Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài: Lắp ghép mô hình tự chọn

I, Mục tiêu :

- Giúp HS hiểu cách lắp mô hình kỹ thuật

- Biết lựa chọn mô hình để lắp ( Cho HS lắp Bằng chuyền )

- Hiểu được ý nghĩa , lợi ích của mô hình lắp

II. Chuẩn bị :

Bộ lắp ghép kỹ thuật

III, Các hoạt động dạy học :

 

doc7 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài: Lắp ghép mô hình tự chọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 33: Thứ ba ngày tháng năm 2017
KỸ THUẬT
LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (T1)
I, Mục tiêu :
Giúp HS hiểu cách lắp mô hình kỹ thuật 
Biết lựa chọn mô hình để lắp 
Hiểu được ý nghĩa , lợi ích của mô hình lắp 
II. Chuẩn bị :
Bộ lắp ghép kỹ thuật 
III, Các hoạt động dạy học : 
Nội dung 
HĐ thầy 
HĐ trò 
A, Kiểm tra bài cũ :
B, Dạy bài mới :
Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: giới thiệu về mô hình định lắp 
Hoạt động 2: Dụng cụ chi tiết 
Hoạt động 3: Thực hành lắp 
Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm và bình chọn 
C . Củng cố dặn dò :
KT đồ dùng của HS 
*HS kể tên mô hình mà em định lắp tron g t tiết tự chọn này
mô hình . lắp máy bừa , lắp bằng chuyền , lắp xe đẩy hàng . 
*Để lắp các mô hình trên ta cần nhũng dụng cụ chi tiết nào ?
GV cho HS tự thuc hành lắp mô hình mà mình chọn 
GV Gọi HS trưng bày sản phẩm , cho HS nhận xét sản phẩm của bạn theo nhóm đôi 
*Nhận xét tiết học , dặn dò VN 
HS chuẩn bị đủ đò dùng và SGK lên bàn học
HS nêu các mô hình . lắp máy bừa , lắp bằng chuyền , lắp xe đẩy hàng . 
HS đọc phần dụng cụ chi tiết trong SGK
*HS tự thuc hành lắp mô hình mà mình chọn 
*HS trưng bày sản phẩm , HS nhận xét sản phẩm của bạn theo nhóm đôi 
* HS Lắng nghe 
Bổ sung sau tiết dạy :.
TUẦN 34: Thứ ba ngày tháng năm 2017
KỸ THUẬT
LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (T2)
I, Mục tiêu :
Giúp HS hiểu cách lắp mô hình kỹ thuật 
Biết lựa chọn mô hình để lắp ( Cho HS lắp Bằng chuyền )
Hiểu được ý nghĩa , lợi ích của mô hình lắp 
II. Chuẩn bị :
Bộ lắp ghép kỹ thuật 
III, Các hoạt động dạy học : 
Nội dung 
HĐ thầy 
HĐ trò 
A, Kiểm tra bài cũ :
B, Dạy bài mới :
Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: giới thiệu về mô hình định lắp 
Hoạt động 2: Dụng cụ chi tiết 
Hoạt động 3: Thực hành lắp 
Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm và bình chọn 
C . Củng cố dặn dò :
KT đồ dùng của HS 
*HS kể tên mô hình mà em định lắp tron g t tiết tự chọn này
mô hình . lắp máy bừa , lắp bằng chuyền , lắp xe đẩy hàng . 
*Để lắp các mô hình trên ta cần nhũng dụng cụ chi tiết nào ?
GV cho HS tự thuc hành lắp mô hình mà mình chọn 
GV Gọi HS trưng bày sản phẩm , cho HS nhận xét sản phẩm của bạn theo nhóm đôi 
*Nhận xét tiết học , dặn dò VN 
HS chuẩn bị đủ đò dùng và SGK lên bàn học
HS nêu các mô hình . lắp máy bừa , lắp bằng chuyền , lắp xe đẩy hàng . 
HS đọc phần dụng cụ chi tiết trong SGK
*HS tự thuc hành lắp mô hình mà mình chọn 
*HS trưng bày sản phẩm , HS nhận xét sản phẩm của bạn theo nhóm đôi 
* HS Lắng nghe 
Bổ sung sau tiết dạy :.
TUẦN 35: Thứ ba ngày tháng năm 2017
KỸ THUẬT
LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (T3)
I, Mục tiêu :
Giúp HS hiểu cách lắp mô hình kỹ thuật 
Biết lựa chọn mô hình để lắp (Tiết 3 cho HS lắp xe đẩy hàng )
Hiểu được ý nghĩa , lợi ích của mô hình lắp 
II. Chuẩn bị :
Bộ lắp ghép kỹ thuật 
III, Các hoạt động dạy học : 
Nội dung 
HĐ thầy 
HĐ trò 
A, Kiểm tra bài cũ :
B, Dạy bài mới :
Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: giới thiệu về mô hình định lắp 
Hoạt động 2: Dụng cụ chi tiết 
Hoạt động 3: Thực hành lắp 
Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm và bình chọn 
C . Củng cố dặn dò :
KT đồ dùng của HS 
*HS kể tên mô hình mà em định lắp tron g t tiết tự chọn này
mô hình . lắp máy bừa , lắp bằng chuyền , lắp xe đẩy hàng . 
*Để lắp các mô hình trên ta cần nhũng dụng cụ chi tiết nào ?
GV cho HS tự thuc hành lắp mô hình mà mình chọn 
GV Gọi HS trưng bày sản phẩm , cho HS nhận xét sản phẩm của bạn theo nhóm đôi 
*Nhận xét tiết học , dặn dò VN 
HS chuẩn bị đủ đò dùng và SGK lên bàn học
HS nêu các mô hình . lắp máy bừa , lắp bằng chuyền , lắp xe đẩy hàng . 
HS đọc phần dụng cụ chi tiết trong SGK
*HS tự thuc hành lắp mô hình mà mình chọn 
*HS trưng bày sản phẩm , HS nhận xét sản phẩm của bạn theo nhóm đôi 
* HS Lắng nghe 
Bổ sung sau tiết dạy :.

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_bai_lap_ghep_mo_hinh_tu_chon.doc
Giáo án liên quan