Giáo án Các môn Lớp 5 - Tuần 28 đến 31 - Năm học 2018-2019

I.Mục tiêu: Giúp H

 - H nắm đơơ­ợơc ơơơ­u và khuyết điểm trong tuần và phơơơ­ơng h­ơơơớng tuần sau

 - H hồn nhiên vui tơơơ­ơi trong học tập

II.Đồ dùng:

- G: Ph­ơơng h­ơơớng tuần sau

- H: Kết quả thi đua( HĐTQ) + Các bài hát, điệu múa, câu chuyện

III.Các hoạt động dạy học

 - Chủ tịch HĐTQ báo cáo kết quả thi đua trong tuần

 - Các trưởng ban nhận xét về hoạt động của ban mình

 - Các thành viên cho ý kiến về nhận xét của chủ tịch HĐTQ và các trưởng ban

 - G nhận xét đánh giá các mặt hoạt động

 

docx14 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Các môn Lớp 5 - Tuần 28 đến 31 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28
Thứ hai ngày 18 thỏng 3 năm 2019
Đạo đức
Em tìm hiểu về liên hiệp quốc ( tiết 1)
I. Mục tiờu:
- Cú hiểu biết ban đầu, đơn giản về tổ chức Liờn Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.
- Kể được một số việc làm của cỏc cơ quan Liờn Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở địa phương.
- Cú thỏi độ tụn trọng cỏc cơ quan Liờn Hợp Quốc đang làm việc tại nước ta.
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh , băng hình, bài báo về hoạt động của liên hợp quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và VN
- Thông tin tham khảo ở phần phụ lục
- Mi - crô không dây để chơi trò chơi phóng viên
III. Các hoạt động dạy học 
A. Khởi động: HS cả lớp hỏt
B- Bài mới:
- GT bài.
* Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 40 41 SGK
 Mục tiêu: HS có những hiểu biết ban đầu về LHQ và quan hệ của VN với tổ chức này.
 Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS đọc các thông tin trang 40-41 và hỏi:
- Ngoài những thông tin trong SGK em còn biết về gì về tổ chức của LHQ ? 
- GV giới thiệu thêm với HS một số tranh ảnh băng hình về các hoạt động của liên hợp quốc ở các nước, ở VN và địa phương sau đó cho HS thảo luận hai câu hỏi trong SGK
KL: Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay 
- Từ khi thành lập LHQ đã có nhiều hoạt động vì hoà bình công bằng và tiến bộ xã hội 
- VN là một thành viên của LHQ
* Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ bài tập 1
 Mục tiêu: HS có nhận thức đúng về tổ chức LHQ
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến trong bài tập 1
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày 
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
KL: Các ý kiến c, d là đúng
các ý kiến a, b, đ là sai
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
* Củng cố dặn dò: 
- Tìm hiểu về tên một vài cơ quan của liên hợp quốc ở VN , về một vài hoạt động của các cơ quan LHQ ở VN và địa phương và ở địa phương em 
- Sưu tầm các tranh ảnh bài báo nói về các hoạt động của tổ chức LHQ ở VN hoặc trên thế giới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 19 thỏng 3 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 28: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG( Tiết 2 )
I/ Mục tiờu:
- Chọn đỳng, đủ số lượng cỏc chi tiết lắp mỏy bay trực thăng
- Biết cỏch lắp và lắp được mỏy bay trực thăng theo mẫu. Mỏy bay lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liợ̀u và phương tiợ̀n :
	Giáo viờn:- SGK, SGV - Bộ lắp ghộp
	Học sinh:- SGK, bộ lắp ghộp
III/ Tiờ́n trình:- Lớp khởi đụ̣ng hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt đụ̣ng thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghộp mỏy bay trực thăng theo nhúm
- GV hướng dẫn HS thực hành theo cỏc bước đó học
- GV lưu ý HS: Vị trớ trong và ngoài cỏc chi tiết
- GV theo dừi cỏc nhúm, giỳp đỡ thao tỏc cho cỏc nhúm cũn lỳng tỳng
3. Nhận xột, đỏnh giỏ
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhúm
- GV nờu tiờu chuẩn đỏnh giỏ
- Tổ chức cho cỏc nhúm tự đỏnh giỏ sản phẩm của mỡnh và đỏnh giỏ sản phẩm của cỏc nhúm khỏc theo cỏc tiờu chuẩn đỏnh giỏ
- GV nhận xột, đỏnh giỏ sản phẩm
	2. Hoạt động ứng dụng
- Trưng bày sản phẩm tại gúc học tập
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sỏu ngày 22 thỏng 3 năm 2019
Sinh hoạt lớp
tổng kết tuần 28
I.Mục tiêu: Giúp H
 - H nắm được ưu và khuyết điểm trong tuần và phương hướng tuần sau
 - H hồn nhiên vui tươi trong học tập
II.Đồ dùng:
- G: Phương hướng tuần sau
- H: Kết quả thi đua( HĐTQ) + Các bài hát, điệu múa, câu chuyện
III.Các hoạt động dạy học
 - Chủ tịch HĐTQ báo cáo kết quả thi đua trong tuần
 - Cỏc trưởng ban nhận xột về hoạt động của ban mỡnh
 - Cỏc thành viờn cho ý kiến về nhận xột của chủ tịch HĐTQ và cỏc trưởng ban
 - G nhận xét đánh giá các mặt hoạt động
 Ưu điểm : 	
 Khuyết điểm : 	
 - G tuyên dương cá nhân, tập thể tốt
 - G nêu phương hướng tuần sau
H các tổ thi múa hát, kể chuyện
IV.Dặn dò: - Dặn H chuẩn bị bài tuần sau
TUẦN 29
Thứ hai ngày 25 thỏng 3 năm 2019
Đạo đức
TIẾT 29: Em tìm hiểu về liên hiệp quốc (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
 - Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức LHQ và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này. Có thái độ, tôn trọng các cơ quan LHQ đang làm việc ở địa phương và ở nước ta.
 - Khắc sâu kiến thức cơ bản nhất về LHQ và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này. 
 - Giáo dục hs ý thức tôn trọng và hợp tác với các cơ quan LHQ ở Việt Nam.
II. Đồ dùng dạy học :
 GV : Sưu tầm tranh ảnh về Liên hợp quốc.
 HS : Micrô chơi trò chơi "Phóng viên".
III. Các hoạt động dạy học :
HĐ1: Tìm hiểu về tổ chức liên hợp quốc ở Việt Nam .
- Cho hs thảo luận nhóm đôi thực hiện vào phiếu học tập.
 Hãy điền thông tin vào bảng sau.
Các tổ chức của LHQ đang hoạt động tại Việt Nam
Tên viết tắt
Vai trò, nhiệm vụ.
UNICEF
WHO
IMF
UNESCO
- Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
 HĐ2: Giới thiệu về LHQ với bạn bè.
- Yêu cầu các nhóm trình bày, dán tranh ảnh, bài viết trước lớp hoặc cả lớp chọn ra bài hay nhất, tổng hợp các thông tin lại viết thành bài hoàn chỉnh .
- GV nhận xét, khen nhóm làm tốt.
 HĐ3 : Trò chơi phóng viên.
- GV hướng dẫn hs cách làm phóng viên phỏng vấn các câu hỏi.
- Yêu cầu hs thực hành làm phóng viên phỏng vấn các câu hỏi sau :
 + LHQ được hình thành khi nào ?
 + Trụ sở LHQ đóng ở đâu?
 + Việt Nam đã trở thành thành viên của LHQ từ khi nào?
 + Kể tên một cơ quan của LHQ ở Việt Nam mà bạn biết ?
 + Kể tên một việc làm của LHQ mang lại lợi ích cho trẻ em?
 + Bạn hãy kể một hoạt động của cơ quan LHQ ở Việt Nam hoặc ở địa phương mà em biết?
III. Củng cố - dặn dò: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs học thuộc bài, soạn bài "Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên".
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 26 thỏng 3 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 29: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG( Tiết 3 )
I/ Mục tiờu:	
- Chọn đỳng, đủ số lượng cỏc chi tiết lắp mỏy bay trực thăng
- Biết cỏch lắp và lắp được mỏy bay trực thăng theo mẫu. Mỏy bay lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liợ̀u và phương tiợ̀n :
	Giáo viờn:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghộp
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghộp
III/ Tiờ́n trình:- Lớp khởi đụ̣ng hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt đụ̣ng thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghộp mỏy bay trực thăng theo nhúm
- GV hướng dẫn HS thực hành theo cỏc bước đó học
- GV lưu ý HS: Vị trớ trong và ngoài cỏc chi tiết
- GV theo dừi cỏc nhúm, giỳp đỡ thao tỏc cho cỏc nhúm cũn lỳng tỳng
3. Nhận xột, đỏnh giỏ
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhúm
- GV nờu tiờu chuẩn đỏnh giỏ
- Tổ chức cho cỏc nhúm tự đỏnh giỏ sản phẩm của mỡnh và đỏnh giỏ sản phẩm của cỏc nhúm khỏc theo cỏc tiờu chuẩn đỏnh giỏ
- GV nhận xột, đỏnh giỏ sản phẩm
	2. Hoạt động ứng dụng
- Trưng bày sản phẩm tại gúc học tập
Thứ sỏu ngày 29 thỏng 3 năm 2019
Sinh hoạt lớp
tổng kết tuần 29
I.Mục tiêu: Giúp H
 - H nắm được ưu và khuyết điểm trong tuần và phương hướng tuần sau
 - H hồn nhiên vui tươi trong học tập
II.Đồ dùng:
- G: Phương hướng tuần sau
- H: Kết quả thi đua( HĐTQ) + Các bài hát, điệu múa, câu chuyện
III.Các hoạt động dạy học
 - Chủ tịch HĐTQ báo cáo kết quả thi đua trong tuần
 - Cỏc trưởng ban nhận xột về hoạt động của ban mỡnh
 - Cỏc thành viờn cho ý kiến về nhận xột của chủ tịch HĐTQ và cỏc trưởng ban
 - G nhận xét đánh giá các mặt hoạt động
 Ưu điểm : 	
 Khuyết điểm : 	
 - G tuyên dương cá nhân, tập thể tốt
 - G nêu phương hướng tuần sau
H các tổ thi múa hát, kể chuyện
IV.Dặn dò: - Dặn H chuẩn bị bài tuần sau
TUẦN 30
Thứ hai ngày 1 thỏng 4 năm 2019
Đạo đức
TIẾT 30: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 1)
I. Mục tiêu : 
- Học sinh kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Biết giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo khả năng.
- Khắc sâu kiến thức về tài nguyên thiên nhiên cho học sinh.
- HS có thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ tài nguyên thiên nhiên
II. Đồ dùng dạy học :
 GV : Phấn màu + thẻ màu.
 HS : Sgk + vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học :
HĐ 1: Thảo luận tranh trang 44, sgk.
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm hs quan sát tranh sgk, đọc các thông tin và thảo luận theo các câu hỏi :
 + Tại sao bạn nhỏ trong tranh say sưa ngắm nhìn cảnh vật ?
 + Nêu tên 1 số tài nguyên thiên nhiên?
 + Tài nguyên thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho con người?
 + Chúng ta cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như thế nào?
 + Hiện nay việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã hợp lí chưa ?
 + Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để làm gì ?
=>GV rút ra ghi nhớ(SGK, trang 44).
 HĐ 2: HS làm bài tập 1, sgk.
- Cho hs đọc yêu cầu bài tập.
- GV hỏi thêm về lợi ích, biện pháp bảo vệ các tài nguyên đó. 
Giáo viên kết luận: Tất cả đều là tài nguyên thiên nhiên (trừ vườn cà phê, nhà máy xi măng). Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lí là điều kiện bảo đảm cho cuộc sống của mọi người, không chỉ thế hệ hôm naymà cả thế hệ mai sau; để trẻ em đuọec sống trong môi trường trong làn, an toàn, như Công ước Quốc tế về quyền trẻ em đã quy định.
 HĐ 3: Bày tỏ thái độ của em( bài tập 3 sgk.)
- Gọi hs đọc yêu cầu bài tập.
- Cho hs trao đổi bài với bạn.
GV chốt lại : Tài nguyên thiên nhiên là có hạn, con người cần sử dụng tiết kiệm.
- Cho hs tìm hiểu một vài tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam hoặc của địa phương.
III. Củng cố - dặn dò : 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs sưu tầm tranh ảnh, về tài nguyên thiên nhiên, tìm hiểu một vài tài nguyên thiên nhiên mà em biết.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 2 thỏng 4 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 30: LẮP Rễ BỐT( Tiết 1 )
I/ Mục tiờu:
- Chọn đỳng, đủ số lượng cỏc chi tiết lắp rụ bốt
- Biết cỏch lắp và lắp được rụ bốt theo mẫu. Rụ bốt lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liợ̀u và phương tiợ̀n :
	Giáo viờn:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghộp
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghộp
III/ Tiờ́n trình:
	- Lớp khởi đụ̣ng hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt đụ̣ng cơ bản:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Quan sỏt nhận xột mẫu
- GV cho HS quan sỏt mẫu rụ bốt đó lắp ghộp và đặt cỏc cõu hỏi:
+ Để lắp được rụ bốt cần cỏc bộ phận gỡ?Kể tờn cỏc bộ phận đú?
- GV nhận xột, nờu túm tắt
 3. Hướng dẫn thao tỏc kĩ thuật
 - GV hướng dẫn HS lắp rụ bốt theo cỏc bước
	+ Bước 1: Chọn chi tiết
- GV gọi 1-2 HS lờn chọn cỏc chi tiết
- GV nhận xột bổ xung
	+ Bước 2: Lắp từng bộ phận
a. Lắp chõn rụ bốt:
- GV yờu cầu HS quan sỏt hỡnh SGK sau đú gọi 1 HS lờn bảng lắp mẫu
- GV nhận xột bổ xung sau đú hướng dẫn mặt trước chõn thứ 2
- Gọi 1 HS lờn lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm nhỏ
- GV hướng dẫn HS lắp rỏp hoàn thiện chõn rụ bốt
b. Lắp thõn rụ bốt:
- Yờu cầu HS quan sỏt h3 và trả lời cõu hỏi
- Gọi 1 HS lờn trả lời cõu hỏi và lắp thõn rụ bốt
- GV nhận xột bổ xung
c. Lắp đầu rụ bốt:
- GV yờu cầu HS quan sỏt h4 và trả lời cõu hỏi SGK
- GV cựng HS tiến hành lắp thõn rụ bốt
d. Lắp cỏc bộ phận khỏc:
- GV hướng dẫn HS lắp tay rụ bốt, lắp ăng ten và trục bỏnh xe
- GV cho HS trả lời cỏc cõu hỏi SGK và tiến hành lắp cỏc bộ phận
- GV nhận xột bổ xung
	+ Lắp rỏp rụ bốt
- GV hướng dẫn HS lắp rụ bốt theo cỏc bước SGK
- GV kiểm tra, nhận xột sản phẩm
	+ Thỏo rời cỏc chi tiết:
- GV hướng dẫn HS thỏo rời cỏc chi tiết	
4. GV nhận xột tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau
-----------------------------
Thứ sỏu ngày 5 thỏng 4 năm 2019
Sinh hoạt lớp
tổng kết tuần 30
I.Mục tiêu: Giúp H
 - H nắm được ưu và khuyết điểm trong tuần và phương hướng tuần sau
 - H hồn nhiên vui tươi trong học tập
II.Đồ dùng:
- G: Phương hướng tuần sau
- H: Kết quả thi đua( HĐTQ) + Các bài hát, điệu múa, câu chuyện
III.Các hoạt động dạy học
 - Chủ tịch HĐTQ báo cáo kết quả thi đua trong tuần
 - Cỏc trưởng ban nhận xột về hoạt động của ban mỡnh
 - Cỏc thành viờn cho ý kiến về nhận xột của chủ tịch HĐTQ và cỏc trưởng ban
 - G nhận xét đánh giá các mặt hoạt động
 Ưu điểm : 	
 Khuyết điểm : 	
 - G tuyên dương cá nhân, tập thể tốt
 - G nêu phương hướng tuần sau
H các tổ thi múa hát, kể chuyện
IV.Dặn dò: - Dặn H chuẩn bị bài tuần sau
TUẦN 31
Thứ hai ngày 8 thỏng 4 năm 2019
Đạo đức
TIẾT 31: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 2)
I. Mục tiêu : 
- Học sinh kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Biết giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo khả năng.
- Khắc sâu kiến thức về tài nguyên thiên nhiên cho học sinh.
- HS có thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ tài nguyên thiên nhiên
II. Đồ dùng dạy học :
 GV : phấn màu + thẻ màu.
 HS : Tranh trang 44 sgk.
III. Các hoạt động dạy học :
HĐ 1: HS làm bài tập 2 sgk.
- Gọi hs đọc yêu cầu.
- Cho hs thực hiện theo nhóm.
+ Em hãy tìm hiểu và giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.
+ Em cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như thế nào?
 - GV nhận xét, bổ sung và giới thiệu một số tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam .
Ví dụ: - Mỏ than Quảng Ninh
 - Dầu khí Vũng Tàu
 - Mỏ apatít ở Lào Cai...
=> GV kết luận : Tài nguyên thiên nhiên của đất nước không nhiều. Do đó chúng ta càng cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
 HĐ 2: Việc làm nào góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. ( bài tập 4 sgk )
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS thảo luận bài tập.
- Gọi đại diênh các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
=> GV kết luận : + Các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là : a, đ, e.
 + Các việc làm không bảo vệ tài nguyên là : b, c, d.
 Con người cần biết cách sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống, không làm tổn hại đến thiên nhiên.
 HĐ 3 : Làm bài tập 5 sgk.
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
 + Thế nào là sử dụng tài nguyên tiết kiệm?
 + Tìm hiểu các việc làm có liên quan đến sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
- Yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi.
- Gọi đại diện trình bày.
- GV chốt lại : Có nhiều cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình. 
III. Củng cố - dặn dò : 
- Nhận xét giờ học , tuyên dương các em tích cực.
- Dặn hs học thuộc bài và tìm hiểu, sưu tầm tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 9 thỏng 4 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 31: LẮP Rễ BỐT( Tiết 2 )
I/ Mục tiờu:
- Chọn đỳng, đủ số lượng cỏc chi tiết lắp rụ bốt
- Biết cỏch lắp và lắp được rụ bốt theo mẫu. Rụ bốt lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liợ̀u và phương tiợ̀n :
	Giáo viờn:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghộp
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghộp
III/ Tiờ́n trình:
	- Lớp khởi đụ̣ng hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt đụ̣ng thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghộp rụ bốt theo nhúm
- GV lưu ý HS: Vị trớ trong và ngoài cỏc chi tiết
- GV theo dừi cỏc nhúm, giỳp đỡ thao tỏc cho cỏc nhúm cũn lỳng tỳng
3. Nhận xột, đỏnh giỏ
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhúm
- GV nờu tiờu chuẩn đỏnh giỏ
- Tổ chức cho cỏc nhúm tự đỏnh giỏ sản phẩm của mỡnh và đỏnh giỏ sản phẩm của cỏc nhúm khỏc theo cỏc tiờu chuẩn đỏnh giỏ
- GV nhận xột, đỏnh giỏ sản phẩm
	2. Hoạt động ứng dụng
- Trưng bày sản phẩm tại gúc học tập
Thứ sỏu ngày 12 thỏng 4 năm 2019
Sinh hoạt lớp
tổng kết tuần 31
 I.Mục tiêu: Giúp H
 - H nắm được ưu và khuyết điểm trong tuần và phương hướng tuần sau
 - H hồn nhiên vui tươi trong học tập
II.Đồ dùng:
- G: Phương hướng tuần sau
- H: Kết quả thi đua( HĐTQ) + Các bài hát, điệu múa, câu chuyện
III.Các hoạt động dạy học
 - Chủ tịch HĐTQ báo cáo kết quả thi đua trong tuần
 - Cỏc trưởng ban nhận xột về hoạt động của ban mỡnh
 - Cỏc thành viờn cho ý kiến về nhận xột của chủ tịch HĐTQ và cỏc trưởng ban
 - G nhận xét đánh giá các mặt hoạt động
 Ưu điểm : 	
 Khuyết điểm : 	
 - G tuyên dương cá nhân, tập thể tốt
 - G nêu phương hướng tuần sau
H các tổ thi múa hát, kể chuyện
IV.Dặn dò: - Dặn H chuẩn bị bài tuần sau

File đính kèm:

  • docxgiao_an_cac_mon_lop_5_tuan_28_den_31_nam_hoc_2018_2019.docx
Giáo án liên quan