Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 33+34: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. Nhân giống vật nuôi

_ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II SGK và trả lời các câu hỏi:

+ Thế nào là chọn lọc hàng loạt?

+ Em có thể cho một số ví dụ về chọn lọc hàng loạt?

+ Thế nào phương pháp kiểm tra năng suất?

+ Hiện nay người ta áp dụng phương pháp kiểm tra năng suất đối với những vật nuôi nào?

+ Trong phương pháp kiểm tra năng suất lợn giống dựa vào những tiêu chuẩn nào?

+ Nêu lên ưu và nhược điểm của 2 phương pháp trên.

_ Giáo viên giảng thêm

 Có nhiều phương pháp chọn giống khác nhau nhưng sử dụng phổ bài ến là phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất.

_ Giáo viên chốt lại kiến thức cho học sinh.

_ Tiểu kết, ghi bảng.

 

doc7 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 15/11/2023 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 33+34: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. Nhân giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:
 Tiết: 
 BÀI 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI
	I.MỤC TIÊU:
 	1.Kiến thức:
 	 _ Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.
 	 _ Biếtđược một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang dùng ở nước ta.
 	 	 _ Hiểu được vai trị v các bài ện php quản lí giống vật nuơi.
 	 2.Kỹ năng:
 	Có được một số kỹ năng chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.
 	 3.Thái độ:
 	Cĩ ý thức trong việc chọn v quản lí giống vật nuơi.
	II.CHUẨN BỊ:
 	 1.Giáo viên:
 	_ Sơ đồ 9 SGK phóng to
 	_ Bảng con và phiếu học tập
 	 2. Học sinh:
 	Xem trước bài 33
	IV. TIẾN TRÌNH LN LỚP:
	1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)
	2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
	_ Cho Biết cácđặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.
	_ Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trường và phát dục của vật nuôi?
	3.Bài mới:
	a.Giới thiệu bài mới:(2 phút)
 	Để có được một giống vật nuôi tốt có năng suất cao, chất lượng tốt thì phải tiến hnh chọn lọc. Khi chọn lọc xong muốn duy trì được những giống tốt nhất cho thế hệ sau và loại bỏ những giống không tốt ta phải Biếtcách quản lí giống.Vậy làm thế nào để chọn và quản lí tốt giống vật nuôi? Ta vào bài mới.
	b.Vào bài mới:
	* Hoạt động 1: Khái niệm về chọn giống vật nuôi 
	Yêu cầu: Nắm được khái niệm về chọn giống vật nuôi.
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
7 phút
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục I.SGK và trả lời các câu hỏi:
+ Thế nào là chọn giống vật nuôi?
_ Giáo viên giải thích ví dụ trong SGK và giải thích cho học sinh hiểu thêm về chọn giống vật nuôi: như chọn giống gà Ri ngày càng tốt hơn hoặc nêu vấn đề về chọn giống như: chọn lợn giống phải là: con vật trịn mình, lưng thẳng, bụng không sệ, mông nở,Em có thể nêu 1 ví dụ khác về chọn giống vật nuôi :
_ Giáo viên sửa, bổ sung, ghi bảng 
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời các câu hỏi:
 à Là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống. 
à Học sinh suy nghĩ và cho ví dụ.
_ Học sinh nghe và ghi bài.
I.Khái niệm về chọn giống vật nuôi:
 Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, lựa chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi
	* Hoạt động 2: Một số phương pháp chọn giống vật nuôi 
	Yêu cầu: Nắm được các phương pháp chọn giống vật nuôi. 
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
11 phút
_ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II SGK và trả lời các câu hỏi:
+ Thế nào là chọn lọc hàng loạt?
+ Em có thể cho một số ví dụ về chọn lọc hàng loạt?
+ Thế nào phương pháp kiểm tra năng suất?
+ Hiện nay người ta áp dụng phương pháp kiểm tra năng suất đối với những vật nuôi nào?
+ Trong phương pháp kiểm tra năng suất lợn giống dựa vào những tiêu chuẩn nào?
+ Nêu lên ưu và nhược điểm của 2 phương pháp trên.
_ Giáo viên giảng thêm 
 Có nhiều phương pháp chọn giống khác nhau nhưng sử dụng phổ bài ến là phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất. 
_ Giáo viên chốt lại kiến thức cho học sinh.
_ Tiểu kết, ghi bảng.
_ Học sinh đọc và trả lời:
à Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đ định trước rồi căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi để chọn lựa từ trong đàn vật nuôi những cá thể tốt nhất làm giống. 
à Học sinh cho ví dụ.
à Các vật nuôi tham gia chọn lọc được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện “chuẩn”, trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem ra so sánh với những tiêu chuẩn đ định trước để lựa chọn những con tốt nhất giữ làm giống.
à Đối với lợn đực và lợn cái ở giai đoạn 90 - 300 tuổi ngày.
à Căn cứ vào cân nặng, mức tiêu tốn thức ăn, độ dày mở lưng để quyết định chọn lọn giống.
à Phương pháp:
+ Phương pháp chọn lọc hàng loạt có:
* Ưu điểm là đơn giản, phù hợp với trình độ kỹ thuật cịn thấp.
* Nhược điểm là độ chính xác không cao.
+ Phương pháp kiểm tra năng suất có:
* Ưu điểm là có độ chính xác cao hơn
* Nhược điểm là khó thực hiện.
_ Học sinh lắng nghe.
_Học sinh ghi bài.
II.Một số phương pháp chọn giống vật nuôi:
1.Phương pháp chọn lọc giống hàng loạt:
 Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đ định trước và sức sản xuất của từng vật nuôi trong đàn để chọn ra những cá thể tốt nhất làm giống.
2.Phương pháp kiểm tra năng suất :
 Các vật nuôi được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện “chuẩn”trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đ định trước lựa những con tốt nhất giữ lại làm giống .
	* Hoạt động 3: Quản lí giống vật nuôi.
	Yêu cầu: Biếtcách quản lí giống vật nuôi.	
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
9 phút
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục III SGK và trả lời các câu hỏi:
 + Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích gì?
_ Giáo viên nhận xét, bổ sung.
_ Giáo viên treo sơ đồ 9, yêu cầu học sinh chia nhóm, quan sát và hoàn thành yêu cầu trong SGK.
 + Cho Biết cácbài ện pháp quản lí giống vật nuôi.
_ Giáo viên nhận xét, ghi bảng.
_ Học sinh đọc và trả lời:
à Nhằm mục đích giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi.
_ Học sinh lắng nghe.
_ Nhóm quan sát, thảo luận và hoàn thành bài tập.
_ Cử đại diện nhóm trà lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung:
_ Phải nêu được
à Có 4 bài ện pháp:
 + Đăng kí Quốc gia các giống vật nuôi
 + Chính sách chăn nuôi
 + Phân vùng chăn nuôi
 + Qui định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình.
_ Học sinh lắng nghe, ghi bài.
III. Quản lí giống vật nuôi:
 _ Mục đích: nhằm giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về mặt di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi.
_ Có 4 bài ện pháp:
 + Đăng kí Quốc gia các giống vật nuôi
 + Phân vùng chăn nuôi
 + Chính sách chăn nuôi
 + Qui định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình.
	Học sinh đọc phần ghi nhớ.
	4.Củng cố:(3 phút)
	Nêu câu hỏi tóm tắt nội dung chính của bài.
	5.Kiểm tra, đánh giá: (5 phút)
	1. Chọn câu trả lời đúng.
	a) Chọn lọc hàng loạt là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đ định trước và sức sản xuất của vật nuôi.
	b) Quản lí giống vật nuôi là các giống pha tạp với nhau để có giống mới.
	c) Chọn lọc hàng loạt dựa vào kiểu gen từng cá thể.
	d) Kiểm tra năng suất là phương pháp dựa vào năng suất của vật nuôi, lựa ra nhưng con tốt để làm giống.
	2. Hãy chọn các từ, cụm từ đ cho sẵn để điền vào chổ trống trong các bài ện pháp quản lí giống vật nuôi theo thứ tự từ cao đến thấp.
	Đăng kí Quốc gia các giống vật nuôi
	Qui định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình
	Chính sách chăn nuôi
	Phân vùng chăn nuôi
	a) 	
	b)
	c)
	d)	
	Đáp án: 1 – a, d 
 	2. (a) Đăng kí Quốc gia các giống vật nuôi
	 (b) Chính sách chăn nuôi
	 (c) Phân vùng chăn nuôi
	 (d) Qui định sử dụng đực giống trong chăn nuôi gia đình.	
	6. Nhận xét-Dặn dò: ( 2 phút)
	_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh .
	_ Dặn dò: Về nhà học bài , trả lời các câu hỏi cuối bài v xem trước bài 34.
Tuần:
 Tiết: 
:
BÀI 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
	I. MỤC TIÊU:
	1.Kiến thức:
	_ Hiểu được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối.
	_ Biếtđược nhân giống thuần chuẩn và các phương pháp nhân giống thuần chủng.
	2.Kỹ năng:
	_ Hình thnh kỹ năng phân bài ệt được các phương pháp nhân giống trong chăn nuôi.
	_ Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và trao đổi nhóm.
	3.Thái độ:
 	Vận dụng vào thực tế, có thái độ bảo vệ các giống, loại vật nuôi quý hiếm.
	II. CHUẨN BỊ:
	1. Giáo viên:
	_Bảng phụ phóng to
	_ Phiếu học tập
	2. Học sinh:
	Xem trước bài 34
	III. PHƯƠNG PHÁP:
	Đàm thoại,quan sát,thảo luận nhóm
	IV. TIẾN TRÌNH LN LỚP:
	1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1 phút)
	2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
	_ Chọn Biết cácphương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được sử dụng.
	_ Theo em, muốn quản lí tốt giống vật nuơi cần phải lm gì?
	3. Bài mới:
	a. Giới thiệu bài mới:(2 phút)
 	 	Giống vật nuôi sau khi được chọn lọc kỷ thì được nhân giống và đưa vào sản xuất.Vậy nhân giống vật nuôi là gì?V lm thế nào để nhân giống đạt kết quả? Vào bài mới ta sẽ hiểu được vấn đề này.
	b. Vào bài mới:
	* Hoạt động 1: Chọn phối
	Yêu cầu: + Biếtđược thế nào là chọn phối.
	 + Biết các phương pháp chọn phối.
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
13 phút
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I.1 và trả lời các câu hỏi:
+ Thế nào là chọn phối? Lấy ví dụ minh họa
+ Chọn phối nhằm mục đích gì?
+ Hãy cho một số ví dụ về chọn phối 
_ Giáo viên bổ sung, ghi bảng
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin I.2 SGK và trả lời các câu hỏi:
+ Dựa vào cơ sở nào mà có phương pháp chọn phối thích hợp?
+ Có mấy phương pháp chọn phối? 
+ Muốn nhn ln một giống tốt thì phải lm sao?
_ Giáo viên giải thích ví dụ 
+ Muốn tạo được giống mới ta phải làm như thế nào?
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc ví dụ và hỏi:
+ Vậy gà Rốt-Ri có cùng giống bố mẹ không?
_ Giáo viên chia nhóm thảo luận
+ Em Hãy lấy hai ví dụ khc về:
+Chọn phối cùng giống:
+Chọn phối khác giống
_ Giáo viên tiểu kết, ghi bảng
+ Thế nào là chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống?
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời các câu hỏi:
à Là chọn con đực ghép đôi con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi 
à Chọn phối nhằm mục đích phát huy tác dụng của chọn lọc giống.Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá được việc chọn lọc và chọn phối có đúng hay không đúng 
à Học sinh suy nghĩ cho ví dụ:
_ Học sinh ghi bài.
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời:
à Dựa vào mục đích của công tác giống mà có những phương pháp chọn phối khác nhau
à Có 2 phương pháp chọn phối:
+ Chọn phối cùng giống 
+ Chọn phối khác giống 
à Thì chọn ghp con đực với con cái trong cùng một giống.
_ Học sinh nghe.
à Chọn ghép con đực với cái khác giống nhau
_ Học sinh đọc và trả lời:
à không
_ Nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi
à Học sinh cho ví dụ:
_ Học sinh ghi bài
à Chọn phối cùng giống là giao phối 2 con giống của cùng một giống.
_ Chọn phối khác giống là giao phối 2 con giống thuộc 2 giống khác nhau. 
I.Chọn phối:
1. Thế nào là chọn phối:
 Chọn con đực đem ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi 
2.Các phương pháp chọn phối:
 Tùy theo mục đích của công tác giống mà có phương pháp chọn phối khác nhau
_ Muốn nhn ln nuơi giống tốt thì ghp con đực với con cái trong cùng một giống.
_ Muốn lai tạo thì chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau
_ Chọn phối cùng giống là chọn và ghép nối con đực với con cái của cùng 1 giống.
_ Chọn phối khác giống là chọn và ghép nối con đực và con cái thuộc giống khác nhau.
	* Hoạt động 2: Nhân giống thuần chúng
	Yêu cầu: + Hiểu được nhân giống thuần chủng là gì.
	 + Biết cách làm việc để nhân giống thuần chủng đạt kết quả tốt.
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
14 phút
_ Yêu cầu học sinh, đọc thông tin mục II.1 và trả lời các câu hỏi:
+ Thế nào là nhân giống thuần chủng ?
+ Nhân giống thuần chủng nhằm mục đích gì?
_ Yêu cầu học sinh đọc ví dụ và giáo viên giải thích 
thêm.
_ Giáo viên treo mẫu bảng, nhóm cũ, thảo luận và trả lời theo bảng:
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời các câu hỏi:
à Là chọn ghép đôi giao phối con đực con cái của cùng một giống để được đời con cùng giống bố mẹ 
à Là tạo ra nhiều cá thể của giống đ cĩ,với yu cầu l giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó
_ Học sinh đọc và nghe
II.Nhân giống thuần chủng :
1.Nhân giống thuần chủng l gì?
 Chọn phối giữa con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng.
 Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống .
2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?
_ Phải có mục đích rõ ràng
_ Chọn được nhiều các thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, Biếtđược quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết.
_ Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại bỏ những vật nuôi không tốt.
Chọn phối
PP nhân giống
Con đực
Con cái
Thuần chủng
Lai tạo
Gà Lơgo
Lợn Móng Cái
Lợn Móng Cái
Lợn Lanđơrat
Lợn Lanđơrat
Gà Lơgo 
Lợn Móng Cái
LợnBaXuyên
LợnLanđơrat
Lợn Móng Cái
_ Giáo viên sửa chữa, ghi bảng.
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II.2 và trả lời các câu hỏi:
+ Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả tốt ta phải làm gì?
+ Thế nào là giao phối cận huyết?
+ Giao phối cận huyết gây ra hiện tượng gì?
+ Tại sao phải loại bỏ những vật nuôi có đặc điểm không mong muốn?
_ Giáo viên giải thích về các tiêu chí, tiểu kết ghi bảng.
_ Học sinh ghi bài.
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời:
à Phải có:
+ Mục đích r rng
+ Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, Biếtđược quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết.
+ Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại thải những vật nuôi không tốt.
à Là giao phối giữa bố mẹ với con cái hoặc các anh, chị em trong cùng một đàn.
à Gây nên hiện tượng thoái hoá giống.
à Tráng gây tổn hại đến số lượng và chất lượng vật nuôi.
_ Học sinh lắng nghe và ghi bài.
	Học sinh đọc phần ghi nhớ.
	4. Củng cố: (3 phút)
	Tóm tắt nội dung chính của bài bằng các câu hỏi.
	5. Kiểm tra- đánh giá: (5 phút)
	Điền vào chổ trống:
a) Chọn con đực ghép đôi với con cái để cho sinh sản là phương pháp: ..
b) Chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái của một giống để được đời con cùng giống bố mẹ là phương pháp:..
c) Cho gà tre x gà tre à gà tre đây là phương pháp..
d) Muốn có lợn Lanđơrat thuần chủng người ta phải
	Đáp án:
Phương pháp giao phối
Phương pháp nhân giống
Chọn phối cùng giống
Cho lợn Lanđơrat x Lợn Lanđơrat
	6. Nhận xét- Dặn dò: (2 phút)
	_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.
_ Dặn dò: Về nhà học bài , trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài thực hành.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_3334_mot_so_phuong_phap_chon_loc.doc