Giáo án Hè Lớp 1 - Tuần 1 và 2 - Trường Tiểu học Liên Hồng

TIẾT 3 LU‏YỆN CHÍNH TẢ

Nghe – viết: Vì bây giờ mẹ mới về

 I. MỤC TIÊU:

- HS viết lại chính xác cả bài: Vì bây giờ mẹ mới về.

- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.

- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Bảng phụ.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 1.Kiểm tra:5’:

- Kiểm tra vở của HS.

 2. Bài mới: 28’

a. Giới thiệu bài:

b. HD viết chính tả:

 

doc50 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Hè Lớp 1 - Tuần 1 và 2 - Trường Tiểu học Liên Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài: Con quạ thông minh.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Ngôi nhà.
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng từ khó.
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Ngôi nhà
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: ngôi nhà.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ hai ngày 14 tháng 7 năm 2008
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Vì bây giờ mẹ mới về
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về.
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài: Ngôi nhà.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Vì bây giờ mẹ mới về.
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng từ khó.
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Quà của bố
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: Quà của bố.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ tư ngày 16 tháng 7 năm 2008
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Đầm sen, Chú công
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Đầm sen, Chú công
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài: Vì bây giờ mẹ mới về.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Đầm sen, Chú công
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng từ khó.
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn phép trừ dạng 17 – 3 
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS phép trừ dạng 17 – 3 .
- Rèn kĩ năng trừ không nhớ.
- GD HS ý thức học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
 14 14 12
 + 5 + 3 + 3 
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
*Bài 1: Tính:
 17 18 19
 - 2 - 3 - 4 
 14 16 15
 - 2 - 5 - 2
- HS làm vở.
*Bài 2: Tính nhẩm:
17 – 4 = 15 + 3 – 7 =
16 – 2 = 16 + 3 – 5 =
15 – 1 = 17 + 2 – 1 =
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
*Bài 3: Bạn An có 17 quả táo , An cho bạn 5 quả táo. Hỏi An còn lại bao nhiêu quả táo?
- HS làm vở
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Hệ thống lại bài.	
- Dặn về ôn bài + chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Mưu chú Sẻ
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: Mưu chú Sẻ.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 18 tháng 7 năm 2008
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Chuyện ở lớp, Mèo con đi học
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Chuyện ở lớp, Mèo con đi học
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài: Chú công
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Chuyện ở lớp, Mỡo con đi học.
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng từ .
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn phép trừ dạng 17 – 7
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS phép trừ dạng 17 – 7.
- Rèn kĩ năng trừ không nhớ.
- GD HS ý thức học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
 15 14 19
 - 5 - 3 - 3 
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
*Bài 1: Tính:
 17 18 19
 - 7 - 8 - 9 
 14 16 15
 - 4 - 6 - 5
- HS làm vở.
*Bài 2: Tính nhẩm:
13 + 2 – 5 = 15 + 3 – 7 =
14 + 3 – 2 = 16 + 3 – 5 =
15 + 4 – 1 = 17 + 2 – 1 =
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
*Bài 3: Bạn An có 19 quả cam , An cho bạn 9 quả cam. Hỏi An còn lại bao nhiêu quả cam?
- HS làm vở
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Hệ thống lại bài.	
- Dặn về ôn bài + chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Con quạ thông minh
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: Con quạ thông minh.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ hai ngày 21 tháng 7 năm 2008
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Người bạn tốt
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Người bạn tốt
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài: Chuyện ở lớp
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài:, Người bạn tốt
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng, từ .
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn phép trừ dạng 17 – 3, 17 – 7
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS phép trừ dạng 17 –3, 17 – 7.
- Rèn kĩ năng trừ không nhớ.
- GD HS ý thức học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
 15 14 19
 - 5 - 4 - 9 
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
*Bài 1: Tính:
 17 18 19
 - 2 - 5 - 6 
 14 16 15
 - 4 - 6 - 5
- HS làm vở.
*Bài 2: Tính nhẩm:
13 + 2 + 3 = 15 + 3 – 7 =
14 + 3 + 2 = 16 + 3 – 5 =
15 + 2 + 1 = 17 + 2 – 1 =
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
*Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có : 18 con
Bán : 6 con
Còn : ..con?
- HS làm vở
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Hệ thống lại bài.	
- Dặn về ôn bài + chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Mèo con đi học
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: Mèo con đi học
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ tư ngày 23 tháng 7 năm 2008
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Ngưỡng cửa, Kể cho bé nghe
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Ngưỡng cửa, Kể cho bé nghe.
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài: Người bạn tốt
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Ngưỡng cửa, Kể cho bé nghe.
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng, từ .
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn phép cộng, trừ các số tròn chục
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS phép cộng, trừ các số tròn chục.
- Rèn kĩ năng cộng, trừ không nhớ.
- GD HS ý thức học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
 14 1 8 17
 + 5 - 4 - 2 
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
*Bài 1: Tính:
 20 70 90
 - 10 - 50 - 60 
 40 50 20
 +20 + 30 +50
- HS làm vở.
*Bài 2: Tính nhẩm:
50 + 30 = 90 - 30 + 20 =
70 + 20 = 40 + 30 – 50 =
60 + 20 = 70 + 20 – 10 =
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
*Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có : 70 con
Bán : 20 con
Còn : ..con?
- HS làm vở
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Hệ thống lại bài.	
- Dặn về ôn bài + chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Vì bây giờ mẹ mới về
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: Vì bây giờ mẹ mới về.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 25 tháng 7 năm 2008
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Hồ Gươm, Lũy tre
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Hồ Gươm, Lũy tre
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài:Ngưỡng cửa
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Hồ Gươm, Lũy tre.
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng, từ .
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn cách vẽ và đo độ dài đoạn thẳng
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố về đo độ dài, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Rèn năng vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- GD HS lòng say mê học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ. Thước có vạch chia cm.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
- Đặt đề toán theo tóm tắt rồi giải:
Có : 4 con gà - HS đặt đề toán.
Có : 5 con vịt - Cả lớp viết phép tính ra bảng con.
Có tất cả :.con?
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
+ HĐ1: Ôn Về cách đo độ dài, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Nêu cách đặt thước đo độ dài.
- HS nêu.
Bài 1:
- Vẽ đoạn thẳng có độ dài : AB = 2 cm, CD = 4 cm, MN = 9 cm.
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS vẽ vở - Đổi chéo cho nhau kiểm tra.
Bài 2: GV vẽ một số đoạn thẳng lên bảng cho HS thực hành đo.
Bài 3:
30 cm + 20 cm = 80 cm – 60 cm =
70 cm – 40 cm = 20 cm + 40 cm =
60 cm – 30 cm = 10 cm + 50 cm =
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS làm bài - chữa bài.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Hệ thống lại bài.	
- Dặn về ôn bài + chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Đầm sen
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: Đầm sen.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2008
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Cây bàng, Đi học
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Cây bàng, Đi học.
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài:Hồ Gươm
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Cây bàng, Đi học.
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng, từ .
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn giải toán có lời văn
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS kĩ năng giải toán có lời văn.
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
- GD HS ý thức học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
 - Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có : 24 câychuối - HS đặt đề toán.
Có : 32 cam - Cả lớp viết phép tính ra bảng con.
Có tất cả :.cây?
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
*Bài 1: Đọc số:
57. 75.
19 58
54 61
- HS làm vở
GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- 4 HS lên bảng chữa.
*Bài 2: Bố em đi công tác 20 ngày và 1 tuần lễ. Hỏi bố em đi công tác bao nhiêu ngày?
GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS đặt đề toán – tự giải.
- Chữa bài.
*Bµi 3: Cã : 3 chôc qu¶ cam
 ¡n : 10 qu¶ cam
 Cßn : ..qu¶ cam?
GV quan s¸t gióp ®ì HS yÕu.
- YC HS gi¶i.
- GV nªu YC tõng bµi + HD lµm.
- HS lµm bµi - ch÷a bµi.
3. Cñng cè – DÆn dß: 5’
- HÖ thèng l¹i bµi.	
- DÆn vÒ «n bµi + chuÈn bÞ bµi sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Người bạn tốt
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác đoạn 2 bài: Người bạn tốt.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
Bài tập: Điền ng hay ngh:
Bắp ô .e hát
Ngày .ỉ .ắm trăng
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’ - Nhận xét tiết học.
Thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2007
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Nói dối hại thân
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Nói dối hại thân.
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài:Cây bàng
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Nói dối hại thân
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng, từ .
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn giải toán có lời văn
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS kĩ năng đặt đề toán và giải toán.
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
- GD HS ý thức học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
 - Đặt đề toán theo tóm tắt rồi giải:
Có : 24 con gà - HS đặt đề toán.
Có : 15 con vịt - Cả lớp viết phép tính ra bảng con.
Có tất cả :.con?
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
*Bài 1: Viết theo mẫu
Số 48 gồm 4 chục và 8 đơn vị.
Số 34 gồm .chục và .đơn vị.
Số 70 gồm .chục và .đơn vị.
Số 65 gồm .chục và .đơn vị.
Số 27 gồm .chục và .đơn vị.
Số 53 gồm .chục và .đơn vị.
Số 89 gồm .chục và .đơn vị.
Số 90 gồm .chục và .đơn vị.
GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS làm vở
- 4 HS lên bảng chữa.
*Bài 2: Có : 15 con chim.
 Thêm : 3 con chim
 Có tất cả : .con chim?
GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS đặt đề toán – tự giải.
- Chữa bài.
*Bài 3: Có : 19 quả cam
 Ăn : 9 quả cam
 Còn : ..quả cam?
GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- YC HS tự giải.
- GV nêu YC từng bài + HD làm.
- HS làm bài - chữa bài.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Hệ thống lại bài.	
- Dặn về ôn bài + chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3	LU‏‏YỆN CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Đi học
 I. MỤC TIÊU:
- HS viết lại chính xác cả bài: Đi học.
- Rèn kĩ năng trình bày, nghe - viết.
- GD ý giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Kiểm tra vở của HS.
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD viết chính tả:
- Treo bảng phụ chép sẵn bài.
- Hs đọc lại bài.
- Tìm chữ khó viết.
- HS tìm + luyện viết.
- Đọc cho HS viết vào vở:
- HS viết vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS yếu.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát, sửa lỗi.
- Thu chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
Thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2007
TIẾT 1	LU‏‏YỆN TẬP ĐỌC
Ôn: Bác đưa thư
 I. MỤC TIÊU:
- HS đọc trơn bài tập đọc: Bác đưa thư.
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu.
- GD ý học tiếng việt.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’:
- Đọc bài:Nói dối hại thân
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. HD ôn tập: 
- YC HS đọc bài tập đọc đã học.
-Ôn bài: Bác đưa thư
- GV gọi từng em lên đọc – GV giúp đỡ các em yếu đọc đúng các tiếng, từ .
- GV giúp đỡ các em TB đọc hiểu đoạn vừa đọc.
- Từng em lên đọc.
 - HS đọc cá nhân + TLCH.
- GV quan sát uốn nắn.
- GV chấm – Nhận xét.
3. Củng cố – Dặn dò: 5’
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2	TOÁN
Ôn giải toán có lời văn
 I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS kĩ năng đặt đề toán và giải toán.
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
- GD HS ý thức học toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng phụ.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Kiểm tra:5’
 - Giải bài toán theo tóm tắt rồi giải:
Có : 30 cây cam - 1 HS lên giải.
Có : 40 cây chuối - Cả lớp viết phép tính ra bảng con.
Có tất cả :.cây?
 2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Ôn tập:
*Bài 1: Viết theo mẫu
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
23
35
50
47
69
99
GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS làm vở
- 4

File đính kèm:

  • docGiao an he.doc