Giáo án Đại số 9 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm

GV nêu các câu hỏi , HS trả lời sau đó tóm tắt kiến thức vào bảng phụ .

? Nêu định nghĩa căn bậc hai của số a ? 0 .

? Phát biểu quy tắc khai phương một tích và nhân căn thức bậc hai . Viết công thức minh hoạ .

? ? Phát biểu quy tắc khai phương một thương và chia căn thức bậc hai . Viết công thức minh hoạ .

? Nêu các phép biến đổi căn thức bậc hai . Viết công thức minh hoạ các phép biến đổi đó ?

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuongvi | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 9 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33
Soạn ngày: 11/4/2010
Dạy ngày: 12/4/2010(9 ABC) 
Tiết 67 ô n tập cuối năm
I/ Mục tiêu:
	- Học sinh được ôn tập các kiến thức về căn bậc hai . 
	- Học sinh được rèn luyện về rút gọn , biến đổi biểu thức , tính giá trị của biểu thức và một vài câu hỏi dạng nâng cao trên cơ sở rút gọn biểu thức chứa căn . 
* Trọng tâm : Rèn luyện về rút gọn , biến đổi biểu thức , tính giá trị của biểu thức
II/ Chuẩn bị
GV: Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu
HS: Bảng nhóm, bút dạ, học bài làm bài tập
III/ Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Nêu định nghĩa căn bậc hai và điều kiện tồn tại căn thức . 
- Nêu quy tắc nhận chia các căn bậc hai . 
HS lên bảng thực hiện
2. Ôn tập lý thuyết
 - GV nêu các câu hỏi , HS trả lời sau đó tóm tắt kiến thức vào bảng phụ . 
? Nêu định nghĩa căn bậc hai của số a ³ 0 . 
? Phát biểu quy tắc khai phương một tích và nhân căn thức bậc hai . Viết công thức minh hoạ . 
? ? Phát biểu quy tắc khai phương một thương và chia căn thức bậc hai . Viết công thức minh hoạ .
? Nêu các phép biến đổi căn thức bậc hai . Viết công thức minh hoạ các phép biến đổi đó ? 
? Thế nào là khử mẫu của biểu thức lấy căn bậc hai . Trục căn thức ở mẫu ? Viết công thức ? 
 * Các kiến thức cơ bản . 
1. Định nghĩa căn bậc hai : Với mọi a ³ 0 đ ta có : 
2. Quy tắc nhân chia các căn bậc hai 
a) Nhân - Khai phương một tích : 
 ( A , B ³ 0 ) 
b) Chia - Khai phương một thương 
 ( A ³ 0 ; B > 0 ) 
3. Các phép biến đổi . 
a) Đưa thừa số ra ngoài - vào trong dấu căn 
 ( B ³ 0 ) 
b) Khử mẫu của biểu thức lấy căn 
 ( AB ³ 0 ; B ạ 0 ) 
c) Trục căn thức 
 +) ( A ³ 0 ; B > 0 ) 
 +) ( A ³ 0 ; B ³ 0 ; A ạ B ) 
3. Luyện tập củng cố
 Bài 2 (SGK – 131)
- GV ra bài tập HS đọc đề bài sau đó suy nghĩ nêu cách làm bài ? 
- GV gọi 1 HS nêu cách làm ? 
- Gợi ý : Biến đổi biểu thức trong căn về dạng bình phương một tổng hoặc một hiệu sau đó khai phương . 
- GV cho HS làm bài sau đó gọi HS lên bảng trình bày . GV nhận xét chốt lại cách làm . 
- Tương tự hãy tính N ? 
Gợi ý : Viết 
Bài 5 (SGK – 131)
- GV yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán rút gọn biểu thức sau đó nêu cách làm bài tập 5 ( sgk - 131 ) 
- Hãy phân tích các mẫu thức thành nhân tử sau đó tìm mẫu thức chung . 
- HS làm - GV hướng dẫn tìm mẫu thức chung . MTC = . 
- Hãy quy đồng mẫu thức biến đổi và rút gọn biểu thức trên ? 
- HS làm sau đó trình bày lời giải . GV nhận xét chữa bài và chốt cách làm .
 +) M = 
đ M = 
 = 
 = 
+) N = 
đ N = 
 = 
Ta có : 
= 
= 
= 
= 
= 
đ Chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến x .
4. Hướng dẫn(5’)
Ôn tập lại các kiến thức về căn bậc hai , nắm chắc các phép biến đổi căn thức bậc hai . 
Xem lại các bài tập đã chữa , nắm chắc cách làm các dạng toán đó . 
Giải bài tập : Cho biểu thức P = 
a) Rút gọn P b) Tính giá trị của P với x = c) Tìm giá trị lớn nhất của P 
HD : a) Làm tương tự như bài 5 ( sgk ) đ P = (*)
 b) Chú ý viết x = đ thay vào (*) ta có giá trị của P = 

File đính kèm:

  • docTiet67.doc
Giáo án liên quan