài toán có liên quan đến tiû lệ
Hoạt động cá nhân
- GVhướng dẫn HS thực hiện cách giải bài toán theo các bước:
a/ Tóm tắt bài toán:
 2 ngày : 12 người
 4 ngày : .người ? 
- HS lắng nghe .
- HS nêu tóm tắt bài toán
Trực quan
Hỏi đáp
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán để tìm ra cách giải bài toán theo cách 1 : “ Rút về đơn vị “
- HS tự phân tích.
-Trình bày bài giải (cách 1 ) như trong SGK.
Động não
Trình bày
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán để tìm ra cách giải bài toán theo cách 2 : “ Tìm tỉ số“
à Lưu ý HS khi làm bài các em có thể giải bài toán bằng 1 trong 2 cách trên.
- HS tự phân tích.
- HS trình bày bài giải (cách2) như trong SGK.
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS thực hành được các bài toán về tỉ lệ.
Hoạt động cá nhân
Bài 1: Yêu cầu HS đọc bài 1. 
- HS đọc đề bài 1, tóm tắt.
7 ngày : 10 người
5ngày : . người ?
Trực quan 
- GV gợi mở để HS tìm ra cách giải bằng cách “rút về đơn vị”
- HS giải, ghi kết quả vào vở.
(ĐS: 14 người)
Động não 
- GV nhận xét - chốt kết quả đúng.
- Lớp nhận xét
Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2.
- HS đọc đề - Nêu tóm tắt.
120 người : 20 ngày
150 người : ngày ?
 - HS làm bài vào vở .
Hs cá thể
Trực quan 
Thực hành 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.
- HS sửa bài - Nêu cách làm “Rút về đơn vị” - (ĐS: 16 ngày)
Bài 3: 
- HS đọc đề - Nêu tóm tắt.
3 máy bơm: 4 giờ 
6 máy bơm: .giờ ? 
Hs cá thể
Trực quan 
Thực hành 
- GV nhận xét - chốt kết quả đúng.
- HS sửa bài - Phương pháp “Dùng tỉ số” 
Hoạt động4: Củng cố 
Mtiêu: HS ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động cá nhân
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách giải dạng toán quan hệ tỉû lệ.
- 2 HS nhắc lại.
Củng cố
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Luyện tập 
- Nhận xét tiết học .
Rút kinh nghiệm : 
Toán 
Tiết 19: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS củng cố, rèn luyện kiõ năng giải bài toán liên quan đến tiû lệ 
2. Kĩ năng: Rèn HS nhận dạng bài toán nhanh và chính xác. 
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn toán. Vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, bảng phụ 
HS :VBT , SGK, nháp 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
Kiểm tra
- Yêu cầu HS nêu cách giải dạng toán liên quan đến tỷ số học sinh vừa học.
- GV nhận xét .
- 2 HS nêu
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Luyện tập
Mục tiêu: Củng cố về bài toán liên quan đến tỉ (dạng 2)
Hoạt động cá nhân
Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc bài 1 và nêu tóm tắt.
- Yêu cầu HS nêu cách giải .
- HS đọc đề - Nêu tóm tắt 
3000đồng /1quyển :25 q
1500đồng /1quyển: ?
- cách giải : phương pháp “Tìm tỉ số”
Trực quan
Hỏi đáp
Thực hành
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
- HS làm bài – 1 HS làm bảng phụ .
Bài 2: 
- Liên hệ với giáo dục dân số, GVgợi ý để HS tìm cách giải bài toán.
- HS lần lượt đọc yêu cầu đề bài
Trực quan
- Gv gợi mở giúp HS phân tích.
 - HS phân tích đề - nêu tóm tắt.
- HS làm vở .
Thảo luận
Thực hành
- GV nhận xét - chốt kết quả đúng.
Bài 3: 
- Yêu cầu HS đọc bài 3.
- Yêu cầu HS tiếp tục thảo luận nhóm đôi như bài 2.
- Trước hết tìm số người đào mương sau khi bổ sung thêm người là bao nhiêu ?
- 1 HS đọc – Lớp đọc thầm .
- HS tự tìm hiểu đề bài rồi giải
 ( 10 + 20 = 30 người)
- HS tóm tắt:
 10 người : 35 m 
 30 người : .m ?
- HS biết đưa ra cách giải bằng cách tìm tỉ số.
Hs cá thể
Trực quan
Động não
Thực hành
Bài 4: Yêu cầu HS đọc tóm tắt và nêu cách giải 
- Hs đọc , tóm tắt 
- HS làm bài . 1 HS làm bảng phụ .
Hs cá thể
Trực quan 
Thực hành 
- GV nhận xét - chốt kết quả đúng.
Hoạt động 4: Củng cố 
Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động cá nhân 
- Trị chơi : Ai nhanh hơn ? 
- Yêu cầu HS nhận dạng bài tập qua tóm tắt sau:
- HS nhận dạng và thi đua giải toán nhanh.
Thi đua 
4 ngày : 28 m mương
 30 ngày : ? m mương 
- GV nhận xét - tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Luyện tập chung
- Nhận xét tiết học. 
Rút kinh nghiệm : 
Toán 
Tiết 20: LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Giúp HS luyện tập, củng cố cách giải bài toán về “Tìm hai số biết tổng ( hiệu) và tiû số của hai số đó” và bài toán liên quan đến quan hệ tiû lệ đã học . 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS kỹ năng phân biệt dạng, xác định dạng toán liên quan đến tiû lệ. 
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế. 
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Phấn màu, bảng phụ 
HS :VBT , SGK, nháp 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập 
- GV kiểm tra cách giải các dạng toán liên quan đến tỉ lệ 
- 2 HS nêu
Kiểm tra
- GV nhận xét .
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Luyện tập, thực
hành
Mục tiêu: Hướng dẫn HS giải các bài toán liên quan đến tỉ số và liên quan đến tỉ lệ , từ đó HS nắm được các bước giải của các dạng toán trên 
Hoạt động nhóm - cá nhân 
Bài 1:
- Gọi HS đọc bài 1.
- GV gợi ý để học sinh tìm hiểu các nội dung: 
- 1 HS đọc bài 1.
- HS phân tích đề và tóm tắt 
Trực quan
Thực hành
- Tóm tắt đề 
+ Tổng số nam và nữ là 28 HS
+ Tỉ số của số nam và số nữ là 2 / 5
Hỏi đáp
- Phân tích đề
- HS nhận dạng
- Nêu phương pháp giải
- 2 HS đọc yêu cầu đề bài
Thực hành 
- Yêu cầu HS nêu cách giải bài toán dạng tổng – tỉ .
- HS làm vở – 1 HS làm bảng phụ .
Đáp số : 8 HS nam - 20 HS nữ
- Lần lượt học sinh nêu cách giải bài toán dạng Tổng và Tỉ
Hỏi đáp
GV nhận xét - chốt kết quả đúng 
Bài 2 :
- GV gợi mở để đưa về dạng “Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó”
- Lần lượt HS phân tích và nêu cách tóm tắt 
- HS giải theo dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó
ĐS: Chu vi mảnh đất HCN là: 90 m
Luyện tập
- GV nhận xét - chốt kết quả đúng .
- Lớp nhận xét
Bài 3 
- GV qua phát vấn để HS nêu được bài 3 giải theo p.pháp Tìm tỉ số,
- HS đọc đề - Phân tích đề,ø tóm tắt và chọn cách giải.
Đáp số : 6 lít
Luyện tập
Bài 4 : Giải theo hướng rút về đơn vị
- HS làm bài – 1 HS làm bảng phụ 
Đáp số : 20 ngày.
Hs cá thể
- GV chốt lại các bước giải của 2 bài 
- Lớp nhận xét
Hoạt động 2: Củng cố 
Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động cá nhân 
- Yêu cầu HS nhắc lại cách giải dạng toán vừa học qua 2 ví dụ GVcho thêm.
- GV nhận xét –tuyên dương .
- 2 HS trả lời.
- Lớp giải ra nháp – 2 HS làm bảng phụ .
- Lớp nhận xét .
Củng cố
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Về xem lại cách giải các dạng toán .
- Chuẩn bị: Ôn bảng đơn vị đo độ dài 
- Nhận xét tiết học
Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_hoc_lop_5_tuan_4.doc
Giáo án liên quan