Giáo án Âm nhạc cấp Tiểu học - Tuần 22 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột)

Giới thiệu khuơng nhạc v khĩa son

I/Mục tiêu

-Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

-Biết hát kết hợp vận động phụ họa.

-Biết khuơng nhạc, khĩa son, v cc nốt nhạc trn khuơng

II/Chuẩn bị

GV:Đàn, ,bảng phụ.Động tác phụ họa.

HS :SGK,Nhạc cụ gõ

III/Hoạt động Dạy – Học

 

docx10 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc cấp Tiểu học - Tuần 22 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22 Tiết 22 Lớp 1 Ngày soạn:ngày tháng năm 2012
Ngày dạy: thứ ngày tháng năm 2012
Tiết 22:Ôn tập bài hát Tập tầm vơng
	Phân biệt chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang	
 Nhạc:Lê Hữu Lộc
 Theo lời đồng dao
I/Mục tiêu
-Biết gõ đệm theo phách, nhịp.
-Biết phân biệt các chuỗi âm thanh đi lên đi xuống đi ngang.
II/Chuẩn bị
GV:Đàn, Nhạc cụ gõ
HS :SGK
III/Hoạt động Dạy – Học
Hoạt động Dạy
Hoạt động Học
Ghi chú
1/ Phần mở đầu
Kiểm tra bài cũ
-Gọi hs hát lại bài
Nhận xét tuyên dương
Giới thiệu bài mới
2/ Phần hoạt động
Hoạt động 1:Ôn hát
-Cho cả lớp hát cả bài( vỗ tay theo nhịp)
-Gọi từng tổ hát cả bài
-Cho hát song ca, đơn ca
-Cho hát đối đáp từng câu chia làm 2 nhóm
Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 2:Hát kết hợp gõ đệm
Gõ theo Phách: Tập tầm vông, tay không tay có, tập tầm vó, tay có tay không....
-HD gõ từng câu theo phách
-HD gõ ghép câu,cả bài
Nhận xét tuyên dương
-Gọi hs thực hiện
Hoạt động 3:Nhận biết âm thanh đi lên, xuống,ngang
-HD cách nghe(Sắp đến Tết rồi, Tìm bạn thân)
-Đàn và hỏi
Nhận xét tuyên dương
3/ Phần kết thúc
-Cho cả lớp hát và vận động
-Giáo dục tư tưởng
-Nhận xét tiết học
-Về tập hát 
-Xem trước Tiết 23:Ơn tập 2 bài hát
 Bầu trời xanh
 Tập tầm vơng
 Nghe nhạc
- Hs thực hiện
-Nghe
-Cả lớp hát cả bài
-3 tổ thựchiện
-Hs lần lượt thực hiện
-Hs thực hiệân theo nhóm. 
-Nghe ,quan sát gõ theo
-Nghe ,quan sát gõ theo
- Hs thực hiện
-Cả lớp nghe
- Hs thực hiện 
-Nghe, cả lớp thực hiện.
- hs hát cả bài
-Hát 1-2 câu
- hs hát cả bài
- Hs hát 2 câu
-Hát thuôc bài không cần gõ đúng
-kết hợp cả 2hoạt động
Tuần 22 Tiết 22 Lớp 2 Ngày soạn:ngày tháng năm 2012
Ngày dạy: thứ ngày tháng năm 2012
Tiết 22 :Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
 Nhạc và lời :Hồng Hà
I/Mục tiêu
-Hát đúng giai điệu và đúng lời ca.
-Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản
-Biết tham gia tập biểu diễn bài hát(biết tham gia trò chơi đố vui)
II/Chuẩn bị
GV:Đàn, ,bảng phụ.Động tác phụ họa.
HS :SGK,Nhạc cụ gõ
III/Hoạt động Dạy – Học
Hoạt động Dạy
Hoạt động Học
Ghi chú
1/ Phần mở đầu
Kiểm tra bài cũ
-Gọi hs hát lại bài 
Nhận xét tuyên dương
Giới thiệu bài mới
2/ Phần hoạt động
Hoạt động 1:Ôn hát
-Cho cả lớp hát cả bài(vỗ tay theo tiết tấu lời ca)
-Gọi từng tổ hát cả bài
-Cho hát song ca, đơn ca
-Chia lớp làm 2 nhóm hát đối đáp 
Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 2:Hát kết hợp vận động phụ họa
-Gọi hs có chuẩn bị động tác
-HD vận động từng câu hát
-Ghép câu
-Gọi 1 nhóm thực hiện lại
Hoạt động 3:Trị chơi
-Hd cách chơi
-Cho hs chơi
3/ Phần kết thúc
-Cho cả lớp hát và gõ đệm
-Giáo dục tư tưởng
-Nhận xét tiết học
-Về tập hát và gõ thêm xem trước Tiết 23:Học hát:Chú chim nhỏ dễ thương
- Hs thực hiện
-Nghe
-Cả lớp hát cả bài
-tổ thựchiện
- hs lần lượt thực hiện
-Nhóm thực hiện.
- Hs thực hiện
-Nghe ,quan sát hát theo
- Hs hát và vận động
-Nghe
-Cả lớp chơi
-Cả lớp thực hiện
-Nghe
- Hs hát cả bài
- Hs hát cả bài
-Hát thuộâc bài, không cân gõ đúng.
Tuần 22 Tiết 22 Lớp 3 Ngày soạn:ngày tháng năm 2012
Ngày dạy: thứ ngày tháng năm 2012
Tiết 22:Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng
Nhạc và lời :Hồng Lân
Giới thiệu khuơng nhạc và khĩa son
I/Mục tiêu
-Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
-Biết khuơng nhạc, khĩa son, và các nốt nhạc trên khuơng
II/Chuẩn bị
GV:Đàn, ,bảng phụ.Động tác phụ họa.
HS :SGK,Nhạc cụ gõ
III/Hoạt động Dạy – Học
Hoạt động Dạy
Hoạt động Học
Ghi chú
1/ Phần mở đầu
Kiểm tra bài cũ
-Gọi hs hát lại bài 
Nhận xét tuyên dương
Giới thiệu bài mới
2/ Phần hoạt động
Hoạt động 1:Ôn hát
-Cho cả lớp hát cả bài( vỗ tay theo phách).
-Gọi từng tổ hát cả bài (cho hát song ca, đơn ca)
-Cho hát đối đáp từng câu, chia làm 2 nhóm
Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 2:Hát và vận động
-Gọi hs có chuẩn bị động tác
-HD hát và vận động từng câu
-Ghép cả bài.
-Gọi 1 nhóm thực hiện lại
B/Nội dung 2:Giới thiệu khuơng nhạc,khĩa son.
-Giới thiệu từng phần(khuông nhạc gồm 5 dòng kẻ song song có khoảng cách cách đều nhau, gồm có 4 khe và được đếm từ thấp lên)
-Cho hs lại tên 7 nốt nhạc đã được học(gồm Đô, Rê, Mi, Pha, Sol, La,Si).Xác định khóa sol trên khuông nhạc
Nhận xét tuyên dương
3/ Phần kết thúc
-Cho cả lớp hát và gõ đệm theo phách
-Giáo dục tư tưởng
-Nhận xét tiết học
-Về tập hát và xem trước Tiết 23::Giới thiệu một số hình nốt nhạc
Bài đọc thêm:Du Bá Nha-Chung Tử Kì
- Hs thực hiện
-Nghe
-Cả lớp hát cả bài
-3 tổ thựchiện
- hs lần lượt thực hiện
-2 nhóm thực hiện
- Hs thực hiện
-Nghe, thực hiện theo
- Hs hát và vận động
-Nghe, quan sát 
-Nhắc lại tên các nốt nhạc.
-Cả lớp thực hiện
-Nghe
- Hs hát cả bài
- hs hát cả bài
- hs hát 2 câu
HS chỉ biết tên gọi từng phần
Tuần 22 Tiết 22 Lớp 4 Ngày soạn:ngày tháng năm 2012
 Ngày dạy: thứ ngày tháng năm 2012
Tiết 22:Ôn tập bài hát Bàn tay mẹ
Nhạc và lời:Bùi Đình Thảo
 Tập đọc nhạc:TĐN số 6
I/Mục tiêu
-Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
-Biết hát và vận động phụ họa đơn giản.
-Biết đọc bài TĐN số 6.
II/Chuẩn bị
GV:Đàn, ,bảng phụ,.TĐN số 6, Nhạc cụ gõ
HS :SGK,
III/Hoạt động Dạy – Học
Hoạt động Dạy
Hoạt động Học
Ghi chú
1/ Phần mở đầu
Kiểm tra bài cũ
-Gọi hs hát lại bài
Nhận xét tuyên dương
Giới thiệu bài mới
2/ Phần hoạt động
A/Nội dung1:Ôn bài hát
Hoạt động 1:Ôn hát
-Cho cả lớp hát cả bài(hát vỗ tay theo tiết lời ca)
-Cho hát song ca, đơn ca
-Cho hs hát có lĩnh xướng(hướng dẫn HS)
Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 2:Hát và vận động phụ họa
-Gọi hs có chuẩn bị động tác
-HD hát và vận động từng câu
-Gọi 1 nhóm thực hiện lại
-Gọi cá nhân thực hiện lại
Nhận xét tuyên dương
 B/ Nội dung 2:TĐN số 6
Giới thiệu tên bài, nhịp, khuông nhạc, số ô nhịp
Hoạt động 1:Luyện cao độ
Hoạt động 2:Luyện tiết tấu
Hoạt động 3:Dạy đọc nhạc
-Cho đọc từng câu
-ghép từng câu
-Cho ghép nhạc và lời ca
-Hướng dẫn thực hiện gõ theo phách
-Cho từng tổ thực hiện
-Cho cá nhân thực hiện
Nhận xét tuyên dương
3/ Phần kết thúc
-Cho cả lớp hát lại bài hát và vận động phụ họa.
-Giáo dục tư tưởng
-Nhận xét tiết học
-Về tập lại xem Tiết 23:Học hát:Bài Chim sáo
Dân ca Khơ-me (Nam Bộ)
Sưu tầm:Đặng Nguyễn
- hs thực hiện
-Nghe
-Cả lớp hát cả bài
- Hs lần lượt thực hiện
- Hs và lớp hát
- Hs thực hiện
-Cả lớp đứng hát vận động
- Hs hát và vận động
- Hs thực hiện
-Quan sát đọc
-Nghe quan sát đọc
-Đọc nhạc và lời ca
-Đọc và gõ theo 2 cách
- tổ thực hiện
-Đồng thanh đọc lời ca theo tiết tấu.
- Từng tổ thực hiện
-Vài hs thực hiện
-Cả lớp thực hiện
-Nghe
- hs hát cả bài
- hs hát cả bài
-hs hát 2 câu
-Hát vận động
-Hs đọc cả bài
-hs đọc từng khuông nhạc
Tuần 22 Tiết 22 Lớp 5 Ngày soạn:ngày tháng năm 2012
Ngày dạy: thứ ngày tháng năm 2012
Tiết 22:Ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác
Nhạc và lời :Hàn Ngọc Bích
 Tập đọc nhạc:TĐN số 6
I/Mục tiêu
-Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
-Biết hát và vận động đơn giản.
-Biết đọc bài TĐN số 6.
II/Chuẩn bị
GV:Đàn,bảng phụ,.TĐN số 6, Nhạc cụ gõ
HS :SGK,
III/Hoạt động Dạy – Học
Hoạt động Dạy
Hoạt động Học
Ghi chú
1/ Phần mở đầu
Kiểm tra bài cũ
-Gọi hs hát lại bài
Nhận xét tuyên dương
Giới thiệu bài mới
2/ Phần hoạt động
A/Nội dung1:Ôn bài hát
Hoạt động 1:Ôn hát
-Cho cả lớp hát cả bài(hát vỗ tay theo tiết lời ca)
-Cho hát song ca, đơn ca
-Cho hs hát có lĩnh xướng
Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 2:Hát và vận động
-Gọi hs có chuẩn bị động tác
-HD hát và vận động từng câu
-Gọi nhóm thực hiện lại
-Gọi cá nhân thực hiện lại
Nhận xét tuyên dương
 B/ Nội dung 2:TĐN số 6(tên bài, nhịp, ô nhịp,khuông nhạc)
Hoạt động 1:Luyện cao độ
Hoạt động 2:Luyện tiết tấu
Hoạt động 3:Dạy đọc nhạc
-Cho đọc từng câu
-Cho ghép nhạc và lời ca
-Cho đọc và gõ theo phách, tiết tấu
-Cho từng tổ thực hiện
-Cho cá nhân thi đua
Nhận xét tuyên dương
3/ Phần kết thúc
-Cho cả lớp hát và vận động phụ họa
-Giáo dục tư tưởng
-Nhận xét tiết học
-Về tập lại xem Tiết 23:Ôn tập 2 bài hát:Hát mừng
 Tre ngà bên lăng Bác
 Ôn tập TĐN số 6
- hs thực hiện
-Nghe
-Cả lớp hát cả bài
- hs lần lượt thực hiện
hs và lớp hát
- hs thực hiện
-Cả lớp đứng hát vận động
- nhóm hs hát và vận động
-1 hs thực hiện
-Quan sát đọc
-Nghe quan sát đọc
-Đọc nhạc và lời ca
-Đọc và gõ theo 2 cách
- tổ thực hiện
-vài hs thực hiện
-Cả lớp thực hiện
-Nghe
- hs hát cả bài
- hs hát cả bài
-hs hát 2 câu
-Hát vận động
-Hs đọc cả bài
-hs đọc 1 khuông nhạc

File đính kèm:

  • docxgiao_an_am_nhac_cap_tieu_hoc_tuan_22_nam_hoc_2011_2012_ban_2.docx
Giáo án liên quan