Giáo án Âm nhạc cấp Tiểu học - Tuần 9 - Năm học 2013-2014 - Võ Thị Loan (Bản 2 cột)

I/Mục tiêu :

-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát.

-Biết vỗ tay theo bài hát.

-Tập biểu diễn bài hát

II/Chuẩn bị:

-Nhạc cụ

III/Các hoạt động dạy học

1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn – khởi động giọng.

2.Kiểm tra bài cũ:

 3.Dạy học bài mới:

 

doc10 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc cấp Tiểu học - Tuần 9 - Năm học 2013-2014 - Võ Thị Loan (Bản 2 cột), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Tiết 9 
 Lớp1 Ngày Dạy : thứ..ngày..tháng..năm 2011
Ôn tập bài hát : LÝ CÂY XANH
Tập nói thơ theo tiết tấu (Tiết tấu của bài Lý cây xanh)
I/Mục Tiêu :
-Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
II/Chuẩn bị :
-Nhạc cụ
-Gv hát chuẩn xác bài hát.
III/Các hoạt dộng dạy học;
1.Ổn định: Nhắc nhở học sinh ngồi ngay ngắn. – Khởi động giọng
2.Kiểm tra bài cũ :
3.Dạy bài mới:
-Giới thiệu nội dung tiết học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú
* Hoạt dộng 1:Ôn tập bài hát : “ Lý cây xanh”
-Cho học sinh nghe giai điệu bài Lý cây xanh”
-Hỏi học sinh tên bài hát vừa nghe giai điệu, tên tác giả?
-Hướng dẫn học sinh ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức khác nhau
+Cho học sinh hát và gõ đệm. 
-Hướng dẫn học sinh đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng.
-Mời học sinh biểu diễn trước lớp.
*Hoạt dộng 2:Vận động phụ họa
-Giao viên hướng dẫn học sinh vận động theo bài hát
*Hoạt động 3:tập nói thơ theo tiết tấu
-Hướng dẫn học sinh nói theo tiết tấu trên bằng lời bài Lý cây xanh.
=>Vận dung vào câu thơ khác:
Vừa đi vừa nhảy, là anh sáo xinh
Hay nói linh tinh, là cô liếu điếu
Hay nghịch hay tếu, là cậu chìa vôi
Hay chao đóp mồi, là chim chèo bẻo..
Giáo dục HS yêu loài vật
-Học sinh chú ý nghe giai điệu.
-Học sinh trả lời tên bài hát
+Hát theo nhạc đệm
+Hát kết hợp vận động theo hướng dẫn của giáo viên
-Học sinh thực hiện theo hương dẫn của giáo viên
ơTập nói thơ theo tiết tấu của bài Lý cây xanh.
4.Củng cố – dặn dò:
- Cho cả lớp thực hiện bài hát gõ đệm theo tiết tấu.
- Dặn học sinh học thuộc lời ca bài hát và chuẩn bị bài sau
- Nhận xét chung. 
Tuần 9 Tiết 9 
 Lớp 2 Ngày Dạy : thứ..ngày..tháng..năm 2011
Học hát bài : CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 Nhạc Anh
Lời Việt:Đào Ngọc Dung
I/ MuÏc Tiêu :
-Biết hát theo giai điệu và lời ca
-Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
II/Chuẩn bị :
-Hát chuẩn xác bài Chúc mừng sinh nhật
-Nhạc cụ
III/Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định: Nhắc nhở học sinh ngồi ngay ngắn. – Khởi động giọng
	2.Kiểm tra bài cũ :
3.Dạy bài mới: Giới thiệu nội dung tiết học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú
Hoạt động 1: Dạy bài hát: Chúc mừng sinh nhật
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.(nhạc Anh,bài hát viết theo nhịp 3/4)
- GV hát mẫu.
-Hướng dẫn học sinh đọc lời ca.
-Dạy hát từng câu.(có móc nối các câu)
- Sau khi tập xong bài hát, cho học sinh ôn lại nhiều lần để thuộc lời ca và giai điệu bài hát.
-Sửa cho học sinh – Nhận xét.
* Hoạt động 2:Hát kết hợp với gõ đệm.
- Hướng dẫn học sinh gõ đệm theo phách(hoặc theo tiết tấu lời ca)
-Hướng dẫn học sinh đứng hát nhún chân nhịp nhàng
Giáo dục HS nên nhớ ngày sinh của người thân.
-Học sinh chú ý nghe
-Học sinh nghe
-Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của giáo viên.
-Tập hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý tư thế ngồi của học sinh)
-Hát nhiều lần theo hướng dẫn của giáo viên. Chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.
+Hát đồng thanh
+Hát theo dãy nhóm.
+Hát cá nhân.(HS G)
-Hát và gõ đệm, sử dụng các nhạc cụ gõ : theo hướng dẫn của GV.
ơBiết đây là bài hát của nước Anh
 - Biết gõ đệm theo phách.
4.Củng cố – dặn dò:
-Dặn học sinh về nhà học thuộc lời ca của bài hát .
-Nhận xét chung
Tuần 9 Tiết 9 
 Lớp 3 Ngày dạy: thứ..ngày..tháng..năm 2011 
Ôn tập 3 bài hát : Bài Ca Đi Học 
Đếm Sao; Gà Gáy
I/Mục tiêu :
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát.
-Biết vỗ tay theo bài hát.
-Tập biểu diễn bài hát
II/Chuẩn bị:
-Nhạc cụ
III/Các hoạt động dạy học 
1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn – khởi động giọng.
2..Kiểm tra bài cũ:
 3.Dạy học bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú
Hoạt động 1:Ôn tập bài :Bài ca đi học
- Gv cho hs nghe giai điệu 
- GV đệm đàn và hướng dẫn học sinh ôn tập.
- Gv chú ý sửa chỗ HS hát sai
-Tổ chức cho học sinh biểu diễn bài hát.
- GV nhận xét, đánh giá cho HS.
Hoạt động 2:Ôn tập bài : Đếm sao
- GV đàn giai điệu 1câu hát trong bài
- GV đệm đàn và hướng dẫn học sinh ôn tập.
-Gv chú ý sửa chỗ HS sai
-Tổ chức học học sinh biểu diễn bài hát 
Hoạt động 2: Ôn tập bài Gà gáy
- GV đàn giai điệu 1câu hát trong bài
- GV đệm đàn và hướng dẫn học sinh ôn tập.
-GV chú ý sửa chỗ HS hát sai
-Tổ chức học sinh biểu diễn bài hát. 
- HS nhận ra đó là bài hát gì?
-HS ôn bài hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
- Biểu diễn bài hát theo hình thức:đơn ca, song ca, tốp ca
- HS nhận ra đó là câu hát gì, trong bài nào?
-HS ôn bài hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
-HS thực hiện theo từng dãy
-Hs nhận ra đó là câu hát gì, trong bài nào?
-HS ôn bài hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
*Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca của 3bài hát.
-Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca,theo phách ,theo nhịp.
4.Củng cố – dặn dò
-Dặn HS về nhà học thuộc lời 3 bài hát .
-Nhận xét chung
Tuần 9 Tiết 9 
Lớp 4 Thứ ngày tháng năm 2011
 Ôn tập bài hát :Trên Ngựa Ta Phi Nhanh
 Tập Đọc Nhac: TĐN số 2
I/Mục tiêu
-Biết hát theo giai điệu và lời ca
-Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
II/Chuẩn bị:
* GV: Chép bài hát lên bảng phụ. Hát chuẩn xác
- Nhạc cụ
* HS: SGK âm nhạc 4.
III/Các hoạt động dạy học
1.Ổn định: Nhắc nhở học sinh ngồi ngay ngắn. – Khởi động giọng.
2..Kiểm tra bài cũ:
 3.Dạy bài mới:-Giới thiệu nội dung tiết dạy
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú
Hoạt động 1: Ôn tập bài Trên ngựa ta phi nhanh
- Học sinh nghe lại bài hát và nói tên bài hát – tác giả
-Giáo viên đệm đàn và hướng dẫn học sinh ôn tập.
-Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm, vận động theo bài hát
-Sửa cho học sinh – Nhận xét.
Hoạt động 2:TĐN số 2
- GV giới thiệu bài TĐN
-Treo bảng bài TĐN số 5
- GV đàn giai điệu bài TĐN
- GV đọc các nốt có trong bài TĐN
- Trong bài TĐN nốt thấp nhất, cao nhất là nốt nào? Thứ tự các nốt từ thấp -> cao?
e HS luyện tập cao độ(Đồ, Rê, Mi, Son, La)
- Nêu các hình nốt có trong bài TĐN ?
eLuyện tập tiết tấu
- GV đàn giai điệu bài TĐN lần 2
- GV hướng dẫn học sinh đọc nhạc, ghép lời ca,gõ đệm.
- GV nhận xét, đánh giá, khen thưởng.
- Lắng nghe và trả lời
- Biết hát theo giai điệu và lời ca
-Ôn bài hát theo hướng dẫn của giáo viên
-HS biểu diễn
-Lắng nghe
-Lắng nghe
-Học sinh trả lời
- Tập cao độ theo nhóm, cá nhân
- HS trả lời
- Luyện tập cao độ theo nhóm, cá nhân.
-Tiến hành luyện tập TĐN theo hình thức: Dãy nhóm, cá nhân
*Biết đọc bài TĐN số 2
4.Củng cố – dặn dò:
- Cho HS hát kết hợp với các vận động phụ họa bài Trên Ngụa Ta Phi Nhanh. Hát nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 2
-Dặn học sinh học thuộc lời ca bài hát 
-Nhận xét chung
Tuần 9 Tiết 9 
Lớp 5	Thứ ngày tháng năm 2011
Học hát bài : NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
Nhạc và lời Hoàng Long
I/Mục Tiêu :
-Biết hát theo giai điệu và lời ca
-Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
*Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hòang Long
-Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.
II/Chuẩn bị :
*GV :Nhạc cụ
*HS:SGK âm nhạc 5
-Nhạc cụ gõ.
III/Các hoạt động dạy học:
 1.Ổn định: Nhắc nhở học sinh ngồi ngay ngắn. – Khởi động giọng
 2..Kiểm tra bài cũ : 
 3.Dạy bài mới:-Giới thiệu nội dung tiết dạy
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú
Hoạt động 1: Dạy bài Những bông hoa những bài ca
-Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát
-Giáo viên hát mẫu.
-Hướng dẫn học sinh đọc lời ca.
-Dạy hát từng câu.
- Sau khi tập xong bài hát, cho học sinh ôn lại nhiều lần để thuộc lời ca và giai điệu bài hát.
-Sửa cho học sinh – Nhận xét.
Hoạt động 2:Hát kết hợp với gõ đệm.
-Hướng dẫn học sinh gõ đệm theo phách, theo nhịp.
+ Theo phách
 x x x x x x x x x
+ Theo nhịp
 x x x x
-Học sinh chú ý nghe và nêu cảm nhận về bài hát.
-Học sinh nghe
-Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của giáo viên.
-HS hát theo giai điệu và lời ca
 (Chú ý tư thế ngồi của học sinh)
- Chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.
+Hát đồng thanh
+Hát theo dãy nhóm.
+Hát cá nhân.
-HS hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
*Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hòang Long
-Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.
 4.Củng cố – dặn dò:
	- HS hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
- Dặn học sinh học thuộc lời ca bài hát 
- Nhận xét chung

File đính kèm:

  • docgiao_an_am_nhac_cap_tieu_hoc_tuan_9_nam_hoc_2013_2014_vo_thi.doc
Giáo án liên quan