Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 23: Động tác thăng bằng – trò chơi “mèo đuổi chuột”

1/ Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học (M. tiu).

- Tại chỗ vỗ tay v ht.

- Xoay các khớp theo hng ngang.

- Trò chơi “Lm theo hiệu lệnh”.

- Kiểm tra: gọi 1-2 HS thực hiện động tc của bi TDPTC .

2/ Phần cơ bản:

a/ Bi TD pht triển chung:

 - Ơn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và phối hợp:

 + GV hơ nhịp cho HS tập.

+ Cử cn sự ln vừa hơ nhịp vừa tập cng cc bạn, GV quan st uốn nắn, sửa chữa động tác sai.

* HS yếu: Chỉ cần nhớ thuộc động tác nào tập động tác đó.

* HS giỏi: Tập thuộc theo thứ tự các động tác.

 - Học động tác thăng bằng:

+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau (mũi chn K chạm đất), đồng thời đưa 2 tay ra trước lên cao chếch chữ V, lịng bn tay hướng vào nhau, ngửa đầu.

+ Nhịp 2: Gập thân về trước chn tri đưa lên cao về phía sau 2 tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngửa thành tư thế thăng = sấp trên chân phải (chim nhạn).

+ Nhịp 3: Về như nhịp 1.

+ Nhịp 4: Về TTCB.

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân.

 + GV nêu tên, phân tích kĩ thuật đ/t kết hợp với tranh vừa làm mẫu và cho HS tập theo.

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 23: Động tác thăng bằng – trò chơi “mèo đuổi chuột”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI 23: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
I/ MỤC TIÊU: 
- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng – bụng, phối hợp và thăng bằng của bài TDPTC. Y/c thực hiện được đ/t vươn thở, tay, chân, lưng – bụng, phối hợp và bước đầu biết cách thực hiện đ/t thăng bằng của bài TDPTC.
	- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, tranh TD.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Đ. Lượng
PP Tổ Chức
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học (M. tiêu). 
- Tại chỗ vỗ tay và hát.
- Xoay các khớp theo hàng ngang.
- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”.
- Kiểm tra: gọi 1-2 HS thực hiện động tác của bài TDPTC .
2/ Phần cơ bản: 
a/ Bài TD phát triển chung:
 - Ơn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và phối hợp:
 + GV hơ nhịp cho HS tập.
+ Cử cán sự lên vừa hơ nhịp vừa tập cùng các bạn, GV quan sát uốn nắn, sửa chữa động tác sai.
* HS yếu: Chỉ cần nhớ thuộc động tác nào tập động tác đĩ.
* HS giỏi: Tập thuộc theo thứ tự các động tác.
 - Học động tác thăng bằng:
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau (mũi chân K chạm đất), đồng thời đưa 2 tay ra trước lên cao chếch chữ V, lịng bàn tay hướng vào nhau, ngửa đầu.
+ Nhịp 2: Gập thân về trước chân trái đưa lên cao về phía sau 2 tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngửa thành tư thế thăng = sấp trên chân phải (chim nhạn). 
+ Nhịp 3: Về như nhịp 1.
+ Nhịp 4: Về TTCB.
+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân.
 + GV nêu tên, phân tích kĩ thuật đ/t kết hợp với tranh vừa làm mẫu và cho HS tập theo.
+ GV hô chậm cho HS thực hiện, uốn nắn, sửa chữa động tác sai.
 + Lớp trưởng điều khiển, cả lớp thực hiện, GV quan sát, hướng dẫn cho các em thực hiện chưa tớt. 
 + Chia tở tập luyện: tở trưởng điều khiển tở mình, GV quan sát, sửa sai cho các HS thực hiện chưa được.
 + Đại diện các tở thi đua trình diễn nợi dung trên. GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
b/ Trò chơi : “Mèo đuổi chuột”.
- GV giải thích cách chơi, luật chơi.
- Cho chơi thử, sau đó chơi chính thức.
 - GV nhận xét, biểu dương. 
3/ Phần kết thúc:
 - Tại chỗ thực hiện động tác thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thớng bài.
 - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. 
6-10 phút
1-2 phút
1phút
2-3 phút
1-2 phút
1-2 phút
18-22 phút
13-16 phút
4-5 phút
9-11 phút
5-6 phút
4-6 phút
2 phút
1-2 phút
1-2 phút
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €
€ €€€€
€ €
€ € €
€ €
 €€€€ €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 € 

File đính kèm:

  • docGA 23.doc