Giáo án Tin học lớp 6 tiết 52+53: Bài thực hành 7 em tập trình bày văn bản

1. G văn bản

- Khởi động Word.

- Khởi động Unikey chọn kiểu g thích hợp.

- G nội dung đoạn văn bản trang 93.

- Nhấn đúp chuột lên biểu tượng Word trên màn hình.

Chuột phải lên biểu tượng → chọn Open

doc5 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 6 tiết 52+53: Bài thực hành 7 em tập trình bày văn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT: 52
Tuần :26
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
 Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
 Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
Kỹ năng
 Thực hiện được các thao tác định dạng cơ bản.
Thái độ
 Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
II. CHUẨN BỊ
Chuẩn bị của giáo viên:
Giáo án, sách giáo khoa. Bài thực hành, phịng máy vi tính.
Chuẩn bị của học sinh:
Học bài cũa, xem trước bài mới trước khi lên lớp.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tổ chức lớp	
Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số học sinh
Kiểm tra bài cũ	
 * Câu Hỏi:
1. Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta cĩ cần chọn cả đoạn văn bản này khơng?
2. Hãy điền tác dụng định dạng đoạn văn của các nút lệnh sau đây:
Nút , Nút , Nút dùng để làm gì?
 * Đáp án:
 1. Khơng cần. Chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo trong đoạn văn bản, đây là thao tác đơn giản nhất.
 2. Nút : Căn thẳng lề trái; Nút : căn giữa; Nút : căn thẳng lề phải.
Giảng bài mới
* Giới thiệu bài mới: 
Ở tiết trước các em đã được học một số thao tác định dạng văn bản, tiết học hơm nay các em sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào thực hành.
* Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Khởi động chương trình và mở văn bản đã lưu.
a/ Phương pháp............................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động.........................................................................................
- Yêu cầu HS khởi động phần mềm soạn thảo văn bản.
- Để gõ văn bản chữ Việt ta thực hiện thế nào?
- Nhận xét, hướng dẫn TH
- Thực hành theo yêu cầu.
- Trả lời.
- Thực hành
1. Gõ văn bản
- Khởi động Word.
- Khởi động Unikey chọn kiểu gõ thích hợp.
- Gõ nội dung đoạn văn bản trang 93.
- Nhấn đúp chuột lên biểu tượng Word trên màn hình.
Chuột phải lên biểu tượng → chọn Open 
Hoạt động 2: Hướng dẫn định dạng văn bản
a/ Phương pháp............................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động.........................................................................................
- Yêu cầu HS khởi động Word, mở văn bản Biendep đã được lưư trong bài thực hành trước.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài thực hành
- Nhận xét và hướng dẫn cách định dạng.
- Khởi động Word, mở văn bản theo yêu cầu.
- Đọc yêu cầu bài thực hành trang 92.
- Thực hành theo hướng dẫn.
1. Định dạng tựa đề
- Bôi đen tiêu đề
- Nháy chữ đậm.
- Nháy Căn giữa.
- Chọn cỡ chữ và màu chữ.
- Theo yêu cầu, nội dung văn bản cĩ cỡ chữ 12, màu đen, các đoạn nội dung cĩ dịng đầu thụt lề, kí tự đầu tiên của đoạn nội dung thứ nhất cĩ cỡ chữ lớn hơn và kiểu chữ đậm. Như vậy thì thực hiện như thế nào?
- Nhận xét, hướng dẫn định dạng nội dung văn bản
- Đoạn cuối cùng (Theo Vũ Tú Nam), kiểu nghiêng, màu đỏ, cỡ chữ 12, căn thẳng lề phải. Như vậy thì thực hiện như thế nào?
- Nhận xét- phận tích diễn giải, hướng dẫn thao tác định dạng.
- Yêu cầu HS lưư văn bản với tên cũ
- Phát biểu
- Thực hành theo hướng dẫn.
- Phát biểu
- Lắng nghe, thực hành theo hướng dẫn
- Lưư văn bản.
2. Định dạng nội dung
* Bơi đen cả đoạn văn bản
- Nháy căn thẳng 2 lề. Định khoản cách giữa các đoạn.
- Chọn cỡ chữ 12.
- Định dạng dịng lề thụt dịng.
- Định dạng kí tự đầu mỗi đoạn lơn và kiểu chữ đậm.
3. Định dạng tiêu đề cuối
+ Bơi đen đoạn cuối (Theo Vũ Tú Nam).
+ Kiểu nghiêng: 
+ Chọn cỡ chữ 12.
+ Chọn màu đỏ.
+ Căn lề phải: 
- Lưu văn bản
- File --> Save
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố	
	- Nhận xét tiết thực hành.
- Nhắc nhở những HS khơng tích cực thực hành
2. Hướng dẫn về nhà
Về nhà học bài cũ. xem tiếp bài mới
———»@@&??«———
Bài thực hành 7: EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN (tt)
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT: 53
Tuần :27
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
 Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
 Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
Kỹ năng
 Thực hiện được các thao tác định dạng cơ bản.
Thái độ
 Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
II. CHUẨN BỊ
Chuẩn bị của giáo viên:
Giáo án, sách giáo khoa. Bài thực hành, phịng máy vi tính.
Chuẩn bị của học sinh:
Học bài cũa, xem trước bài mới trước khi lên lớp.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tổ chức lớp	
Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số học sinh
Kiểm tra bài cũ	
 * Câu Hỏi:
	- Một đoạn văn bản có thể nằm ngoài lề văn bản được không? Vì sao? Khi đó khoảøng cách lề có giá trị là số gì?
Giảng bài mới
* Giới thiệu bài mới: 
Ở tiết trước các em đã được học một số thao tác định dạng văn bản, tiết học hơm nay các em sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào thực hành.
* Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Định dạng đoạn văn
a/ Phương pháp............................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động.........................................................................................
- Gv: Yêu cầu hs mở máy khởi động chương trình Word.
- Gv: Đưa ra một đoạn văn bản đã được định dạng đầy đủ.
- Gv: Chỉ cho hs thấy định dạng đoạn văn là định dạng thay đổi những tính chất nào.
- Gv: Lưu ý với hs là em chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo tại đoạn văn mà em muốn định dạng.
- Hs: Nhấn đúp chuột
lên biểu tượng Word
trên màn hình.
- Hs: Quan sát, lắng nghe
- Hs: Quan sát, lắng nghe
Định dạng đoạn văn
- Định dạng đoạn văn là làm thay đổi các tính chất:
+ Kiểu căn lề
+ Vị trí lề của cả đoạn văn so với tồn trang
+ Khoảng cách lề của dịng đầu tiên
+ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới
+ Khoảng cách giữa các dịng trong đoạn văn 
- Định dạng đoạn văn tác động đến tồn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đĩ.
Hoạt động 2: Thực hành
a/ Phương pháp............................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động.........................................................................................
- Gv: Hãy cho biết tiêu đề, đoạn cuối và các đoạn giữa của văn bản?
Gv: Tiêu đề được định dạng như thế nào?
Gv: Đoạn cuối định dạng như thế nào?
Gv: Các đoạn giữa định dạng như thế nào?
Gv: Lưu ý, trong khi định dạng cĩ thể chọn các Font chữ, màu chữ tùy ý để trang trí cho vb.
Hs: Căn lề giữa, chữ nghiêng.
Hs: Canh phải, kiểu chữ thường.
Hs: Căn giữa, chữ đậm, kích thước chữ lớn hơn. 
- Hs: Tiêu đề là “Tre xanh”, Đoạn cuối “Theo Nguyễn Duy”, cịn lại là phần văn bản.
- Hs: Thực hành gõ và trình bày văn bản
- Gõ và định dạng đoạn văn theo mẫu sau:
Tre xanh
Tre xanh
Xanh tự bao giờ 
Chuyện ngày xưa đã cĩ bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đá vơi bạc màu!
Cĩ gì đâu, cĩ gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hĩa nhiều
Rễ siêng khơng ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rể bấy nhiêu cần cù.
(Theo Nguyễn Duy)
Hoạt động 3: Thực hiện lưu văn bản
a/ Phương pháp............................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động.........................................................................................
- Gv: Để lưu văn bản, ta thực hiện như thế nào?
- Gv: Hãy mở lại văn bản vừa đĩng (nêu cách mở)?
- Hs: Nhấn Open, chọn thư mục chứa tập tin cần mở, chọn tên tập tin và nhấn Open.
- Hs: Nhấn nút Save, chọn địa chỉ cần lưu, đặt tên cho văn bản, nhấn Save.
- Hs: Lưu và đĩng văn bản.
- File → Save → Chọn đường dẫn lưu tệp → Đặt lại tên, nháy save. 
- Nháy nút Save trên thanh cơng cụ
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố	
	- Nhận xét tiết thực hành.
- Nhắc nhở những HS khơng tích cực thực hành
2. Hướng dẫn về nhà
Về nhà học bài cũ. xem tiếp bài mới

File đính kèm:

  • docTiet 52-53.doc