Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 30 - Năm học 2019-2020

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

Biết cách tạo bảng, nhập, biên tập, định dạng văn bản trong bảng.

2. Kĩ năng:

Thực hiện được việc tạo bảng, nhập, biên tập, định dạng văn bản trong bảng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

4. Định hướng hình thành năng lực: Năng lực tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY

1. Ổn định lớp:

Kiểm diện lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Lồng ghép trong nội dung bài thực hành.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tạo danh bạ riêng của em.

(1) Mục tiêu: Hs nắm được các thao tác tạo bảng.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại/Kĩ thuật động não, minh họa.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động theo nhóm và từng cá nhân.

(4) Phương tiện dạy học: Máy chiếu, máy tính.

(5) Sản phẩm: Hs thực hiện được các thao tác để tạo ra được danh bạ theo yêu cầu bài TH.

 

doc5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 15/12/2021 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 30 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/06/2020
Ngày day: 29/06/2020
Tuần 30
Tiết: 59 
BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (tiếp)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 
- Biết được lợi ích của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng.
- Biết cách tạo được bảng đơn giản, thêm hàng, cột, xóa hàng, cột.
- Biết cách nhập, định dạng văn bản trong bảng.
2. Kĩ năng: 
- Tạo được bảng đơn giản, thêm hàng, cột, xóa hàng, cột. 
- Nhập, định dạng văn bản trong bảng.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
4. Định hướng hình thành năng lực: Năng lực tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện các thao tác tạo bảng (3 hàng, 4 cột) và thực hiện thay đổi kích thước?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Chèn thêm hàng hoặc cột.
(1) Mục tiêu: Hs biết được các thao tác để chèn thêm hàng và cột.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại/Kĩ thuật động não.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động theo từng cá nhân.
(4) Phương tiện dạy học: Máy chiếu, máy tính.
(5) Sản phẩm: Hs thực hiện được thao tác để chèn thêm hàng và cột.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
+ GV: Đặt vấn đề khi muốn thêm thông tin vào bảng.
+ GV: Làm thế nào để thêm hàng hoặc cột vào bảng dữ liệu?
+ GV: Hướng dẫn HS thao tác để thêm một hàng.
+ GV: Yêu cầu HS cho nhận xét về hàng mới được tạo ra.
+ GV: Thao tác chèn thêm cột cho HS quan sát và nhận biết.
+ GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện lại thao tác tạo bảng dưới sự hướng dẫn của GV.
+ GV: Yêu cầu HS rút ra các bước tạo bảng trong phần mềm soạn thảo.
+ GV: Nhận xét và sửa chữa những sai sót của các em.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác nhắc lại các bước thực hiện.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.
+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ HS: Quan sát nhận biết trình bày vấn đề.
+ HS: Đọc SGK và tìm hiểu các thực hiện. 
+ HS: Di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) và nhấn Enter.
+ HS: Một hành mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ và con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.
+ HS: Quan sát thao tác thực hiện của GV và rút ra các bước chèn thêm cột vào bảng.
+ HS: Các bước thực hiện:
1. Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột.
2. Chọn chuột phải Insert à Insert Columns to the Left (Chèn cột vào bên trái) hoặc Insert à Insert Columns to the Right (Chèn cột vào bên trái).
+ HS: Cột mới sẽ được thêm vào bên trái (hoặc bên phải) cột có con trỏ soạn thảo.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
3. Chèn thêm hàng hoặc cột.
Các bước thực hiện:
1. Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột.
2. Chọn chuột phải Insert à Insert Columns to the Left (Chèn cột vào bên trái) hoặc Insert à Insert Columns to the Right (Chèn cột vào bên trái)
Hoạt động 2: Xóa hàng, cột hoặc bảng.
(1) Mục tiêu: Hs biết được các thao tác để xóa hàng, cột hoặc bảng.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại/Kĩ thuật động não.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động theo từng cá nhân.
(4) Phương tiện dạy học: Máy chiếu, máy tính.
(5) Sản phẩm: Hs thực hiện được thao tác để xóa hàng, cột hoặc bảng.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách xóa nội dung trong văn bản?
+ GV: Thao tác thực hiện xóa bảng sử dụng phím Delete và cho nhận xét về kết quả nhận được.
+ GV: Vậy để xóa hàng, cột hoặc bảng thì phải thực hiện như thế nào?
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Củng cố thao tác cho HS.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên thực hiện thao tác xóa hàng, cột hoặc bảng.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em không thực hiện được.
+ HS: Chọn phần văn bản muốn xóa và nhấn phím Delete.
+ HS: Chọn hai cột của bảng và nhấn phím Delete để xóa hai cột đó, thì chỉ xóa được nội dung của các ô trong cột bị xóa, còn các cột thì không bị xóa.
+ HS: Đọc và tìm hiểu SGK trình bày các bước thực hiện.
+ HS: Chú ý các thao tác của GV thực hiện.
+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn.
+ HS: Lắng nghe và chỉnh sửa.
+ HS: Sử dụng các lệnh sau:
- Xóa hàng: Chuột phải à Delete à Rows.
- Xóa cột: Chuột phải à Delete à Columns.
- Xóa bảng: Chuột phải Delete Table.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót gặp phải.
4. Xóa hàng, cột hoặc bảng.
Sử dụng các lệnh sau:
- Xóa hàng: Chuột phải à Delete à Rows.
- Xóa cột: Chuột phải à Delete à Columns.
- Xóa bảng: Chuột phải Delete Table.
4. Củng cố:
- Củng cố các thao tác được học trong bài.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Ôn lại thao tác thực hiện. 
- Xem trước nội dung bài học tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngày soạn: 27/06/2020
Ngày day: 30/06/2020
Tuần 30
Tiết: 60 
BÀI THỰC HÀNH 9: DANH BẠ RIÊNG CỦA EM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 
Biết cách tạo bảng, nhập, biên tập, định dạng văn bản trong bảng.
2. Kĩ năng: 
Thực hiện được việc tạo bảng, nhập, biên tập, định dạng văn bản trong bảng.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
4. Định hướng hình thành năng lực: Năng lực tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY
1. Ổn định lớp: 
Kiểm diện lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
	Lồng ghép trong nội dung bài thực hành.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tạo danh bạ riêng của em.
(1) Mục tiêu: Hs nắm được các thao tác tạo bảng.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại/Kĩ thuật động não, minh họa.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động theo nhóm và từng cá nhân.
(4) Phương tiện dạy học: Máy chiếu, máy tính.
(5) Sản phẩm: Hs thực hiện được các thao tác để tạo ra được danh bạ theo yêu cầu bài TH.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
+ GV: Trình chiếu bài mẫu về danh bạ do GV chuẩn bị.
+ GV: Yêu cầu HS thực hành theo mẫu do GV chuẩn bị.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các bước sau.
1. Khởi động Word.
2. Tạo bảng lập danh bạ như sau.
3. Áp dụng các định dạng em đã biết để trình bày giống mẫu của GV.
+ GV: Cho HS củng cố lại các kiến thực đã học để đảm bảo các em thực hiện được thao tác.
+ GV: Quan sát hướng dẫn các em thực hiện các thao tác trên máy tính cá nhân.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác còn gặp khó khăn.
+ GV: Giúp đỡ các HS yếu, thực hiện thao tác chưa thành thục, còn chậm so với các bạn khác.
+ GV: Nhận xét hướng dẫn các em điều chỉnh lỗi của mình.
4. Lưu văn bản với tên danh ba.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác thực hiện định dạng.
+ GV: Cho HS tự thực hiện theo từng cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và giúp đỡ cho các bạn HS yếu.
+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ GV: Các bạn khác quan sát bạn thực hiện theo dõi và nhận xét.
+ GV: Củng cố các thao tác HS thực hiện còn yếu thiếu sót.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện xong lưu bài lại.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Quan sát các bài mẫu do GV đưa ra. 
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu:
+ HS: Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm trên màn hình.
+ HS: Tạo bảng theo mẫu.
+ HS: Khởi động phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt gõ nội dung văn bản vào bảng theo mẫu.
+ HS: Trả lời các nội dung câu hỏi của GV đưa ra, nhớ lại các thao tác cần thực hiện.
+ HS: Gõ đúng theo mẫu gõ xong tự kiểm tra chính tả và các lỗi mắc phải trong khi gõ văn bản.
+ HS: Các HS yếu thực hiện thao tác dưới sự hướng dẫn của GV hoàn thiện gõ nội dung bảng danh bạ trong vòng 10’.
+ HS: Sử dụng thanh công cụ định dạng.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu.
+ HS: File à Save gõ tên danh ba.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Rèn luyện kĩ năng thực hành theo hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.
+ HS: Quan sát theo dõi GV thực hiện.
+ HS: Chú ý các thao tác của GV hướng dẫn.
+ HS: Lưu bài lại với tên cũ.
+ HS: Tập trung lắng nghe.
1. Tạo danh bạ riêng của em.
4. Củng cố:
- Củng cố trong nội dung bài.
5. Hướng dẫn về nhà: 
- Xem trước nội dung phần thực hành tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tuan_30_nam_hoc_2019_2020.doc