Đề kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên - Nội dung: 1 và 2 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Thành Long

Câu 2 (5 điểm):

Thực hiện Kế hoạch Số 18/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hàm Yên “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016”. Đồng chí hãy cho biết Nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua năm học 2015- 2016 của Bậc Tiểu học.

Trả lời:

 

doc5 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên - Nội dung: 1 và 2 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Thành Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 
Câu 2 (5 điểm):
Thực hiện Kế hoạch Số 18/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hàm Yên “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016”. Đồng chí hãy cho biết Nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua năm học 2015- 2016 của Bậc Tiểu học.
Trả lời: 
	................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 
I. NỘI DUNG 2: (10 ĐIỂM):
Câu 1 (5 điểm): Theo Thông tư số 30 /2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học”. Đồng chí hãy cho biết: Việc xét hoàn thành chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình Tiểu học được quy định như thế nào?
................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Câu 2 (5 điểm). Đồng chí hãy cho biết: Nội dung đánh giá HS Tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá HS Tiểu học bao gồm mấy nội dung chính? Nêu cụ thể từng nội dung đó?
Trả lời: 
................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..........................................................................................

File đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_Boi_duong_thuong_xuyen_Noi_dung_1_va_noi_dung_2_THTL_20152016.doc