Giáo án Tin học 6 tiết 36: Thi học kì I (thực hành)

1. Tạo thư mục với tên là THI HKI trong thư mục gốc D:\ (2 điểm)

2. Trong THI HKI tạo hai thư mục con là LI THUYET và THUC HANH (2 điểm)

2. Mở một thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào LI THUYET (2 điểm)

3. Di chuyển tệp tin vừa chép từ LI THUYET sang thư mục THUC HANH (2 điểm)

4. Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục THUC HANH thành tên SAO CHEP (2 điểm)

5. Di chuyển thư mục LI THUYET vào thư mục THUC HANH (2 điểm)

 

doc1 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 tiết 36: Thi học kì I (thực hành), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 35 - 36
Ngày dạy: 30/11/2009
THI HỌC KÌ I (THỰC HÀNH)
I. Mục tiêu
Kiến thức
Thực hành lại các thao tác cơ bản đối với tệp tin và thư mục.
Kỹ năng
Sử dụng được thành thạo các thao tác với chuột, bàn phím.
Thái độ
Nghiêm túc trong thi cử.
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy, đề thi.
Học sinh
Học bài ở nhà.
III. ĐỀ THI
1. Tạo thư mục với tên là THI HKI trong thư mục gốc D:\ (2 điểm)
2. Trong THI HKI tạo hai thư mục con là LI THUYET và THUC HANH (2 điểm)
2. Mở một thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào LI THUYET (2 điểm)
3. Di chuyển tệp tin vừa chép từ LI THUYET sang thư mục THUC HANH (2 điểm)
4. Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục THUC HANH thành tên SAO CHEP (2 điểm)
5. Di chuyển thư mục LI THUYET vào thư mục THUC HANH (2 điểm)
IV. Rút kinh nghiệm
..

File đính kèm:

  • docTIET 36.doc