Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 16, Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời (Tiếp) - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Kim Huệ

Nội dung

2. Thực hành

1) Để quan sát vị trí các sao trong Hệ Mặt Trời ta sử dụng màn hinh:

2) Để giải thích hiện tượng ngày và đêm ta quan sát màn hình sau:

3) Để giải thích hiện tượng nhật thực ta quan sát màn hình sau:

4) Để giải thích hiện tượng nguyệt thực ta quan sát màn hình:

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 16, Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời (Tiếp) - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 14
Ngày dạy: 19/10/2019
Bài 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI (Tiếp)
Mục tiêu. Sau khi học xong tiết này học sinh có khả năng:
 + Thực hiện khởi động phần mềm và khám phá phần mềm đó.
 + Thực hiện được việc điều khiển khung nhìn để quan sát và giải thích được một số hiện tượng.
 + Luyện tập tính kiên trì trong học tập và rèn luyện, khả năng khám phá cái mới.
Chuẩn bị
GV: giáo án, sgk, phòng máy tính có phần mô phỏng Hệ Mặt Trời, máy chiếu.
HS: sách, vở, bảng nhóm.
Phương pháp
+ Thuyết trình, giải thích, thực hiện thao tác mẫu.
+ Phát vấn, thực hiện trình bày theo từng nhóm.
D. Các bước lên lớp
I. Tổ chức ổn định lớp
Gv: Cho hs ổn định chổ ngồi, kt sĩ số
Hs: Ổn định chổ ngồi, lớp trưởng báo cáo sĩ số
II. Bài cũ
 ?: Để khởi động phần mềm ta làm thế nào? Nêu y nghĩa của một số nút điều khiển?
III. Thực hiện bài mới
HĐ GV và HS
Nội dung
Gv: hướng dẫn hs quan sát
Hs: thực hành quan sát và cùng thảo luận với nhau để giải thích các hiện tượng nhật thực nguyệt thực, hiện tượng ngày và đêm, các hành tinh trong hệ mặt trời.
Gv: nhận xét, đánh giá.
Hs: tự ghi vào vở các điều quan sát đượ
2. Thực hành
1) Để quan sát vị trí các sao trong Hệ Mặt Trời ta sử dụng màn hinh:
2) Để giải thích hiện tượng ngày và đêm ta quan sát màn hình sau:
3) Để giải thích hiện tượng nhật thực ta quan sát màn hình sau:
4) Để giải thích hiện tượng nguyệt thực ta quan sát màn hình:
IV. Hệ thống cũng cố bài.
+ thực hiện được việc điều khiển khung nhìn và giải thích một số hiện tượng như hiện tượng ngày và đêm, hiện tượng nhật thực, hiện tượng nguyệt thực.
+ Thực hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
V. Dặn dò, ra bài tập về nhà
Về nhà học bài cũ.
Xem nội dung bài 9, 10 để tiết sau ta học.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_16_bai_8_quan_sat_trai_dat_va_cac.doc