Giáo án Tin học 6 tiết 9 bài 5: Luyện tập chuột

1. Các thao tác chính với chuột

Các thao tác chính với chuột bao gồm:

- Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng (không nhấn bất cứ nút chuột nào)

- Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.

- Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.

- Nháy đúp chuột: Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.

Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1065 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 tiết 9 bài 5: Luyện tập chuột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 9
Ngày dạy: 14/09/2009
Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT
I. Mục tiêu
Kiến thức
Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các tao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.
Thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.
Kỹ năng
Rà chuột nhanh, chính xác.
Sử dụng tốt các thao tác cơ bản của chuột
Thái độ
Nghiêm túc trong học tập
Bảo quản tốt máy tính
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy với các phần mềm học tập lớp 6 như SGK
Học sinh
Xem trước bài học ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với thực hành.
Diễn giải, đàm thoại.
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Các thao tác chính với chuột
Giáo viên giới thiệu là công cụ quan trọng thường đi liền với máy tính.
Thông qua chuột ta có thể thực hiện được các công việc gì?
Người ta thường dùng chuột bằng tay nào? Cách cầm chuột ra sao?
Các thao tác chính với chuột bao gồm những thao tác nào?
Thế nào là di chuyển chuột?
Thế nào là nháy chuột?
Thế nào là nháy nút phải chuột?
Thế nào là nháy đúp chuột?
Thế nào là kéo thả chuột?
Tương ứng với các thao tác trên giáo viên phải làm mẫu từng ví dụ cụ thể để minh họa.
Các thao tác chính với chuột
Các thao tác chính với chuột bao gồm:
Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng (không nhấn bất cứ nút chuột nào)
Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.
Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.
Nháy đúp chuột: Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.
Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.
Củng cố và luyện tập
Nêu lại các thao chính đối với chuột máy tính?
Yêu cầu học sinh thực hành mẫu lại các thao tác trên.
Hướng dẫn học ở nhà
Học bài kết hợp với thực hành minh họa.
Xem trước phần còn lại của bài.
V. Rút kinh nghiệm
..
. ..

File đính kèm:

  • docTIET 9.doc