Đề kiểm tra học kỳ 1 - Trường THCS Nguyễn Siêu - môn Tin học 6

Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.

B. Tên tệp gồm có 2 phần là phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi dấu phẩy.

C. Phần mở rộng của tên tệp giúp chúng ta nhận biết được kiểu tệp tin.

D. Phần mở rộng không nhất thiết phải có trong tên tệp.

Câu 18: Đường dẫn là gì?

A. Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu cách.

B. Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu /

C. Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu \

D. Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và không cần dấu cách.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 909 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 - Trường THCS Nguyễn Siêu - môn Tin học 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD - ĐT QUẬN CẦU GIẤY
Trường THCS Nguyễn Siêu
Bộ môn Tin học
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2008 - 2009
Môn: Tin học 6
Thời gian: 45 phút
---------------------
Điểm
Lời phê của giáo viên
Họ và tên:..Lớp: .
Đề số 01
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn trước 1 đáp án đúng
Câu 1: Quá trình máy tính giải quyết thông tin của người sử dụng nhập vào là:
	A. Nhập thông tin	 C. Xử lí thông tin	
	C. Xuất thông tin	D. Nhập/xuất 
Câu 2: Phần mềm Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời là:
 A. Phần mềm hệ thống	 C. Phần mềm ứng dụng	
 B. Phần mềm soạn thảo	 văn bản D. Tất cả các đáp án trên
Câu 3: Dạng thông tin mà máy tính chưa “nhận biết” được là:
	A. Những hình ảnh các loài hoa và mùi thơm của hoa	C. Những bản vẽ của của kỹ sư xây dựng
	B. Những công thức nấu ăn 	D. Những bộ phim hoạt hình
Câu 4: Đĩa mềm dùng để:
	 A. Xử lí thông tin	 C. Lưu trữ thông tin	
	 C. Xem thông tin	 D. Xoá thông tin
Câu 5: Truyện tranh “Chú lính chì dũng cảm”cho em thông tin:
A. Dạng văn bản và hình ảnh	C. Dạng văn bản	
B. Dạng hình ảnh	D. Dạng âm thanh và hình ảnh.
Câu 6: Máy in là thiết bị dùng để:
 A. Đưa thông tin ra 	C. Đưa thông tin vào 
	 B. Đưa thông tin vào D. Cả 2 sai
Câu 7: Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập:
 	 A. Màn hình B. Máy in C. Chuột, Bàn phím	 D. Máy scan, loa.
Câu 8: Để đánh được kí tự chuỗi trên hàng phím số ta phải nhấn đồng thời phím:
 A. Shift+ Phím kí tự cần gõ	 B. Ctrl+ Phím kí tự cần gõ	
	 C. Caps lock+ Phím kí tự cần gõ D. Tất cả đều được
Câu 9: Để xóa thư mục ta làm như sau: 
Chọn thư mục cần xóa ® Kích chuột trái ® chọn Rename
Chọn thư mục cần xóa ® Kích chuột phải ® chọn Rename
Chọn thư mục cần xóa ® Kích chuột phải ® chọn Delete
Chọn thư mục cần xóa ® Kích chuột trái ® Chọn Delete
Câu 10: Trình tự của quá trình ba bước là:
Xuất - Nhập - Xử lý	C. Xử lý - Nhập - Xuất
Nhập - Xử lý - Xuất	D. Nhập - Xuất - Xử lý
Câu 11 : Thiết bị nhập thông tin của máy tính gồm :
	A. Bàn phím, màn hình, máy quét	C. Bàn phím, chuột, máy in
	B. Chuột, máy quét, bàn phím	D. Webcam, máy in, bàn phím.
Câu 12: Một thiết bị nhớ có dung lượng là 5GB tương đương với:
	A 5 x 1000MB	 C. 5 x 1024 KB
	B. 5 x 1024 x 1000 KB	 D. 5 x 1024 x 1024 KB
Câu 13: Hàng phím chứa dấu hai chấm (:) là hàng phím nào sau đây?
A. Hàng phím số	B. Hàng cơ sở
B. Hàng phím trên 	D. Hàng phím dưới 
Câu 14: RAM là bộ nhớ:
 	A. Bộ nhớ ngoài	C. Bộ nhớ thứ cấp	 
	B. Bộ nhớ tạm thời	 	D. Bộ nhớ vĩnh viễn
Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai?
Hệ điều hành là một thiết bị được chế tạo và gắn bên trong máy tính.
Hệ điều hành là một phần mềm máy tính
Máy tính chỉ có thể sử dụng được sau khi đã cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.
Hệ điều hành được coi là trung gian giữa phần cứng và phần mềm.
Câu 16: Một bít nhận một trong hai giá trị tương ứng với hai ký hiệu 0 và 1. Dùng một bít ta có thể biểu diễn trạng thái của một bóng điện. Quy ước: Bóng điện bật là 1; bóng điện tắt là 0. Phòng ăn của trường có 10 bóng điện, để tiết kiệm điện chỉ cần bật 7 bóng là đủ . Hỏi có cách biểu diễn trạng thái bóng điện nào sau đây là sai:
	A. 1010111011	B. 1010110011	C. 1010111110	D. 0101110111
Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai:
Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.
Tên tệp gồm có 2 phần là phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi dấu phẩy.
Phần mở rộng của tên tệp giúp chúng ta nhận biết được kiểu tệp tin.
Phần mở rộng không nhất thiết phải có trong tên tệp.
Câu 18: Đường dẫn là gì?
Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu cách.
Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu /
Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu \
Dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và không cần dấu cách.
Câu 19: Cho biết đường dẫn nào sau đây viết đúng?
Ổ đĩa D:\Relax/Music/Happy new year.mp3
Ổ đĩa D:/Relax/Music/Happy new year.mp3
Ổ đĩa D:/Relax/Music\Happy new year.mp3
Ổ đĩa D:\Relax\Music\Happy new year.mp3
Câu 20 : Các thư mục trong máy tính được tạo bởi :
	A. người sử dụng	C. hệ điều hành
	B. Một số chương trình ứng dụng	D. Phần mềm hệ thống.
Câu 21: Để tạo một thư mục mới ta sử dụng lệnh nào sau đây?
Chọn ổ đĩa ® Kích chuột phải ® chọn New ® Folder ® đặt tên
Chọn ổ đĩa ® Kích chuột phải ® Chọn View ® Folder ® đặt tên
Chọn ổ đĩa ® Kích chuột trái ® Chọn New ® Folder ® đặt tên
Chọn ổ đĩa ® Kích chuột phải ® Chọn View ® Folder ® đặt tên
Câu 22: Thông thường trên màn hình làm việc chính của Windows có:
	A. Biểu tượng thùng rác	C. Biểu tượng My computer
	B. Thanh công việc	D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 23: Trên thanh công việc luôn luôn có:
	A. Nút Start, đồng hồ hệ thống	C. Các chương trình đang chạy
	B. Các chương trình chạy ngầm	D.Tất cả các đáp án trên
Câu 24: Chọn câu sai trong các phát biểu dưới đây:
Các tệp được tổ chức trong các thư mục trên thiết bị lưu trữ.
Mỗi thư mục phải chứa ít nhất một tệp tin.
Thư mục có thể chứa các tệp và các thư mục con
Mỗi thư mục phải có một tên để phân biệt
Câu 25 : Thư mục là nơi chứa :
	A. Các tệp tin	C. Chỉ có các thư mục con	
	B. Các thư mục con và tệp tin	D.Tất cả đều sai
Câu 26 : Muốn ghi đường dẫn thư mục phải dùng ký hiệu :
	A. \	B./	C.>	D. <
Câu 27 : Thùng rác là nơi chứa :
	A. Các tệp tin đã bị xóa	C. Các thư mục đã bị xóa
	B. Các biểu tượng chương trình đã bị xóa	D. Tất cả các đáp án trên
Câu 28: Để mở được phần mềm Microsoft word, ta thực hiện các lệnh nào?
	A. Mở biểu tượng trên màn hình dektop
	B. Vào Start ® Chọn Programs ® Microsoft Office ® Microsoft word
	C. Cả A và B đều đúng
	D. Cả A và B đều sai.
Câu 29 : Để tìm kiếm thông tin trên các đĩa cần phải vào
	A. My Documents	C. Thùng rác (Recycle)
	B. My computer	D. Nhấn nút Start
Câu 30: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin được gán một tên và lưu trên bộ nhớ ngoài được gọi là:
	A. biểu tượng	B. tệp	C. bảng chọn	D. hộp thoại
II. PHẦN TỰ LUẬN: (1 điểm)
Câu 1: Sau khi học xong phần mềm về hệ mặt trời, con được biết những thông tin gì?
Câu 2: Nếu học giỏi tin học con sẽ làm gì?
------------------Hết----------------
Chú ý: 
Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm. 
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Mỗi câu trắc nghiệm 0.3 điểm

File đính kèm:

  • docThi HK I lop 611111111111.doc