Giáo án Tin lớp 6 tiết 3+ 4: Thông tin và biểu diễn thông tin

HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS

GV:Biểu diễn thông tin sẽ tùy theo mục đích và đối tượng dùng tin. Vậy theo em thì máy tính ta biểu diễn dưới dạng nào cho phù hợp (cho máy hiểu)?

HS: Thảo luận nhóm, theo bàn.

GV: YC đại diện nhóm trả lời.

HS: Trả lời, bổ sung nhóm.

GV: YC nhóm khác nhận xét

HS: Bổ sung

GV: Nhận xét, giải thích lại, cho ví dụ về dãy bit

HS: tự giải, ghi bài.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin lớp 6 tiết 3+ 4: Thông tin và biểu diễn thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 3,4
Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
 Ngày soạn: 07/09/2014
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh phân biệt được các dạng thơng tin cơ bản. Học sinh biết khái niệm biểu diễn thơng tin và cách biểu diễn thơng tin trong máy tính.
2. Kĩ năng: HS biết liên hệ thực tế cho vd
3. Thái độ: Yêu thích học tập bộ mơn
II. PHƯƠNG PHÁP & KỸ THUẬT DẠY HỌC
- Thuyết trình
III. CHUẨN BỊ CỦA GV&HS
1. Giáo viên:- Chuẩn bị câu hỏi, một số bài tập chuyển đổi dãy bit
2. Học sinh:- Học bài 1, xem trước bài 2 SGK
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ: 
Câu 1: Thông tin là gì? Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.? 
Câu 2: Hoạt động thông tin bao gồm những quá trình nào? Nêu những ví dụ về thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan? 
2. Bài mới : 
Hoạt động 1: Tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản
HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC
GV: Giới thiệu 3 dạng thông tin cơ bản: văn bản, âm thanh, và hình ảnh
GV: YCHS thảo luận nhóm tìm những ví dụ về 3 dạng thông tin
HS: cá nhân trả lời
HS: cá nhân khác nhận xét, bổ sung
GV: nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng, ghi bảng.
1./ Các dạng thông tin cơ bản :
 - Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh
Hoạt dộng 2: Biểu diễn thông tin
HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC
GV: Biểu diễn thông tin là gì ? cho ví dụ
HS: cá nhân trả lời 
GV: diễn giải về sự đa dạng về cách biểu diễn thông tin trong thực tế, kết luận và ghi bảng.
HS: ghi bài
2./ Biểu diễn thông tin :
- Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều hình thức khác nhau. Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
Hoạt động 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính
HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC
GV:Biểu diễn thông tin sẽ tùy theo mục đích và đối tượng dùng tin. Vậy theo em thì máy tính ta biểu diễn dưới dạng nào cho phù hợp (cho máy hiểu)?
HS: Thảo luận nhóm, theo bàn.
GV: YC đại diện nhóm trả lời.
HS: Trả lời, bổ sung nhóm.
GV: YC nhóm khác nhận xét
HS: Bổ sung
GV: Nhận xét, giải thích lại, cho ví dụ về dãy bit
HS: tự giải, ghi bài. 
3./ Biểu diễn thông tin trong máy tính
- Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính.
 - Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.
3. Củng cố:
1. Hãy nêu ba dạng thông tin cơ bản trong máy tính?
2. Ngoài ba dạng thông tin cơ bản, em hãy tìm xem còn có dạng thông tin nào kháckhông?
3. Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?
 HS nhận xét câu trả lời của các bạn
 GV nhận xét, sửa sai cho HS
4. Hướng dẫn HS học bài ở nhà
Học bài + trả lời câu hỏi và bài tập. SGK/9
Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Chuẩn bị nội dung:	
 + Một số khả năng của máy tính;
 	 + Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
V. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • doctiet 3,4.doc