Giáo án Thể dục Lớp 5 - Trường TH Hải Nam

I. MỤC TIÊU:

- Ôn tập để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh và thao tác thành thạo các kỹ thuật đội hình đội ngũ.

- Trò chơi “ Trao tín gậy ”. Yêu cầu hào hứng nhiệt tình chơi đúng luật.

- HS đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn trật tự và rèn luyện tác phong nhanh nhẹn và kỷ luật

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .

- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 tín gậy, kẻ sân cho trò chơi.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc148 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 5 - Trường TH Hải Nam, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ương đối chính xác.
- Học động tác điều hòa. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi “ Thăng bằng ”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao. 
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
* Chơi trò chơi “ Kết bạn”
2. Phần cơ bản
a)Bài thể dục phát triển chung.
- Ôn 7 động tác thể dục đã học
+ Tập đồng loạt
+ Chia tổ tập luyên trên khu vực quy định 
- Học động tác điều hòa:
+ Lần 1: - GV nêu tên động tác. 
 - GV làm mẫu cho HS hình dung được động tác. 
 - GV vừa làm mẫu vừa phân tích giảng giải từng nhịp để HS bắt chước. 
 + Lần 2: GV đứng trước tập cùng chiều với HS.
 + Lần 3: GV hô nhịp cho HS tập toàn bộ động tác và quan sát HS tập. 
 + Lần 4: Cho cán sự lớp lên vừa tập vừa hô nhịp cho cả lớp tập theo, GV theo dõi sửa sai cho các em.
* Trình diễn 
b) Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thăng bằng”
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Chơi thử 1 lần.
- chơi chính thức.
3.Phần kết thúc:
- Tập một số đông tác hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn bài thể dục phát triển chung.
6-10’
18-24’
4-6’
Lớp trưởng tập trung lớp, kiểm tra sĩ số báo cáo giáo viên.
Đội hình nhận lớp:
Đội hình ôn tập:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Cán sự lên hô nhịp cho các bạn tập.
Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu kỹ thuật động tác.
HS bắt chước tập theolàm mẫu và phân tích của GV
HS tập theo nhịp hô của GV
Cán sự vừ làm mẫu vừa hô nhịp cho cả lớp tập luyện.
Cán sự chỉ hô nhịp không làm mẫu.
-Các tổ lên trình diễn.
-HS chơi trò chơi nhiệt tình tích cực.
Đội hình xuống lớp:
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 14
TIẾT 28:BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ THĂNG BẰNG”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đung nhịp hô.
- Chơi trò chơi “ Thăng bằng ”. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
- Chơi trò chơi “ Sóng vỗ”
* Kiểm tra bài cũ: Động tác phối hợp 
2. Phần cơ bản
a)Bài thể dục phát triển chung.
- Ôn bài thể dục phát triển chung
+ Lần 1: GV điều khiển vừa hô nhịp cho HS tập vừa quan sát để sửa sai cho HS. 
 + Lần 2 : Mời cán sự lên hô nhịp cho cả lớp tập, GV quan sát để sửa sai cho HS. 
 + GV chia tổ để HS tập luyện theo nhóm ở các vị trí đã được phân công do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ .
 + Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát, nhận xét, đánh giá. GV sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. 
 + GV cho cán sự lớp điều khiển hô nhịp để cả lớp ôn lại toàn bài.
b) Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thăng bằng”
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Chơi thử 1 lần.
- chơi chính thức.
3.Phần kết thúc:
- Tập một số đông tác hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn bài thể dục phát triển chung.
6-10’
18-24’
4-6’
-Lớp trưởng tập trung lớp, kiểm tra sĩ số báo cáo giáo viên.
Đội hình nhận lớp:
Đội hình ôn tập:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Tổ trưởng điều khiển tổ mình tập luyện theo nội dung đã phổ biến.
Các tổ thi đua.
-HS tập đồng loạt dưới sự điều khiển của cán sự lớp
Đội hình xuống lớp:
Lớp 5/9
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 15
TIẾT 29:BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài và tập đúng kỹ thuật
- Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy ”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động và nhiệt tình.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
*GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
* Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
-Chạy tại chỗ, nâng cao đùi, nhảy.
* Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện 2 động tác: Nhảy và điều hòa.
2. Phần cơ bản
a)Bài thể dục phát triển chung.
- Ôn bài thể dục phát triển chung
Tập đồng loạt theo đội hình lớp do cán sự lớp điều hành, giáo viên quan sát sửa sai.
- GV nhận xét hệ thống lại những nội dung thường sai trong qua trình tập luyện.
+ Chia tổ tập luyên trên khu vực quy định:
- GV quan sát sửa sai chung.
*Từng tổ báo cáo kết quả ôn luyện.
* Tổ chức đồng diễn kiểm tra quá trình tập luyện của cả lớp.
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
b) Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”
 -GV nêu tên trò chơi , cùng HS nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử một số lần sau đó tổ chức chơi có thi đua.
- GV tuyên dương, khen thưởng.
3.Phần kết thúc:
- Tập một số đông tác hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn bài thể dục phát triển chung.
6-10’
18-24’
Lần 1
Lần 2
4-6’
-CTHĐTQ tập trung lớp, kiểm tra sĩ số báo cáo giáo viên.
- TRưởng ban văn nghệ lên điều khiển cả lớp hát bài hát tập thể.
-CTHĐTQ điều khiển cả lớp khởi động.
- Trưởng ban học tập điều hành 
 -Cả lớp tập 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.
- CTHĐTQ nhận xét và chia sẻ.
- Cả lớp thực hiện lại những động tác thường sai trong quá trình tập luyện do 
CTHĐTQ điều khiển.
- CTHĐTQ tổ chức luyện tập theo nội dung quy định.
- Cả lớp di chuyển về đội hình hình chữ nhật để triển khai tập luyện.
- Các tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán sự tổ điều hành tập luyện
.
- Tổ trưởng báo cáo kết quả tập luyện của tổ mình.
- Hs thực hiện bài thể dục phát triển chung với hoa.
Đội hình trò chơi:
Đội hình xuống lớp:
Lớp 5/6
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 15
TIẾT 30:BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài và tập đúng kỹ thuật
- Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy ”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động và nhiệt tình.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
* Kiểm tra bài cũ: Gv gọi 2 HS lên thực hiện mọt số động tác của bài TDPTC
2. Phần cơ bản
a)Bài thể dục phát triển chung.
- Ôn bài thể dục phát triển chung
Tập đồng loạt theo đội hình lớp do cán sự lớp điều hành, giáo viên quan sát sửa sai.
- GV nhận xét hệ thống lại những nội dung thường sai trong qua trình tập luyện và tổ chức thực hiện lại.
+ Chia tổ tập luyên trên khu vực quy định:
GV phổ biến:
Nội dung luyện tập.
Đội hình tập luyện
Phương pháp luyện tập.
*Từng tổ báo cáo kết quả ôn luyện.
* Tổ chức đồng diễn kiểm tra quá trình tập luyện của cả lớp.
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
b) Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”
 -GV nêu tên trò chơi , cùng HS nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử một số lần sau đó tổ chức chơi có thi đua.
- GV tuyên dương, khen thưởng.
3.Phần kết thúc:
- Tập một số đông tác hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn bài thể dục phát triển chung.
5’-7’
-Lớp trưởng tập trung lớp, kiểm tra sĩ số báo cáo giáo viên.
- Cán sự lớp điều khiển khởi động
Đội hình khởi động:
 LT
2 HS lên thực hiện nội dung kiểm tra theo yêu cầu.
 -Cả lớp tập 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.
- Đội hình tập luyện:
 LT
- Cả lớp thực hiện lại những động tác thường sai trong quá trình tập luyện do 
-Lớp trưởng điều khiển cả lớp thực hiện.
- Lớp trưởng điều khiển cả lớp về đội hình đã quy định,và tổ chức luyện tập theo nội dung quy định.
- Cả lớp di chuyển về đội hình hình chữ nhật để triển khai tập luyện.
- Các tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán sự tổ điều hành tập luyện.
- Tổ trưởng báo cáo kết quả tập luyện của tổ mình.
- Hs thực hiện bài thể dục phát triển chung với hoa.
Đội hình trò chơi:
Đội hình xuống lớp:
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 16
TIẾT 31:BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài
- Tiếp tục chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức ”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động và nhiệt tình.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
-LT tập hợp lớp báo cáo.
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
- Chơi trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh”
2. Phần cơ bản
a)Bài thể dục phát triển chung.
- Ôn bài thể dục phát triển chung
+ Chia tổ tập luyên trên khu vực quy định 
- Từng tổ báo cáo kết quả ôn luyện 
dưới hình thức thi đua trình diễn mỗi động tác 2x8 nhịp
b) Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
.
XXXX
XXXX
3.Phần kết thúc:
- thực hiện một số đông tác hồi tĩnh
* Chơi trò chơi “ Sóng vỗ”
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn bài thể dục phát triển chung.
5’-7’
12’-15’
1-2 l
 LT
- Cán sự lớp điều khiển khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 GV 
- GV chỉ định một số HS ở các tổ lần lượt thực hiện từng động tác ( theo thứ tự của bài) có tính chất nhắc lại kỹ thuật.
Cho HS tự đánh giá xem mình thực hiện đúng hay sai, cho những HS khác góp ý bổ sung, GV nêu những yêu cầu cơ bản của từng động tác những lỗi sai mà HS thường mắc và cách sửa.
- Các tổ tự quản, tổ trưởng điều khiển GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán sự tổ điều hành tập luyện theo đội hình vòng tròn
- Từng tổ trình diễn các tổ còn lại cùng với GV tham gia vào quá trình nhận xét, đánh giá, xem tổ nào có nhiều thực hiện động tác đúng và đẹp nhất
- GV tập hợp lớp thành 4 hàng dọc.
- Nhắc lại cách chơi, luật chơi, nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa.
- Hướng dẫn cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức có thi đua.
 - Tổ nào thua sẽ lò cò một vòng xung quanh sân tập.
Đội hình xuống lớp:
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 16
TIẾT 32:BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân tổ chức trò chơi.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
-LT tập hợp lớp báo cáo.
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
- Chơi trò chơi “ Kết bạn”
5’-7’
 LT
- Cán sự lớp điều khiển khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
2. Phần cơ bản
a)Bài thể dục phát triển chung.
- Ôn bài thể dục phát triển chung
+ Tập đồng loạt cả lớp mỗi động tác (2lần x8nhịp)
+ Chia tổ tập luyên trên khu vực quy định 
- Từng tổ báo cáo kết quả ôn luyện 
dưới hình thức thi đua trình diễn mỗi động tác 2x8 nhịp
b) Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Nhảy lướt sóng”
3.Phần kết thúc:
- thực hiện một số đông tác hồi tĩnh
* Chơi trò chơi “ Sóng vỗ”
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn bài thể dục phát triển chung thường xuyên vào buổ sáng.
12’-15’
1-2 l
5’-7’
4’-6’
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 GV 
- Cán sự lớp điều khiển, GV quan sát chung
- Các tổ tự quản, tổ trưởng điều khiển GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán sự tổ điều hành tập luyện theo đội hình vòng tròn
- Từng tổ trình diễn các tổ còn lại cùng với GV tham gia vào quá trình nhận xét, đánh giá, xem tổ nào có nhiều thực hiện động tác đúng và đẹp nhất
 - GV cho HS khởi động lại các khớp, GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và luật chơi . GV cho HS chơi thử sau đó điều khiển cho HS chơi chính thức có thi đua.
- GV cho HS chơi với đội hình 2-3 hàng dọc, thay đổi liên tục người cầm dây, để các em đều được tham gia chơi.
 x x
x x x x x x	 
x x x x x x
 x x 
Đội hình xuống lớp:
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 17
TIẾT 33:TRÒ CHƠI” CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết thực hiệ động tác ởmức tương đối chính xác.
- Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. 
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh,
 II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
-LT tập hợp lớp báo cáo.
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
* Giậm chân tai chỗ đếm to theo nhịp 1-2, 1-2
- Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục đã học.
*Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản
a)Đội hình đội ngũ.
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.
+ Chia tổ tập luyện trên khu vực quy định 
+ Tập đồng loạt cả lớp
+ Ttrình diễn 
b) Trò chơi vận động
Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
- Chuẩn bị: 
+ Kẻ 2-4 vòng tròn vòng nọ cách vòng kia 1-2m, mỗi vòng có bán kính 3-4m 
+ Chia số HS trong lớp thành nhiều đội, mỗi đội 10 người, mội đội chia làm 3 nhóm A, B, C đuứng thành 3 hàng dọc quay mặt vào tâm, nhóm A nhiều hơn 1 người.
- Cách chơi: Khi có lệnh người số 4 của nhóm A chạy nhanh theo đường vòng tròn ( ngược chiều kim đòng hồ) vòng qua đằng sau nhóm B lên đưngd đầu hàng . Lúc này nhom B có 4 người , người cuối hàng phải nhanh chóng chạy sang nhóm C, người dư ra của nhóm C cũng chạy như vậy sang nhóm A. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết, đội nào xong trước, ít phạm quy, đội đó thắng cuộc.
3.Phần kết thúc:
- thực hiện một số động thả lỏng tích cực hít thở sâu.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn bài thể dục phát triển chung thường xuyên vào buổi sáng.
5’-7’
12’-15’
1-2 l
5’-7’
4’-6’
Đội hình khởi động:
- Cán sự lớp điều khiển khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 GV 
- Các tổ tự quản, tổ trưởng điều khiển GV quan sát, giúp cán sự tổ điều hành tập luyện.
- GV điều khiển HS tập 
- Cán sự lớp điều khiển GV quan sát sửa sai
- Từng tổ trình diễn các tổ còn lại cùng với GV tham gia vào quá trình nhận xét, đánh giá, tổ nào thực hiện tốt được biểu dương, tổ nào có nhiều người thực hiện chưa đúng sẽ phải chạy 1 vòng xung quanh sân tập.
 - GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi . GV cho HS chơi thử sau đó điều khiển cho HS chơi chính thức có thi đua, theo lệnh thống nhất của GV 
- Nhắc nhở các em bảo đảm an toàn trong tập luyện và vui chơi.
 B A 
 C
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 GV 
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 17
 TIẾT 34: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI 
TRÒ CHƠI” CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu có sự chủ động.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh,
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu:
-LT tập hợp lớp báo cáo.
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
Xoay các khớp cổ tay, cổ chận, đầu gối, hông, vai
*Trò chơi “chạy ngược chiều theo tín hiệu”
2. Phần cơ bản
a)Đội hình đội ngũ.
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.
+ Chia tổ tập luyện trên khu vực quy định 
+ Tập đồng loạt cả lớp
* Trình diễn 
b) Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
- Mục đích : Rèn luyện phản xạ, kỹ năng chay, phát triển sức nhanh, sự phối hợp khẩn trương, nhanh nhẹn
 B A 
 C
.
3.Phần kết thúc:
- Đi thành một hàng dọc theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.Ôn các động tác đội hinhg đội ngũ đã học.
5’-7’
12’-15’
1-2 l
5’-7’
4’-6’
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
 GV 
- Cán sự lớp điều khiển khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
- Các tổ tự quản, HS trong tổ thay nhau điều khiển GV quan sát, giúp cán sự tổ điều hành tập luyện.
- GV điều khiển HS tập 
- Cán sự lớp điều khiển GV quan sát sửa sai
- Từng tổ trình diễn GV điều khiển các tổ còn lại cùng với GV tham gia vào quá trình nhận xét, đánh giá.
- Trước khi chơi cho HS khởi động lại các khớp 
- GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và nội quy chơi . GV cho HS chơi thử sau đó điều khiển cho HS chơi chính thức có thi đua, theo lệnh thống nhất của GV 
- Nhắc nhở các em bảo đảm an toàn trong tập luyện và vui chơi.
Đội hình xuống lớp:
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TUẦN 18
TIẾT 35:ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI” CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Tiếp tục chơi trò chơi“ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh,
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sin

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_5_truong_th_hai_nam.doc