Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 27 đến 29

HĐ của GV

- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng

- GV nêu mục đích – yêu cầu tiết học

- GV và HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng SGK, xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp

- Lắp thân và đuôi máy bay

+ Đặt câu hỏi: Để lắp thân và đuôi máy bay em cần phải chọn những chi tiết nào ? số lượng bao nhiêu ?

+ GV hướng dẫn lắp thân và đuôi máy bay

- lắp sàn cabin và các giá đỡ

+ hỏi: để lắp được sàn cabin và các giá đỡ, em phải chọn những chi tiết nào ?

 

doc12 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 27 đến 29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27: Thứ ngày tháng năm 20..
Kĩ thuật
Lắp máy bay trực thăng( Tiết 1)
I . Mục tiêu: 
HS cần phải:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng
- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng
II: Đồ dùng dạy học
- Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A: Kiểm tra bài cũ
( 3’)
- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng
- HS kiểm tra chéo và báo cáo
B: Bài mới: (35’)
1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục đích – yêu cầu tiết học
- lắng nghe
- Nêu tác dụng của máy bay trực thăng?( dùng để cứu người gặp nạn ở những vùng xảy ra thiên tai, lũ lụt hoặc dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp để phun thuốc trừ sâu, phân bón ...)
-HS TL
2: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Quan sát ,nhận xét mẫu
- Cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn
- Quan sát
- Để lắp được máy bay trực thăng cần có mấy bộ phận, đó là những bộ phận nào?
- HS trả lời nối tiếp
- GV chốt lại: Cần 5 bộ phận: thân và đuôi máy bay, sàn cabin và giá đỡ, cabin, cánh quạt, càng máy bay
Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
a: Hướng dẫn chọn các chi tiết
- GV và HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng SGK, xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp
- HS chọn các chi tiết
b: Lắp từng bộ phận
- Lắp thân và đuôi máy bay
+ Đặt câu hỏi: Để lắp thân và đuôi máy bay em cần phải chọn những chi tiết nào ? số lượng bao nhiêu ?
- Trả lời, chọn chi tiết
+ GV hướng dẫn lắp thân và đuôi máy bay
- lớp quan sát
- lắp sàn cabin và các giá đỡ
+ hỏi: để lắp được sàn cabin và các giá đỡ, em phải chọn những chi tiết nào ?
- trả lời
+ gọi HS lên bảng thực hiện lắp
- 1 HS lắp
- lắp cabin
+ GV gọi 2 HS lên bảng lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung cho hoàn thành các bước lắp
- lắp cánh quạt
+lắp mẫu
- quan sát
+ gọi HS lên lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung
- lắp càng máy bay
+ hướng dẫn lắp 1 càng máy bay
- HS lên lắp càng thứ 2
+ thao tác nối 2 càng máy bay
- quan sát
c: Lắp ráp máy bay trực thăng
- GV lắp ráp theo các bước trong SGK
- KT các mối ghép giữa các bộ phần của máy bay với nhau
- quan sát
3: Củng cố, dăn dò:
(2’)
- Nhận xét giờ học 
- Dặn chuẩn bị bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY : 
TUẦN 28: Thứ ngày tháng năm 20..
Kĩ thuật
Lắp máy bay trực thăng( Tiết 2)
I . Mục tiêu: 
HS cần phải:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng
- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng
II: Đồ dùng dạy học
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 5
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A: Kiểm tra bài cũ
( 3’)
- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng
- HS kiểm tra chéo và báo cáo
B: Bài mới: (35’)
1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục đích – yêu cầu tiết học
- lắng nghe
2: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
a: Hướng dẫn chọn các chi tiết
- GV và HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng SGK, xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp
- HS chọn các chi tiết
b: Lắp từng bộ phận
- Lắp thân và đuôi máy bay
+ Đặt câu hỏi: Để lắp thân và đuôi máy bay em cần phải chọn những chi tiết nào ? số lượng bao nhiêu ?
- Trả lời, chọn chi tiết
+ GV hướng dẫn lắp thân và đuôi máy bay
- lớp quan sát
- lắp sàn cabin và các giá đỡ
+ hỏi: để lắp được sàn cabin và các giá đỡ, em phải chọn những chi tiết nào ?
- trả lời
+ gọi HS lên bảng thực hiện lắp
- 1 HS lắp
- lắp cabin
+ GV gọi 2 HS lên bảng lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung cho hoàn thành các bước lắp
- lắp cánh quạt
+lắp mẫu
- quan sát
+ gọi HS lên lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung
- lắp càng máy bay
+ hướng dẫn lắp 1 càng máy bay
- HS lên lắp càng thứ 2
+ thao tác nối 2 càng máy bay
- quan sát
c: Lắp ráp máy bay trực thăng
GV lắp ráp theo các bước trong SGK
KT các mối ghép giữa các bộ phần của máy bay với nhau
Hoạt động 2:Nhận xét đánh giá sản phẩm 
Tổ chức cho Hs trưng bày sản phẩm 
Nx sản phẩm theo nhúm đụi
Hs trưng bày sản phẩm 
Nx sản phẩm theo nhúm đụi
2 bạn ngồi cựng bàn đỏnh giỏ sản phẩm của nhau 
3: Củng cố, dăn dò:
(2’)
- Nhận xét giờ học
Dặn dũ VN 
BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY : 
TUẦN 29: Thứ ngày tháng năm 20..
Kĩ thuật
Lắp máy bay trực thăng( Tiết 3)
I . Mục tiêu: 
- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng
II: Đồ dùng dạy học
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 5
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A: Kiểm tra bài cũ
( 3’)
- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng
- HS kiểm tra chéo và báo cáo
B: Bài mới: (35’)
1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục đích – yêu cầu tiết học
- lắng nghe
2: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: 
a: Hướng dẫn chọn các chi tiết
- GV và HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng SGK, xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp
- HS chọn các chi tiết
b: Lắp từng bộ phận
- Lắp thân và đuôi máy bay
+ Đặt câu hỏi: Để lắp thân và đuôi máy bay em cần phải chọn những chi tiết nào ? số lượng bao nhiêu ?
- Trả lời, chọn chi tiết
+ GV hướng dẫn lắp thân và đuôi máy bay
- lớp quan sát
- lắp sàn cabin và các giá đỡ
+ hỏi: để lắp được sàn cabin và các giá đỡ, em phải chọn những chi tiết nào ?
- trả lời
+ gọi HS lên bảng thực hiện lắp
- 1 HS lắp
- lắp cabin
+ GV gọi 2 HS lên bảng lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung cho hoàn thành các bước lắp
- lắp cánh quạt
+lắp mẫu
- quan sát
+ gọi HS lên lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung
- lắp càng máy bay
+ hướng dẫn lắp 1 càng máy bay
- HS lên lắp càng thứ 2
+ thao tác nối 2 càng máy bay
- quan sát
c: Lắp ráp máy bay trực thăng
GV lắp ráp theo các bước trong SGK
KT các mối ghép giữa các bộ phần của máy bay với nhau
Hoạt động 2:Nhận xét đánh giá sản phẩm 
Tổ chức cho Hs trưng bày sản phẩm 
Nx sản phẩm theo nhúm đụi
Hs tự đỏnh giỏ sản phẩm của nhau .
Tháo ra xếp gọn vào hộp
Hs trưng bày sản phẩm 
Nx 
Tháo ra xếp gọn vào hộp 
3: Củng cố, dăn dò:
(2’)
- Nhận xét giờ học 
BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY : 
Thứ ngày tháng năm 20..
Kĩ thuật
Lắp Rô bốt ( Tiết 3)
I . Mục tiêu: 
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô bốt .
- Lắp từng bộ phận và lắp ráp rô bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô bốt .
II: Đồ dùng dạy học
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 5
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A: Kiểm tra bài cũ
( 3’)
- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng
- HS kiểm tra chéo và báo cáo
B: Bài mới: (35’)
1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục đích – yêu cầu tiết học
- lắng nghe
2: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
a: Hướng dẫn chọn các chi tiết
- GV và HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng SGK, xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp
- HS chọn các chi tiết
b: Lắp từng bộ phận
- Lắp thân rô bốt
b: Lắp từng bộ phận
+ Đặt câu hỏi: Để lắp thân và đầu em cần phải chọn những chi tiết nào ? số lượng bao nhiêu ?
- Trả lời, chọn chi tiết
+ GV hướng dẫn lắp thân và đuôi máy bay
- lớp quan sát
- lắp sàn cabin và các giá đỡ
+ hỏi: để lắp được sàn cabin và các giá đỡ, em phải chọn những chi tiết nào ?
- trả lời
+ gọi HS lên bảng thực hiện lắp
- 1 HS lắp
- lắp cabin
+ GV gọi 2 HS lên bảng lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung cho hoàn thành các bước lắp
- lắp các bộ phận 
+lắp mẫu
- quan sát
+ gọi HS lên lắp
- 2 HS lắp
+ nhận xét, bổ sung
c: Lắp ráp rô bốt 
GV lắp ráp theo các bước trong SGK
Hoạt động 2:Nhận xét đánh giá sản phẩm 
Tổ chức cho Hs trưng bày sản phẩm 
Học sinh nhận xột đỏnh giỏ sản phẩm theo nhúm 
Hs trưng bày sản phẩm 
Nx 
Tháo ra xếp gọn vào hộp 
3: Củng cố, dăn dò:
(2’)
- Nhận xét giờ học 
Hoạt động tập thể
Môi trường của em
I. Mục tiêu:
Học sinh có kiến thức về việc bảo vệ môi trường nơi mình đanh sinh sống và môi trường xung quanh 
Học sinh có tìnhyêu thiên nhiên , nhận thức về việc bảo vệ môi trường thông qua các bài hát và trò chơi , có ý thức bảo vệ môi trường 
II. Đồ dùng dạy học:
	Bảng phụ có kẻ sẵn ô chữ phục vụ cho trò chơi , phần thưởng.
III. Hoạt động dạy và học:
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A. ổn định lớp 
B . Bài mới 
1. Giới thiệu bài : “Môi trường của em ”
Hoạt động 1: Báo cáo kết quả thảo luận về tình hình vế tình hình môi trường ở trường TH Thị Trấn Sóc Sơn
Hoạt động 2 : Giải ô chữ 
Hoạt động 3 : Trò chơi : “Tập làm xanh , đẹp môi trường ” 
Hoạt động 4 : Trò chơi “Phóng viên ”
* GV giới thiệu và ghi bảng
+Nêu nhận xét chung về tình hình vệ sinh môi trường ở trường chúng ta ?
Làm thế nào để môi trường ở trường mình sạch đẹp hơn ? Bản thân em đã làm gì để môi trường sạch đẹp hơn ?
Nơi em ở môi trường như thế nào ? Những người dân ở đây đã làm gì để bảo vệ môi trường ? 
* Gv đưa bảng phụ có kẻ sẵn các ô chữ 
-Gv nêu câu hỏi cho học sinh:
Từ gồm 7 chữ cái , đây là tên của hành tinh nơi chúng ta đang sinh sống . ( Trái Đất ) 
GV : Em tìm được một chữ R và một chữ A trong từ chìa khoá 
Từ gồm 8 chữ cái , đây là một loại cây có tác dụng đuổi muỗi ( ngũ gia bì ) 
GV : Em tìm được một chữ G và một chữ B , một chữ I trong từ chìa khoá 
Từ gồm 6 chữ cái , chỉ tên một loài hoa màu đỏ nở rất nhiều vào mùa hè .( phượng )
GV : Em tìm được một chữ Ư và một chữ ơ trong từ chìa khoá 
Từ có 11 chữ cái , đây là tên một phong trào được Bác Hồ phát động thường tổ chức vào ngày mồng 5 Tết ( Tết trồng cây )
GV : Em tìm được một chữ Tvà một chữ Ô trong từ chìa khoá 
Từ gồm 10 chữ cái , chúng ta thường thu gom giấy loại để xây dựng quỹ , đó là phong trào gì ? ( Kế hoạch nhỏ)
GV : Em tìm được một chữ Ê và một chữ O trong từ chìa khoá 
Từ gồm 6 chữ cái , để môi trường luôn sạch sẽ thì hàng ngày chúng ta cần làm việc này . ( vệ sinh )
GV : Em tìm được một chữ V một chữ N trong từ chìa khoá 
Từ gồm 4 chữ cái , đây là tên một loại côn trùng truyền bệnh rốt rét , sốt xuất huyết ( muỗi )
GV : Em tìm được một chữ M trong từ chìa khoá 
Từ chìa khoá : Bảo vệ môi trường 
Gv : Các em hãy BVMT vì môi trường ảnh hưởng rất lớn đến đời sông , dến sự tồn tại và phát triển của con người .
+ Em có nhân xét gì về môi trường trong tranh 
GV : Các nhóm vẽ thêm vào bức tranh để làm cho môi trương thêm xanh – sạch- đẹp
 Môi trườngbạn đang ở như thế nào ? Mọi người đã làm gì để bảo vệ môi trường nơi đó ?
Bạn hãy kể những việc mà mọi người vẫn làm để bảo bệ môi trường ? Trong việc đó bạn đã làm được những việc nào +Bạn đã làm gì để giữ vệ sinh môi trường ở trường bạn .
+ Gv nhân xét chung 
Cả lớp hát bài :“Tổ quốc Việt Nam xanh mãi ”
Cả lớp hát bài : “Cái cây xanh xanh”
* Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả tìm hiểu về môi trường của trường TH Thị Trấn 
-Vài học sinh phát biểu 
+HS trả lời ,nếu trả lời đúng được thưởng kẹo nêu trả lời sai câu trả lời được chuyển cho bạn khác 
HS trả lời được từ hàng dọc được thưởng gấp đôi
* Các nhóm trưng bày –NX
Dưới lớp nhận xét bằng thẻ xanh thẻ đỏ ,nhóm nào có nhiều thẻ xanh hơn nhóm đó thắng cuộc 
* Một học sinh sắm vai phóng viên để phỏng vấn một vài bạn trong lớp nhằm bảo vệ môi trường 
TT
ấ
Đ
á
R
T
I
Y
H
N
ỏ
G
N
G
C
I
B
ợ
N
A
ỗ
I
M
U
ệ
S
I
v
C
H
N
O
H
K
H
ế
ạ
ồ
R
Â
T
P
ế
T
T
Ư
H
N
I
G
ũ
G

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_tuan_27_den_29.doc