Giáo án Đại số 9 - Tiết 36: Trả bài thi chất lượng học kỳ I

Nhận xét chữa bài cho học sinh chỉ ra cho học sinh những chỗ sai mà hs hay mắc phải

Nhận xét, tuyên dương những học sinh đ• có tiến bộ trong học kỳ I những HS có bài thi điểm cao.

Phê bình những HS có bài thi điểm thấp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuongvi | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 9 - Tiết 36: Trả bài thi chất lượng học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn ngày: 6/1/2008
Dạy ngày:12/1/2008
Tiết 36
TRả BàI THI CHấT Lượng học kỳ I
I/ Mục tiêu:
	- Nhận xét chữa bài cho học sinh chỉ ra cho học sinh những chỗ sai mà hs hay mắc phải từ đó rút kinh nghiệm và sữa chữa.
	- Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong HK I.
II. Chuẩn bị.
	- Đề bài thi + Đáp án.
III. Các họat động trên lớp.
1. Chữa bài thi:
 Đề + Đáp án do sở ra
Nhận xét chữa bài cho học sinh chỉ ra cho học sinh những chỗ sai mà hs hay mắc phải
Nhận xét, tuyên dương những học sinh đã có tiến bộ trong học kỳ I những HS có bài thi điểm cao. 
Phê bình những HS có bài thi điểm thấp.
2. Củng cố.
- GV nhận xét và chỉ ra những chỗ sai mà HS hay mắc phải.
- Tuyên dương những học sinh có tiến bộ trong học kỳ I.
GV gọi điểm và ghi điểm vào sổ.
3. Hướng dẫn.
	- Dặn dò học sinh chuẩn bị bài cho giờ sau
Kiểm tra 15’
Đề bài
1
3
2
4
F
A
B
C
D
M
y
O
E
x
Đề 1
Cho hình vẽ: nửa đường tròn (O; R) tại A và B 
vẽ tiếp tuyến Ax và tiếp tuyến By. 
Lấy M ẻ nửa đường tròn M ạ A và B. 
Qua M vẽ tiếp tuyến cắt Ax và By lần lượt tại C và D.
CMR:
a/ 
b/ AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD
1
3
2
4
F
A
B
C
D
M
y
O
E
x
Đề 2
Cho hình vẽ: nửa đường tròn (O; R) tại A và B 
vẽ tiếp tuyến Ax và tiếp tuyến By. 
Lấy M ẻ nửa đường tròn M ạ A và B. 
Qua M vẽ tiếp tuyến cắt Ax và By lần lượt tại C và D.
CMR: 
a/ CD = AC+BD
b/ AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD
Đáp án
Đề 1
Đúng mỗi ý cho 5 điểm
a/ Theo tính chất của tiếp tuyến ta có:
 ị OC và OD là phân giác của 2 góc kề bù( và).
ị .
b/ Gọi I là trung điểm của CD => OI là đường trung bình của hình thang ABDO => OI vuông góc với AB
mặt khác IO = IC = ID => O thuộc đường tròn tâm I
Vậy AB là tiếp tuyến tại O của đường tròn đường kính CD
Đề 2
Đúng mỗi ý cho 5 điểm
a/ Ta có CM = CA ; DM = DB (t/c 2 tiếp tuyến).
Trong khi CD = CM + DM = AC + BD.
b/ Gọi I là trung điểm của CD => OI là đường trung bình của hình thang ABDO => OI vuông góc với AB
mặt khác IO = IC = ID => O thuộc đường tròn tâm I
Vậy AB là tiếp tuyến tại O của đường tròn đường kính CD

File đính kèm:

  • doctiet 36.doc