Giáo án Số học 6 tiết 71: Tính chất cơ bản của phân số

- Trên cơ sở tính chất cơ bản của phân số đã học ở tiểu học, dựa vào các VD trên với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên, em hãy rút ra tính chất cơ bản của phân số?

- GV treo bảng phụ ghi tính chất cơ bản của phân số.

- Nhấn mạnh điều kiện của số nhân, số chia trong công thức.

- Ta có thể viết một phân số bất kỳ có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1).

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Số học 6 tiết 71: Tính chất cơ bản của phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04/02/2012
Ngày giảng: 07/02/2012
Bài 3- Tiết 71: tính chất cơ bản của phân số
I- Mục tiêu:
1) Kiến thức:
Tóm tắt được tính chất cơ bản của phân số.
Bước đầu có khái niệm về số hữu tỉ.
2) Kĩ năng: 
Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số để giải một số bài tập đơn giản, viết được một phân số có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương.
 3) Thái độ:
Nghiêm túc, tích cực, hợp tác nhóm
II- Đồ dùng dạy học:
1) GV: Bảng phụ.
2) HS: Bảng nhóm, bút dạ.
III- Phương pháp:
- Vấn đáp.
- Hoạt động nhóm.
- Thuyết trình.
- Luyện tập.
IV- Tổ chức giờ học: 	
1- Ổn định tổ chức: sĩ số: ( 1p’) 
2- Kiểm tra đầu giờ: 
3- Bài mới: 
* ĐVĐ: (2’) Dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau, ta đã biến đổi 1 phân số đã cho thành 1 phân số bằng nó mà tử và mẫu đã thay đổi. Ta cũng có thể làm được điều này dựa trên tính chất cơ bản của phân số. 
Hoạt động 1: Nhận xét
- Mục tiờu: Làm được phần nhận xét.
- Thụứi gian: 12'
- ĐDDH: 
- Cách tiến hành:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Nội dung
- Yêu cầu HS làm ?1.
- Từ 2 phân số bằng nhau , ta đã nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với bao nhiêu để được phân số thứ hai?
- GV ghi bảng.
? Thực hiện tương tự với cặp phân số: 
? (-4) đối với (-4) và 8 là gì ?
- Rút ra nhận xét?
- Yêu cầu HS trả lời miệng ?2.
- GV chuẩn xác, sửa sai.
- 3 HS trả lời miệng.
- Ta đã nhân cả tử và mẫu của phân số với 2 để được phân số thứ hai.
- HS ghi vở.
- Ta đã chia cả tử và mẫu của phân số cho (-4) để được phân số thứ hai.
(-4) là 1 ước chung của (-4) và 8
- HS đưa ra nhận xét.
- HS trả lời miệng.
- HS nghe.
1- Nhận xét:
?1: vì (-1).(-6) = 3.2 (=6)
 vì (-4).(-2) = 1.8
vì 5.2 = (-1).(-10) 
 .2
 :(-4)
 .3 :(-4)
?2:
Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất cơ bản của phân số
- Mục tiêu: Tóm tắt được tính chất cơ bản của phân số.
- Thời gian: 23’
- ĐDDH: 
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Trên cơ sở tính chất cơ bản của phân số đã học ở tiểu học, dựa vào các VD trên với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên, em hãy rút ra tính chất cơ bản của phân số?
- GV treo bảng phụ ghi tính chất cơ bản của phân số.
- Nhấn mạnh điều kiện của số nhân, số chia trong công thức.
- Ta có thể viết một phân số bất kỳ có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1).
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?3.
(1) Viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương 
(a, b )
? Phép biến đổi trên dựa trên cơ sở nào?
- Phân số có thoả mãn Đk có mẫu dương hay không?
(2) Viết phân số thành 5 phân số khác bằng nó. Hỏi có thể viết được bao nhiêu psố như vậy ?
- Như vậy mỗi phân số có vô số phân số bằng nó. Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng 1 số mà người ta gọi là số hữu tỉ.
? Em hãy viết số hữu tỉ dưới dạng các phân số khác nhau.
Trong dãy phân số bằng nhau này, có phân số có mẫu dương, có phân số có mẫu âm. Nhưng để các phép biến đổi được thực hiện dễ dàng người ta thường dùng phân số có mẫu dương.
- HS phát biểu tính chất cơ bản của phân số như SGK tr 10
- HS theo dõi.
- HS nghe.
- HS nghe.
- HĐN làm ?3.
- Phép biến đổi trên dựa trên tính chất cơ bản của phân số, ta đã nhân cả tử và mẫu của psố với (-1).
- Có thể viết được vô số phân số như vậy.
- HS đọc SGK.
- HS viết nối tiếp nhau. 
- HS ghi nhớ.
2. Tính chất cơ bản của phân số:
* Tính chất:
 với m Z và m 0
 với n ƯC (a, b)
?3:
(1) 
 với a, b Z, b <0
(2) 
4. Toồng keỏt - Hửụựng daón veà nhaứ: (7’)
- Yêu cầu HS phát biểu lại tính chất cơ bản của phân số ?
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 14 tr 11 SGK.
Bài 14 tr 11 SGK.
CO CONG MAI SAT
CO NGAY NEN KIM
- Hướng dẫn học ở nhà: 
+ Học bài.
+ Làm BT SGK.
+ Đọc bài “Rút gọn phân số”.

File đính kèm:

  • docT71.doc