Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 112: Luyện tập lập Luận văn giải thích - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Diễm An

*Bước 1: Tìm hiểu đề, tìm ý.

 -Yêu cầu HS nhắc lại những yêu cầu của việc tìm hiểu đề đề bài văn lập luận giải thích mà các em đã học trong tiết trước.

 -GV nêu một số câu hỏi để gợi HS tìm hiểu đề, tìm ý: Đề yêu cầu vấn đề gì? Làm thế nào để nhận ra yêu cầu đó? Để đạt yêu cầu giải thích đã nêu trên, bài làm c6àn có những ý gì?

 *Bước 2: Lập dàn bài.

 -Yêu cầu HS nhắc lại những yêu cầu của việc lập dàn bài cho bài văn lập luận giải thích.

 -Cho HS thảo luận để tìm hiểu các yêu cầu: Giải thích ý nghĩa của câu nói? Giải thích cơ bản chân lí của câu nói? Giải thích sự vận dụng chân lí được nêu trong câu nói.

 *Bước 3: Viết đoạn văn.

 -Cho HS thảo luận để chọn ra cho nhóm dàn bài hay đọc trước lớp (HS đã làm ở nhà).

 -HS nhóm khác nhận xét, GV nhận xét.

doc2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 677 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 112: Luyện tập lập Luận văn giải thích - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Diễm An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần	30	Ngày soạn: 
Tiết 	112	Ngày dạy: ..	
	LUYỆN TẬP LẬP LUẬN VĂN GIẢI THÍCH
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức: 
 	- Cách làm bài văn lập luận giải thích một vấn đề. 
2. Kỹ năng: 
 	-Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn trong bài văn giải thích. 
 3. Thái độ: 
 - Học tập tốt. 
II. CHUẨN BỊ:	
- GV: Đọc văn bản, nghiên cứu SGK, soạn giáo án, bảng phụ.
 	- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi SGK.
III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
* Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 
- Giới thiệu bài
Kiểm tra nề nếp HS, sĩ số, vệ sinh.
Hỏi: Hãy nêu các bước và dàn bài bài văn lập luận giải thích? (Trả lời: Phần I ở vở).
Ở tiết trước các em đã biết về cách làm bài lập luận giải thích. Hôm nay, chúng ta tiếp tục luyện tập để nắm vững hơn kiểu bài lập luận giải thích.
* Hoạt động 2: Luyện tập (35phút)
 *Bước 1: Tìm hiểu đề, tìm ý.
 -Yêu cầu HS nhắc lại những yêu cầu của việc tìm hiểu đề đề bài văn lập luận giải thích mà các em đã học trong tiết trước.
 -GV nêu một số câu hỏi để gợi HS tìm hiểu đề, tìm ý: Đề yêu cầu vấn đề gì? Làm thế nào để nhận ra yêu cầu đó? Để đạt yêu cầu giải thích đã nêu trên, bài làm c6àn có những ý gì? 
 *Bước 2: Lập dàn bài.
 -Yêu cầu HS nhắc lại những yêu cầu của việc lập dàn bài cho bài văn lập luận giải thích.
 -Cho HS thảo luận để tìm hiểu các yêu cầu: Giải thích ý nghĩa của câu nói? Giải thích cơ bản chân lí của câu nói? Giải thích sự vận dụng chân lí được nêu trong câu nói.
 *Bước 3: Viết đoạn văn.
 -Cho HS thảo luận để chọn ra cho nhóm dàn bài hay đọc trước lớp (HS đã làm ở nhà).
 -HS nhóm khác nhận xét, GV nhận xét.
* Hoạt động 3: Dặn dò. (5phút)
 Dặn dò: 
-Về làm dàn bài vào vở. Chuẩn bị Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề.

File đính kèm:

  • docTiet 112 moi.doc