Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 24 đến 26

I. MỤC TIÊU:

 - HS nắm được cách lắp xe ben

 Rèn tính cần thận ,khéo léo

 -Biết chọn chi tiết để lắp xe ben.

 II: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Bộ lắp ghép kỹ thuật 5,bảng nhóm ghi sẵn tiêu chí đánh giá .

 III: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 24 đến 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24: Thứ ngày tháng năm 20..
Kỹ thuật
Bài 24 :Lắp xe ben (T1)
I. Mục tiêu: 
 - HS nắm được cách lắp xe ben
 Rèn tính cần thận ,khéo léo 
 -Biết chọn chi tiết để lắp xe ben.
 II: Đồ dùng dạy học:
 - Mẫu xe ben ,bộ lắp ghép kỹ thuật 5
 III: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.KTBC:
B-Bài mới:
-Giới thiệu bài: 
*Hoạt động1: Quan sát và nhận xét 
*Hoạt động 2: Thực hành lắp xe ben
C.Củng cố - dặn dò:
 -Nêu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ?
*Cho HS quan sát xe mẫu 
-Nêu các bộ phận của xe ben ?
để lắp đợc một chiếc xe ben này ta cần bao nhiêu chi tiết ?
Gọi HS đọc bảng chi tiết 
*Cho HS sát hình SGK
-Nêu quy trình lắp xe ben ?
 -Hớng dẫn Hs lắp giá đỡ xe ben.-Hớng dẫn lắp giá đỡ .
-Hớng dẫn HS lắp các bộ phận còn lại .
-Lắp ráp các bộ phận với nhau. 
-Kiểm tra hoạt động của xe ben . 
*Hd tháo các chi tiết ra xếp gọn 
- GVchốt nội dung bài học .
- Nhận xét giờ học 
Chuẩn bị bài sau (TT)
- 1 HS TL
*-HS quan sát mẫu xe ben .
- Giá đỡ ,day tời trục bánh xe.
- HS chọn các chi tiết theo bảng SGK
-HS quan sát gv thao tác .
-HS quan sát :quay tay quay , dây tời quấn vào và nhả ra. 
- 
TUẦN 25: Thứ ngày tháng năm 20..
Kỹ thuật
Bài 25: Lắp xe ben (T2)
I. Mục tiêu: 
 - HS nắm được cách lắp xe ben
 Rèn tính cần thận ,khéo léo 
 -Biết chọn chi tiết để lắp xe ben.
 II: Đồ dùng dạy học:
 Bộ lắp ghép kỹ thuật 5,bảng nhóm ghi sẵn tiêu chí đánh giá .
 III: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.KTBC:
B-Bài mới:
-Giới thiệu bài: 
*Hoạt động1: Thực hành lắp xe ben
*Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm của HS
C.Củng cố - dặn dò:
 -Nêu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ?
-Nêu quy trình lắp xe ben ?
 -Hướng dẫn Hs lắp giá đỡ xe ben.-Hướng dẫn lắp giá đỡ .
-Hướng dẫn HS lắp các bộ phận còn lại .
-Lắp ráp các bộ phận với nhau. 
-Kiểm tra hoạt động của xe ben . 
*HS trưng bày sản phẩm 
Nhận xét theo tiêu chuẩn 
Chắc chắn .đẹp ,đáng quy trình 
Hoàn thành đúng thời gian quy định 
*Hd tháo các chi tiết ra xếp gọn 
- GVchốt nội dung bài học .
- Nhận xét giờ học 
Chuẩn bị bài sau (TT)
- 1 HS TL.
- HS chọn các chi tiết theo bảng SGK
-HS quan sát gv thao tác .
-HS quan sát :quay tay quay , dây tời quấn vào và nhả ra. 
- 
Bổ sung sau tiết dạy : ..TUẦN 26: Thứ ngày tháng năm 20..
Kỹ thuật
Bài 26: Lắp xe ben (T3)
I. Mục tiêu: 
 - HS nắm được cách lắp xe ben
 Rèn tính cần thận ,khéo léo 
 -Biết chọn chi tiết để lắp xe ben.
 II: Đồ dùng dạy học:
 Bộ lắp ghép kỹ thuật 5,bảng nhóm ghi sẵn tiêu chí đánh giá .
 III: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.KTBC:
B-Bài mới:
-Giới thiệu bài: 
*Hoạt động1: Thực hành lắp xe ben
*Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm của HS
C.Củng cố - dặn dò:
 -Nêu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ?
-Nêu quy trình lắp xe ben ?
 -Hướng dẫn Hs lắp giá đỡ xe ben.-Hướng dẫn lắp giá đỡ .
-Hướng dẫn HS lắp các bộ phận còn lại .
-Lắp ráp các bộ phận với nhau. 
-Kiểm tra hoạt động của xe ben . 
*HS trưng bày sản phẩm 
Nhận xét theo tiêu chuẩn 
Chắc chắn .đẹp ,đáng quy trình 
Hoàn thành đúng thời gian quy định 
*Hd tháo các chi tiết ra xếp gọn 
- GVchốt nội dung bài học .
- Nhận xét giờ học 
Chuẩn bị bài sau (TT)
- 1 HS TL.
- HS chọn các chi tiết theo bảng SGK
-HS quan sát gv thao tác .
-HS quan sát :quay tay quay , dây tời quấn vào và nhả ra. 
HS nhận xột đỏnh giỏ sản phẩm theo nhúm đụi , tự nhận xột sản phẩm của nhau 
- 

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_tuan_24_den_26.doc