Giáo án môn Đại số 9 - Chương III - Tiết 45: Ôn tập chương III (tiếp)

GV yêu cầu HS nêu các cách giải hệ pt bậc nhất hai ẩn

-GV gọi hai HS lên bảng làm hai câu

-HS cả lớp làm vào vở

-câu b Gv có thể cho một HS nêu cách làm trước ,sau đó cả lớp cùng làm

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuongvi | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số 9 - Chương III - Tiết 45: Ôn tập chương III (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 45: ÔN TẬP CHƯƠNG III(t2)
I- MỤC TIÊU :
-Cũng cố kiến thức đã học toàn bộ trong chương :
-Cũng cố và nâng cao kỹ năng :
+Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 
+Giải bài toán bằng cách lập hệ pt ,trình báy bài toán qua 3 bước 
II-CHUẨN BỊ :
-HS chuẩn bị các bài tập ôn tập chương .máy tính bỏ túi 
-GV bảng phụ ghi nội dung các bài tập ,máy tính 
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
	1)Oån định : kiểm tra sĩ số học sinh 
	2)các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động 1:giải hệ pt
Hoạt động của HS 
 Ghi bảng 
GV yêu cầu HS nêu các cách giải hệ pt bậc nhất hai ẩn 
-GV gọi hai HS lên bảng làm hai câu 
-HS cả lớp làm vào vở 
-câu b Gv có thể cho một HS nêu cách làm trước ,sau đó cả lớp cùng làm 
-HS nhận xét bài làm của bạn 
-HS nêu các cách giải hệ pt bậc nhất hai ẩn 
Phương pháp pháp cộng ,phương pháp thế ,có thể đặt ẩn phụ .
-nêu từng phương pháp 
-HS lên bảng làm câu a
-Một HS nêu cách làm câu b 
Bài 1: Giải các hệ pt sau :
CVTV: 11x=-22ĩ x=-2 thế vào pt(1) ta có :
4.(-2)+y=-5=>y=3
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (-2;3)
Đặt x+y=u; x-y=t có hệ 
TVTV:5t=15=>t=3 thế vào 3u-2t=-9 ta có 
3u-6=-9=>u=-1
Vậy thế vào x+y=-1 ta có y=-2 
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (1;-2)
Hoạt động 2:giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 
Hoạt động của HS 
 Ghi bảng 
GV đưa đề bài lên bảng phụ 
-Gv tóm tắt bài toán :
2đội htcv :12ngày 
2đội(8 ngày) +đội 2(ns gấp đôi; 3,5 ngày): htcv
? mỗi đội làm 1 mình thì htcv ?mấy ngày 
 -GV yêu cầu HS gọi ẩn và đặt điều kiện 
-GV gọi HS trình bày bài giải đến lập xong ph(1)
-GV yêu cầu HS khác phân tích tiếp trường hợp 2 để lập pt (2)
-Gv yêu cầu HS3 lên bảng giải hệ pt và trả lời 
-Gv đưa đề bài lên bảng phụ 
-GV hướng dẫn HS phân tích bài toán 
-Chọn ẩn đặt điều kiện 
-Năm nay đơn vị thứ nhất vượt mức 15% ,vậy đơn vị thứ nhất đạt bao nhiêu phần trăm so với năm ngoái ?
-Tương tự với đơn vị thứ 2 ta có ?
-GV gọi lần lượt từng HS trình bày từng bước của bài toán 
-HS tìm hiểu bài 
-HS tham gia tóm tắt bài toán 
- HS gọi ẩn ,chọn điều kiện 
-HS 1 trình bày bài giải đến phần lập xong pt1
- HS phân tích tiếp trường hợp 2 và lập pt 2 
-HS3 lên bảng giải hệ pt và trả lời
-HS phân tích bài toán theo gọi ý của GV
- đơn vị thứ nhất đạt 115% so với năm ngoái 
-HS1 trình bày từ chọn ẩn đến lập pt(1) 
-HS 2 trình bày đến lập xong pt (2)
-HS3 :Giải hệ pt và trả lời 
 Bài 2:bài 45 SGK/27 
Gọi thời gian đội 1 làm riêng để htcv là x ngày ,thời gian đội 2 làm riêng để hoàn thành công việc là y ngày . ĐK x,y >12 
Vậy mỗi ngày đội 1 làm được 1/x (cv) ; đội 2 làm được 1/y (cv).vì hai đội làm chung thì xong cv trong12 ngày ta có :1/x +1/y =1/12(1)
Hai đội làm chung trong 8 ngày sẽ được 8/12 cv =2/3 cv 
Đội 2 làm năng suất gấp đôi (2/y)trong 3,5 ngày thì hoàn thành công việc ta có :
2/3 +2/y .3,5 =1 7/y =1/3 y=21 
Ta có hệ :
thay (2) vào (1) ta có 
1/x +1/21 =1/12=> 84+4x=7x =>x=28
Vậy nghiệm của hệ (28;21) chọn 
Trả lời :để hoàn thành công việc đội 1 làm trong 28 ngày ,đội 2 làm trong 21 ngày 
Bài 3(bài 46 SGK/27)
Gọi số thóc năm ngoái đội 1 thu hoạch được là x(tấn), đội 2 thu hoạch được y(tấn ) 
Vì năm ngoái cả 2 đơn vị thu hoạch được 720 tấn ta có pt :x+y= 720 (1) 
Năm nay đơn vị 1 vượt mức 15%,đơn vị 2 vượt múc 12%nên thu hoạch được tất cả 819 tấn ta có :115% x+112% y=819 (2) 
Tứ (1) và (2) có hệ :
Trả lời:Năm ngoái đơn vị thứ 1 thu được 420 tấn thóc , đơn vị thứ 2 thu được 300 tấn thóc 
Hoạt động 3: Dặn dò 
-Oân kỹ phần kiến thức cần nhớ :SGK/26 và các dạng bài tập của chương 
-Làm BVN;55;56 /12SBT 
 - chuẩn bị tiết sau kiểm tra một tiết 

File đính kèm:

  • docTIET 45.doc