Giáo án các môn Lớp 1 - Tuần 7 - Năm học 2015-2016

Hoạt động của giáo viên

1. Đọc bài

- Cho H luyện đọc các từ: nhà ga, nhà lá, bé nhè, nhà nghỉ

- Cho H đọc bài trong SGK (tr 46 – 47)

- Nhận xét

2. Viết bài

- Viết bảng con

+ Cho H luyện viết bảng con chữ nh, tiếng: nhà, nhè

+ Nhận xét H viết bảng con

- Viết vở ô li

+ Cho H viết vào vở

+ 2 dòng chữ : nh

+ 2 dòng : nhà

+ 1 dòng : nhà ga

- Nhận xét 1 số bài

 

doc18 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 23/12/2021 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn Lớp 1 - Tuần 7 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 7
Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2015
Tiết 1 : Chào cờ 
TẬP TRUNG ĐẦU TUẦN
------------------------------------------------
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt 
ÂM /NH/ 
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(nh là phụ âm )
- Phân tích tiếng nha.
- Viết được chữ nh,nhà,nhẹ dạ.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Thay âm đầu ng bằng âm đầu nh, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng nha 4 mức độ
b. Phân tích tiếng nha
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng nha - Biết /nh/ là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng nha
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ /nh/ in thường
- Viết và mô tả chữ /nh/ gồm một nét như chữ n, 1 nét như chữ h
b. Hướng dẫn viết chữ / nh / viết thường
- Giới thiệu chữ / nh / viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ / nh / viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu / nh / 
- Đưa âm / nh / vào mô hình
- Thay âm chính a bằng các nguyên âm đã học nhe, nhê, nhi
- Thêm thanh vào chữ nha
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
bè nhè, lí nhí, nhẹ dạ
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
nhè nhẹ, khe khẽ
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
khi bà đã nghỉ, bé đi nhè nhẹ, khe khẽ.
------------------------------------------------
Tiết 4 : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 5 : Đạo đức
Giáo viên bộ môn 
------------------------------------------------
Tiết 6 : Ôn Tiếng Việt : Học Toán (chạy chương trình)
KIỂM TRA 1 TIẾT
A. Mục tiêu
- Kiểm tra kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10
- Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10
- Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
B. Đề bài
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN
Họ tên :
Điểm
Nhận xét của cô giáo
Bài 1: Số?
2
 à à à à à à à à 
4
0
 à à à à à à à 
Bài 2: Điền dấu > , < , =
 8 5 3 6 9 10 3 3 5 0
 5 8 7 7 9 8 0 3 6 4
Bài 3: Viết các số : 5 , 2 , 1 , 8 , 9 .
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:.
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé:.
Bài 4: Viết các số từ 0 đến 10 ..........................
Bài 5: Hình bên
- Có hình vuông
- Có. hình tam giác
C. Đáp án
Bài 1: Số? (4 điểm) Học sinh điền đúng mỗi ý được 1 điểm
Bài 2: (2 điểm) Học sinh điền đúng một số ở ô trống cho 0,25 điểm
Bài 3: (2 điểm) Học sinh viết đúng mỗi ý cho 0,5 điểm
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn : 1 , 2 , 5 , 8 , 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9 , 8 , 5 , 2 , 1
Bài 4: (1 điểm) Học sinh viết đúng các số từ 0 đến 10 (cho điểm tối đa)
Bài 5: (1điểm) Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm
- Có 1 hình vuông
- Có 2 hình tam giác
------------------------------------------------
Tiết 7 : Âm nhạc
Giáo viên bộ môn 
------------------------------------------------
Tiết 8 : Ôn Tiếng Việt 
ÔN : ÂM /NH/
I- Mục tiêu: 
- Củng cố hs đọc 1 cách chắc chắn bài Âm nh
- HS yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Đọc bài
- Cho H luyện đọc các từ: nhà ga, nhà lá, bé nhè, nhà nghỉ
- Cho H đọc bài trong SGK (tr 46 – 47)
- Nhận xét
2. Viết bài
- Viết bảng con
+ Cho H luyện viết bảng con chữ nh, tiếng: nhà, nhè
+ Nhận xét H viết bảng con
- Viết vở ô li 
+ Cho H viết vào vở
+ 2 dòng chữ : nh
+ 2 dòng : nhà 
+ 1 dòng : nhà ga
- Nhận xét 1 số bài
- H luyện đọc
- 1 hs đọc mẫu
- HS đọc ĐT cả lớp
- HS đọc cá nhân, nhóm tổ
- Viết bảng con
- Viết vở ô li
+ 2 dòng chữ : nh
+ 2 dòng : nhà
+ 1 dòng : nhà ga
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2015
Tiết 1+ 2 : Tiếng Việt
ÂM /O/ 
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(o là nguyên âm )
- Phân tích tiếng nho.
- Viết được chữ o,bò,ngõ nhỏ.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Thay âm chính a bằng âm chính o, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng nho 4 mức độ
b. Phân tích tiếng nho
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng nho - Biết /o/ là nguyên âm
c. Vẽ mô hình tiếng nho
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ /o/ in thường
- Viết và mô tả chữ / o / 
b. Hướng dẫn viết chữ /o/ viết thường
- Giới thiệu chữ /o/ viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết 
- Viết bảng con chữ / o / viết thường
c. Viết tiếng có âm / o / 
- Đưa âm / o / vào mô hình
- Thay âm đầu bằng các nguyên âm đã học - Thêm thanh vào chữ nho
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
 phân biệt nghĩa : gió / dó, nò / lò
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
ngõ, nho nhỏ
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
ngõ nhà nga nho nhỏ. ngõ có ba nhà...
------------------------------------------------
Tiết 3: Toán : Học Thủ công thứ sáu
------------------------------------------------
Tiết 4 : Mĩ thuật
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Toán : Học Toán tiết 3
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 (tr. 44)
A. Mục tiêu
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Học sinh thuộc bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3.
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng toán
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra
- Trả và nhận xét bài kiểm tra 1 tiết
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 3
- Cho quan sát tranh sgk
H: Có 1 con gà, thêm 1 con gà nữa. Hỏi có mấy con gà?
-> Ta có: 1 + 1 = 2
Đọc: một cộng một bằng hai
- Cho hs quan sát các tranh còn lại, thực hiện tương tự để rút ra
 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
- GV nêu: 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 là phép cộng
H: Ba bằng một cộng mấy?
H: Nhận xét vị trí số 1, 2
H: Nhận xét kết quả
3. Thực hành
Bài 1: Tính
- Yêu cầu hs làm bài
- Gọi hs nêu kết quả
- Nhận xét, chữa bài
Bài 2: Tính
- Giới thiệu cộng theo cột dọc (số phải thẳng cột)
- HD làm ý 1
- Cho hs làm bảng con
- Nhận xét
Bài 3: Nối phép tính với số
- Yêu cầu hs làm bài
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Cho đọc lại bảng cộng 3
- Nhận xét giờ học
- Dặn: luyện đọc, viết bảng cộng 3
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
- Tất cả có 2 con gà
- Đọc
- Quan sát các tranh
- Đọc
- Ba bằng 2 cộng 1 hay ba bằng 1 cộng 2
- Phép tính: 1 + 2 = 3 (số 1 đứng trước, số 2 đứng sau)
- Phép tính: 2 + 1 = 3 (số 2 đứng trước, số 1 đứng sau)
- Kết quả đều là 3
- HS làm bài
- hs nêu kết quả từng phép tính
1 + 1 = 2 1 +2 = 3 2 + 1 = 3
- Quan sát
- Theo dõi
- Làm bảng con
 1 1 2
 + 1 + 2 + 1
 2 3 3
- HS làm bài, 1 em lên bảng
- HS đọc
------------------------------------------------
Tiết 6 : Thể dục
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 7 : Ôn Tiếng Việt 
ÔN TẬP ÂM O	
I- Mục tiêu: 
- HS viết đúng, đều, đẹp o, bò, ngõ nhỏ
- HS rèn luyện kĩ năng viết
- GD tính cẩn thận khi ngồi viết.
II-Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Đọc bài
- Cho H đọc bài trong SGK (tr 40)
- Nhận xét, đánh giá
2. Viết bài
- GV viết mẫu trên bảng lớp kết hợp hướng dẫn quy trình viết 
 o, ho, ngõ nhỏ
- GV cùng HS nhận xét.
3 - Luyện viết vở ô li. 
Viết o : 2 dòng
 ho: 2 dòng
 ngõ nhỏ : 2 dòng
- GV hướng dẫn HS yếu
4- Chữa bài.
- GV nhận xét 1 số bài .
5- Củng cố -dặn dò .
- Nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài sau	
- H đọc bài trong SGK
+ Đọc cá nhân
+ Đọc theo tổ
+ Đọc cả lớp
- HS luyện bảng con 
- H viết bài vào vở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2015
Tiết 1: Toán 
LUYỆN TẬP (tr. 45)
A. Mục tiêu
- Học sinh biết làm tính cộng trong phạm vi 3
- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng
- Học sinh khá, giỏi hoàn thành hết bài tập
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng toán
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Tính: 1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 =
- Nhận xét
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Số?
- Cho hs quan sát tranh
- Nêu bài toán
- Cho hs viết phép tính
- Nhận xét
Bài 2: Tính
- Cho hs tự làm bài
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 3: Số?
- Cho hs tự làm bài
- Gọi 3 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
H: Nhận xét kết quả bài làm cuối
H: Nhận xét vị trí các số trong phép cộng
Bài 4: Tính 
H: Một bông hoa và một bông hoa là mấy bông hoa?
- HD viết phép tính: 1 + 1 = 2
- Cho hs làm các ý còn lại
- Nhận xét, chữa bài
Bài 5:
- Cho hs quan sát tranh
a, H: Có 1 quả trắng và 2 quả bóng xanh. Tất cả có mấy quả bóng?
H: Hãy nêu phép tính thể hiện “có 1 quả bóng trắng và 2 quả bóng xanh”?
b, HD tương tự
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: đọc bảng cộng 3
- 1 hs lên bảng làm bài
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
- Lắng nghe
- HS viết phép tính
2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
- HS làm bài trên bảng con
- 1 hs lên bảng làm bài
- HS làm bài
- 3 hs lên bảng làm bài
- Nêu ý kiến
- Phát biểu
- Tất cả có 2 bông hoa
- HS làm các ý còn lại
1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
- Quan sát tranh
- Tất cả có 3 quả bóng
- HS nêu phép tính: 1 + 2 = 3
- Làm các ý còn lại
 1 + 1 = 2
------------------------------------------------
Tiết 2: Âm nhạc
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt
ÂM /Ô/
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(ô là nguyên âm )
- Phân tích tiếng nhô.
- Viết được chữ ô,hổ,ca nô.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Cho tiếng nhô
- Phát âm tiếng nhô 4 mức độ
b. Phân tích tiếng nhô 
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng nhô - Biết /ô/ là nguyên âm
c. Vẽ mô hình tiếng nhô
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ /ô/ in thường
- Viết và mô tả chữ / ô/ 
b. Hướng dẫn viết chữ /ô/ viết thường
- Giới thiệu chữ /ô/ viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết 
- Viết bảng con chữ / ô / viết thường
c. Viết tiếng có âm / ô / 
- Đưa âm / ô / vào mô hình
- Thay âm đầu bằng các nguyên âm đã học
 - Thêm thanh vào chữ nhô
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp : ngô, hổ, ca nô
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
bố, hổ, ngô, ca nô
b. Viết vở chính tả 
Đoạn văn trong bài : bà, bố, mẹ, bé nga, cả nhà đi ca nô
------------------------------------------------
Tiết 5 + 6: Ôn Tiếng Việt : Học Tiếng Việt (chạy chương trình)
ÂM /Ơ/ 
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(ơ là nguyên âm )
- Phân tích tiếng nhô.
- Viết được chữ ơ,nơ,lá mơ.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Cho tiếng nhơ
- Phát âm tiếng nhơ 4 mức độ
b. Phân tích tiếng nhơ 
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng nhơ - Biết /ơ/ là nguyên âm
c. Vẽ mô hình tiếng nhơ
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ /ơ/ in thường
- Viết và mô tả chữ / ơ/ 
b. Hướng dẫn viết chữ /ơ/ viết thường
- Giới thiệu chữ /ơ/ viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết 
- Viết bảng con chữ / ơ / viết thường
c. Viết tiếng có âm / ơ / 
- Đưa âm / ơ / vào mô hình
- Thay âm đầu bằng các nguyên âm đã học
- Thêm thanh vào chữ nhơ
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp 
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
mơ, cỡ, chờ, giờ,...
b. Viết vở chính tả 
Đoạn văn trong bài : cô mơ, cỡ ba giờ, cô mơ chờ bé nhé.
------------------------------------------------
Tiết 7 : Thể dục
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 8 : Ôn Toán
ÔN : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: phép cộng trong phạm vi 3
- Học sinh khá, giỏi làm được bài toán về phép cộng trong phạm vi 3
- Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
- Toán nâng cao lớp 1 (NXBGD)
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)
Bài 1: (tr.28)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 2: (tr.28)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Chữa bài
Bài 3: (tr.29)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- Cho hs làm bài, gọi 1 em lên bảng
- Chữa bài
II. Bài tập phát triển ( Sách nâng cao)
Bài toán: Nam có 1 hòn bi. Thắng có 2 hòn bi. Hỏi cả hai bạn có mấy hòn bi?
- Đọc bài toán, phân tích y/c bài
- Cho hs thảo luận cặp đôi làm bài
- Gọi hs trả lời
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài, nêu kết quả
Đ số: Tranh 1 nối phép tính 1 + 1 = 2
 Tranh 2 nối phép tính 2 + 1 = 3 và 1 + 2 = 3
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 2 hs lên bảng chữa bài
Đáp số: 
 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
 1 2 1
 + 1 + 1 +2
 2 3 3
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 1 em lên bảng, chữa bài
Đáp số: 2 + 1 à3 1 + 1 à2
 1 + 2 à3 
- Đọc bài toán, phân tích y/c
- HS thảo luận cặp đôi, hs trả lời miệng
Đáp số:
 Cả hai bạn có 3 hòn bi, vì 1 + 2 = 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2015
Tiết 1 + 2: Tiếng Việt 
ÂM /P/ VÀ ÂM /PH/
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(p và ph là phụ âm )
- Phân tích tiếng pơ,phơ.
- Viết được chữ p,ph,pa nô, phố nhỏ.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Thay âm đầu nh bằng âm đầu p, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng pơ 4 mức độ
b. Phân tích tiếng pơ
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng pơ - Biết /p/ là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng pơ
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ /p/ in thường
- Viết và mô tả chữ /p/ 
b. Hướng dẫn viết chữ /p/, /ph/ viết thường
- Giới thiệu chữ / p / viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết 
- Giới thiệu chữ / ph / viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ /ph/ viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu /p/, /ph/ 
- Đưa tiếng /pơ/, /phơ/ vào mô hình
- Thay âm chính ơ bằng các nguyên âm đã học pa, pe, pê, pi
- Thêm thanh vào chữ pa, pha
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
pa tê, pa nô, pha lê, cà phê
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
pa tê, cà phê
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
nghỉ lễ, mẹ cho nga đi phố, ghé nhà mợ lí, mợ pha cà phê, cho nghe pi-a-nô.
------------------------------------------------
Tiết 3: Tự nhiên và xã hội
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 4 : Toán
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 (tr. 47)
A. Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Học sinh thuộc bảng cộng trong phạm vi 4
- Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 4
- Học sinh khá, giỏi hoàn thành hết các bài tập
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Tính: 1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 =
- Nhận xét, đánh giá
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Bài mới
- Cho hs quan sát tranh sgk
H: Có 3 con chim, thêm 1 con chim. Tất cả có bao nhiêu con chim?
 3 + 1 = 4
H: Có 2 quả táo, thêm 2 quả táo. Hỏi có bao nhiêu quả táo?
 2 + 2 = 4
H: Có 1 cái kéo, thêm 3 cái kéo. Hỏi có mấy cái kéo?
 1 + 3 = 4
- Cho quan sát các chấm tròn, thực hiện tương tự
- Cho hs đọc bảng cộng
3. Thực hành
Bài 1: Tính
- Cho hs làm bài và nêu kết quả (nối tiếp)
- Nhận xét, chữa bài
Bài 2: Tính
- Cho hs làm bài trên bảng con
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 3: Điền dấu
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 4: Viết phép tính
H: Có 3 con chim đậu trên cành, thêm 1 con chim nữa bay đến. Hỏi có mấy con chim?
- Cho hs viết phép tính
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: đọc bảng cộng
- 1 hs lên bảng làm bài
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
- Tất cả có 4 con chim
- Đọc
- Tất cả có 4 quả táo
- Đọc
- Tất cả có 4 cái kéo
- Đọc
- Quan sát tranh và nêu
- Đọc bảng cộng
- HS làm bài
1+3=4 3+1= 4 1+1 =2
2+2=4 2+1=4 1+2=3
- HS làm bài trên bảng con
- 2 hs lên bảng làm bài
2 + 1 = 3 4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
- Tất cả có 4 con chim
 3 + 1 = 4
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Toán
LUYỆN TẬP
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: phép cộng trong phạm vi 3
- Học sinh khá, giỏi đặt được bài toán dựa vào y/c bài đã cho
- Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)
Bài 4: (tr .29)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 5: (tr.29)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Chữa bài
Bài 6: (tr .29)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- Cho hs làm bài, gọi 1 em lên bảng
- Chữa bài
II. Bài tập phát triển 
- GV tổ chức cho hs tập đặt bài toán theo y/c bài (Sách trắc nghiệm)
- Cho hs thảo luận cặp đôi làm bài
- Gọi hs nêu
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài, nêu kết quả
Đáp số: 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 2 hs lên bảng chữa bài
Đáp số: 
a, 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 2 = 1 + 1
 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
b, 1 + 1 < 3 2 + 1 = 3
 1 + 2 > 1 1 + 1 = 2
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 1 em lên bảng, chữa bài
Đáp số:
1
+
1
=
2
1
+
2
=
3
2
+ 
1
=
3
- HS thảo luận cặp đôi, hs trả lời miệng
VD:
a, Có 1 bạn nữ và 1 bạn nam. Hỏi có tất cả có mấy bạn?
b, Có 2 chim đang đậu trên cành, có 1 con chim đang bay đến. Hỏi có tất cả mấy con chim?
------------------------------------------------
Tiết 6 : Sinh hoạt Sao
Phụ trách Đội
------------------------------------------------
Tiết 7 : Mĩ thuật
Giáo viên bộ môn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2015
Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức; Học sinh nghỉ học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN
Họ tên : Lớp : 
Điểm
Nhận xét của cô giáo
Bài làm :
Bài 1: Số?
2
 à à à à à à à à 
4
0
 à à à à à à à 
Bài 2: Điền dấu > , < , =
 8 5 3 6 9 10 3 3 5 0
 5 8 7 7 9 8 0 3 6 4
Bài 3: Viết các số : 5 , 2 , 1 , 8 , 9 .
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:.
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: .
Bài 4: Viết các số từ 0 đến 10: .
.
Bài 5: Hình bên
- Có hình vuông
- Có. hình tam giác

File đính kèm:

 • docgiao_an_cac_mon_lop_1_tuan_7_nam_hoc_2015_2016.doc