Giáo án Giáo dục công dân 8 - Chuyên đề: HIV/AISD và hiểm họa cuả nó trong đời sống xã hội

* Năng lực chung:

- Học sinh có kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và những tiềm ẩn từ HIV/AIDS đối với đời sống xã hội.

* Năng lực huyên biệt:

- Biết cách phòng tránh sự lây nhiễm HIV/ AIDS và thái độ của mình đối với người nhiễm HIV/ AIDS .

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 2523 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 8 - Chuyên đề: HIV/AISD và hiểm họa cuả nó trong đời sống xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CẤU TRÚC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC 
1. Tên chuyên đề: HIV/AISD và hiểm họa cuả nó trong đời sống xã hội.
2. Cơ sở xây dựng chuyên đề:
a.Nội dung trong chương trình hiện hành: 
SGK GDCD lớp 8, phần Pháp luật (Bài 13, tiết 19 theo phân phối chương trình hiện hành). .
b.Lí do xác định chuyên đề: 
HIV/ AIDS là căn bệnh thế kỉ, nó là hiểm họa lớn đối với toàn nhân loại. Từ khi phát hiện đến nay, nó đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người và nó làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội chất lượng cuộc sống của toàn nhân loại
 3.Nội dung của chuyên đề :
Dựa theo chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn và nội dung bài học: Phòng chống nhiễm HIV/ AIDS (SGK GDCD 8): Gồm các nội dung sau:
- Khái niệm về HIV/AIDS
 - Các con dường lây nhiễm và nguyên nhân nhiễm HIV/AIDS.
- Quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS
- Thái độ của mỗi người đối với người nhiễm HIV
- Liên hệ thực tế tình hình nhiễm HIV ở địa phương em.
4.Mục tiêu:
a.Kiến thức: 
Giúp học sinh hiểu được HIV/AIDS là gì và tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loại người. Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS. Nêu được các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS nhất là các biện pháp đối với bản thân.
b. Kỹ năng:
Biết tự phòng chống nhiễm HIV/ AIDS và giúp người khác phòng chống.
Biết chia sẻ giúp đỡ động viên người nhiễm HIV/AIDS.
Tham gia các hoạt động do trường, cộng đồng tổ chức để phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
c. Thái độ:
Tích cực phòng chống niễm HIV/AIDS .
Quan tâm chia sẻ và không phân biệt đối xử người bị HIV/AIDS.
d. Các năng lực hướng tới:
* Năng lực chung:
- Học sinh có kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và những tiềm ẩn từ HIV/AIDS đối với đời sống xã hội.
* Năng lực huyên biệt:
- Biết cách phòng tránh sự lây nhiễm HIV/ AIDS và thái độ của mình đối với người nhiễm HIV/ AIDS .
5. Bảng mô tả chuyên đề:
Nội dung
 MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
(Sử dụng các động từ hành động để miêu tả)
Các năng lực hướng tới của chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Khái niệm về HIV/AIDS 
Nêu khái niệm về HVI/AIDS
Sự nguy hiểm của HIV/AIDS đối với đời sống xã hội.
Triệu chứng và cac biểu hiện của người nhiễm HIV/AIDS 
Các con đườn lây nhiễm HIV/AIDS, nguyên nhân và thực trạng
Nêu các con đường lây nhiễm HIV/AIDS
 Nguyên nhân của việc lây nhiễm HIV/AIDS
Liên hệ thực tế tình hình nhiễm HIV/AIDS ở địa phương em.
Cách phòng chống HIV/ AIDS
Cách phòng chống HIV/AIDS
Chính sách của Đảng và nhà nước đối với những người nhiễm HIV/AIDS
Quy định của pháp luật về phòng chống HIV/ AIDS
Quy định của pháp luật về việc phòng chống HIV/AIDS
Tình hình thực hiện cac quy định của pháp luật về phòng chống lâu nhiễm HIV/AIDS ở địa phương em.
Thái độ của mỗi người đối với người nhiễm HIV/AIDS
Thái độ của em và mỗi người đối với việc nhiễm HIV/ AIDS.
Hành động của em và moi người để góp phần vào việc phòng chống HIV/AIDS.
6. Nội dung câu hỏi và bài tập giáo viên tham gia sinh hoạt thảo luận và thống nhất.
a. Khái niện HIV/AIDS
- Em hãy nêu khái niệm về HIV/AIDS?
- Sự nguy hiểm của HIV /AIDS trong đời sống xã hội ?
- Triệu chứng và cac biểu hiện của người nhiễm HIV/AIDS
b. Các con đường lây nhiễm
-HIV lây nhiễm qua những con đường nào?
- Nguyên nhân của việc nhiễm HIV?
c. Cách phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
- Em hãy nêu cách phòng chống việc nhiễm HIV/AIDS
d.Quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS
- Pháp luật nước ta quy định như thể nào về việc phòng chống HIV/AIDS?
e.Thái độ của mõi người đối với việc nhiễm HIV/AIDS
- Thái độ của em đối với người nhiễm HIV/AIDS?
- Mọi người nên có thái độ như thế nào đỗi với người nhiễm HIV/AIDS?
- Em sẽ làm gì để góp phần vào việcphòng chống nhiễm HIV/AIDS?
g.Liên hệ thực tế
- Tình hình lây nhiễm HIV ở xã em đang ở và ở huyên Quan Hóa.
- Tình hình lây nhiễm HIV ở tỉnh Thanh Hóa và cả nước.

File đính kèm:

  • docBai_14_Phong_chong_nhiem_HIVAIDS_20150727_015554.doc
Giáo án liên quan