Giáo án Tin học Lớp 7 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Tuấn Em

NỘI DUNG

Hoạt động 1:Lọc dữ liệu (15’)

Lọc dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định nào đó.

*Quá trình lọc dữ liệu:

-Bước 1: Chuẩn bị:

+Nháy chuột chọn một ô trong vùng dữ liệu cần lọc.

+Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter trong nhóm Filter & Sort .

-Bước 2: Lọc:

+Nháy nút trên hàng tiêu đề cột và chọn một giá trị trên danh sách hiện ra.

+Nháy chuột chon các giá trị dữ liệu cần lọc trên danh sách rồi nháy OK.

*Sau khi có kết quả lọc ta có thể:

+Nháy chuột vào biểu tượng trên tiêu đề lọc và chọn lệnh Clear Filter form .hoặc nháy chuột vào ô Select All.

+Để thoát khỏi chế độ lọc ta chọn lệnh Filter.

 

docx7 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 16/12/2021 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 7 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Tuấn Em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25
Tiết PPCT : 
Bài 8 : SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (Tiết 2)
@ & ?
Ngày soạn : 02/03/2018
Ngày dạy : 05/03/2018
Lớp dạy : 7A1
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-HS hiểu được thế nào lọc dữ liệu.
-HS biết được các kiểu lọc dữ liệu trên trang tính.
2. Kĩ năng:
-Rèn luyện tính cẩn thận trong quá trình thao tác.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu bài , yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- KHDH, Tài liệu chuẩn kiến thức kỷ năng, SGK, SGV.
-Bảng phụ.
2. Học sinh:
- Vở ghi, SGK, kiến thức bài cũ.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp: 
- Kiểm tra sĩ số
- Ổn đình trật tự 
2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
Câu 1: Sắp xếp dữ liệu là gì ? 
Trả lời:
Khái niệm: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Câu 2: Cho bảng số liệu sau , em hãy quan sát và sắp xếp dữ liệu trên theo thứ tự giảm dần của số huy chương Đồng .Làm trên máy.
Trả lời:
	Bước 1: Nháy chuột chọn ô E3 trong cột ĐTB
Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ.
Câu 3: Cho bảng số liệu sau , em hãy quan sát và sắp xếp dữ liệu trên theo thứ tự tăng dần của số huy chương Vàng. Làm trên máy.
Trả lời:
Bước 1: Nháy chuột chọn ô C3 trong cột ĐTB
Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ.
3. Bài mới: Như vậy với bảng với bảng số liệu chưa được sắp xếp thì việc lựa chọn số huy chương vàng theo yêu cầu là khó khăn và tốn nhiều thời gian. Trong máy tính, bảng tính Excel có hổ trợ cho chúng ta một chức năng mà nó sẽ thực hiện được các công việc trên- Đó chính là lọc dữ liệu. Vậy lọc dữ liệu là gì và lọc như thế nào thì chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay và cùng nhau tìm hiểu.
Giới thiệu bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1:Lọc dữ liệu (15’)
GV:Cho hs xem kết quả sau khi lọc từ bảng 1 ra bảng 2.
GV: Vậy lọc dữ liệu là gi?
HS:Trả lời.
GV:Giải thích cho hs hiểu theo định nghĩa lọc dữ liệu.
GV: Cho hs ghi bài.
GV: Như vậy để lọc được kết quả trên ta sẽ thực hiện như thế nào?
HS:Trả lời .
GV:Hướng dẫn cho hs xem từng bước thực hiện.
HS:Chú ý quan sát.
GV: Gọi hs lên máy làm .Hãy lọc ra các nước có tổng số huy chương thấp hơn 100 hình 1.90a.
HS:Lên thực hiện.
GV:Sau khi ra kết quả .kết quả nó như thế nào so với bảng dữ liệu ban đầu?
HS:trả lời.
GV:Chúng ta có thể lọc thêm được không?
Hs:Trả lời.
GV:Gọi hs khác nhận xét.
GV:Nhận xét .
GV:Thực hiện lại trên máy cho hs rõ hơn.
HS:Chú ý quan sát.
GV:Cho hs ghi bài.
GV:Vậy sau khi lọc để hiển thị lại toàn bộ danh sách dữ liệu và thoát khỏi chế độ lọc ta sẽ làm như thế nào ? 
HS:Trả lời.
GV:Hướng dẫn cho hs xem và cho hs ghi bài.
Lọc dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định nào đó.
*Quá trình lọc dữ liệu:
-Bước 1: Chuẩn bị:
+Nháy chuột chọn một ô trong vùng dữ liệu cần lọc.
+Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter trong nhóm Filter & Sort .
-Bước 2: Lọc:
+Nháy nút trên hàng tiêu đề cột và chọn một giá trị trên danh sách hiện ra.
+Nháy chuột chon các giá trị dữ liệu cần lọc trên danh sách rồi nháy OK.
*Sau khi có kết quả lọc ta có thể:
+Nháy chuột vào biểu tượng trên tiêu đề lọc và chọn lệnh Clear Filter form.hoặc nháy chuột vào ô Select All.
+Để thoát khỏi chế độ lọc ta chọn lệnh Filter.
Hoạt động 2:Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất )(15’)
*Dẫn vấn đề: Ngoài việc lọc ra các giá trị cần lọc, thì chúng ta còn có thể lọc theo các hàng giá trị. 
Ví dụ như muốn tìm ra 3 nước có số huy chương vàng nhiều nhất hay thấp nhất chúng ta thực hiện ra sao. Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo: “Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)”
-GV: GV thao tác và nêu các bước thực hiện thao tác chọn 3 nước có huy chương vàng nhiều nhất cho cả lớp quan sát.
HS:Quan sát và trả lời.
GV: -Tương tự cho HS lên thao tác thực hiện chọn 3 nước có số huy chương vàng thấp nhất.
GV:Cho HS đọc lại các bước thực hiện. Cho HS ghi bài.
GV:Cho hs xem bảng điểm lớp 7A.
GV: Lọc ra 5 bạn có số có số điểm trung bình lớn 8.0 và lọc thêm trong 5 bạn có điểm Toán từ 9.0
 trở lên.
HS:lên thực hiện.
GV:Nhận xét.
-Bước 1: Nháy nút trên tiêu đề cột. Sau đó chọn (Top 10). Hộp thoại Top 10 AutoFilter xuất hiện.
-Bước 2: Chọn Top (lớn nhất), Bottom (nhỏ nhất).
-Bước 3: Chọn nhấp giá trị cần lọc.
-Bước 4: Nhấn Ok.
4. Củng cố : (5’)
- Câu hỏi trắc nghiệm.
Câu 1: Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào? 
A. Sẽ được sắp xếp tăng dần 
B. Sẽ được sắp xếp giảm dần 
C. Dữ liệu được giữ nguyên theo vị trí ban đầu 
D. Cả 3 đáp án trên đều sai 
Đáp án: D
Câu 2: Lệnh: Data / Filter / Show all dùng để làm gì? 
A. Hiển thị các kết quả vừa lọc 
B. Sắp xếp cột vừa lọc theo thứ tự tăng dần 
C. Hiển thị tất cả dữ liệu trong bảng vừa lọc 
D. Cả 3 đáp án trên đều sai 
Đáp án : C
Câu 3:Chọn câu đúng: 
A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu
 C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter 
D. Tất cả câu trên đúng
Đáp án: D
Câu 4: Nhóm lệnh Sort &Filter trong các nhóm lệnh nào sao đây?
A. Nhóm lệnh Home.
B. Nhóm lệnh Data
C.Cả 2 đáp án A và B đều đúng.
D.Cả 2 đáp án A và B đều sai.
Đáp án: C
5.Dặn dò
-Học bài.
-Xem trước bài thực hành 8.
IV. RÚT KINH NGHIỆM : 
GV Hướng dẫn 
Phan Trần Như Hùng
SV Thực tập
Nguyễn Tuấn Em

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_7_bai_8_sap_xep_va_loc_du_lieu_nam_hoc_2.docx