Giáo án Thủ công 2 - Gấp,cắt,dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều

Kiểm tra dụng cụ học tập của hs.

.

 - GV hướng dẫn nhận xét biển báo giao thơng.

 -GV thực hiện mẫu theo các bước :

*Bước 1 : Gấp,cắt biển báo cấm xe đi ngược chiều

 -Gấp,cắt hình tròn màu đỏtừ hình vuông có cạnh là 6 ô.

 -Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô,rộng 1 ô.

 -Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô,rộng 1 ô làm chân biển báo.

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thủ công 2 - Gấp,cắt,dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỦ CÔNG
GẤP,CẮT,DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM XE ĐI 
NGƯỢC CHIỀU (T1)
I. MỤC TIÊU.
1.Kiến thức :
 - Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
 - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đ6í cân đối. Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn.
2.Kỹ năng:
 - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt ít mấp mô. Biển báo cân đối.
3.Thái độ:
 -Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-Mẫu biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
-Quy trình gấp,cắt,dán biển báo giao thơng cấm xe đi ngược chiều có hình vẽ minh họa cho từng bước.
-Giấy thủ công(màu đỏ,xanh,và màu khác),kéo,hồ dán,bút chì,thước kẻ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
ND-TG
Hoạt động củaCô
Hoạt động của trò
2. Bài cũ :
2. Bài mới :
 Giới thiệu :
* Hoạt động 1 :
Hướng dẫn mẫu
(12’)
 * Hoạt động 2 :
Thực hành(15’)
3. Củng cố -
Dặn dò (2’):
-Kiểm tra dụng cụ học tập của hs.
.
 - GV hướng dẫn nhận xét biển báo giao thơng.
 -GV thực hiện mẫu theo các bước :
*Bước 1 : Gấp,cắt biển báo cấm xe đi ngược chiều
 -Gấp,cắt hình tròn màu đỏtừ hình vuông có cạnh là 6 ô.
 -Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô,rộng 1 ô.
 -Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô,rộng 1 ô làm chân biển báo.
*Bước 2 : Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều
 -Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng.
 -Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô.
 -Dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn.
 -GV tổ chức cho hs thực hành gấp,cắt,dán biển báo cấm xe đi ngược chiều.
 -GV theo dõi,giúp đỡ những hs thực hiện chưa tốt.
 -Nhận xét,đánh giá sản phẩm của học sinh. 
 -Yêu cầu hs nêu lại các bước gấp,cắt ,dán biển báo cấm xe đi ngược chiều.
 -Nhận xét về tinh thần học tập,sự chuẩn bị cho bài học,kĩ năng gấp,cắt,dán và sản phẩm của hs.
-Tập gấp , cắt ,dán biển báo cấm xe đi ngược chiều theo các bước,chuẩn bị giấy thủ công,kéo,hồ thước kẻ để học tiết sau thực hành.
-Để lên bàn cho gv kiểm tra.
-Lắng nghe và nhận xét.
-Quan sát gv thực hiện từng bước.
-Laáy ñoà duøng vaø duïng cuï ra ñeå thöïc haønh gaáp,caét,daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu.
-Tröng baøy saûn phaåm,nhaän xeùt saûn phaåm cuûa caùc baïn.
-HS neâu : coù 2 böôùc ..
-Laéng nghe.
-Theo doõi ñeå chuaån bò.

File đính kèm:

  • docBai_8_Gap_cat_dan_bien_bao_giao_thong_chi_loi_di_thuan_chieu_va_bien_bao_cam_xe_di_nguoc_chieu.doc