Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

- Việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long có ý nghĩa như thế nào?

-> Nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài.

- Yêu cầu HS đọc SGK và hỏi:

+ Vì sao quân Thanh sang xâm lược nước ta?

* Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 4.

- GV phát phiếu học tập ghi sẵn nội dung thảo luận. Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.

 

doc3 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (Năm 1789)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Dựa vào lược đồ, HS tường thuật sơ lược về việc Quàn Trung đại phá quân Thanh.
- Thấy được tài trí của Nguyễn Huệ trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Thanh.
2. Kĩ năng:
- HS thuật lại được diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo bản đồ.
3. Thái độ:
- Tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm anh dũng của dân tộc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: - Lược đồ trận Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
 - Bảng phụ ghi câu hỏi gợi ý.
2. Học sinh: - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Ổn định tổ chứa lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4’
32’
3’
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
b. Các hoạt động:
* Hoạt động1:
Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Hoạt động 2: Diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh.
* Hoạt động 3
Lòng quyết tâm đánh giặc và sự mưu trí của vua QT.
3. Củng cố - Dặn dò: 
- Việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long có ý nghĩa như thế nào?
-> Nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài.
- Yêu cầu HS đọc SGK và hỏi:
+ Vì sao quân Thanh sang xâm lược nước ta?
* Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 4.
- GV phát phiếu học tập ghi sẵn nội dung thảo luận. Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.
-> GV tổng kết.
* Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
- Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng Long đánh giặc?
- Thời điểm nhà vua chọn đánh giặc là thời điểm nào? Thời điểm ấy có lợi gì cho quân ta và hại gì cho địch ? Nhà vua làm gì để động viên cho quân lính?
- Tại sao trận Ngọc Hồi, nhà vua cho quân tiến vào đồn giặc bằng cách nào? Làm như vậy có lợi ích gì?
- Vậy vì sao quân ta đánh thắng 20 vạn quân Thanh?
* Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
- HS đọc SGK, trả lời:
+ PK phương Bắc từ lâu muốn thôn tính nước ta, nay mượn cớ giúp nhà Lê khôi phục ngai vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta.
* HS thảo luận nhóm 4.
- Các nhóm nhận phiếu học tập. Nhóm trưởng điều khiển cả nhóm hoạt động.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung .
+ HS nối tiếp nêu.
* HS suy nghĩ, trả lời .
- Từ Nam ra Bắc - đó là đoạn đường dài, hết sức gian lao nhưng nhà vua và quân sĩ vẫn quyết tâm đi đánh giặc .
- Đúng tết Kỉ Dậu. Trước khi vào Thăng Long nhà vua cho quân lính ăn tết trước ở Tam Điệp để quân sĩ quyết tân đánh giặc. Đối với quân Thanh, xa nhà lâu ngày vào dịp tết cũng uể oải, nhớ nhà, tinh thần giảm sút.
- Lấy vàn đóng làm lá chắn và lấy rơm dấp nước quấn ngoài rồi cứ 20 người 1 tấm tiến lên khiến cho mũi tên giặc và lửa không làm gì được .
- Vì quân ta đoàn kết một lòng đánh giặc, lại có nhà vua sáng suốt chỉ huy.
* 1 HS đọc ghi nhớ (SGK).
- HS nghe.

File đính kèm:

  • docQuang_Trung_dai_pha_quan_Thanh.doc