Giáo án Tin học lớp 6 tiết 17: Bài tập

14. Để có thể hoạt động máy tính được

 A. Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản;

 B. Cài đặt hệ điều hành;

 C. Nối với một máy in;

 D. Cài đặt một chương trình quét và duyệt vi-rút.

15. Máy tính cần phải có hệ điều hành để

 A. Điều khiển bàn phím, chuột, màn hình;

 B. Tổ chức hoạt động của các chương trình;

 C. Tổ chức thông tin trên các thiết bị lưu trữ;

 D. Cả A, B và C.

16. Nếu máy tính không cài hệ điều hành thì

 A. Máy tính vẫn hoạt động bình thường;

 B. Máy tính không hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được;

 C. Máy tính không hoạt động vì không có điện;

 D. Máy tính chỉ hoạt động trong vòng một tiếng đồng hồ.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 2630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 6 tiết 17: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 17
Tuần: 09
I. MUÏC TIEÂU
 1/ Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức đã học ở chương I , II.
 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng làm bài tập dạng trắc nghiệm, trình bày câu trả.
 3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUAÅN BÒ
 1/ Chuẩn bị của GV: Hệ thống câu hỏi ôn tập, các ba2ita65p dạng trắc nghiệm.
 2/ Chuẩn bị của HS: Ôn lại các kiến thức đã học từ đầu năm học.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
 1/ Ổn định lớp:
 2/ Kiểm tra bài cũ:
 3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Lí thuyết.
a/ Phương pháp : ..................................
b/ Các bước của hoạt động :.................
1. Thông tin là gì? Cho biết mô hình quá trình xử lí thông tin.
2. Trong tin học có những dạng thông tin chính nào?
3. Hãy nêu một số khả năng của máy tính.
4. Có thể dùng máy tính vào những công việc gì?
5. Cấu trúc chung của một máy tính điện tử gồm các khối chức năng nào? 
6. Bộ nhớ là gì? Có mấy loại bộ nhớ ? Nêu chức năng từng của từng loại bộ nhớ.
7. Phần mềm máy tính là gì? Có mấy loại chính? Kể tên từng loại.
8. Nêu các thao tác chính với chuột.
9. Cho biết lợi ích của việc gõ phím bằng mười ngón.
10. Tư thế ngồi gõ phím như thế nào là đúng.
HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Hoạt động 2 : Bài tập.
a/ Phương pháp : ..................................
b/ Các bước của hoạt động :.................
1. Trình tự của quá trình xử lý 3 bước là :
	A. Nhập à Xuất à Xử lý	B. Nhập à Xử lý à Xuất
	Xuất à Nhập à Xử lý	D. Xử lý à nhập à Xuất
2. Quá trình xử lí thông tin gồm mấy bước ?
A. 2	B. 3
C. 4	D. 5
3. Thông tin dưới dạng dãy bit bao gồm hai kí tự
A. 0 và 1	B. 2 và 3
C. 3 và 4	D. 5 và 6
4. Thông tin được biểu diễn trong máy dưới dạng
A. Thập phân	B. Bát phân
C. Nhị phân (hay dãy bit)	D. Hexa (hệ 16)
5. Các dạng thông tin cơ bản 
A. Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh	
B. Chú chuột Mickey
C. Tiếng đàn Piano	 
D. Các con số hay kí hiệu
6. 1 KB bằng bao nhiêu byte?
A. 1000	B. 100
C. 1024	D. 10000
7. Khả năng của máy tính bao gồm:
A. Khả năng tính toán nhanh và tính toán với độ chính xác cao.
B. Khả năng lưu trữ lớn.
C. Khả năng “làm việc” không mệt mỏi
D. Tất cả các ý kiến trên
8. Em có thể dùng máy tính vào những công việc gì ?
A. Thực hiện tính toán và tự động hóa công việc trong văn phòng
B. Hỗ trợ công tác quản lí và công cụ học tập và giải trí.
C. Điều khiển tự động Robot và liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.
D. Tất cả các ý kiến trên.
9. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
Khả năng lưu trữ còn hạn chế.	 
C. Chưa nói được như người.
Không có khả năng tư duy như con người. 
D. Kết nối Intent còn chậm.
10. Ai là người phát minh ra cấu trúc chung của máy tính điện tử ?
Ông Trương Trọng Thi.
Bill Gates.
Nhà toán học Von Numann. 
11 Cấu trúc chung của máy tính bao gồm mấy bộ phận
A. 2	B. 3
C. 4	D. 5
12. Đâu không phải là thiết bị vào?
A. Chuột	B. Bàn phím
C. Màn hình	D. Máy quét
13. Thiết bị ra của máy tính để bàn thường được sử dụng nhất là:
A. Máy in.	C. Màn hình.
	B. Loa.	D. Môđem.
14. Để có thể hoạt động máy tính được
	A. Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản;
	B. Cài đặt hệ điều hành;
	C. Nối với một máy in;
	D. Cài đặt một chương trình quét và duyệt vi-rút.
15. Máy tính cần phải có hệ điều hành để
	A. Điều khiển bàn phím, chuột, màn hình;
	B. Tổ chức hoạt động của các chương trình;
	C. Tổ chức thông tin trên các thiết bị lưu trữ;
	D. Cả A, B và C.
16. Nếu máy tính không cài hệ điều hành thì
	A. Máy tính vẫn hoạt động bình thường;
	B. Máy tính không hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được;
	C. Máy tính không hoạt động vì không có điện;
	D. Máy tính chỉ hoạt động trong vòng một tiếng đồng hồ.
17. Hệ điều hành có các chức năng
	A. Cung cấp môi trường tương tác giữa thiết bị với người dùng;
	B. Tổ chức thực hiện các chương trình;
	C. Tổ chức quản lí và sử dụng tài nguyên máy tính;
	D. Tất cả các khẳng định trên.
18. Hệ điều hành là
	A. Phần mềm ứng dụng của máy tính;
	B. Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin;
	C. Phần mềm hệ thống;
	D. Tất cả các khẳng định trên đều sai.
19. Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào
	A. Bộ nhớ trong ( Ram );
	B. Bộ nhớ ngoài ( các thiết bị lưu trữ );
	C. Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng;
	D. Tất cả đều sai.
20. Thông tin trong máy tính cần được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy tính thông tin không bị mất ?
	A. Trên các thiết bị lưu trữ thông tin như đĩa cứng, đĩa mềm, 
	B. Trong bộ nhớ trong ( RAM );
	C. Trên màn hình máy tính;
	D. Cả A và B sai.
21. Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?
	A. 2 hàng.	B. 4 hàng.
	C. 5 hàng.	D. 6 hàng.
22. Hàng phím cơ sở là hàng phím:
	A. Chứa 2 phím có gai F và J.	B. Chứa 2 phím có gai F và T.
	C. Chứa dấu cách.	D. Chứa các kí tự A, B, C.
23. Nhóm phím soạn thảo là những phím mà khi ta gõ vào:
	A. Sẽ hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo.
	B. Không hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo.
	C. A, B đúng	
	D. A, B sai
24. Vị trí các phím điều khiển (các phím đặc biệt) trên bàn phím là:
	A. Nằm tại trung tâm bàn phím.	B. Nằm trên một hàng.
	C. Nằm trên hai hàng gần nhau. 	D. Nằm xung quanh bàn phím.
25. Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón:
	A. Tốc độ gõ nhanh hơn	B. Gõ chính xác hơn.
	C. Cả A, B sai	D. Cả A, B đúng
26. Phần mềm luyện gõ phím là :
	A. Mouse Skills	B. Mario
	C. Word	D. Solar System 3D Simulator
B
B
A
C
A
C
D
D
C
C
C
C
C
B
D
B
D
C
A
A
C
A
A
D
D
B
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1/ Củng cố: 
	2/ Hướng dẫn về nhà: 
	- Về nhà các em ôn lại các kiến thức vừa ôn..
	- Hệ thống lại các kiến thức đã học ở chương I, II. 
	- Học kĩ bài 4, 6 .
	- Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

File đính kèm:

  • doctiet 17.doc
Giáo án liên quan