Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 30 đến 32

I MỤC TIÊU:

HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô bốt .

Lắp được từng bộ phận và lắp rô bốt đúng tiến trình ,đúng kỹ thuật.

Rèn luyện tính cẩn thận an toàn trong lao động khi thao tác lắp các chi tiết .

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Rô bốt lắp sẵn làm mẫu

Bộ kỹ thuật 4

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 30 đến 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30 : Thứ ngày tháng năm 2017
Kỹ thuật
Bài 30 :Lắp rô bốt (T1)
I Mục tiêu:
HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô bốt .
Lắp được từng bộ phận và lắp rô bốt đúng tiến trình ,đúng kỹ thuật.
Rèn luyện tính cẩn thận an toàn trong lao động khi thao tác lắp các chi tiết .
II Đồ dùng dạy học 
Rô bốt lắp sẵn làm mẫu 
Bộ kỹ thuật 4
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung phương pháp
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
A.KTBC:
KT phần chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị bộ lắp ghép 
B,Dạy bài mới :
*Giới thiệu bài 
GV giới thiệu bài 
HS nghe
*Hoạt động 1
Quan sát và nhận xét .
Cho HS quan sát xe mẫu 
- Rô bốt gồm mấy bộ phận ?
HS quan sát và nêu
3 bộ phận 
-ứng dụng trong thực tế là gì?
Có thể thay thế con người làm việc 
Hoạt động 2:HD thao tác kỹ thuật
a ,Chọn chi tiết 
Cho HS quan sát H2,3,4
-Để lắp được rô bốt ta cần bao nhiêu chi tiết ?
HS quan sát 
HSTL
b ,Lắp từng bộ phận 
c,Lắp ráp hoàn chỉnh 
GV hướng dẫn lắp 
Lắp chân và thanh đỡ thân rô bốt 
Lắp thân rô bốt 
Lắp đầu rô bốt 
Lắp các bộ phận khác 
HD lắp hoàn chỉnh 
HS quan sát và lắp theo
H2
H3
d ,Tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp
Cho HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp 
H S tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp 
C.Củng cố dặn dò :2’
Nhận xét tiết học 
BỔ SUNG : 
TUẦN 31 : Thứ ngày tháng năm 2017
Kỹ thuật
Bài 31 :Lắp rô bốt (T2)
I Mục tiêu:
HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô bốt .
Lắp được từng bộ phận và lắp rô bốt đúng tiến trình ,đúng kỹ thuật.
Rèn luyện tính cẩn thận an toàn trong lao động khi thao tác lắp các chi tiết .
II Đồ dùng dạy học 
Rô bốt lắp sẵn làm mẫu 
Bộ kỹ thuật 4
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung phương pháp
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
A.KTBC:
KT phần chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị bộ lắp ghép 
B,Dạy bài mới :
*Giới thiệu bài 
GV giới thiệu bài 
HS nghe
-ứng dụng trong thực tế là gì?
Có thể thay thế con người làm việc 
Hoạt động 1:HD thao tác kỹ thuật
a ,Chọn chi tiết 
Cho HS quan sát H2,3,4
-Để lắp được rô bốt ta cần bao nhiêu chi tiết ?
HS quan sát 
HSTL
b ,Lắp từng bộ phận 
c,Lắp ráp hoàn chỉnh 
Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm 
GV hướng dẫn lắp 
Lắp chân và thanh đỡ thân rô bốt 
Lắp thân rô bốt 
Lắp đầu rô bốt 
Lắp các bộ phận khác 
HD lắp hoàn chỉnh 
Cho Hs trưng bày sản phẩm 
NX sản phẩm theo nhúm đụi 
HS quan sát và lắp theo
H2
H3
HS trưng bày sản phẩm 
HS tự nhận xột sản phẩm của nhau 
d ,Tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp
Cho HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp 
H S tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp 
C.Củng cố dặn dò :2’
Nhận xét tiết học 
TUẦN 32 : Thứ ngày tháng năm 2017
Kỹ thuật
Bài32 :Lắp rô bốt (Tiết 3)
I Mục tiêu:
HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô bốt .
Lắp được từng bộ phận và lắp rô bốt đúng tiến trình ,đúng kỹ thuật.
Rèn luyện tính cẩn thận an toàn trong lao động khi thao tác lắp các chi tiết .
Biết đánh giá sản phẩm của bạn 
II Đồ dùng dạy học 
Bộ lắp ghép kỹ thuật 
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung phương pháp
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
A.KTBC:
KT phần chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị bộ lắp ghép 
B,Dạy bài mới :
*Giới thiệu bài 
GV giới thiệu bài 
HS nghe
Hoạt động 1:HD thao tác kỹ thuật
a ,Chọn chi tiết 
Cho HS quan sát H2,3,4
-Để lắp được rô bốt ta cần bao nhiêu chi tiết ?
HS quan sát 
HSTL
b ,Lắp từng bộ phận 
c,Lắp ráp hoàn chỉnh 
Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm 
GV hướng dẫn lắp 
Lắp chân và thanh đỡ thân rô bốt 
Lắp thân rô bốt 
Lắp đầu rô bốt 
Lắp các bộ phận khác 
HD lắp hoàn chỉnh 
Cho Hs trưng bày sản phẩm 
NX 
HS quan sát và lắp theo
H2
H3
HS trưng bày sản phẩm 
NX
d ,Tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp
Cho HS tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp 
H S tháo các chi tiết xếp gọn vào hộp 
C.Củng cố dặn dò :2’
Nhận xét đánh giá tinh thần học tập của học sinh
Nhận xét tiết học 
BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_tuan_30_den_32.doc