Giáo án lớp 4 - Tiết 1: Tính nhanh dưới dạng rút gọn tử số và mẫu số

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

 Tính giá trị của biểu thức với phân số bằng cách tính nhanh.

2. Kĩ năng:

 Rèn HS nhận dạng toán nhanh, giải nhanh, tính toán khoa học.

3. Thái độ:

 Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Bài soạn

2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập

 

doc9 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1020 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 - Tiết 1: Tính nhanh dưới dạng rút gọn tử số và mẫu số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 7*: Tớnh nhanh:
Tuần 03:
Thứ hai ngày 19 thỏng 9 năm 2011
Toán
Tiết 01 : TÍNH NHANH DƯỚI DẠNG RÚT GỌN TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 Tính giá trị của biểu thức với phân số bằng cách tính nhanh.
2. Kĩ năng:
 Rèn HS nhận dạng toán nhanh, giải nhanh, tính toán khoa học.
3. Thái độ:
 Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học.
II. Chuẩn bị
Giáo viên: Bài soạn
HS: Vở ghi, đồ dùng học tập
III.Các hoạt động dạy - học
Bài 1 : Tính nhanh
a) =
b) =
c) =
 =
Bài 2 : Tính nhanh
 a) 
b) 
 = 
 = 
 = 
Bài về nhà
Tính nhanh:
a) b) 
Bài giải
a)
b) = 
=
=
Thứ tư ngày 21 thỏng 9 năm 2011
TOÁN
Tiết 02 : PHÂN TÍCH BIẾN ĐỔI TỬ SỐ (MẪU SỐ)
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 Tính giá trị của biểu thức với phân số bằng cách tính nhanh.
2. Kĩ năng:
 Rèn HS nhận dạng toán nhanh, giải nhanh, tính toán khoa học.
3. Thái độ:
 Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Bài soạn
2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập
III.Các hoạt động dạy - học
Bài 1: Tính nhanh các biểu thức sau:
c) 
Bài về nhà:
Bài giải
c) Xét TS ta có (1+2+4+8++512)x(101x102-101x101-50-51)
(1+2+4+8++512)x(101x(102-101)-50-51)
(1+2+4+8++512)x(101x1-50-51)
(1+2+4+8++512)x(51-51)= (1+2+4+8++512)x0 = 0
Vậy
Tuần 04:
Thứ hai ngày 26 thỏng 9 năm 2011
TOÁN
Tiết 03: DÃY TÍNH
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 Tính giá trị của biểu thức với phân số bằng cách tính nhanh.
2. Kĩ năng:
 Rèn HS nhận dạng toán nhanh, giải nhanh, tính toán khoa học.
3. Thái độ:
 Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Bài soạn
2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập
III.Các hoạt động dạy - học
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau
Cách 2: Đặt A=
 Ta có: A x 2 =
 A x 2 = 
 A x 2- A = 
 A = 
Đặt B=
Bài về nhà
Bài giải
Thứ tư ngày 28 thỏng 9 năm 2011
TOÁN
Tiết 04: DÃY TÍNH
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 Tính giá trị của biểu thức với phân số bằng cách tính nhanh.
2. Kĩ năng:
 Rèn HS nhận dạng toán nhanh, giải nhanh, tính toán khoa học.
3. Thái độ:
 Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Bài soạn
2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập
III.Các hoạt động dạy - học
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau
b, c) Làm tơng tự phần a
Bài về nhà
Bài giải
c)Gọi S là tổng đã cho ta có:

File đính kèm:

  • docTINH_NHANH.doc
Giáo án liên quan