Giáo án Tin học 10 - Đoàn Phan Kim Lài - Tiết 63, Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

• Để truy cập đến trang web người dùng cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.

• Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ ( Address), nó sẽ hiển thị nội dung trang web nếu tìm thấy.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1401 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 10 - Đoàn Phan Kim Lài - Tiết 63, Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 63
Bài 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET
Ngày soạn: 30/3/2013	 	Ngày dạy : 3/4/2013 Tuần : 34
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: 	
	– Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản.
	– Trang web, trình duyệt web, website
	– Trang web động, trang web tĩnh.
	– Truy cập và tìm kiếm thông tin trên internet.
Kĩ năng:
	– Sử dụng được trình duyệt web.
	– Thực hiện được đăng kí, gửi, nhận thư điện tử.
Thái độ: 
Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet.
Nhận thức được vấn đề bản quyền trên mạng.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: 	– Giáo án, tranh ảnh,	
	Học sinh: 	– Sách giáo khoa, vở ghi.
	– Đọc bài trước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ:
	Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
	3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
1. Tổ chức và truy cập thông tin.
a. Tổ chức thông tin:
· Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiều phương tiện khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, … và các liên kết tới các siêu văn bản khác.
· Trên Internet, mỗi siêu văn bản được gán cho một địa chỉ truy cập gọi là trang web.
· Website gồm 1 hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới 1 địa chỉ truy cập
· Có hai loại trang web: trang web tĩnh và trang web động. 
Trang web tĩnh có thể xem như tài liệu siêu văn bản.
 Trang web động là mỗi khi có yêu cầu từ máy người dùng, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu và gửi về máy người dùng.
Dẫn dắt vấn đề: Nhờ có dịch vụ Internet mà người dùng có thể truy cập, tìm kiếm thông tin, nghe nhạc, xem video, chơi game, trao đổi thông tin …trong những ứng dụng đó phải kể đến các ứng dụng phổ biến là tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử.
Em h·y kÓ tªn mét sè dÞch vô cña Internet mµ em ®· sö dông?
· Cho HS thảo luận, tìm hiểu những nội dung được tìm thấy trên Internet.
· Để tìm kiếm các trang web nói riêng, các tài nguyên trên Internet nói chung và đảm bảo việc truy cập đến chúng, người sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web )
?: Cho biết tên một số website mà em biết?
Nghe nhạc, trò chơi trực tuyến, thư điện tử
· Các nhóm thảo luận, trình bày.
– văn bản
– hình ảnh
– âm thanh
– …
www.edu.net.vn
www.echip.com.vn
www.laodong.com.vn
b. Truy cập trang web
· Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.
·Internet Explorer, , FireFox, 
· Để truy cập đến trang web người dùng cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.
· Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ ( Address), nó sẽ hiển thị nội dung trang web nếu tìm thấy.
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet.
 Có hai cách:
– Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.
– Tìm kiếm nhờ các máy tìm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
Dẫn dắt vấn đề: Một nhu cầu phổ biến là làm thế nào để truy cập được các trang web chứa nội dung liên quan đến vấn đề mà mình quan tâm.
· Một số website hỗ trợ máy tìm kiếm, trong đó có kể đến:
 + Google: www.google.com.vn
 + Yahoo: www.yahoo.com
4. Củng cố: 
	Nhấn mạnh các khái niệm:
– Khái niệm siêu văn bản
– Khái niệm liên kết
– Hệ thống WWW
– Khái niệm trang web, website và trang chủ.
– Máy tìm kiếm.
.
5. Dặn dò
– Bài tập 1, 2,3,4,5 SGK
	– Đọc tiếp bài: “ Một số dịch vụ cơ bản của Internet”

File đính kèm:

  • docBai 22 t1.doc