Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 23, Bài 22: Vai trò và nhiệm vụ của trồng rừng - Năm học 2015-2016

- GV yêu cầu HS: Đọc SGK. Quan sát H 34 SGK. Thảo luận trả lờicác câu hỏi:

+ Rừng có vai trò gì?

+Em hãy kể tên những sản phẩm được làm từ rừng.

- GV: yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV: nhận xét HS kết luận.

+ Như vậy vai trò của rừng là gì?

+ Vai trò của việc trồng rừng và bảo vệ rừng?

doc2 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 23, Bài 22: Vai trò và nhiệm vụ của trồng rừng - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 21	Ngày soạn: 17/01/2016
Tiết : 23	Ngày dạy : 19/01/2016
Bài 22: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: - Biết được vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta.
2/ Kĩ năng: - Quan sát tranh, thảo luận nhóm, liên hệ thực tế. Phát triển tư duy kinh tế và tư duy kĩ thuật.
3/ Thái độ: - Có ý thức học tập tốt, yêu thích trồng rừng.
4/ Tích hợp bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức bảo vệ rừng và tích cực trồng rừng.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu thêm các tài liệu có liên quan, tranh ảnh về quá trình trồng rừng , hình 34, 35 sưu tầm một số tư liệu .
2/ Chuẩn bị của học sinh: - Đọc trước bài ở nhà và các phương tiện dạy học, tìm hiểu thêm tư liệu có ở địa phương.
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp: 7A1:	
 7A2:	
2/ Kiểm tra bài cũ: + Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ?
 + Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ?
3/ Giảng bài mới: 
a/ Giới thiệu bài: Như chúng ta đã biết rừng có vai tró rất lớn đối với đời sống con người, sản suất, kinh tế ở mỗi gia đình và mỗi quốc gia. Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu?
b/ Các hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của rừng và trồng rừng
- GV yêu cầu HS: Đọc * SGK. Quan sát H 34 SGK. Thảo luận trả lờicác câu hỏi:
+ Rừng có vai trò gì?
+Em hãy kể tên những sản phẩm được làm từ rừng.
- GV: yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV: nhận xét à HS kết luận.
+ Như vậy vai trò của rừng là gì?
+ Vai trò của việc trồng rừng và bảo vệ rừng?
- HS- đọc * SGK. Thảo luận các câu hỏi:
+ Như tiểu kết
+ Gỗ, giấy, bàn, ghế 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
HS kết luậnà ghi vở 
+ Làm sạch bầu không khí. Hạn chế xói mòn, hạn hán điều hòa lượng mưa. Xuất khẩu. Làm vật liệu. Là nơi du lịch nghỉ mát. Nghiên cứu khoa học 
+ Phục hồi và bảo vệ lại rừng
I/ Vai trò của rừng và trồng rừng:
- Cải tạo và bảo vệ môi trường như lấy khí CO2 và thải khí O2 
-Có tác dụng phòng hộ: Chống xói mòn, chắn gió, cố định cát
-Cung cấp: gỗ củi, lâm sản và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
-Là nơi tham quan, du lịch và nghiên cứu khoa học.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng rừng
- GV yêu cầu HS. Đọc * SGK. Thảo luận các câu hỏi:
+ Tình hình rừng nước ta hiện nay như thế nào?
+ Nguyên nhân nào gây ra hậu quả đó?
- GV: Từ năm 1943-1995 nước ta đã mất 6 triệu ha ta rừng. Năm 1943 rừng có trữ lượng gỗ 150m3/ ha chiếm 70%, năm 1993 còn 10% diện tích có trữ lượng 120m3/ha.
+ Nhiệm vụ của trồng rừng nước ta là nhằm mục đích gì?
+ Khi trồng rừng cần chú ý tới những loại rừng nào?
GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét à HS kết luận.
- HS đọc * SGK. Liên hệ thực tế. Thảo luận các câu hỏi:
+ Như tiểu kết
+ Chặt phá rừng bừa bãi mà không trồng lại. Do cháy rừng, do phát rừng làm nương rẫy. Do chiến tranh tàn phá.
- HS lắng nghe
*Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Như tiểu kết
+ Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
II/ Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta:
1. Tình hình rừng nước ta hiện nay: 
- Rừng nước ta bị tàn phá nghiêm trọng diện tích rừng tự nhiên đang giảm sút một cách nghiêm trọng, diện tích đất đồi trọc bỏ hoang ngày càng tăng.
2. Nguyên nhân:
-Chặt phá bừa bãi mà không trồng lại rừng.
-Do cháy rừng.
-Do chiến tranh tàn phá.
3. Nhiệm vụ của trồng rừng: 
- Để phủ xanh 19,8 triệu ha rừng.
-Trồng rừng sản xuất.
-Trồng rừng phòng hộ.
-Trồng rừng đặt dụng.
4/ Củng cố – Đánh giá: - HS đọc ghi nhớ và em có biết và trả lời câu hỏi: 
+ Rừng có vai trò gì? Em hãy kể tên những sản phẩm được làm từ rừng. 
+ Nguyên nhân nào gây ra hậu quả đó? Nhiệm vụ của trồng rừng nước ta nhằm mục đích gì?
5/ Nhận xét - Dặn dò: Học bài, trả lời các câu hỏi SGK, xem trước và chuẩn bị bài mới.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_21_CN_7_Tiet_23.doc