Giáo án Công nghệ 8 Tiết 17 bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào?

- Tìm hiểu thông tin SGK.

- HS điền vào chổ trống: rèn, dập; dũa khoan; tán định; nhiệt luyện.

- Vật liệu cơ khí ( kim loại, phi kim loại) -> Gia công cơ khí ( đúc, hàn, rèn, cắt gọt, nhiệt luyện) -> Chi tiết -> Lắp ráp -> Sản phẩm cơ khí.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 4396 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 8 Tiết 17 bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ngày/tháng/năm 
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
TIẾT: 17
BÀI 17: VAI TRỎ CỦA CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
 	I. MỤC TIÊU 
 	1. Kiến thức 
	- Hiểu được vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống.
	- Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí.
 	2. Kỹ năng 
 	- Phân tích được vai trò của cơ khí trong các lĩnh vực, ngành sản xuất.
 	3. Thái độ 
	- Yêu thích, vận dụng kiến thức đã học và vốn sống thực tế hình thành quy trình chế tạo ra sản phẩm cơ khí.
 	II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 	1. Chuẩn bị của giáo viên 
	- SGK, giáo án, tranh vẽ hình 17.1, 17.2.
 	2. Chuẩn bị của học sinh
 	- SGK, vở ghi.
 	III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 	1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số)
 	2. Kiểm tra bài cũ 
 	3. Bài mới
 	* Vào bài 
	Để tồn tại và phát triển con người phải lao động. Các công cụ lao động hàng ngày mà con người sử dụng hầu hết là do ngành cơ khí tạo ra. Vậy sản phẩm nào do ngành cơ khí tạo ra? Quá trình tạo ra các sản phẩn cơ khí diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
 	Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của cơ khí
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu HS đọc thông tin mục I SGK, quan sát H 17.1, liên hệ thưc tế và trả lời câu hỏi.
 ? Em hãy mô tả người ta đang làm gì?
? Sự khác nhau giữa các cách nâng vật trong các hình đó?
? Cách nào tốt nhất? Vì sao?
? Máy này do ngành nào tạo ra?
? Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống?
? Tại sao có cơ khí mà tầm nhìn con người được mở rộng?
- GV nhận xét và bổ sung.
=> GV kết luận:
- Tạo ra máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao.
- Giúp lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng thú vị hơn.
- Tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.
I. Vai trò của cơ khí
- Đọc thông tin mục I SGK, quan sát, liên hệ và trả lời.
- Hình a: nâng vật nặng bằng tay.
- Hình b: Nâng bằng đòn bẩy.
- Hình c: nâng vật nặng bằng xe nâng chuyển.
-HS trả lời.
- Do ngành cơ khí tạo ra.
- Tạo ra máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao.
- Giúp lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng thú vị hơn.
- Tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.
- HS trả lời.
- Lắng nghe.
- Ghi nhận thông tin.
 	Hoạt động 2: Tìm hiểu sản phẩm cơ khí quanh ta
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: Yêu cầu HS quan sát sơ đồ 17.2 SGK và trả lời câu hỏi:
? Kể tên các nhóm sản phẩm cơ khí có trong sơ đồ?
? Cho ví dụ một số sản phẩm cụ thể?
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận:
Các sản phẩm cơ khí là rất phổ biến, đa dạng và nhiều chủng loại khác nhau.
? Sản phẩm cơ khí ra đời có vai trò như thế nào?
=> GV nhận xét và kết luận:
- Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra máy, thiết bị cho mọi ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân và đời sống con người.
II. Sản phẩm cơ khí quanh ta
- Quan sát và trả lời.
- Máy gia công: máy may
- Máy khai thác: máy cưa, máy cắt
- Máy NN: máy cắt lúa, máy cày,
- Lắng nghe.
- Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra máy, thiết bị cho mọi ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân và đời sống con người.
- Ghi nhận thông tin.
Hoạt động 3: Tìm hiểu sự hình thành của sản phẩm cơ khí 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu HS đọc thông tin mục III SGK.
- Yêu cầu HS điền vào chổ trống quy trình sản xuất kìm nguội?
- Quy trình hình thành sản phẩm cơ khí gồm những công đoạn chính nào?
- GV nhận xét, bổ sung.
=> Gv kết luận:
- Vật liệu cơ khí ( kim loại, phi kim loại) -> Gia công cơ khí ( đúc, hàn, rèn, cắt gọt, nhiệt luyện) -> Chi tiết -> Lắp ráp -> Sản phẩm cơ khí.
- Yêu cầu HS cho VD quá trình hình thành các sản phẩm như: bàn học, hộp viết,
- GV: Yêu cầu HS nhắc lại: Thế nào là quá trình hình thành một sản phẩm cơ khí?
- GV lưu ý HS: sản phẩm (đầu ra) của một cơ sở sản xuất này có thể là (đầu vào) của cơ sở sản xuất khác.
=> GV nhận xét và kết luận:
- Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí: do con người dùng phương tiện lao động tác động vào vật liệu ban đầu làm thay đổi hình dạng, kích thước, tính chất của vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết.
- Sản phẩm (đầu ra) của một cơ sở sản xuất này có thể là (đầu vào) của cơ sở sản xuất khác.
III. Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào?
- Tìm hiểu thông tin SGK.
- HS điền vào chổ trống: rèn, dập; dũa khoan; tán định; nhiệt luyện.
- Vật liệu cơ khí ( kim loại, phi kim loại) -> Gia công cơ khí ( đúc, hàn, rèn, cắt gọt, nhiệt luyện) -> Chi tiết -> Lắp ráp -> Sản phẩm cơ khí.
- Trả lời.
- Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí: do con người dùng phương tiện lao động tác động vào vật liệu ban đầu làm thay đổi hình dạng, kích thước, tính chất của vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết.
- Ghi nhận thông tin.
	4. Củng cố
	- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK;
	- Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.
 	5. Dặn dò
	- Học bài cũ.
	- Chuẩn bị bài mới.

File đính kèm:

  • docTIẾT 17 BÀI 17 VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG.doc
Giáo án liên quan