Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 - Năm học 2014-2015

3, Luyện tập:

*Bài 1:

C .Củng cố-

 Dặn dò:

 - Viết tỉ số của a và b, biết a = 4, b = 8; a = 2 , b = 3.

-Nhận xét

- GV giới thiệu bài.

* Bài toán 1:

- GV chép đề toán 1 lên bảng.

- Nêu bài toán.

- Phân tích đề toán.

- Vẽ sơ đồ đoạn thẳng.

+ Số bé được biểu thị là mấy phần bằng nhau?

+Số lớn được biểu thị là mấy phần như thế?

- Hướng dẫn HS giải theo các bước:

+Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm giá trị của một phần.

+ Tìm số bé.

+ Tìm số lớn.

- Khi trình bày bài giải có thể gộp hai bước lại 1.

* Bài toán 2:

- Nêu bài toán.

- Phân tích đề toán.

- Vẽ sơ đồ bài toán.

- Hướng dẫn giải.

+Tìm tổng số phần bằng nhau.

+Tìm giá trị của một phần.

+ Tìm số vở của Minh.

+ Tìm số vở của Khôi.

- Từ hai ví dụ trên rút ra cách giải bài toán dạng này?

- Gọi HS đọc đề bài, phân tích đề và nêu cách giải.

- Hướng dẫn vẽ sơ đồ và giải toán.

- GV phát bảng nhóm cho 2 nhóm.

- Nhận xét một số bài.

+ Em hãy nêu lại các bước thực hiện giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

 

doc38 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
được biểu thị là mấy phần bằng nhau?
+Số lớn được biểu thị là mấy phần như thế?
- Hướng dẫn HS giải theo các bước:
+Tìm tổng số phần bằng nhau.
+ Tìm giá trị của một phần.
+ Tìm số bé.
+ Tìm số lớn.
- Khi trình bày bài giải có thể gộp hai bước lại 1.
* Bài toán 2:
- Nêu bài toán.
- Phân tích đề toán.
- Vẽ sơ đồ bài toán.
- Hướng dẫn giải.
+Tìm tổng số phần bằng nhau.
+Tìm giá trị của một phần.
+ Tìm số vở của Minh.
+ Tìm số vở của Khôi.
- Từ hai ví dụ trên rút ra cách giải bài toán dạng này?
- Gọi HS đọc đề bài, phân tích đề và nêu cách giải.
- Hướng dẫn vẽ sơ đồ và giải toán.
- GV phát bảng nhóm cho 2 nhóm.
- Nhận xét một số bài.
+ Em hãy nêu lại các bước thực hiện giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
- 2HS lên bảng làm, cả lớp làm nháp.
- Nhận xét.
- HS nghe.
- HS đọc đề toán.
- Nghe và trả lời câu hỏi.
- HS vẽ sơ đồ vào nháp.
+ 3 phần bằng nhau.
+ 5 phần bằng nhau.
- Thực hiện giải theo hướng dẫn.
3 + 5 = 8 (phần)
96 : 8 = 12
12 x 3 = 36
12 x5 = 60 (hoặc 96 – 36 = 60)
1 – 2 HS khá, giỏi nêu cách thực hiện gộp.
- Nghe và nêu lại bài toán.
- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
- Thực hiện vẽ sơ đồ vào nháp.
-Giải theo các bước:
 2 + 3 = 5 (quyển)
 25 : 5 = 5 (quyển)
 2 x 5 = 10 (quyển)
 25 – 10 = 15 (quyển)
- HS nêu.
- 3 HS trả lời.
- HS làm vào vở. 2 nhóm làm bảng nhóm và trình bày trước lớp.
- Lớp nhận xét đối chiếu bài của mình.
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 7 = 9 (phần)
Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là: 333 – 74 = 259
 Đáp số : Số bé: 74
 Số lớn: 259
+ HS nêu.
- HS nghe.
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 TIẾT 55: ÔN TẬP TIẾT 4
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 - Nắm được một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học trong 3 chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người quả cảm. Biết lựa chọn từ ngữ thích hợp theo chủ điểm đã học để tạo các cụm từ rõ ý.
2. Kĩ năng:
 - HS làm được bài tập.
3. Thái độ:
 - HS học được những điều tốt đẹp qua bài học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 - Bảng nhóm, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
*Bài 1, 2:
*Bài 3:
C. Củng cố -
Dặn dò:
 - Đọc thuộc lòng bài thơ ở chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu.
- GV nhận xét 
- GV giới thiệu bài.
+ Từ đầu học kì 2, các em đã học những chủ điểm nào?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm.
- Yêu cầu HS mở sách giáo khoa tìm các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm trong các tiết mở rộng vốn từ.
- Đại diện nhóm dán kết quả.
- GV nhận xét.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
+ Để làm được bài tập này các em làm như thế nào?
-Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV theo dõi , giúp đỡ . 
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
+ Nêu lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Về ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS đọc.
- HS nghe.
+ Các chủ điểm đã học: Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người quả cảm.
-1 HS đọc yêu cầu.
- Hoạt động theo nhóm 4 tìm và viết các từ ngữ, thành ngữ vào bảng nhóm.
-Thực hiên theo yêu cầu của GV.
-3 HS nối tiếp nhau đọc lại từ ngữ, thành ngữ của từng chủ điểm.
-1-2 HS đọc
+ Ở từng chỗ trống em lần lượt ghép từng từ cho sẵn
- HS tự làm bài.
- 3HS lên bảng làm bài.
a. Một người tài đức vẹn toàn
b. Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt
c.Một dũng sĩ diệt xe tăng
- Nhận xét.
+2 –3 HS nhắc lại. 
- HS nghe. 
 + HS nêu.
TẬP ĐỌC
	TIẾT 56 :	ÔN TẬP TIẾT 5
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc rành mạch tương đối lưu loát bài tập đọc đã học; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.
- Nắm được nội dung chính, nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Những người quả cảm.
2. Kĩ năng:
 - HS thực hiện được yêu cầu trên.
3. Thái độ:
 - Giáo dục HS có tinh thần dũng cảm như nhân vật vừa ôn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19-27.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
32’
2.Kiểm tra đọc:
3. Làm bài tập.
Bài 2.
- Đọc một số thành ngữ hoặc tục ngữ ở chủ điểm Người ta là hoa đất.
- GV giới thiệu bài.
- GV gọi HS lên gắp phiếu có ghi tên các bài tập đọc và câu hỏi trong phiếu.
- GV nhận xét 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Nêu yêu cầu bài tập . Phát bảng tóm tắt nội dung . 
-Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm hoàn thành bảng tóm tắt .
- Gọi các nhóm dán kết quả.
- HS đọc.
- Nhận xét.
- HS nghe.
- HS lên gắp phiếu và thực hiện yêu cầu trong phiếu.
-1-2 HS đọc yêu cầu.
- Nêu tên các bài tập đọc.
- Hoạt động trong nhóm. Nhận giấy và thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
Teân baøi
Noäi dung
- Nắm được nội dung chính, nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Những người quả cảm.
1-Khuất phục tên cướp biển.
2- Ga-va rốt ngoài chiến luỹ.
3- Dù sao trái đất vẫn quay!
4- Con sẻ .
+ Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp hung hãn, khiến tên cướp phải khuất phục .
+ Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt , bất chấp nguy hiểm, ra ngoài chiến luỹ nhặt đạn để tiếp tế cho nghĩa quân .
+ Ca ngợi hai nhà khoa học Cô-pec-ních và Ga –li- lê dũng cảm kiên trì bảo vệ chân lí khoa học .
+ Ca ngợi hành động dũng cảm , xả thân cứu concủa sẻ mẹ.
3’
C . Cuûng coá Daën doø:
-Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
- Liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học.
-Dặn HS ghi nhớ các truyện vừa thống kê và chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét, bổ sung
- 2 ,3 HS đọc lại phiếu trên bảng.
- HS nghe và trả lời. 
- HS nghe. 
Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2015
TOÁN
	TIẾT 139 :	LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 - Giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
2. Kĩ năng:
 - HS làm được bài tập 1, 2 trang 148.
3. Thái độ:
 - HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Bảng nhóm, bút dạ. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
32’
3’
*Bài 1:
*Bài 2:
C. Củng cố
Dặn dò:
- Nêu các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Nhận xét
- GV giới thiệu bài.
- Gọi HS đọc đề bài toán.
+ Bài toán thuộc dạng toán gì?
+ Nêu các bước thực hiện giải bài toán?
-Yêu cầu HS làm vở. 1 em lên bảng giải.
- Nhận xét bài làm của HS.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Phân tích đề và nêu cách giải.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trình bày bài giải vào bảng nhóm.
- Nhận xét 
- Tổng kết toàn bài.
- Về ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
-2HS neâu.
- Nhaän xeùt.
- HS nghe.
- 1HS ñoïc yc baøi taäp.
+ Tìm 2 soá khi bieát toång vaø ...
+ Tìm toång soá phaàn baèng nhau.
+ Tìm soá beù.
+ Tìm soá lôùn.
-1HS leân baûng giaûi, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà toång soá phaàn baèng nhau laø:
3 + 8 = 11 (phaàn)
Soá beù laø:
198: 11 x 3 = 54
Soá lôùn laø:
198 – 54 = 144
Ñaùp soá: Soá beù: 54
 Soá lôùn: 144
- Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng.
- 2 HS neâu.
- 1 soá HS neâu.
- Caùc nhoùm thaûo luaän, 2 nhoùm laøm vaøo baûng nhoùm, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Baøi giaûi
 Theo sô ñoà coù toång soá phaàn baèngnhau laø:
2 + 5 = 7 (phaàn)
Soá quaû cam ñaõ baùn laø:
280 : 7 x 2 = 80 (quaû)
Soá quaû quyùt ñaõ baùn laø:
280 – 80 = 200 (quaû)
 Ñaùp soá: Cam 80 quaû
 Quyùt 200 quaû
- 2 nhoùm trình baøy treân baûng, lôùp nhaän xeùt vaø ñoái chieáu baøi cuûa mình.
- HS nghe.
- HSnghe.
TẬP LÀM VĂN
	TIẾT 55 :	ÔN TẬP TIẾT 6
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Nắm được định nghĩa và nêu được ví dụ để phân biệt 3 kiểu câu kể Ai làm gì ?, Ai thế nào?, Ai là gì ?
- Nhận biết được 3 kiểu câu kể trong đoạn văn và tác dụng của chúng; bước đầu viết được đoạn văn ngắn. 
2. Kĩ năng:
 - HS làm được bài tập.
3. Thái độ:
 - HS hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 - Bảng nhóm, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
* Bài 1:
*Bài 2:
*Bài 3:
C. Củng cố Dặn dò:
- Đọc một bài tập đọc ở chủ điểm Những người quả cảm.
- GV nhận xét 
- GV giới thiệu bài.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
+ Các em đã được học những kiểu câu kể nào?
- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm 4 HS.
- Phát bảng và bút dạ cho 2 nhóm.
- Hướng dẫn HS trao đổi, tìm định nghĩa, đặt câu để hoàn thành phiếu.
- GV cùng HS chữa bài.
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
- Gọi HS nhắc lại. 
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
-Yêu cầu HS tự làm bài tập.
- Hướng dẫn: HS lên bảng gạch chân các kiểu câu kể, viết ở dưới loại câu, tác dụng của nó.
- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập .
+ Em có thể dùng câu kể Ai là gì ?, để làm gì ? Cho ví dụ.
+ Em có thể dùng câu kể Ai làm gì ? để làm gì ? Cho ví dụ.
+ Em có thể dùng câu kể Ai thế nào? để làm gì? Cho ví du.ï
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV cùng HS nhận xét.
- Gọi HS đọc đoạn văn của mình.
-Theo dõi nhận xét 
- Tổng kết toàn bài. 
- Về ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
- 1, 2 HS đọc.
- HS nghe.
- HS nghe.
- 1 HS đọc.
+ Câu kể Ai làm gì?; Ai thế nào?, Ai là gì?
- Hoạt động trong nhóm, cùng thảo luận và ghi vào nháp. 
- 2 nhóm làm bảng nhóm đính trên bảng, đọc bài của nhóm mình.
- Lớp nhận xét.
- 1, 2 HS nhắc lại.
- 1-2 HS đọc yêu cầu.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, 1 HS làm trên bảng lớp.
- Một số em nêu kết quả của mình.
- Nhận xét chữa bài cho bạn.
- 3 HS đọc yêu cầu.
+ Em có thể dùng câu kể Ai là gì? Để giới thiệu hoặc nhận định về bác sĩ Ly.
VD: Bác sĩ Ly là người nổi tiếng..
+ Em có thể dùng câu kể Ai làm gì? để kể về hành động của bác sĩ Ly.
VD: Bác sĩ Ly đã khuất phục được tên cướp biển hung hãn.
+ Em có thể dùng câu kể Ai thế nào? Để nêuà đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly.
VD: Bác sĩ Ly hiền từ, nhân hậu.
- 2 HS viết vào bảng nhóm, cả lớp viết vào vở.
- 2 HS trình bày trên bảng.
- Nhận xét chữa bài.
- 3-5 HS đọc bài.
- HS nghe. 
- HS nghe.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 TIẾT 56 : KIỂM TRA ĐỌC 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra (đọc) mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa học kì II: Đọc rành mạch, lưu loát bài tập đọc đã học; biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.
- Kiểm tra kiến thức bằng câu hỏi trắc nghiệm.
2. Kĩ năng:
 HS thực hiện được yêu cầu trên.
3. Thái độ:
 HS nghiêm túc trong khi học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 Phấn màu, phiếu ghi tên các bài tập đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Nội dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
5’
32’
3’
2, Kieåm tra ñoïc thaønh tieáng:
3, Kieåm tra ñoïc thaàm vaø choïn caâu traû lôøi ñuùng:
C. Cuûng coá -
Daën doø:
- GV kieåm tra ñoà duøng cuûa HS.
- Nhaän xeùt.
- GV giôùi thieäu baøi.
- GV goïi HS leân gaép phieáu ghi teân baøi taäp ñoïc vaø caâu hoûi trong phieáu.
- GV ghi ñieåm.
- Ñoïc thaàm baøi Chieác laù trang 98 vaø choïn yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi ôû phaàn B.
*Caâu 1: Trong caâu chuyeän treân, coù nhöõng nhaân vaät naøo noùi vôùi nhau?
*Caâu 2: Vì sao boâng hoa bieát ôn chieác laù?
*Caâu 3: Caâu chuyeän muoán noùi vôùi em ñieàu gì?
*Caâu 4: Trong caâu Chim saâu hoûi chieác laù, söï vaät naøo ñöôïc nhaân hoùa?
*Caâu 5: Coù theå thay töø nhoû nhoi trong caâu Suoát ñôøi, toâi chæ laø moät chieác laù nhoû nhoi bình thöôøng baèng töø naøo döôùi ñaây?
*Caâu 6: Trong caâu chuyeän treân coù nhöõng loaïi caâu naøo em ñaõ hoïc?
*Caâu 7: Trong caâu chuyeân treân coù nhöõng kieåu caâu keå naøo?
*Caâu 8: Chuû ngöõ trong caâu Cuoäc ñôøi toâi raát bình thöôøng laø:
- GV thu baøi 
- Nhaän xeùt giôø hoïc.
 Veà oân laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau.
- HS ñeå treân baøn.
-HS nghe.
- Moãi laàn 5 HS leân baûng gaép phieáu, sau ñoù veà choã chuaån bò.
- Laàn löôït leân baûng thöïc hieän yeâu caàu. 
-HS ñoïc thaàm vaø laøm vaøo vôû.
C. Chim saâu, boâng hoa vaø chieác laù.
B. Vì laù ñem laïi söï soáng cho caây.
A.Haõy bieát quyù troïng nhöõng ngöôøi bình thöôøng.
C. Caû chim saâu vaø chieác laù ñeàu ñöôïc nhaân hoùa.
C. Nhoû beù.
C. Coù caû caâu hoûi, caâu keå, caâu khieán.
C. Coù caû ba kieåu caâu Ai laøm gì?, Ai theá naøo?, AÏi Ai laø gì?
B. Cuoäc ñôøi toâi.
- HS nghe.
 TẬP LÀM VĂN 
 TIẾT 56 : KIỂM TRA VIẾT 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Kiểm tra (viết) mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa học kì II:
-Nghe – viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-Viết được bài văn tả đồ vật (hoặc tả cây cối) đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), rõ nội dung miêu tả; diễn đạt thành câu, viết đúng chính tả.
2. Kĩ năng:
 HS thực hiện được yêu cầu trên.
3. Thái độ:
 HS có ý thức khi làm bài.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Phấn màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Nội dung
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
2, Kiểm tra chính tả:
3 , Kiểm tra tập làm văn:
C. Củng cố -
Dặn dò:
 GV kiểm tra đồ dùng của HS.
- GV giới thiệu bài.
- GV đọc cho HS chép bài Dù sao trái đất vẫn quay.( từ đầu đến Chúa trời.)
- GV nhắc HS tư thế ngồi, viết nắn nót, đúng khoảng cách.
- GV chép đề bài lên bảng.
Đề bài: Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả.
*Chú ý: Viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp, kết bài mở rộng.
- GV thu bài về chấm 
- Nhận xét giờ kiểm tra.
 - Về nhà viết đề văn: Tả một đồ vật em thích.
- Chuẩn bị bài của tuần 29.
- HS để trên bàn.
- HS nghe.
- HS chép bài vào vở.
- HS chép đề vào vở và làm bài.
-HS nghe.
-HS nghe.
*Rút kinh nghiệm – bổ sung :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
TOÁN
	TIẾT 140 :	LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
 Giải được bài toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
2. Kĩ năng:
 HS làm được bài tập 1, 3 trang 149.
3.Thái độ:
 HS yêu thích môn học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 Bảng nhóm, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
TG
Nội dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
32’
3’
*Bài 1: 
*Bài 3: 
C. Củng cố -
Dặn dò:
- Nêu các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
-Nhận xét.
-GV giói thiệu 
- Gọi HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn giải.
- Nêu các bước thực hiện giải toán.
- Gọi một em lên bảng giải . Yêu cầu cả lớp làm vở .
- Theo dõi giúp đỡ HS yếu.
- Nhận xét, chấm một số bài.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
+ Em hãy nêu tỉ số của hai số ?
-Yêu cầu HS giải vở .
-Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét bài cho HS.
- GV viết bảng nhóm các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- GV chốt lại để củng cố dạng toán này.
 Về ôn kĩ lại dạng toán này và chuẩn bị cho bài sau.
- 2HS nêu.
- HS nghe.
- 1HS đọc yêu cầu bài tập.
- 1HS lên bảng vẽ tóm tắt, lớp vẽ vào vở.
- 1HS lên bảng giải. Lớp giải vào vở.
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:
3 + 1 = 4 (phần)
Đoạn thẳng thứ nhất là:
28 : 4 x 3 = 21 (m)
Đoạn thẳng thứ hai là:
28 – 21 = 7 (m)
 Đáp số: Đoạn 1: 21 m;
 Đoạn 2: 7 m.
- Nhận xét sửa bài .
- 1HS đọc yêu cầu.
+ HS nêu:
- HS thực hiện tự giải bài toán vào vở.
- Đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
-1HS đọc bài làm của mình, lớp nhận xét sửa bài.
 Bài giải
 Tổng số phần bằng nhau là:
 5 + 1 = 6 ( phần)
 Số bé là:
 72 : 6 = 12
 Số lớn là:
 12 x 5 = 60
 Đáp số: Số bé: 12;
 Số lớn: 60.
-HS nghe.
LỊCH SỬ
TIẾT 26 : NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG ( NĂM 1786 )
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
- Nắm được đôi nét về việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long diệt chúa Trịnh (1786) 
+ Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh ( năm 1786 )
+ Quân Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng đến đó, năm 1786 nghĩa quân Tây Sơn làm chủ thăng Long, mỡ đầu cho việc thống nhất lại đất nước.
2. Kĩ năng:
- Nắm được công lao của Quang Trung trong việc đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh, mở đầu cho việc thống nhất đất nước.
3.Thái độ:
- Giáo dục HS tình yêu quê hương , đất nước .
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Lược đồ khởi nghĩa Tây Sơn 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
TG
 Nội dung 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
5’
1’
10’
12’
10’
2’
HĐ 1: Làm việc cả lớp
HĐ 2 : Thảo luận nhóm
HĐ3 : Laøm vieäc caû lôùp
C. Cuûng coá – daën doø
- Goïi HS ñoïc baøi vaø TLCH baøi tröôùc 
- Nhaän xeùt 
-GV giới thiệu bài
- Gv döïa vaøo löôïc ñoà, trình baøy söï phaùt trieån cuûa khôûi nghóa Taây Sôn tröôùc khi tieán ra Thaêng Long: Muøa xuaân naêm 1771, ba anh em Nguyeãn Nhaïc, Nguyeãn Hueä, Nguyeãn Löõ xaây döïng caên cöù khôûi nghóa taïi Taây Sôn ñaõ ñaùnh ñoã ñöôïc cheá ñoä thoáng trò cuûa hoï Nguyeãn ôû Ñaøng trong (1771), ñaùnh ñuoåi ñöôïc quaân xaâm löôïc Xieâm (1785). Nghóa quaân Taây Sôn laøm chuû ñöôïc Ñaøng trong vaø quyeát ñònh tieán ra Thaêng Long dieät chính quyeàn hoï Trònh.
-Gv neâu caâu hoûi yeâu caàu hs thaûo luaän :
+ Sau khi laät ñoã chuùa Nguyeãn ôû Ñaøng trong, Nguyeãn Hueä coù quyeát ñònh gì ?
+ Nghe tin Nguyeãn Hueä tieán ra Baéc, thaùi ñoä cuûa Trònh Khaûi vaø quaân töôùng theá naøo 
+ Cuoäc tieán quaân ra Baéc cuûa quaân Taây Sôn dieãn ra nhö theá naøo ?
-Gv giuùp hs trình baøy ñuùng noäi dung.
- Gv toå chöùc cho hs thaûo luaän veà keát quaû vaø yù nghóa cuûa söï kieän nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long.
- Choát laïi noäi dung baøi hoïc
- Chuaån bò baøi sau
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
-HS đọc ghi nhớ và TLCH về nội dung bài 
-HS nghe
- HS quan saùt löôïc ñoà vaø nghe giaùo vieân trình baøy
Caùc nhoùm döïa vaøo SGK thaûo luaän theo caâu hoûi cuûa giaùo vieân.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy tröôùc lôùp. Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- Hs thaûo luaän vaø phaùt bieåu
-HS nghe
KHOA HỌC
 TIẾT 55 : ÔN TẬP VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
Ôn tập về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt.
2. Kĩ năng:
- Các kĩ năng quan sát, thí nghiệm, bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe.
3.Thái độ:
- Biết yêu thiên nhiên, có lòng hăng say khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
phiếu bài tập. SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
TG
 Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5’
1’
30’
4’
C.Cuûng coá – Daën doø
- Gọi HS đọc bài học tiết trước 
- Nhận xét 
-GV giới thiệu bài
- Gv chia nhóm và yêu cầu.
- Gv nhận xét và chữa bài 
- Gv chia nhóm và yêu cầu.
- Gv nhận xét và giúp hs hoàn thiện câu trả lời.
- Chốt lại nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau
- HS ñoïc 
-HS nghe
-Hs thaûo luaän theo nhoùm ñeå hoaøn thaønh caùc baøi taäp 1, 2, 3, 4 trong VBT trang 66.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm baøi (moãi nhoùm trình baøy moät baøi).
- Caùc nhoùm khaùc, nhaän xeùt, boå sung.
- Hs thaûo luaän theo theo caâu hoûi 2,3, 4, 5,6 trong SGK.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc(moãi nhoùm trình baøy moät caâu).
-Caùc nhoùm khaùc, nhaän xeùt, boå
 sung.
- HS nghe
KHOA HỌC
TIẾT 56: ÔN TẬP VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
- Các kiến thức về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt.
2. Kĩ năng:
- HS có khả năng quan sát, thí nghiệm, bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe.
3.Thái độ:
- Biết yêu thiên nhiên, có thái độ trân trọng các thành tựu khoa học kỹ thuật, lòng hăng say khoa học, khả năng sáng tạo khi làm thí nghiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-Một số đồ dùng phục vụ cho các thí nghiệm về ánh sáng, nhiệt như : đèn, nhiệt kế....
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
TG
 Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5’
1’
15’
15’
4’
HĐ 3: Triển lãm
HĐ 4: Thực hành
C. Củng cố - Dặn dò
- Nhiệt cần cho sự sống như thé nào?
-Gv nhận xét
- Gv giới thiệu bài
- GV phát giấy khổ to cho nhóm 4 HS.
- Yêu cầu các nhóm dán tranh, ảnh nhóm mình sưu tầm được, sau đó tập thuyết minh, giới thiệu về các nội dung tranh, ảnh.

File đính kèm:

  • docGiao_an_tuan_28.doc