Đề kiểm tra giữa kì I Lịch sử Khối 7 - Đề 1+2 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1

(3,0 điểm) * Tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp thời Đinh -Tiền Lê:

- Nông nghiệp:

+ Chia ruộng đất cho nông dân.

+ Khai khẩn đất hoang.

+ Chú trọng thủy lợi, khuyến khích sản xuất.

 Nông nghiệp dần ổn định và bước đầu phát triển.

- Thủ công nghiệp:

+ Lập nhiều xưởng thủ công mới.

+ Nghề thủ công cổ truyền phát triển.

* Những chính sách của vua Lê:

- Tổ chức lễ cày tịch điền vào mùa xuân.

- Khai hoang, mở mang diện tích

 

doc8 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì I Lịch sử Khối 7 - Đề 1+2 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Lớp: .../.
Họ và tên: ...
KIỂM TRA GIỮA KÌ 
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 7
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ: 
Lời phê
........
Giám khảo
ĐỀ 2:
Câu 1 (3,0 điểm): Nêu tình hình văn hóa, xã hội thời Đinh - Tiền Lê. Tại sao nhà sư được trọng dụng dưới thời Đinh – Tiền Lê?
Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày cuộc tiến công phòng vệ của nhà Lý năm 1075.
Câu 3 (3,0 điểm): Em hãy trình bày tình hình luật pháp và quân đội thời Lý. Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (1,0 điểm): Nêu nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hết.
UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Lớp: .../.
Họ và tên: ...
KIỂM TRA GIỮA KÌ 
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 7
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ: 
Lời phê
..
Giám khảo
ĐỀ 1:
Câu 1 (3,0 điểm): Nêu tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp thời Đinh - Tiền Lê. Vua Lê đã có những chính sách gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp?
Câu 2 (4,0 điểm): Trình bày diễn biến cuộc chiến trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhà Lý. Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?
Câu 3 (2,0 điểm): Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lý.
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (1,0 điểm): Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? 	
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hết.
 UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 7
ĐỀ 1
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(3,0 điểm)
* Tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp thời Đinh -Tiền Lê:
- Nông nghiệp:
+ Chia ruộng đất cho nông dân.
+ Khai khẩn đất hoang.
+ Chú trọng thủy lợi, khuyến khích sản xuất.
à Nông nghiệp dần ổn định và bước đầu phát triển.
- Thủ công nghiệp:
+ Lập nhiều xưởng thủ công mới.
+ Nghề thủ công cổ truyền phát triển.
* Những chính sách của vua Lê:
- Tổ chức lễ cày tịch điền vào mùa xuân.
- Khai hoang, mở mang diện tích
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
	Câu 2
(4,0 điểm)
* Diễn biến cuộc chiến trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhà Lý:
- Tại phòng tuyến Như Nguyệt, quân Tống gặp rất nhiều khó khăn.
- Quách Qùy nhiều lần vượt sông đánh vào phòng tuyến của ta nhưng đều bị đẩy lùi.
- Để động viên tinh thần binh sĩ, Lý Thường Kiệt sáng tác bài “Nam quốc sơn hà”.
- Cuối năm 1077, quân ta phản công à Quân Tống thua to.
- Ta chủ động kết thúc chiến tranh bằng đề nghị “giảng hòa”.
- Quách Qùy chấp nhận rút quân về nước.
* Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt:
- Sông Như Nguyệt có vị trí quan trọng chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long.
- Là chiến hào tự nhiên rất khó vượt qua.
- Lực lượng chủ yếu của quân Tống là bộ binh.
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,25 0,25 
Câu 3
(2,0 điểm)
 Sơ đồ tổ chức chính quyền nhà Lý.
+ Trung ương: + Địa phương
24 lộ, phủ
Vua
Quan đại thần
Huyện
Quan võ
Quan văn
Hương, xã
2,0 
Câu 4
(1,0 điểm)
 Vì:
- Lúc đó nền giáo dục chưa phát triển để có điều kiện tuyển lựa nhân tài.
- Nhà Lý mới thành lập cần tập trung quyền lực và củng cố đất nước.
- Sợ họ khác cướp ngôi.
0,25 
0,5 
0,25 
Hết.
 UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 7
ĐỀ 2
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(3,0 điểm)
* Tình hình văn hóa, xã hội thời Đinh-Tiền Lê:
- Xã hội: gồm 3 tầng lớp.
+ Thống trị: Vua, quan, nhà sư.
+ Bị trị: Nông dân, thợ thủ công, thương nhân.
+ Tầng lớp nô tì.
- Văn hóa:
+ Giáo dục chưa phát triển. Đạo Phật được truyền bá rộng rãi.
+ Nhiều chùa chiền, nhà sư được trọng dụng.
+ Các loại hình văn hóa dân gian duy trì và phát triển.
* Nhà sư được trọng dụng dưới thời Đinh - Tiền Lê:
- Đạo Phật được truyền bá rộng rãi, giáo dục chưa phát triển nên một số người được đi học rất ít.
- Phần lớn người có học lại là các nhà sư.
0,5 
0,25 
0,25 
0,5 
0,25 
0,25 
0,5 
0,5 
Câu 2
(3,0 điểm)
 Cuộc tiến công phòng vệ của nhà Lý năm 1075:
a. Hoàn cảnh:
 - Nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
 - Nhà Lý chủ trương “Tiến công trước để tự vệ”.
b. Diễn biến:
 - 10/1075, Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân bất ngờ tiến vào đất Tống.
 - Lý Thường Kiệt nói rõ mục đích tiến công để tự vệ.
c. Kết quả: Sau 42 ngày đêm, ta hạ thành Ung Châu và rút quân về nước.
d. Ý nghĩa:
 - Đẩy địch vào thế hoang mang bị động.
 - Ta có thời gian chuẩn bị kháng chiến.
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 
Câu 3
(3,0 điểm)
* Tình hình luật pháp và quân đội thời Lý:
- Luật pháp:
+ Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư.
+ Nội dung: Bảo vệ chế độ quân chủ và đời sống nhân dân.
- Quân đội:
+ Gồm: Cấm quân và quân địa phương.
+ Thực hiện chính sách “Ngụ binh ư nông”.
* Việc làm của nhà Lý để củng cố quốc gia:
- Tổ chức bộ máy nhà nước.
- Ban hành bộ Hình Thư.
- Xây dưng quân đội.
- Thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc thiểu số.
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
Câu 4
(1,0 điểm)
Nêu nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt:
- Tấn công trước để tự vệ, chặn giặc bằng phòng tuyến.
- Đề nghị “giảng hòa” khi giặc thua.
0,5 
0,5 
Hết.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ki_i_lich_su_khoi_7_de_12_nam_hoc_2020_2021.doc