Giáo án Lịch sử Lớp 5 - Tiết 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Cuộc phản công ở kinh thành Huế.

- GV nêu câu hỏi

- Giới thiệu các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương?

- GV nhận xét .

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt động:

v Hoạt động 1: Những thay đổi

của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20.

Mục tiêu: HS nắm được vì sao Việt Nam có sự thay đổi trên.

- GV chia lớp theo 4 nhóm thảo luận nội dung sau:

- Trình bày những chuyển biến về kinh tế của nước ta?

- GV cho HS xem tranh .

- GV nhận xét + chốt ý.

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 31/12/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 5 - Tiết 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử 
Tiết 4: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX
ĐẦU THẾ KỶ XX
(Mức độ liên hệ: liên hệ)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Giúp HS biết: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, nền kinh tế- xã hội nước ta có những biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp .Hiểu mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội . 
2. Kĩ năng: 
- Rèn bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội .
3. Thái độ: 
- Giáo dục HS lòng tự hào dân tộc. 
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. CHUẨN BỊ:
GV: Hình SGK/9.Bản đồ hành chính Việt Nam,tranh ảnh tư liệu về KT-XH Việt Nam thời bấy giờ. 
HS : SGK , VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Cuộc phản công ở kinh thành Huế. 
Kiểm tra
- GV nêu câu hỏi
- HS trả lời
- Giới thiệu các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương? 
- GV nhận xét .
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Những thay đổi
của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20.
Mục tiêu: HS nắm được vì sao Việt Nam có sự thay đổi trên.
Hoạt động lớp - nhóm
KNS
- GV chia lớp theo 4 nhóm thảo luận nội dung sau: 
- Trình bày những chuyển biến về kinh tế của nước ta? 
- HS thảo luận theo nhóm ® đại diện từng nhómtrình bày . 
- 
Thảo luận
Trình bày
- GV cho HS xem tranh .
- GV nhận xét + chốt ý.
- HS xem tranh 
Trực quan
Hoạt động 2: Những thay đổi
trong xã hội VN cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 và đời sống nhân dân.
Mục tiêu: HS nắm được nội dung trên.
Hoạt động lớp
- GV tổ chức HS thảo luận câu hỏi :
- Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành kinh tế nào chủ yếu ? Sau khi thực dân Pháp xâm lược, những ngành kinh tế nào mới ra đời ở nước ta ? Ai sẽ được hưởng các nguồn lợi do sự phát triển kinh tế ?
- Trước đây, xã hội Việt Nam chủ yếu có những giai cấp nào? Đời sống của công nhân và nông dân Việt Nam ra sao ?
 - Hs thảo luận nhóm 6, trả lời nội dung câu hỏi.
- Đại diện nhóm trình bày
Thảo luận
Hoạt động 4 : Củng cố
Mục tiêu : Ôn laiï các kiến thức vừa học.
Hoạt động lớp
HCM
-GV tổng hợp các ý kiến của HS, nhấn mạnh những biến đổi về kinh tế, xã hội ở nước ta đầu thế kỉ XX.à Giáo dục tư tưởng.
- HS nêu lại ghi nhớ / 9
Củng cố
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Phan Bội Châu và phong trào Đông Du” 
- Nhận xét tiết học. 
Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_5_tiet_4_xa_hoi_viet_nam_cuoi_the_ki_xix.doc