Giáo án Chính tả Lớp 5 - Tiết 5: Một chuyên gia máy xúc

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.

- GV dán 2, 3 phiếu có mô hình tiếng lên bảng.

- Yêu cầu HS nêu quy tắc đánh dấu thanh ở những tiếng có âm chính là nguyên âm đôi ( có hoặc không có âm cuối )

- GV nhận xét

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt động:

v Hoạt động 1: Hướng dẫn HS

 nghe – viết

Mục tiêu: Nghe và viết đúng bài “Một chuyên gia máy xúc”.

- GV đọc một lần đoạn văn .

- Nêu các từ ngữ khó viết trong đoạn

- GV ghi bảng các từ khó

- GV đọc từng câu, từng cụm từ cho HS viết

- GV đọc toàn bài chính tả

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 31/12/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả Lớp 5 - Tiết 5: Một chuyên gia máy xúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
Tiết 5: MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC
I. MỤC TIÊU: 	
1. Kiến thức: Giúp HS nghe và viết đúng bài “Một chuyên gia máy xúc”. 	
2. Kĩ năng: 	
- Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ ua. 
- Trình bày đúng 1 đoạn của bài “Một chuyên gia máy xúc”.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở. 
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : HS hiểu được nội dung đoạn viết, được học về chủ điểm “Hòa bình”. 
2. KN xác định giá trị : Nhận biết tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô ( cũ ) 
3. KN đặt mục tiêu : Biết phân biệt các nguyên âm đôi .
III. CHUẨN BỊ: 
GV: Phiếu ghi mô hình cấu tạo tiếng, thẻ từ ghi tiếng khơng dấu thanh. 
HS : Vở, SGK, bảng con .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.
Kiểm tra
- GV dán 2, 3 phiếu có mô hình tiếng lên bảng. 
- Yêu cầu HS nêu quy tắc đánh dấu thanh ở những tiếng có âm chính là nguyên âm đôi ( có hoặc không có âm cuối )
- 1 HS đọc tiếng bất kỳ 
- 1 HS lên bảng điền vào mô hình cấu tạo tiếng
- HS trả lời
- Lớp nhận xét .
- GV nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS
 nghe – viết
Mục tiêu: Nghe và viết đúng bài “Một chuyên gia máy xúc”. 
Hoạt động lớp - cá nhân
KNS
- GV đọc một lần đoạn văn .
- HS lắng nghe
Trực quan
- Nêu các từ ngữ khó viết trong đoạn
- GV ghi bảng các từ khó 
- HS nêu từ khó : khung cửa, buồng máy, tham quan, ngoại quốc, chất phác.
- HS lần lượt rèn từ khó vào bảng con.
Hỏi đáp
- GV đọc từng câu, từng cụm từ cho HS viết 
- HS nghe viết vào vở từng câu, cụm từ
Thực hành
- GV đọc toàn bài chính tả
- HS lắng nghe, soát lại các từ
- GV chấm bài - Nhận xét.
- Từng cặp HS đổi tập soát lỗi chính tả
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
 làm bài tập
Mục tiêu: Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ ua. 
Hoạt động cá nhân - lớp
Bài 2: 
- Yêu cầu HS đọc bài 2.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2 
Trực quan
- HS viết vào vở BT các tiếng có chứa âm chính là nguyên âm đôi ua/ uô 
Thực hành
- HS sửa bài: 
- Yêu cầu HS rút ra quy tắc .
- GV chốt lại .
- HS rút ra quy tắc viết dấu thanh trong các tiếng có chứa ua/ uô : 
Bài 3: - Yêu cầu HS đọc bài 3
- 1 HS đọc bài 3.
HCM
- GV gợi ý giúp HS tìm hiểu nghĩa các thành ngữ .
- HS thảo luận theo nhóm 4 – đại diện trình bày .
Trực quan Thảo luận
Luyện tập
- GV nhận xét 
- HS sửa bài
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức trên.
Hoạt động nhóm - lớp
- Trò chơi: Thi viết đúng dấu thanh
- Yêu cầu HS chia thành 3 dãy 
- HS chia thành 3 dãy chơi trò chơi
Trò chơi
- GV nhận xét - Tuyên dương
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Chính tả nhớ – viết : Ê-mi-li, con..
- Nhận xét tiết học
Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_chinh_ta_lop_5_tiet_5_mot_chuyen_gia_may_xuc.doc