Giáo án Lớp 4 - Thứ 4 Tuần 4

Kể chuyện

Một nhà thơ chân chính

A. Mục tiêu:

- Nghe – kể lại được từng đoạn câu truyện theo câu hỏi gợi ý ( SGK ) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính ( do GV kể ).

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi nhà thơ chân chính , có khí phách cao đẹp ,thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền .

B. Đồ dùng dạy - học:

 - Tranh minh hoạ truyện SGK

 

doc12 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 - Thứ 4 Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ., ngày tháng. năm 20
Tốn
YẾN, TẠ, TẤN
I. Mục tiêu: 
 - Bước đầu nhận xét về độ lớn của yến, tạ, tấn; mối liên hệ của yến, tạ, tấn với ki-lô-gam.
 - Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ, tấn, ki - lơ - gam
 - Biết thực hiện với các số đo: tạ, tấn. (HS làm Bài 1, 2, 3(chọn 2 trong 4 phép tính)).
GT: Bài tập 2 cột 2 làm trong 5, 10 ý chấm bài 3: chọn 2 trong 4 phép tính.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - SGK.
III. Hoạt động trên lớp: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV yêu cầu HS viết:
- Viết số lớn nhất cĩ bốn chữ số, 5 chữ số
- Nhận xét, cho điểm.
2 .Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: 
 -Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với các đơn vị đo khối lượng lớn hơn ki-lô-gam.
 b. Giới thiệu yến, tạ, tấn: 
 * Giới thiệu yến:
 - GV: Các em đã được học các đơn vị đo khối lượng nào ?
 - GV giới thiệu: Để đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị là yến.
- 10 kg tạo thành 1 yến, 1 yến bằng 10 kg.
- GV ghi bảng 1 yến = 10 kg.
- Mẹ mua 1 yến cám gà, vậy mẹ mua bao nhiêu ki-lô-gam cám ?
- Bác Lan mua 20 kg rau, tức là bác Lan đã mua bao nhiêu yến rau ?
- Chị Quy hái được 5 yến cam, hỏi chị Quy đã hái bao nhiêu ki-lô-gam cam ?
 * Giới thiệu tạ:
 - Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục yến, người ta còn dùng đơn vị đo là tạ.
 - 10 yến tạo thành 1 tạ, 1 tạ bằng 10 yến.
 - 10 yến tạo thành 1 tạ, biết 1 yến bằng 10 kg, vậy 1 tạ bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?
 - Bao nhiêu ki-lô-gam thì bằng 1 tạ ?
 - GV ghi bảng 1 tạ = 10 yến = 100 kg.
 - 1 con bê nặng 1 tạ, nghĩa là con bê nặng bao nhiêu yến, bao nhiêu ki-lô-gam ?
 - 1 bao xi măng nặng 10 yến, tức là nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu ki-lô-gam ?
 - Một con trâu nặng 200 kg, tức là con trâu nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu yến ?
 * Giới thiệu tấn:
 -Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục tạ người ta còn dùng đơn vị là tấn.
 -10 tạ thì tạo thành 1 tấn, 1 tấn bằng 10 tạ. (Ghi bảng 10 tạ = 1 tấn)
 - Biết 1 tạ bằng 10 yến, vậy 1 tấn bằng bao nhiêu yến ?
 - 1 tấn bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?
 - GV ghi bảng:
1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000 kg
 - Một con voi nặng 2000kg, hỏi con voi nặng bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ?
 -Một xe chở hàng chở được 3 tấn hàng, vậy xe đó chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?
 c. Luyện tập, thực hành :
 Bài 1
 -GV cho HS làm bài, sau đó gọi 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài. GV gợi ý HS hình dung về 3 con vật xem con nào nhỏ nhất, con nào lớn nhất.
 -Con bò cân nặng 2 tạ, tức là bao nhiêu ki-lô-gam ?
 -Con voi nặng 2 tấn tức là bao nhiêu tạ ?
 Bài 2
 - GV viết lên bảng câu a, yêu cầu cả lớp suy nghĩ để làm bài.
 - Giải thích vì sao 5 yến = 50 kg ?
- Em thực hiện thế nào để tìm được 
1 yến 7 kg = 17 kg ?
 - GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.
 - GV sửa chữa , nhận xét và ghi điểm.
 Bài 3:
 - GV viết lên bảng : 18 yến + 26 yến, sau đó yêu cầu HS tính.
 - GV yêu cầu HS giải thích cách tính của mình.
 - GV nhắc HS khi thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng chúng ta thực hiện bình thường như với các số tự nhiên sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả tính. Khi tính phải thực hiện với cùng một đơn vị đo .
4.Củng cố- Dặn dò:
 - GV hỏi lại HS :
 + Bao nhiêu kg thì bằng 1 yến, 1 tạ, 1 tấn ?
 +1 tạ bằng bao nhiêu yến ?
 +1 tấn bằng bao nhiêu tạ ?
 - GV nhận xét tiết học .
 - Dặn dò HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau: Bảng đơn vị đo khối lượng.
HS viết:
9999; 99999.(TB,Y)
-HS nghe giới thiệu.
-Gam, ki-lô-gam.
-HS nghe giảng và nhắc lại.
-Mẹ mua 10 kg cám.(TB,Y)
-Bác Lan đã mua 2 yến rau.(TB,Y)
-Đã hái được 50 kg cam.(TB,Y)
-HS nghe và ghi nhớ: 
- 10 yến = 1 tạ
-1tạ = 10 kg x 10 = 100 kg.
-100 kg = 1 tạ.(TB,Y)
- 10 yến hay 100kg.
-1 tạ hay 100 kg.
-20 yến hay 2 tạ.(TB,Y)
-HS nghe và nhớ.
-1 tấn = 100 yến.(TB,Y)
-1 tấn = 1000 kg.
-2 tấn hay nặng 20 tạ.
-Xe đó chở được 3000 kg hàng.
(TB,Y)
-HS đọc:
a) Con bò nặng 2 tạ -Là 200 kg.
b) Con gà nặng 2 kg 
c) Con voi nặng 2 tấn - là 20 tạ.
(TB,Y)
-HS làm.
-Vì 1 yến = 10 kg nên 5 yến = 10 x 5 = 50 kg.(K,G)
-Có 1 yến = 10 kg , 
vậy 1 yến 7 kg = 10 +7 = 17kg.
-2 HS lên bảng làm , cả lớp làm vào VBT.
-HS tính .
-Lấy 18 + 26 = 44, sau đó viết tên đơn vị vào kết quả.(K,G)
-HS làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài cho nhau.
-HS đọc.
- Không cùng đơn vị đo 
- 10 kg = 1 yến, 100 kg = 1 tạ , 1000 kg = 1 tấn. 
- 10 yến.
- 10 tạ. (TB,K)
- HS cả lớp lắng nghe.
Thứ., ngày tháng. năm 20
Tập đọc
 TRE VIỆT NAM
I. Mục tiêu:
 - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm.
 - Hiểu ND của bài : Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt nam : Giàu lịng thương yêu, ngay thẳng, chính trực(trả lời được các câu hỏi 1, 2 ; thuộc khoảng 8 dịng thơ).
II.Đồ dùng dạy - học :
- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.
- Bảng phụ viết câu cần hướng dẫn đọc .
III.Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc bài " Một người chính trực ".
- Gv nhận xét , cho điểm.
2. Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài qua tranh .
- Tranh vẽ gì?
2.2 Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. 
a. Luyện đọc:
* Đọc theo đoạn:
- Gọi 1hs đọc tồn bài.
- Gọi 1hs chia đoạn.
- Đọc theo đoạn: 
 + Lần I: Kết hợp sửa lỗi phát âm 
 + Lần II: Kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc theo nhĩm:
 + Y/c hs đọc bài theo nhĩm
 + Gọi đại diện nhĩm đọc
- Giáo viên đọc mẫu.
b.Tìm hiểu bài:
- Tìm những câu thơ nĩi lên sự gắn bĩ lâu đời của cây tre với con người Việt Nam?
- Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ( cần cù, ngay thẳng, đồn kết) ?
- Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non? Vì sao ?
- Đoạn thơ kết bài cĩ ý nghĩa gì?
- Nêu nội dung chính của bài.
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- GV HD đọc diễn cảm tồn bài.
- HD + đọc mẫu diễn cảm khổ thơ 3+4
- Tổ chức cho hs đọc bài.
3.Củng cố dặn dị:
- Hệ thống nội dung bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau: Những hạt thĩc giống.
- 2 hs đọc nêu ý nghĩa của bài.(TB,Y)
- Hs quan sát tranh minh hoạ , nêu nội dung tranh.
- 1 hs đọc tồn bài.
- Hs nối tiếp đọc từng khổ thơ trước lớp.
(TB,K)
Lần 1: Đọc + đọc từ khĩ.
Lần 2: Đọc + đọc chú giải.
- Hs luyện đọc theo cặp.
- 1 hs đọc cả bài.
- Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã cĩ bờ tre xanh (K,G)
+ Cần cù: Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vơi bạc màu
 Rễ siêng khơng ngại đất nghèo
Tay ơm tay níu tre gần nhau thêm (TB,K)
+ Đồn kết: Thương nhau tre chẳng ở riêng
 Lũy thành từ đĩ mà nên hỡi người
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Cĩ manh áo cọc tre nhường cho con (TB,K)
+ Ngay thẳng:
Lồi tre đâu cĩ mọc cong...thân trịn của tre.
- Hs đọc đoạn cuối và trả lời theo yêu cầu.
- Thể hiện sự kế tiếp liên tục của các thế hệ
- Hs nêu : Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt nam : Giàu lịng thương yêu, ngay thẳng, chính trực. (K,G)
- 4 hs thực hành đọc cả bài.
- Hs theo dõi.
- Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp.
- Hs thi đọc diễn cảm.
- Lắng nghe.
Thứ., ngày tháng. năm 20
Kể chuyện
Một nhà thơ chân chính
A. Mục tiêu:
- Nghe – kể lại được từng đoạn câu truyện theo câu hỏi gợi ý ( SGK ) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính ( do GV kể ).
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi nhà thơ chân chính , có khí phách cao đẹp ,thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền . 
B. Đồ dùng dạy - học:
 - Tranh minh hoạ truyện SGK 
C. Các hoạt động day – học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I / Kiểm tra bài cũ:
- HS kể lại câu chuyện đã nghe đã đọc về lòng nhân hậu , tình cảm thương yêu .
- GV nhận xét.
II / Bài mới : 
1 / Giới thiệu bài : 
- GV ghi tựa bài 
2 / GV Kể chuyện : 
- Một nhà thơ chân chính ( kể 2 –3 lần ) 
- Giọng kể thong thả rỏ ràng , nhấn giọng những từ ngữ miêu tả .
- GV kể lần 1 : Giải thích một số từ khó ( tấu giàn hoả thiêu  ) 
 - GV kể lần 2 : trước khi kể yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu 1 . Kể đến đoạn 3 kết hợp tranh minh hoạ phóng to trên bảng . 
3 / HS thực hành kể chuyện trao đổi về ý nghĩa câu chuyện 
a . Yêu cầu 1 : Dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi : 
- Trước sự bạo ngược của nhà vua dân chúng phản ứng bằng cách nào?
- Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài hát lên án mình ?
- Trước sự đe doạ của nhà vua thái độ của mọi người như thế nào ?
- Vì sao nhà vua lại phải thay đổi thái độ ?
b. Yêu cầu 2, 3 : kể lại câu chuyện 
- Kể chuyện theo nhóm.
- Từng cặp kể toàn bộ câu chuyện trao đổi về ý nghĩa 
- Thi kể chuyện trước lớp có nêu ý nghĩa chuyện
- Cả lớp và GV nhận xét , bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất , hiểu nhất ý nghĩa câu chuyện .
D. Củng cố - dặn dị:
- Nhận xét chung giờ học , biểu dương những HS chăm chú nghe bạn kể.
- GV yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho ngươi thân nghe . 
- Chuẩn bị bài sau: KC đã nghe, đã đọc.
- 2 HS thực hiện yêu cầu (K,G)
-2 HS nhắc lại.
- Cả lớp lắng nghe.
- HS đọc câu hỏi a ,b ,c ,d.
- HS quan sát tranh trong SGK. 
- Một HS đọc các câu hỏi a,b, c, d cả lớp lắng nghe , suy nghĩ .
- HS trả lời lần lượt từng câu hỏi.
- Làm thơ phơi bày sự tàn bạo của nhà vua và phơi bày nỗi khổ của người dân 
- Lập tức ra lệnh bắt kì được người sáng tác bài ca phản loạn , vì không tìm được tác giả bài hát , vua ra lệnh tống giam tất cả các nhà thơ .(K,G)
- Các nhà thơ ca ngợi nhà vua . Duy chỉ có một nhà thơ trước sau vẫn im lặng.(TB,Y)
- Vì khâm phục , kính trọng lòng trung thực và khí phách của nhà thơ 
( HS khá , giỏi )
 - Một nhóm 3- 4 em tập kể 
- 2 em kể cho nhau nghe ( HS khá , giỏi )
- Mỗi tổ cử 1 bạn thi kể .
- Lắng nghe.
Thứ., ngày tháng. năm 20
Tập đọc
 TRE VIỆT NAM
I. Mục tiêu:
 - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm.
 - Hiểu ND của bài : Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt nam : Giàu lịng thương yêu, ngay thẳng, chính trực(trả lời được các câu hỏi 1, 2 ; thuộc khoảng 8 dịng thơ).
II.Đồ dùng dạy - học :
- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.
- Bảng phụ viết câu cần hướng dẫn đọc .
III.Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc bài " Một người chính trực ".
- Gv nhận xét , cho điểm.
2. Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài qua tranh .
- Tranh vẽ gì?
2.2 Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. 
a. Luyện đọc:
* Đọc theo đoạn:
- Gọi 1hs đọc tồn bài.
- Gọi 1hs chia đoạn.
- Đọc theo đoạn: 
 + Lần I: Kết hợp sửa lỗi phát âm 
 + Lần II: Kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc theo nhĩm:
 + Y/c hs đọc bài theo nhĩm
 + Gọi đại diện nhĩm đọc
- Giáo viên đọc mẫu.
b.Tìm hiểu bài:
- Tìm những câu thơ nĩi lên sự gắn bĩ lâu đời của cây tre với con người Việt Nam?
- Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ( cần cù, ngay thẳng, đồn kết) ?
- Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non? Vì sao ?
- Đoạn thơ kết bài cĩ ý nghĩa gì?
- Nêu nội dung chính của bài.
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- GV HD đọc diễn cảm tồn bài.
- HD + đọc mẫu diễn cảm khổ thơ 3+4
- Tổ chức cho hs đọc bài.
3.Củng cố dặn dị:
- Hệ thống nội dung bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau: Những hạt thĩc giống.
- 2 hs đọc nêu ý nghĩa của bài.(TB,Y)
- Hs quan sát tranh minh hoạ , nêu nội dung tranh.
- 1 hs đọc tồn bài.
- Hs nối tiếp đọc từng khổ thơ trước lớp.
Lần 1: Đọc + đọc từ khĩ.
Lần 2: Đọc + đọc chú giải.
- Hs luyện đọc theo cặp.
- 1 hs đọc cả bài.
- Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã cĩ bờ tre xanh
+ Cần cù: Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vơi bạc màu
 Rễ siêng khơng ngại đất nghèo
Tay ơm tay níu tre gần nhau thêm
+ Đồn kết: Thương nhau tre chẳng ở riêng
 Lũy thành từ đĩ mà nên hỡi người
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Cĩ manh áo cọc tre nhường cho con
+ Ngay thẳng:
Lồi tre đâu cĩ mọc cong...thân trịn của tre.
- Hs đọc đoạn cuối và trả lời theo yêu cầu.
- Thể hiện sự kế tiếp liên tục của các thế hệ
- Hs nêu : Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt nam : Giàu lịng thương yêu, ngay thẳng, chính trực.
- 4 hs thực hành đọc cả bài.
- Hs theo dõi.
- Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp.
- Hs thi đọc diễn cảm.
- Lắng nghe.
Thứ., ngày tháng. năm 20
Kể chuyện
Một nhà thơ chân chính
A. Mục tiêu:
- Nghe – kể lại được từng đoạn câu truyện theo câu hỏi gợi ý ( SGK ) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính ( do GV kể ).
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi nhà thơ chân chính , có khí phách cao đẹp ,thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền . 
B. Đồ dùng dạy - học:
 - Tranh minh hoạ truyện SGK 
C. Các hoạt động day – học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I / Kiểm tra bài cũ:
- HS kể lại câu chuyện đã nghe đã đọc về lòng nhân hậu , tình cảm thương yêu .
- GV nhận xét.
II / Bài mới : 
1 / Giới thiệu bài : 
- GV ghi tựa bài 
2 / GV Kể chuyện : 
- Một nhà thơ chân chính ( kể 2 –3 lần ) 
- Giọng kể thong thả rỏ ràng , nhấn giọng những từ ngữ miêu tả .
- GV kể lần 1 : Giải thích một số từ khó ( tấu giàn hoả thiêu  ) 
 - GV kể lần 2 : trước khi kể yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu 1 . Kể đến đoạn 3 kết hợp tranh minh hoạ phóng to trên bảng . 
3 / HS thực hành kể chuyện trao đổi về ý nghĩa câu chuyện 
a . Yêu cầu 1 : Dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi : 
- Trước sự bạo ngược của nhà vua dân chúng phản ứng bằng cách nào?
- Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài hát lên án mình ?
- Trước sự đe doạ của nhà vua thái độ của mọi người như thế nào ?
- Vì sao nhà vua lại phải thay đổi thái độ ?
b. Yêu cầu 2, 3 : kể lại câu chuyện 
- Kể chuyện theo nhóm.
- Từng cặp kể toàn bộ câu chuyện trao đổi về ý nghĩa 
- Thi kể chuyện trước lớp có nêu ý nghĩa chuyện
- Cả lớp và GV nhận xét , bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất , hiểu nhất ý nghĩa câu chuyện .
D. Củng cố - dặn dị:
- Nhận xét chung giờ học , biểu dương những HS chăm chú nghe bạn kể.
- GV yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho ngươi thân nghe . 
- Chuẩn bị bài sau: KC đã nghe, đã đọc.
- 2 HS thực hiện yêu cầu(K,G)
-2 HS nhắc lại 
- Cả lớp lắng nghe 
- HS đọc câu hỏi a ,b ,c ,d 
- HS quan sát tranh trong SGK
- Một HS đọc các câu hỏi a,b, c, d cả lớp lắng nghe , suy nghĩ .
- HS trả lời lần lượt từng câu hỏi 
- Làm thơ phơi bày sự tàn bạo của nhà vua và phơi bày nỗi khổ của người dân 
- Lập tức ra lệnh bắt kì được người sáng tác bài ca phản loạn , vì không tìm được tác giả bài hát , vua ra lệnh tống giam tất cả các nhà thơ .(K,G)
- Các nhà thơ ca ngợi nhà vua . Duy chỉ có một nhà thơ trước sau vẫn im lặng.(TB,Y)
- Vì khâm phục , kính trọng lòng trung thực và khí phách của nhà thơ 
( HS khá , giỏi )
 - Một nhóm 3- 4 em tập kể 
- 2 em kể cho nhau nghe ( HS khá , giỏi )
- Mỗi tổ cử 1 bạn thi kể .
-Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docthu4 tuan4.doc
Giáo án liên quan