Giáo án Kỹ năng sống Lớp 9 - Tiết 4, Bài 3+4: Kỹ năng quản lý tài chính và kỹ năng quản lý nhiệm vụ học tập - Năm học 2019-2020

I. Kỹ năng quản lý tài chính:

A. Hoạt động cơ bản:

1. Xử lí tình huống

2. Cho biết suy nghĩ của em về những tình huống sau?

(gsk/15)

3. Xử lí tình huống

- Đáp án gợi ý: b

4. Những cách thức giúp quản lí tài chính hiệu quả.

- Lập sổ theo dõi chi tiêu

- Lập sổ kế hoach tiết kiệm của từng tháng.

 .

B. Hoạt động thực hành:

1. Lập một quyển sổ theo dõi chi tiêu hàng ngày theo mầu.

2. hãy lập một danh sách những đồ dùng mình cần và mong muốn. Sau đó đánh số thứ tự ưu tiên và lập kế hoạch tiết kiệm để mua chúng.

3. Chọn 3 đến 5 quỹmà em quan tâm nhất trong số các quĩ sau:

a. Đồ dung học tập.

b. Dự phòng.

c. Phát triển bản thân.

d. Quà vặt.

e. xã giao.

g. Du lịch.

h. Công tác XH

C. hoạt động ứng dụng:

Đặt ra kế hoạch tiết kiệm 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng trong một thời gian nhất định tùy theo khả năng của em.

 

doc5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 1081 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ năng sống Lớp 9 - Tiết 4, Bài 3+4: Kỹ năng quản lý tài chính và kỹ năng quản lý nhiệm vụ học tập - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp
T/số
Số HS vắng mặt 
7/ 9/ 2019
9/ 10/ 2019
9
23
Tuần 2 tháng 10: 
Tiết 4:
	Bài 3,4: KỸ NĂNG QUẢN LÍ TÀI CHÍNH VÀ 
 KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHIỆM VỤ HỌC TẬP
A. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lí tài chính
- Hiểu được một số yêu cầu, biện pháp quản lí tài chính
- Vận dụng những yêu cầu, biện pháp quản lí tài chính vào trong cuộc sống của bản thân
- RÌn luyÖn kÜ năng xử lí tình huống, thảo luận, trình bày ý kiến.
- HS biết được những yêu cầu cơ bản của việc quản lý nhiệm vụ học tập.
- Hiểu được một số biện pháp quản lý nhiệm vụ học tập.
- Vận dụng những yêu cầu, biện pháp quản lí nhiệm vụ học tập đã được trang bị để quản lí nhiệm vụ học tập của bản thân một cách hiệu quả.
B.Chuẩn bị:
	GV: Soạn giáo án
	HS: Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài học.
C. Tiến trình lên lớp:
	1. Ổn định lớp:
	2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
- Hs: đọc tình huống “Món quà sinh nhật nơi nào”?
Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?
- Hs : trả lời câu hỏi 
- Hs: quan sát các tình huống trong sgk
Hs đưa ra những suy nghĩ của bản thân trong việc xử lí các tình huống?
- hs khác nhận xét
- GV chốt, đưa ra các cách xử lí tình huống phù hợp để hs tham khảo.
- Hs: đọc tình huống trong sgk? Sau đó đánh dấu vào trước đáp án mà hs cho là phù hợp với mình?
Gv đưa ra đáp án, gợi ý cách ứng xử và giải thích 
HS quan sát tranh (sgk/16)
GV yêu cầu Hs thảo luận nhóm bàn 
Thời gian: 5 phút
Những bức tranh trong sgk gợi ý cách thức giúp hs quản lí tài chính hiệu quả. Theo em đó là những các nào?
- Hs thảo luận nhóm 
Gv: yêu cầu đại diện các nhóm trả lời.
- Gv chốt, gợi ý những cách thức giúp hs quản lí tài chính hiệu quả.
Yêu cầu học sinh tham khảo mẫu trong sgk và thảo luận nhóm (5 phút), mỗi nhóm lập một quyển sổ theo dõi chi tiêu hàng ngày theo mầu. 
- Các nhóm đọc trang chi tiêu 1 ngày của nhóm.
- Các nhóm nhận xét về mức chi tiêu của nhau, từ đó rút ra kết luận về cách chi tiêu hợp lí.
- HS làm việc các nhân, lập một danh sách những đồ dùng mình cần mua. Lập kế hoạch tiết kiệm phù hợp để thực hiện được mong muốn.
- Học sinh chọn 3 đến 5 quĩ quan trọng nhất
- HS biết đặt ra kế hoạch tiết kiệm ít nhất 50.000 đồng trong một thời gian nhất định, công bố KH cho người thân.
- Hướng dẫn hs về nhà tìm các câu châm ngôn về việc quản lí tài chính, viết và trang trí, dán ở góc học tập
HS đọc câu truyện trong SGK
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “ Đâu là nguyên nhân làm cho Nghị ko kiên trì với mục tiêu?” 
- Gv: yêu cầu HS đưa ra câu trả lời.
- Gv chốt nguyên nhân làm cho Nghị ko kiên trì với mục tiêu.
GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi: “ Vì sao một số HS ko thực hiện được mục tiêu học tập của mình?” theo nhóm bàn.
- Gv: yêu cầu đại diện các nhóm trả lời.
- Gv chốt một số HS ko thực hiện được mục tiêu học tập của mình.
 HS đọc tình huống 1 trong SGK
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “ Em sẽ khuyên Dũng điều gì để giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn trong lấn sau?” 
- Gv: yêu cầu HS đưa ra câu trả lời.
- Gv chốt câu trả lời.
HS đọc tình huống 2 trong SGK
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “ Vai trò là một ngời bạn thân, em sẽ khuyên An điều gì?” 
- Gv: yêu cầu HS đưa ra câu trả lời.
- Gv chốt câu trả lời.
HS đọc các biện pháp cho sẵn trong SGK
GV yêu cầu HS khoanh tròn chữ cái những biện pháp đúng để quản lý nhiệm vụ học tập.
- Gv: yêu cầu HS đưa ra câu trả lời.
- Gv chốt câu trả lời.
GV yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK và đánh số thứ tự 1, 2,3vào các hình để thể hiện trình tự lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu học tập hiệu quả.
- Gv: yêu cầu HS đưa ra câu trả lời.
- Gv chốt câu trả lời.
GV yêu cầu HS lập kế hoạch cho mục tiêu học tập(ktra 1 tiết, thi học kỳ; phân bố hành động vào TKB học tập ở nhà sao cho hợp lý theo mẫu trong SGK.
GV yêu cầu HS viết mục tiêu học tập vào một tấm thẻ theo mẫu. sau đó gửi tấm thẻ này cho người em yêu thương và tin tưởng . Sau mộ thừi gian hãy tự kiểm tra kết quả đạt được.
(Mỗi người chỉ giữ một tấm thẻ)
- GV phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm bài tập 1,2,3,4 trong SGK. (sắp xếp những khoản chi tiêu hằng tháng của em theo thứ tự từ nhiều đến ít. )
- Gv: yêu cầu HS đưa ra câu trả lời.
- Gv chốt câu trả lời.
I. Kỹ năng quản lý tài chính:
A. Hoạt động cơ bản:
1. Xử lí tình huống
2. Cho biết suy nghĩ của em về những tình huống sau?
(gsk/15)
3. Xử lí tình huống
- Đáp án gợi ý: b
4. Những cách thức giúp quản lí tài chính hiệu quả.
- Lập sổ theo dõi chi tiêu
- Lập sổ kế hoach tiết kiệm của từng tháng..
..
B. Hoạt động thực hành:
1. Lập một quyển sổ theo dõi chi tiêu hàng ngày theo mầu. 
2. hãy lập một danh sách những đồ dùng mình cần và mong muốn. Sau đó đánh số thứ tự ưu tiên và lập kế hoạch tiết kiệm để mua chúng.
3. Chọn 3 đến 5 quỹmà em quan tâm nhất trong số các quĩ sau:
a. Đồ dung học tập.
b. Dự phòng.
c. Phát triển bản thân.
d. Quà vặt.
e. xã giao.
g. Du lịch.
h. Công tác XH
C. hoạt động ứng dụng:
Đặt ra kế hoạch tiết kiệm 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng trong một thời gian nhất định tùy theo khả năng của em.
II. Kỹ năng quản lý nhiệm vụ học tập:
A. Hoạt động cơ bản:
1. Đọc câu chuyện: Chặng đường xa
2. Vì sao một số HS ko thực hiện được mục tiêu học tập của mình?
3. Xử lý tình huống:
Tình huống 1: SGK -T19
Em sẽ khuyên Dũng điều gì để giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn trong lấn sau?
Tình huống 2: SGK -T19
Vai trò là một ngời bạn thân, em sẽ khuyên An điều gì?
4. Hãy khoanh tròn chữ cái những biện pháp đúng để quản lý nhiệm vụ học tập.
Đáp án:
a, b, c, e, h
5. Đánh số thứ tự 1, 2,3vào các hình để thể hiện trình tự lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu học tập hiệu quả.
Đáp án:
B. Hoạt động thực hành: 
1. Lập kế hoạch cho mục tiêu học tập(ktra 1 tiết, thi học kỳtheo mẫu:
2. Phân bố hành động vào TKB học tập ở nhà sao cho hợp lý theo mẫu trong SGK.
C. Hoạt động ừng dụng:
Hãy viết mục tiêu học tập vào một tấm thẻ theo mẫu. sau đó gửi tấm thẻ này cho người em yêu thương và tin tưởng . Sau mộ thừi gian hãy tự kiểm tra kết quả đạt được.
PHIẾU BÀI TẬP
1. Sắp xếp những khoản chi tiêu hằng tháng của em theo thứ tự từ nhiều đến ít.
2. Thử thách bản thân tiết kiệm chi tiêu trong 2 tháng. Đánh dấu cột mốc em đạt được. 
3. Tình huống nào thể hiện sự tự lập avf kiên định trong học tập?
4. Những suy nghĩ thói quen nào chưa tốt trong học tập cũng như sinh hoạt hằng ngày?
3. Củng cố: 
- GV hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài học
4. Hướng dẫn: 
- Đọc và tìm hiểu trước bài “Kỹ năng quản lý nhiệm vụ học tập.”
D. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKy nang song lop 9_12687096.doc
Giáo án liên quan