Giáo án Tin học 10 - Đoàn Phan Kim Lài - Tiết 23, Bài 11: Tệp và quản lý tệp

VD: Một ổ cứng chúng ta chia thành 3 ổ logic có các tên tương ứng là: WIN (C); SETUP (D); GIAI TRI (E) thì theo các em đâu là tên thư mục gốc?

VD: Cùng trong thư mục gốc SETUP có thể có các thư mục con và tên tệp sau không?

WinXP; WinXP; nguyen.txt; nguyen.doc

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 10 - Đoàn Phan Kim Lài - Tiết 23, Bài 11: Tệp và quản lý tệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 23 
Bài 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
Ngày soạn: 1/11/2013	 	Ngày dạy : 5/11/2013 Tuần : 12	
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: 	
	– Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp.
	– Hiểu khái niệm thư mục, thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.
	2. Kĩ năng: 
	– Nhận dạng được tên tệp, thư mục. Đặt được tên tệp, thư mục.
	3. Thái độ: 
	– Luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
	1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy chiếu.
	2. Học sinh: SGK, vở ghi. Đọc bài trước..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	1. Ổn định tổ chức lớp (2’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (8’)
	Trình bày khái niệm, chức năng của hệ điều hành?
	3. Bài mới: 
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
TG
1. Tệp
a. Khái niệm:
 Tệp còn được gọi là tập tin,là 1 tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do HĐH quản lý. Mỗi tệp có một tên để truy cập.
 b. Cú pháp :
 .
Ví dụ: Bai tap.doc, lam van.txt
c. Quy tắc đặt tên tệp: (Hệ điều hành Windows)
 - Tên tệp không quá 255 kí tự.
 - Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được HĐH dùng để phân loại tệp.
	Ví dụ: bai van hay.abcd
	tinhoc10
 - Tên tệp không chứa kí tự đặc biệt: \ / : * ? ” |
Hằng ngày khi đi học thì các em dùng gì để đựng sách, vở và đồ dùng học tập?
Để phân biệt giữa vở môn này và vở môn khác thì các em dùng gì?
Thông tin lưu trữ trên bộ nhớ ngoài cũng sẽ được tổ chức, phân loại để quản lý.
Em hãy cho biết ở hai tệp trên đâu là phần tên và đâu là phần mở rộng?
Trong các tên tệp sau, tên tệp nào được đặt đúng theo qui định của hệ điều hành Windows?
a. TIN10
b. BAITAP.PAS
c. LOP TIN10*
d. HINHANH.JPG
e. BT:1.XLS
f. BT2.DOC1
HS trả lời: cặp sách.
HS trả lời: Nhãn vở.
HS trả lời. 
Tên tệp đúng:
a, b, d, f
10’
b. Thư mục
Thư mục là nơi lưu trữ những tệp có liên quan với nhau hoặc những thư mục con của nó.
Thư mục gốc: Là thư mục được tạo tự động trên ổ đĩa.
 Thư mục mẹ : Là thư mục chứa các thư mục con.
 Thư mục con: Là thư mục nằm trong thư mục mẹ.
- Cấu trúc thư mục có dạng cây
Thư mục à Cành
 tệp à lá
Lấy ví dụ cái cặp của học sinh (có 3 ngăn lớn và 1 ngăn nhỏ) minh họa cho thư mục gốc, thư mục mẹ và thư mục con.
VD: Một ổ cứng chúng ta chia thành 3 ổ logic có các tên tương ứng là: WIN (C); SETUP (D); GIAI TRI (E) thì theo các em đâu là tên thư mục gốc?
VD: Cùng trong thư mục gốc SETUP có thể có các thư mục con và tên tệp sau không?
WinXP; WinXP; nguyen.txt; nguyen.doc
Thư mục gốc: cái cặp
Thư mục con: ngăn lớn 1, ngăn lớn 2, ngăn lớn 3, ngăn nhỏ.
Thư mục mẹ: ngăn lớn 3.
HS trả lời: WIN; SETUP; GIAI TRI
HS trả lời
8’
3. Đường dẫn
Đường dẫn: Là đường chỉ dẫn đến tên tệp, thư mục theo đường đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp.
 Vídụ: THUVIEN\KHTN\TOAN\Dai.bt
 C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Dai.bt
Bài tập :
Cho các đường dẫn sau:
LAM\Giaitri\Canhac\bien hat.mp3
LAM\Tailieu\BT_Tin\Timkiem.pass
LAM\Tai lieu\Van\Thohay.doc
LAM\Giaitri\Trochoi\dao.vang.exe
LAM\Tai lieu\Van\Lamvan.doc
Vẽ sơ đồ cây thư mục cho các đường dẫn trên
Hãy chỉ ra đường dẫn tới tệp Tin 10.doc
HS trả lời: D:\Tin\Tin 10.doc
D:\
Toán
Tin
Lý
Tin 11.doc
Tin 10.doc
 LAM
Tai lieu
Giai tri
Văn
BT_Tin
Ca nhac
Trò chơi
Lamvan.doc
Thohay.doc
Timkiem.pas
Bienhat.mp3
daovang. exe
12’
4. Củng cố: (3’)
Nhắc lại khái niệm tệp, thư mục và cách đặt tên tệp, thư mục trong hệ điều hành Windows.
5. Dặn dò (2’)
– Làm bài tập về nhà :Cho các tệp sau: A, ABC, BT1.DOC, BT*.DOC, BAI+TAP.DOC. Tên tệp nào đúng?
– Đọc tiếp bài “Tệp và quản lí tệp”
.

File đính kèm:

  • docBai 11.doc