Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh - Bài 3: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam

- GV nêu nội dung.

a. Những quy định chung:

GV: Hiện nay, hệ thống cấp bậc hàm của QĐND Việt Nam có những quy định gì?

GV nghe, nhận xét KL nội dung chính:

- Sĩ quan có 2 ngạch: Tại ngũ và Dự bị

- Hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện theo Luật NVQS.

b. Hệ thống cấp bậc hàm của Sĩ quan, Hạ sĩ quan, binh sĩ và QNCN trong QĐND Việt Nam.

GV: Hiện nay, hệ thống cấp bậc hàm của QĐND Việt Nam được quy định như thế nào?

Gv nghe, nhận xét và kết luận nội dung chính:

- Sĩ quan: 3 cấp, 12 bậc

Trong đó: Cấp tướng 4 bậc, cấp tá 4 bậc và cấp uý 4 bậc)

- Hạ Sĩ quan có 3 bậc.

- Chiến sĩ có 2 bậc.

- QNCN có 2 cấp, 8 bậc

c. Quân hiệu, cấp hiệu của QĐND Việt Nam:

Gv cho học sinh xem hình ảnh SGK và giải thích:

- Quân Hiệu: Đeo mũ

- Cấp hiệu: Cầu vai

- Phù hiệu: đeo ở ve cổ áo

 

doc5 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh - Bài 3: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/10/2015
Lớp dạy: 12A5 – Tiết: 02 – PPCT: 09
Ngày dạy: 28/10/2015
****************
BÀI 3: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
Tiết 09: Quân đội nhân dân Việt Nam.
(Mục 2 và Mục 3- SGK)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam 
 Nhận biết được quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của QĐNDVN
Thái độ:
	Có ý thức, thái độ học tập đúng đắn.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án in và giáo án Power point 
- SGK, SGV.
- Tranh: Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài học theo bảng:
- Vở, sách giáo khoa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động 1: Thủ tục giảng dạy - (5 phút):
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, giới thiệu.....
- Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi 1 học sinh trả lời câu hỏi:
Em hãy nêu tổ chức của QĐND Việt Nam?
à Học sinh nghe bạn trả lời à Gv gọi học sinh nhận xét à Gv nhận xét và cho điểm.
- Giáo viên giới thiệu nội dung bài học:
	+ Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam(tiếp).
	+ Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của QĐND Việt Nam.
Hoạt động 2: Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam (tiếp theo) - (15phút)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV nêu nội dung: 
1. Tổng cục Hậu cần và cơ quan Hậu cần các cấp.
2. Tổng cục Kỹ thuật và cơ quan Kỹ thuật các cấp.
3. Tổng cục CNQP và và cơ quan, đơn vị SXQP.
4. Quân khu.
5. Quân đoàn.
6. Quân chủng.
7. Binh chủng.
8. Bộ đội biên phòng.
 Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm trình nghiên cứu, trình bày 2 nội dung.
- NHÓM I: NỘI DUNG 1,2
- NHÓM II: NỘI DUNG 3,4
- NHÓM III: NỘI DUNG 5,6
- NHÓM IV: NỘI DUNG 7,8
các nhóm thảo luận, trình bày vào giấy, sau đó trình bày nội dung vào bảng (dán nội dung)
GV quan sát , hướng dẫn
---->>> Giáo viên gọi học sinh lên dán kết quả thảo luận.
gọi học sinh mỗi nhóm bất kì, nhận xét nội dung, đưa ra nội dung chính: 
Học sinh nghe
học sinh nghe, quan sát
học sinh thảo luận, ghi chép kết quả thảo luận
HS còn lại quan sát.0
nghe bạn nhận xét, ghi chép lại ý chính của bài.
Hoạt động 3: Quân hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam – (20 phút).
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
- GV nêu nội dung.....
a. Những quy định chung:
GV: Hiện nay, hệ thống cấp bậc hàm của QĐND Việt Nam có những quy định gì?
àGV nghe, nhận xét KL nội dung chính:
- Sĩ quan có 2 ngạch: Tại ngũ và Dự bị
- Hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện theo Luật NVQS.
b. Hệ thống cấp bậc hàm của Sĩ quan, Hạ sĩ quan, binh sĩ và QNCN trong QĐND Việt Nam.
GV: Hiện nay, hệ thống cấp bậc hàm của QĐND Việt Nam được quy định như thế nào?
Gv nghe, nhận xét và kết luận nội dung chính:
- Sĩ quan: 3 cấp, 12 bậc
Trong đó: Cấp tướng 4 bậc, cấp tá 4 bậc và cấp uý 4 bậc)
- Hạ Sĩ quan có 3 bậc.
- Chiến sĩ có 2 bậc.
- QNCN có 2 cấp, 8 bậc
c. Quân hiệu, cấp hiệu của QĐND Việt Nam:
Gv cho học sinh xem hình ảnh SGK và giải thích:
- Quân Hiệu: Đeo mũ
- Cấp hiệu: Cầu vai
- Phù hiệu: đeo ở ve cổ áo
nghe
học sinh nghe, đọc SGK trả lời câu hỏi của GV
Hs ghi chép nội dung kết luận của GV:
- Sĩ quan có 2 ngạch: Tại ngũ và Dự bị
- Hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện theo Luật NVQS.
Hs đọc sách và trả lời
Ghi chép: 
- Sĩ quan: 3 cấp, 12 bậc
Trong đó: Cấp tướng 4 bậc, cấp tá 4 bậc và cấp uý 4 bậc)
- Hạ Sĩ quan có 3 bậc.
- Chiến sĩ có 2 bậc.
- QNCN có 2 cấp, 8 bậc
Hs quan sát.
IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT): 
- Củng cố nội dung bài học
- Giao nhiệm vụ ôn bài cũ và Đọc Phần II, Công an nhân dân Việt Nam.
- Nhận xét tiết học.
- Xuống lớp.
V. RÚT KINH NGHIỆM :
Triệu Sơn, ngày 27 tháng 10 năm 2015
Kiểm tra của nhóm chuyên môn :
Lê Xuân Phương

File đính kèm:

  • docBai_3_To_chuc_quan_doi_va_cong_an_nhan_dan_Viet_Nam.doc
Giáo án liên quan