Giáo án Lớp 5 (Buổi chiều) - Tuần 2 - Năm học 2015-2016 - Hoàng Thị Tố Uyên

1. Luyện tập

Bài 1. Từ nào đồng nghĩa với từ Tổ quốc

- Gọi học sinh đọc các từ đã cho

- Yêu cầu học sinh ghi dấu x vào ô trống trước từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc

Bài 2 Điền từ ngữ vào chỗ chấm thích hợp với mỗi nghĩa

- Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp

- HD trình bày và thống nhất kết quả

Bài 3. Ghép từ ngữ bên trái với từ ngữ bên phải để tạo câu

- HD học sinh tự làm bài

- Gọi học sinh đọc lại từng câu văn hoàn chỉnh

- Nhận xét kết quả trình bày của học sinh

Bài 4 Tên nào không phải tên của nước ta ?

- Yêu cầu học sinh đọc các tên riêng, lựa chọn tên không phải là tên nước ta

- Nêu đáp án lựa chọn

2. Củng cố

- Thế nào là từ đồng nghĩa?

3. Dặn dò

- Nhận xét chung

- HD làm bài tập ở nhà

 

doc4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 (Buổi chiều) - Tuần 2 - Năm học 2015-2016 - Hoàng Thị Tố Uyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2
Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015
Luyện toán
LuyÖn tËp( tiÕt 6 )
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Luyện tập
Bài 1. Viết các phân số sau thành phân số thập phân: 
- Học tự làm bài và lên bảng chữa bài:
Bài 2 . Ba phân số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
- HD học sinh làm bài theo nhóm bàn.
- Đại diện nhóm báo cáo, giải thích
- Học sinh nhận xét bài 
Bài 3.
- Gọi HS đọc đề bài, HD cách giải
- HS tự làm bài rồi chữa bài
2. Củng cố: 
- Nêu khái niệm PS thập phân
3. Dặn dò:
- Nhận xét chung kết quả luyện tập
- HD luyện đọc ở nhà
- Học tự làm bài và lên bảng chữa bài:
a). = = 
b). = = 
c).= = ; ....
-HS nhắc lại cách chuyển phân số thành phân số thập phân
+ Học sinh làm bài theo nhóm bàn.
- Đại diện nhóm báo cáo, giải thích cách làm.
Đáp án: C
- HS làm bài theo cá nhân, chữa bài.
	Giải
Lúc đầu bác An có số ki- lô- gam gạo là:
 12 : 3 x 10 = 40 (kg)
Đáp số: 40 kg
_________________________________________________________________
Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2015
Luyện Tiếng việt(LT&C)
Më réng vèn tõ Tæ quèc
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Luyện tập
Bài 1. Từ nào đồng nghĩa với từ Tổ quốc
- Gọi học sinh đọc các từ đã cho
- Yêu cầu học sinh ghi dấu x vào ô trống trước từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc
Bài 2 Điền từ ngữ vào chỗ chấm thích hợp với mỗi nghĩa 
- Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp
- HD trình bày và thống nhất kết quả
Bài 3. Ghép từ ngữ bên trái với từ ngữ bên phải để tạo câu
- HD học sinh tự làm bài 
- Gọi học sinh đọc lại từng câu văn hoàn chỉnh
- Nhận xét kết quả trình bày của học sinh
Bài 4 Tên nào không phải tên của nước ta ?
- Yêu cầu học sinh đọc các tên riêng, lựa chọn tên không phải là tên nước ta
- Nêu đáp án lựa chọn
2. Củng cố
- Thế nào là từ đồng nghĩa?
3. Dặn dò
- Nhận xét chung
- HD làm bài tập ở nhà
- Học sinh tự làm bài, nêu từ đồng nghĩa 
đất nước, giang sơn
- HS làm việc theo cặp :
+ Cờ của một nước gọi là quốc kì
+ Bài hát chính thức của một nước được dùng trong những nghi lễ trọng thể gọi là quốc ca.
- HS tự làm bài, đọc câu văn đã ghép:
Đất nước ta thật tươi đẹp.
- HS làm bài cá nhân: ghi dấu x vào ô trống trước tên lựa chọn
Đáp án: Thăng Long
_______________________________________________________________
Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015
Luyện toán
Tiết 4: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tiết 2)
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Luyện tập :
* Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
- GV chia lớp thành 8 nhóm
- Các nhóm thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
* Bài 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính
- HS lên bảng làm
- Cả lớp làm vào vở
* Bài 4: - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu
- HS tự làm bài, 1 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp làm vào vở
2. Củng cố
- GV nhận xét, tuyên dương những HS có ý thức trong học tập
3. Dặn dò
- Chuẩn bị tiết sau
- Các nhóm thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
Đáp án: D
a).
b).
- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu
- HS tự làm bài, 1 HS lên bảng chữa
 Giải
Túi thứ hai chứa số kg gạo là:
 - = (kg)
 Cả hai túi chứa số kg gạo là:
 + = 5 (kg)
	Đáp số: 5 kg gạo
________________________________________________________________
Thø s¸u, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2015
Luyện Tiếng việt( TLV)
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Luyện tập :
* Bài 1: HS đọc đề bài, nêu yêucầu:
Dựa vào dàn bài tập làm văn tả cảnh của tuần 1và các đoạn văn tả cảnh trong SGK, hãy viết đoạn văn tả một cảnh đẹp ở quê hương em.
-Cho HS trình bày phần dàn bài đã lập ở tuần trước
- HD HS làm bài:+ Dựa vào dàn bài đã lập để viết một đoạn văn tả một cảnh đẹp ở quê em
+ Chú ý dùng ừ viết câu cho phù hợp...
- Cả lớp theo dõi rồi làm bài vào vở
-HS dựa vào dàn bài đã lập để viết một đoạn văn tả một cảnh đẹp.
- Gọi một số HS trình bày bài làm của mình, HS khác nhận xét, bổ sung.
2. Củng cố 
- GV nhận xét, tuyên dương các em có ý thức học tập tốt
3. Dặn dò
- Chuẩn bị tiết sau
HS đọc đề bài, nêu yêucầu
- vài HS trình bày dàn bài của mình.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
VD:	Mở bài
- Giới thiệu khái quát buổi bình minh trên quê hương.
- Trời bắt đầu sáng như thế nào? 
Thân bài
Quang cảnh buổi bình minh:
- Quang cảnh bầu trời , mặt đất lúc mặt trời bắt đầu mọc.
- Quang cảnh bầu trời , mặt đất lúc trời sáng hẳn.
- Hoạt động của con người
Kết bài
Cảmxúc của em về buổi bình minh.
- HS viết một đoạn văn tả một cảnh đẹp.
- HS trình bày bài làm của mình, HS khác nhận xét, bổ sung.
_________________________________________________________________
 Phù Ủng, ngày 7 tháng 9 năm 2015

File đính kèm:

  • docGIAO AN .L5 CHIỀU- TUAN 2 2015-2016.doc