Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 8 - Năm học 2018-2019

I/ Mục tiêu:

Sau buổi hoạt động trang bị cho học sinh:

1. Kiến thức: - Giáo dục cho học sinh tính hiếu học, sự ham hiểu biết và tinh thần vượt khó để vươn lên chiếm lĩnh tri thức và đạt kết quả cao trong học tập .

2. Kỹ năng: -Rèn luyện kỹ năng phương pháp học tập tốt, rèn luyện các phẩm chất, ý chí, năng lực học tập, tư duy sáng tạo theo các gương học tập tốt.

3.Thái độ: Có ý thức phấn đấu và rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tấm gương học tập tốt.

II/ Kỹ năng sống, giá trị sống và Các nội dung, mức độ tích hợp trong hoạt động:

 -Kỹ năng tự tin trao đổi kinh nghiệm của bản thân với các bạn trong lớp.

 -Kỹ năng đánh giá bản thân

 - Kỹ năng trình bày suy nghĩ vè kinh nghiệm học tập.

 - Hoạt động hưởng ứng phòng trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”

* Tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ là gương sáng về ý chí và nghị lực, vượt qua mọi khó khăn để đạt mục đích.

III/ Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng:

- Phương pháp: Giải quyết vấn đề, trò chơi.

- Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, Thảo luận, Biểu đạt sáng tạo, viết tích cực.

IV/ Tài liệu phương tiện:

- Các tư liệu liên quan đến chủ đề hoạt động .- Các câu hỏi, câu đố.

- Bảng quy định diểm chuẩn và thang chấm điểm - Phần thưởng

- Các lá cờ nhỏ.

 V/ Tiến trình hoạt động:

 

doc47 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 11/12/2021 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 8 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 và lễ phép với thầy cô giáo.
 - Tự giác quyết tâm cao .
 - Yêu quý và tin tưởng thầy cô giáo.
II/ Kỹ năng sống, giá trị sống và Các nội dung, mức độ tích hợp trong hoạt động:
 - Kỹ năng giao tiếp ứng xử với các thầy cô giáo.
 - Kỹ năng tìm kiếm lựa chọn tham gia lẽ kỷ niệm
 - Giá trị sống lòng biết ơn, lòng yêu thương kính trọng các thầy cô.
III/ Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng:
 - Phương pháp: Giải quyết vấn đề, trò chơi.
- Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, Thảo luận, Biểu đạt sáng tạo, viết tích cực
IV/ Tài liệu phương tiện:
 - Các truyện kể,bài thơ,bài hát,tranh ảnh và những kỉ niệm về tình nghĩa thầy trò.
 - Các câu hỏi để học sinh tham gia.
 - Các tổ chuẩn bị sưu tầm sản phẩm trưng bày.
 V/ Tiến trình hoạt động
Tiến trình
PP và KTDH
Nội dung hoạt động
Định hướng trả lời
Thời lượng
1.Khám phá:
Giáo viên trình bày học sinh lắng nghe, chiếu hình ảnh
- Cả lớp hát bài hát tập thể
- Lớp trưởng tuyên bố lí do:
Hàng năm, cứ đến ngày 20-11, toàn xã hội có dịp nhìn lại, ghi nhận vai trò, công lao to lớn của các thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhữngngười ngày đêm chăm lo việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi hs. Ở trường ta toàn thể hs đang ngày đêm chăn lo học tâïp, rèn luyện, tu dưỡng để càng xứng đáng hơn với sự tin cậy, mong muốn của thầy cô giáo.Ở những tiết sinh hoạt lớp trước, chúng ta đã có nhiều hoạt động thể hiện lòng tôn sư trọng đạo theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hôm nay lớp ta phối hợp với các bậc phụ huynh trong ban chấp hành chi hội lớp tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 để bày tỏ tình cảm kính trọng, biết ơn đối với các thầy cô giáo của mình.
Caû lôùp haùt baøi Buïi phaán
2 phút
2.Kết nối 
Tự tin trình bày, Biểu đạt sáng tạo
Tôi xin trân trọng giới thiệu BGK: Cô giáo chủ nhiệm: Lương Thị Vân Nam
Em xin kính chúc BGK mạnh khỏe, xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho ba đội chơi ngày hôm nay. Các đội chơi trải qua 3 phần thi như sau: 
Hoạt động 1: Thảo luận theo nhóm.
Phần thi này mỗi đội chơi giới thiệu về đội, thành viên của đội .
 Tröng baøy keát quaû söu taàm
Tröng baøy keát quaû söu taàm theo toå, theo nôi qui ñònh.
- Từng đội lên trình bày
- Các bạn học sinh trưng bày, đi vòng quanh xem.
- Đại diện mỗi tổ giới thiệu một tư liệu tâm đắc nhất của tổ mình
3 phút
15 phút
Chúc mừng
Hoạt động 2:.
Chuùc möøng Thaày coâ giaùo
- Ngöôøi ñieàu khieån toùm taét lòch söû ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam.
- Ñaïi dieän hoïc sinh ñoïc lôøi chuùc möøng Thaày coâ giaùo.
- Ñaïi dieän caùc toå taëng hoa cho caùc thaày coâ giaùo.
- Ñaïi dieâïn hoäi phuï huynh phaùt bieåu chuùc möøng thaày coâ giaùo.
- Caùc thaày coâ phaùt bieåu veà taâm tö, tình caûm cuûa mình ñoái vôùi ngheà nhaø giaùo, ñoái vôùi hoïc sinh.
ngày 20 -11 đã trở thành truyền thống với nội dung mới của giáo giới Việt Nam và của nhân dân Việt Nam Hs phaùt bieåu yù kieán.
10 phút
Thực hành luyện tập
Hát những bài hát đã chuẩn bị.
Trò chơi, Cùng tham gia
Hoạt động 3: Vaên ngheä
- Trình dieãn caùc baøi thô, baøi haùt theo chuû ñeà Tình nghóa thaày troø
Hoạt động 4: 
Nói và làm ngược
* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân
* Thời gian: 5 -> 7 phút
Cách chơi: người chơi xếp thành vòng tròn
- Quản trò hô: “Các bạn hãy cười thật to”
- Người chơi phải làm ngược lại là: “Khóc thật nhỏ”...
5 phút
Vận dụng
Giao nhiệm vụ
? Là học sinh em cần làm như thế nào để ghi nhớ công ơn thầy cô giáo?
- Học tập thật tốt, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành công dân tốt
5 phút
VI. Tư liệu sử dụng:
Tư liêu : sử dụng tài liêu ở trường , lớp .
 Tuyển tập các bài hát về trường lớp.
VII. Kiểm tra đánh giá ( 5p)
- Nêu những biện pháp học tập chính ở trường và ở nhà?
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá hoạt động: 
Tuần: 15	 Ngày soạn: 01/12/2018
Tiết PPCT: 7	 Lớp dạy: 8A
CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 –UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
THẢO LUẬN TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG QUÊ HƯƠNG
I/ Mục tiêu:
Sau buổi hoạt động trang bị cho học sinh: 
1. Kiến thức: - Hiểu rõ truyền thống cách mạng của quê hương và ý nghĩa của truyền thống đó đối với sự phát triển của quê hương, gia đình và bản thân.
-Tự hào về quê hương, biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để bảo vệ và xây dựng quê hương.
2. Kỹ năng: -Tự giác học tập tốt, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.
3.Thái độ: - Biết giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp đó. 
II/ Kỹ năng sống, giá trị sống và Các nội dung, mức độ tích hợp trong hoạt động:
 - Kỹ năng tìm kiếm xử lý các thông tin về những truyền thống cách mạng của dịa phương.
 - Kỹ năng trình bày những suy nghĩ về gương anh hùng ở địa phương.
 - Giáo dục phòng chống tác hại của trò chơi điện tử.
 - Giá trị sống tinh thần đoàn kết. 
III/ Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng:
Phương pháp: Giải quyết vấn đề, trò chơi.
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, Thảo luận, Biểu đạt sáng tạo, viết tích cực
IV/ Tài liệu phương tiện:
Các truyện kể,bài thơ,bài hát,tranh ảnh và nhữngtruyền thống quê hương.
Các câu hỏi để học sinh tham gia.
Các tổ chuẩn bị sưu tầm sản phẩm trưng bày.
 V/ Tiến trình hoạt động
Tiến trình
PP và KTDH
Nội dung hoạt động
Định hướng trả lời
Thời lượng
1.Khám phá:
Giáo viên trình bày học sinh lắng nghe, chiếu hình ảnh
- Caû lôùp haùt baøi haùt taäp theå
- Lôùp tröôûng tuyeân boá lí do:
Ñeå coù ñöôïc ñoäc laäp, töï do, hoaø bình nhö ngaøy hoâm nay, daân toäc ta ñaõ traõi qua nhieàu cuoäc khaùng chieán choáng ngoaïi xaâm. Trong caùc cuoäc khaùng chieán ñoù, daân toäc ta ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng chieáncoâng vang doäi, coù bieát bao anh huøngchieán só ñaõ ngaõ xuoáng, hi sinh tuoåi thanh xuaân cuûa mình, coù bieát bao baø meï tieãn con ra traän maø khoâng ngaøy trôû veà, coù bieát bao thöông binh ñaõ ñeå laïi moät phaàn maùu thòt cuûa mình nôi chieán tröôøng  Nhöõng chieán coâng nhö vaäy nhöõng ngöôøi con öu tuù ñoù coù ôû khaép moïi mieàn Toå quoác vaø coù ôû ñòa phöông chuùng ta. Hoâm nay, trong buoåi sinh hoaït lôùp naøy ,chuùng ta seõ oân laïi truyeàn thoáng caùch maïng queâ höôngkeå cho nhau nghe veà nhöõng con ngöôøi cao caû ñoù qua phaàn tìm hieåu cuûa caùc toå.
Caû lôùp haùt baøi ‘‘Ca ngợi tổ quốc’’
2 phút
2.Kết nối 
Tự tin trình bày, Biểu đạt sáng tạo
Buổi hoạt động ngoài giờ của chúng ta hôm nay gồm có 3 đội chơi. Tôi xin trân trọng giới thiệu BGK: Cô giáo chủ nhiệm: Cô Vân Nam
Em xin kính chúc BGK mạnh khỏe, xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho ba đội chơi ngày hôm nay. Các đội chơi trải qua 3 phần thi như sau: 
Hoạt động 1: Thảo luận theo nhóm.
Người điều khiển đặt câu hỏi để toàn lớp cùng tham gia suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
	+ Truyền thống cách mạng của quê hương bao gồm những truyềnn thống nào ? Hãy nêu tên của những truyền thống đó 
+ Hãy kễ tên những gương anh hùng liệt sĩ của quê hương mình 
+ Hs phải làm gì để xứng đáng với truyền thống đó 
- Hs suy nghĩ, chia sẽ cặp đôi để trả lời câu hỏi trên
Đội thứ: Võ Thị Sáu 
Đội thứ hai: Lê Văn Tám 
Đội thứ ba: Kim Đồng 
- Từng đội lên trình bày
- Caùc baïn hoïc sinh tröng baøy, ñi voøng quanh xem.
- Ñaïi dieän moãi toå giôùi thieäu moät tö lieäu taâm ñaéc nhaát cuûa toå mình
3 phút
15 phút
Chuc mừng
Hoạt động 2:.Hùng biện:
 Mỗi đội cử một đại diện lên trình bày một bài thuyết trình với chủ đề: tác hại của trò chơi điện tử.
10 phút
Thực hành luyện tập
Hát những bài hát đã chuẩn bị.
Trò chơi, Cùng tham gia
Hoạt động 3: Vaên ngheä
- Trình dieãn caùc baøi thô, baøi haùt ,câu chuyện theo chuû ñeà “Truyền thống cách mạng quê hương
Hoạt động 4: 
Vừa đấm vừa xoa
* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân
* Thời gian: 5 -> 7 phút
Màu áo chú bộ đội ( nhạc và lời; nguyễn văn tý)
Cách chơi: người chơi tại chỗ
- Quản trò hô: “ Đấm,xoa,vừa đấm vừa xoa”
- Người chơi phải làm theo quản trò.Ai thực hiện không đúng sẽ bị phạt.
5 phút
Vận dụng
Giao nhiệm vụ
? Là học sinh em cần làm như thế nào để tiếp tục xây dựng và bảo vệ truyền thống cách mạng quê hương?
- Học tập thật tốt, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành công dân tốt
5 phút
VI. Tư liệu sử dụng:
Tư liêu : sử dụng tài liêu ở trường , lớp .
 Tuyển tập các bài hát về trường lớp.
VII. Kiểm tra đánh giá :( 5p)
- Nêu những biện pháp học tập chính ở trường và ở nhà?
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá hoạt động
Tuần: 17	 Ngày soạn: 15/12/2018
Tiết PPCT: 8	 Lớp dạy: 8A
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 –UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
 HỘI THI HỌC TẬP
I/ Mục tiêu:
Sau buổi hoạt động trang bị cho học sinh: 
1. Kiến thức :-Giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức đã học trên lớp : trao đổi kinh nghiệm học tốt.
 -Gây hứng thú học tập cho các em.
2.Kĩ năng: Rèn luyện tác phong manïh dạn, hoạt bát, thông minh, dạn dĩ trình bày ý kiến và nhận thức của mình trước tập thể.
3.Thái độ: Có ý thức học tập,nhiệt tình trong các hoạt động tập thể. 
II/ Kỹ năng sống, giá trị sống và Các nội dung, mức độ tích hợp trong hoạt động:
- Kỹ năng tự nhận thức về khả năng của bản thân để tham gia hội thi học tập 
- Kỹ năng hợp tác cùng tham gia thi.
 - Giáo dục về tệ nạn xã hội - phòng chống HIV/AIDS.
III/ Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng:
Phương pháp: Giải quyết vấn đề, trò chơi.
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, Thảo luận, Biểu đạt sáng tạo, viết tích cực
IV/ Tài liệu phương tiện:
-Những câu hỏi, câu đố, bài tập
Những tài liệu cần thiết (để giới thiệu cho hs)
Đáp án những câu hỏi, câu đố, bài tập.
Phương tiện để giới thiệu nội dung câu hỏi, câu đố, bài tập
Phương tiện làm tín hiệu trả lời.
Một số tiết mục văn nghệ
Phần thưởng.
V/ Tiến trình hoạt động
Tiến trình
PP và KTDH
Nội dung hoạt động
Định hướng trả lời
Thời lượng
1.Khám phá:
Giáo viên trình bày học sinh lắng nghe, chiếu hình ảnh
- Cả lớp hát bài hát tập thể
- Lớp trưởng tuyên bố lí do: Học kì 1 của năm học mới sắp kết thúc, các bạn trong lớp đã rất cố gắng học tập. Nhiều bạn học tập tốt, làm gương cho các bạn khác noi theo, có nhiều bạn cũng có những tiến bộ đáng kể, nhiều tổ đã giúp đỡ nhau học tập có hiệu quả. Hôm nay lớp ta sẽ tổ chức một cuộc thi.
Caû lôùp haùt baøi ‘‘Lớp chúng ta đoàn kết.’’
2 phút
2.Kết nối 
Tự tin trình bày, Biểu đạt sáng tạo
Buổi hoạt động ngoài giờ của chúng ta hôm nay gồm có 3 đội chơi. Tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần BGK: cô chủ nhiệm ...
Các đội chơi trải qua 3 phần thi như sau: 
Hoạt động 1: Tiếp sức và ghép từ.
+ Moãi toå 3 ngöôøi döï thi.
+ noäi dung thi goàm moät soá phaàn nhö “ tieáp söùc”, “gheùp töø ‘, “ lónh vöïc hay moân hoïc öa thích” maø mình muoán traû lôøi, sau ñoù ñöôïc pheùp thaûo luaän vôùi nhau trong khoaûng thôøi gian cho pheùp, roài traû lôøi, ñoäi naøo ra tín hieäu tröôùc thì ñöôïc quyeàn traû lôøi.
+ Neáu khoâng traû lôøi ñöôïc thì toå khaùc traû lôøi, neáu khoâng coù toå naøo traû lôøi ñöôïc thì daønh cho khaùn giaû.
+ Qui ñònh ñieåm daønh cho caâu traû lôøi ñuùng.10 đ
+ Ñoâïi naøo coù toång soá ñieåm cao hôn seõù thaéng cuoäc.
Hoạt động 2:.Hùng biện:
 Mỗi đội cử một đại diện lên trình bày một bài thuyết trình với chủ đề: tác hại của HIV-AIDS
Đội thứ: Võ Thị Sáu 
Đội thứ hai: Lê Văn Tám 
Đội thứ ba: Kim Đồng 
- Từng đội lên trình bày
.
- Đại diện mỗi tổ lên dự thi
3 phút
15 phút
Thực hành luyện tập
Hát những bài hát đã chuẩn bị.
Trò chơi, Cùng tham gia
Hoạt động 3: Vaên ngheä
- Trình dieãn caùc baøi thô, baøi haùt ,câu chuyện theo chuû ñeà “mái trường”
Hoạt động 4: 
Nói và làm ngược
* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân
* Thời gian: 5 -> 7 phút
Lớp chúng ta đoàn kết.
-Mái trường mến yêu
Ñeâm nay thaày khoâng nguû.
5 phút
Vận dụng
Giao nhiệm vụ
? Là học sinh em cần làm như thế nào để học tập tốt?
-Phải tự giác tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi.
5 phút
VI. Tư liệu sử dụng:
Tư liêu : sử dụng tài liêu ở trường , lớp .
 Tuyển tập các bài hát về trường lớp.
VII. Kiểm tra đánh giá ( 5p)
- Nêu những biện pháp học tập chính ở trường và ở nhà?
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá hoạt động.
Tuần: 19	Ngày soạn: 29/12/2018
Tiết PPCT: 9 	Lớp dạy: 8A
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2: MỪNG ĐẢNG- MỪNG XUÂN
THI VIẾT, VẼ CA NGỢI CÔNG ƠN CỦA ĐẢNG, BÁC HỒ, 
VẺ ĐẸP CỦA QUÊ HƯƠNG
I/ Mục tiêu:
Sau buổi hoạt động trang bị cho học sinh: 
1. Kiến thức: 
- Củng cố và khắc sâu công ơn của Đảng đối với quê hương, đất nước.
- Tự hào về Đảng, thêm yêu quê hương, đất nước.
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú.
- Rèn luyện các kĩ năng viết, vẽ.
3.Thái độ: - Biết giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp đó. 
II/ Kỹ năng sống, giá trị sống và Các nội dung, mức độ tích hợp trong hoạt động:
 - Kỹ năng tìm kiếm các thông tin về công ơn của Đảng
 - Kỹ năng trình bày ý tưởng bài viết tranh vẽ về Đảng.
 - Giá trị sống: tình yêu quê hương đất nước . 
III/ Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng:
Phương pháp: Giải quyết vấn đề, trò chơi.
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, Động não, Thảo luận, Biểu đạt sáng tạo, viết tích cực
IV/ Tài liệu phương tiện:
 Những bài thơ, bài văn , tiểu phẩm , tranh vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẽ đẹp quê hương đất nước.
Các câu hỏi để học sinh tham gia.
Các tổ chuẩn bị sưu tầm sản phẩm trưng bày.
V/ Tiến trình hoạt động
Tiến trình
PP và KTDH
Nội dung hoạt động
Định hướng trả lời
Thời lượng
1.Khám phá:
Giáo viên trình bày học sinh lắng nghe, chiếu hình ảnh
- Cả lớp hát bài hát tập thể
- Lớp trưởng tuyên bố lí do:
Để có được độc lập, tự do, hoà bình như ngày hôm nay, dân tộc ta đã trãi qua nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Trong các cuộc kháng chiến đó, dân tộc ta đã giành được những chiến công đó là nhờ vào công ơn của Đảng. Hôm nay, trong buổi sinh hoạt lớp này ,chúng ta sẽ tổ chức thi viết và vẽ về Đảng và vẻ đẹp quê hương.
Cả lớp hát bài ‘‘Năm anh em’’
2 phút
2.Kết nối 
Tự tin trình bày, Biểu đạt sáng tạo
Buổi hoạt động ngoài giờ của chúng ta hôm nay gồm có 3 đội chơi. Tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần BGK: cô chủ nhiệm ...
Các đội chơi trải qua 3 phần thi như sau: 
Hoạt động 1: Thi vẽ tranh.
- Tröng baøy saûn phaåm theo qui ñònh
- Giaùm khaûo chaám ñieåm.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû tröng baøy cuûa töøng toå vaø ghi ñieåm.
Người điều khiển đặt câu hỏi để toàn lớp cùng tham gia suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
- Hs suy nghĩ, chia sẽ cặp đôi để trả lời câu hỏi trên.
Đội thứ: Võ Thị Sáu 
Đội thứ hai: Lê Văn Tám 
Đội thứ ba: Kim Đồng 
- Từng đội lên trình bày
3 phút
15 phút
Chúc mừng
Hoạt động 2 Trình baøy taùc phaåm döï thi.
- Giôùi thieäu töøng toå trình baøy taùc phaåm döï thi
Ban giaùm khaûo cho ñieåm.
Ñaïi dieän caùc toå trình baøy taùc phaåm, neâu roõ chuû ñeà.
10 phút
Thực hành luyện tập
Hát những bài hát đã chuẩn bị.
Trò chơi, Cùng tham gia
Hoạt động 3: Vaên ngheä
- Trình dieãn caùc baøi thô, baøi haùt ,câu chuyện theo chuû ñeà “Truyền thống cách mạng quê hương”
Hoạt động 4: 
Vừa đấm vừa xoa
* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân
* Thời gian: 5 -> 7 phút
Màu áo chú bộ đội, Chiến thắng điện biên,
Cách chơi: người chơi tại chỗ
- Quản trò hô: “ Đấm,xoa,vừa đấm vừa xoa”
- Người chơi phải làm theo quản trò.Ai thực hiện không đúng sẽ bị phạt.
5 phút
Vận dụng
Giao nhiệm vụ
? Là học sinh em cần làm như thế nào để tiếp tục xây dựng Đảng và bảo vệ vẻ đẹp quê hương?
- Học tập thật tốt, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành công dân tốt
5 phút
VI. Tư liệu sử dụng:
Tư liêu : sử dụng tài liêu ở trường , lớp .
 Tuyển tập các bài hát về trường lớp.
VII. Kiểm tra đánh giá :( 5p)
- Nêu những biện pháp học tập chính ở trường và ở nhà?
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá hoạt động: 
Tuần: 21	Ngày soạn: 12/01/2019
Tiết PPCT: 10 	Lớp dạy: 8A
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 + 2: MỪNG ĐẢNG- MỪNG XUÂN
 BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ- MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
I/ Mục tiêu:
Sau buổi hoạt động trang bị cho học sinh: 
1. Kiến thức: 
 - Phát huy khả năng văn nghệ của lớp, củng cố cho hs niềm tin yêu Đảng, niềm tự hào quê hương, đất nước, về mùa Xuân dân tộc. Từ đó động viên hs phấn khởi, lạc quan học tập và rèn luyện tốt.
2.Kĩ năng: - Rèn cho các em tính tự tin, bình tĩnh, khả năng biễu diễn trước đám đông.
3.Thái độ: - Biết giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp đó. 
II/ Kỹ năng sống, giá trị sống và Các nội dung, mức độ tích hợp trong hoạt động:
 - Kỹ năng tự tin khi tham gia văn nghệ.
 - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc khi giao lưu.
 - Kỹ năng quản lý thời gian khi giao lưu
 - Giá trị sống lòng biết ơn đối với Đảng.
 - Rèn luyện theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh.
III/ Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng:
Phương pháp: Giải quyết vấn đề, trò chơi.
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, Thảo luận, Biểu đạt sáng tạo, viết tích cực
IV/ Tài liệu phương tiện:
 Những bài thơ, bài văn , tiểu phẩm , tranh vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẽ đẹp quê hương đất nước.
Các câu hỏi để học sinh tham gia.
Các tổ chuẩn bị sưu tầm sản phẩm trưng bày.
V/ Tiến trình hoạt động
Tiến trình
PP và KTDH
Nội dung hoạt động
Định hướng trả lời
Thời lượng
1.Khám phá:
Giáo viên trình bày học sinh lắng nghe, chiếu hình ảnh
- Caû lôùp haùt baøi haùt taäp theå
- Lôùp tröôûng tuyeân boá lí do:
- Nêu tên các bài hát, bài thơ về chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân
- Hát tập thể bài hát về xuân, tết.
2 phút
2.Kết nối 
Tự tin trình bày, Biểu đạt sáng tạo
Buổi hoạt động ngoài giờ của chúng ta hôm nay gồm có 3 đội chơi. Tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần BGK: cô chủ nhiệm ...
Các đội chơi trải qua 3 phần thi như sau: 
Hoạt động 1: Thi đọc thơ ca ngợi về Đảng và mùa xuân
- Các tổ thảo luận tìm thơ ca về mừng Đảng, mừng Xuân trong 10 phút, sau đó theo thứ tự cử người lên trình bày.
- Tổ nào trình bày được nhiều thơ nhất là thắng cuộc
- Sau mỗi bài thơ GVPT nhận xét .
Đội thứ: Võ Thị Sáu 
Đội thứ hai: Lê Văn Tám 
Đội thứ ba: Kim Đồng 
- Từng đội lên trình bày
3 phút
15 phút
Chuc mừng
Hoạt động 2: Hỏi – Đáp
- Người điều khiển mời 2 người tham gia hoạt động hỏi – đáp. Một người sẽ hái hoa, người kia trả lời câu hỏi của người hái hoa. Người được hái hoa đọc to câu hỏi cho cả lớp cùng biết, người trả lời trình bày suy nghĩ của mình. Các thành viên khác có thể chia sẽ ý kiến 
- Mỗi tổ cử người lên hai bạn tham gia.
10 phút
Thực hành luyện tập
Hát những bài hát đã chuẩn bị.
Trò chơi, Cùng tham gia
Hoạt động 3: : Thi hát ca ngợi về Đảng và mùa xuân
Hoạt động 4: 
Những câu đố vui...cười 
1. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
2. Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo. Vậy là con gì?
3. Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?
4. Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?
5. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?
6 Cái gì bạn không mượn mà trả?
7. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?
8 .ó ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
9.Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?
10. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?
- Mỗi tổ cử người lên trình bày bài hát của tổ mình
1. Cầm búa bằng cả 2 tay
2. Con của con mèo (còn gọi là mèo con)
3.Con sông
4. Vì đây là lớp học trong trại mồ côi
5. Tương lai
6. Lời cám ơn
7. Ngày mai
8 2 quả (Vì bạn đã lấy đi 2 quả rồi còn gì)
9. 9 người (bao gồm 6 người con trai, 1 cô con gái và bố mẹ)
10.Bằng 70
5 phút
Vận dụng
Giao nhiệm vụ
? Là học sinh em cần làm như thế nào để tiếp tục xây dựng Đảng và bảo vệ vẻ đẹp quê hương?
- Học tập thật tốt, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành công dân tốt
5 phút
VI. Tư liệu sử dụng:
Tư liêu : sử dụng tài liêu ở trường , lớp .
 Tuyển tập các bài hát về trường lớp.
VII.

File đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12745797.doc