Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 10 (Có hướng dẫn chấm)

I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

 Nêu hoàn cảnh ra đời ,mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ).Tại sao có thể nói: Việt Nam khi gia nhập ASEAN vừa là cơ hội và thách thức.

Câu 2: ( 1,5 điểm)

 Nguồn gốc đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ? Những tác động của nó đối với sự phát triển của thế giới trong giai đoạn hiện nay?

II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm)

 Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam?

Câu 2: (5 điểm)

 Về những hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1930, em hãy:

 a) Nêu những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1930?

 b) Từ những hoạt động đó, hãy phân tích và đánh giá về vai trò quan trọng, công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối cách mạng Việt Nam thời kì từ 1920 đến 1930?

 

doc6 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 10 (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN ĐỢT 1
Năm học 2015 - 2016
Môn thi: Lịch sử- Lớp 9
Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
 Nêu hoàn cảnh ra đời ,mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ).Tại sao có thể nói: Việt Nam khi gia nhập ASEAN vừa là cơ hội và thách thức.
Câu 2: ( 1,5 điểm)
	Nguồn gốc đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ? Những tác động của nó đối với sự phát triển của thế giới trong giai đoạn hiện nay?
II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (7 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm)
	Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam?
Câu 2: (5 điểm)
 Về những hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1930, em hãy:
 a) Nêu những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1930? 
 b) Từ những hoạt động đó, hãy phân tích và đánh giá về vai trò quan trọng, công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối cách mạng Việt Nam thời kì từ 1920 đến 1930? 
---------- HẾT ---------- 
(Đề thi gồm có  trang)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:.....................................................; Số báo danh.............................
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn thi: Lịch sử - Lớp 9
I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
 Nêu hoàn cảnh ra đời ,mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ).Tại sao có thể nói: Việt Nam khi gia nhập ASEAN vừa là cơ hội và thách thức.
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
Câu 1.
Nêu hoàn cảnh ra đời ,mục tiêu hoạt động và quá trình phát triển
1,5
Ý 1
* Hoàn cảnh ra đời:
 Sau khi dành độc lập, đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, các nước Đông Nam Á chủ tương thành lập một tổ chức liên minh khu vực để cùng nhau hợp tác phát triển, và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực...
0,25
 Ngày 8- 8- 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ) được thành lập với sự tham gia của 5 nước : Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan, Xingapo.
0,25
Ý 2
* Mục tiêu hoạt động:
Phát triển kinh tế - văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên nhằm duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
0,25
Ý 3
Việt Nam khi gia nhập ASEAN vừa là cơ hội và thách thức
 Cơ hội của Việt Nam khi gia nhập ASEAN: Tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển tiến bộ, khắc phục được khoảng cách giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; Hàng hoá Việt Nam có cơ hội xâm nhập thị trường các nước ĐNA và thị trường thế giới; Việt Nam có điều kiện tiếp thu công nghệ mới và cách thức quản lý mới.
0,5
 Thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN: Nếu Việt Nam không bắt kịp được với các nước trong khu vực sẽ có nguy cơ bị tụt hậu xa hơn về kinh tế; Có điều kiện hoà nhập với thế giới về mọi mặt nhưng rễ bị hoà tan nếu như không giữ được bản sắc dân tộc.
0,25
Câu 2: ( 1,5 điểm)
	Nguồn gốc đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ? Những tác động của nó đối với sự phát triển của thế giới trong giai đoạn hiện nay?
Ý
Đáp án
Điểm
Ý 1
* Nguồn gốc:
- Do những đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Trong khi tình hình bùng nổ dân số thế giới và sự vơi cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Những thành tựu của cuộc cách mạng kỹ thuật lần 1 đã tạo ra những điều kiện, tiền đề thúc đẩy cho sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ 2
0,5đ
0,25đ
* Đặc điểm: Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực tiếp, khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật, kỹ thuật lại mở đường cho sản xuất và trở thành nguồn gốc của mọi tiến bộ.
0,25đ
Ý 2
* Những tác động: 
- Tích cực: Làm cho năng suất lao động không ngừng tăng nhanh, đời sống con người cải thiện. Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành thị trường thế giới .
- Tiêu cực: Tình trạng ô nhiễm môi trường, hiện tượng Trái Đất nóng lên, tai nạn giao thông, các dịch bệnh mới, các loại vũ khí có sức huỷ diệt lớn..
0,25đ
0,25đ
II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (7 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm)
	Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam?
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
Ý 1
Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam đã có nhiều chuyển biến về cơ cấu giai cấp.
- Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa, tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ đã tích cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và phản động tay sai.
0,25đ
- Giai cấp nông dân ngày càng bị bần cùng hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc phong kiến ngày càng gay gắt hơn, nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.
0,25đ
- Giai cấp tư sản ra đời, bị phân hóa thành hai bộ phận, trong đó tư sản mại bản cấu kết với đế quốc..., tư sản dân tộc do bị chèn ép nên có khuynh hướng dân tộc dân chủ.
0,25đ
- Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc và tay sai, hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
0,25đ
- Giai cấp công nhân phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đời sống ngày càng khổ cực nên tinh thần đấu tranh chống Pháp ngày càng cao.
0,25đ
 * Mâu thuẫn trong xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc. Phong trào đấu tranh chống đế quốc và tay sai phát triển mạnh với những nội dung và hình thức phong phú hơn.
0,25đ
Ý 2
Tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam
- Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng mạnh ....
- Đại diện cho một phương thức sản xuất mới, tiến bộ
- Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề..., nên có tinh thần cách mạng cao độ và triệt để
- Có quan hệ gắn bó với nông dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông
- Kế thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc
0,25đ
- Với nhứng đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm được giác ngộ, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nên đã nhanh nhanh chóng vươn lên thành một lực lượng chính trị độc lập và trở thành lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
0,25đ
Câu 2 (5 điểm) 
 a) Nêu những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1930? 
Ý/Phần a
Đáp án
Điểm
 Sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị véc-xai Bản yêu sách của ND An Nam, tháng 6 – 1919Tuy không được đáp ứng, song Bản yêu sách đã gây tiếng vang lớn.
0,25đ
 Tháng 7 – 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc – con đường cách mạng vô sản 
0,25đ
Tháng 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin
0,25đ
 Tháng 6 – 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn (6 – 1925)
0,25đ
- Từ ngày 3 đến ngày 7 - 2 – 1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập, chủ trì thành công Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
- Nguyễn Ái Quốc cũng đã soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng, Lời kêu gọi. Bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
0,25đ
0,25đ
 b) Phân tích, đánh giá về vai trò quan trọng, công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng VN trong thời kì từ 1920 đến 1930: 
Ý/Phần 
Đáp án
Điểm
- Trong suốt một thời gian từ cuối TK XIX đến đầu TK XX, cách mạng VN rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về đường lối và lãnh đạo. Nhiều nhà yêu nước và cách mạng đã ra tìm đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, giải phóng được cho nhân dânSong cách mạng vẫn bị bế tắc 
0,25đ
 - Trong bối cảnh lịch sử đen tối đó, bằng sự tiếp cận của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin ( tháng 7 – 1920), đã khẳng định Người đã tìm thấy cho cách mạng VN một con đường CM đúng đắn nhất – đó là con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lê nin. Từ đây cách mạng VN chấm dứt thời kì mò mẫm về đường lối 
0, 5đ
 - Có được một đường lối cách mạng đúng đắn là quan trọng, là cần thiết, song muốn cho cách mạng đi đến thành công thì cần có Đảng CS lãnh đạo, từ đó Người bắt tay vào chuẩn bị chính trị tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập ĐCS 
0,25đ
- Sự kiện Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó Cộng sản đoàn làm nòng cốt (6 – 1925); tiếp đó Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị cho hội viên của Việt Nam Thanh niên... Những hoạt động đó được coi là bước chuẩn bị quan trọng về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở VN sau này.
0,5đ
- Trong vòng 4 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929), ở VN liên tiếp ra đời ba tổ chức cộng sảnTuy nhiên cả ba tổ chức này đều hoạt động riêng rẽ, trnh giành ảnh hưởng với nhautình hình đó nếu để kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng VN lúc này là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. Trước sự đòi hỏi bức thiết của cách mạng, đã xuất hiện một số các cá nhân hoặc tổ chức đứng ra kêu gọi hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở VN, nhưng do còn chưa đủ uy tín và một số yêu cầu cần thiết khác khác nên ý tưởng đó không thể trở thành hiện thực được, nguy cơ chia rẽ của cách mạng VN 
0, 5đ
 - Đứng trước nguy cơ chia rẽ của cách mạng VN ngày càng lớn, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì thành công Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Sự kiện này vừa thể hiện kết quả của một quá trình chuẩn bị đầy đủ về tổ chức chính trị, về tư tửơng và lực lượng cho sự ra đời của Đảng mà Nguyễn Ái Quốc dày công chuẩn bị, đồng thời là sự khẳng định uy tín rất cao của Người đối với những người cộng sản và nhân dân VN.
0, 5đ
 - Cùng với sự hợp nhất thành công ba tổ chức cộng sản là quan trọng, là cần thiết, thì việc trang bị cho Đảng một cương lĩnh chính trị đúng đắn là điều không thể thiếu. Đây được coi là yếu tố, là điều kiện cuối cùng để đảm bảo cho Đảng có đủ khả năng và điều kiện để Đảng có thể chính thức vững vàng bước lên vũ đài chính trị của mình. Trong bối cảnh đó, cũng tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, Nguyễn Ái Quốc công bố bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắtNhững văn kiện trên đều được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
0, 5đ
* Kết luận
 - Trong thời kì từ 1920 đến 1930, bằng những hoạt động cách mạng của mình, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cho cách mạng VN con đường cách mạng đúng đắn, đó là con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – lê nin. Đồng thời sáng lập ra Đảng Cộng sản VN, một Đảng duy nhất có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng VN
0,25đ
- Với hai kết quả kể trên, Nguyễn Ái Quốc đã giúp cách mạng VN chấm thời kì khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo, đồng thời đây cũng là bước chuẩn bị tất yếu , quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lich sử dân tộc VN
0,25đ
. 
. . 

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_dot_1_mon_lich_su_lop_9.doc