Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Đại Phước

Câu 7: Để chèn hàng mới bên trên hàng chứa ô A ta chọn

A. Insert left B. Insert Below C. Insert Right D. Insert Above

Câu 8: Để chèn cột mới bên trái cột chứa ô A ta chọn

A. Insert left B. Insert Below C. Insert Right D. Insert Above

Câu 9: Để chèn hàng mới bên dưới hàng chứa ô A ta chọn

A. Insert left B. Insert Below C. Insert Right D. Insert Above

Câu 10: Vai trò của hộp tên trên trang tính?

A. Hiển thị nội dung của ô đang chọn C. Hiển thị địa chỉ của ô đang chọn

B. Là nơi dùng để nhập dữ liệu D. Là nơi dùng để nhập công thức

 

doc4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 21/12/2021 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Đại Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NH: 2019 - 2020
MÔN: TIN 7 (THM)
Cấp độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Soạn thảo văn bản nâng cao
Biết được lợi ích của công cụ tìm và thay thế, bảng biểu
Hiểu được ý nghĩa các lệnh được sử dụng
Biết vận dụng việc tìm kiếm và thay thế
Số câu
5
2
1
8
Số điểm
2.5
1
2
5.5
2. Chương trình bảng tính
Biết về các thành phần màn hình excel 2010
Hiểu biết về ô, khối, cột, hàng của bảng tính excel
Hiểu chức năng của excel 2010; biết các địa chỉ được sử dụng
Biết được ô tính đang chứa gì, nhờ vào đâu để biết
Số câu
2
1
2
1
6
Số điểm
1
0.5
2
1
4.5
Tổng số câu
7
3
3
1
14
Tổng số điểm
3.5
1.5
4
1
10
Tổng %
35
15
40
10
100
TRƯỜNG THCS ĐẠI PHƯỚC
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019 – 2020
Môn: Tin 7 (THM)- Thời gian: 90 phút
Họ và tên HS: ...
Lớp: .
ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm: (5.0 điểm)
Em hãy chọn đáp án đúng nhất của các câu bên dưới và điền vào bảng sau
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đ. án
b
a
c
b
d
c
d
a
b
c
Điểm
Câu 1: Để tạo các họa tiết và nhập nội dung trang quảng cáo ta vào Insert chọn 
A. WordArt	B. SmartArt	C. Table	D. Pictures
Câu 2: Muốn chọn đồng thời nhiều đối tượng khác nhau, em nhấn giữ phím nào?
A. Ctrl	B. Alt	C. Shift	D. Enter
Câu 3: Để tạo bảng biểu trong trang văn bản word vào bảng chọn Insert chọn
A. WordArt	B. SmartArt	C. Table	D. Pictures
Câu 4: Để xóa cột trong bảng ta chọn 
A. Delete Cells	B. Delete Columns	C. Delete Rows	D. Delete table
Câu 5: Đâu là địa chỉ của khối?
A. A*B	B. 3B;C3	C. H:5	D. G20
Câu 6: Một tệp bảng tính Excel 2010 ngầm định có mấy trang tính?
A. 1	B. 2	C. 3	D.4
Câu 7: Để chèn hàng mới bên trên hàng chứa ô A ta chọn
A. Insert left	B. Insert Below	C. Insert Right	D. Insert Above
Câu 8: Để chèn cột mới bên trái cột chứa ô A ta chọn
A. Insert left	B. Insert Below	C. Insert Right	D. Insert Above
Câu 9: Để chèn hàng mới bên dưới hàng chứa ô A ta chọn
A. Insert left	B. Insert Below	C. Insert Right	D. Insert Above
Câu 10: Vai trò của hộp tên trên trang tính?
A. Hiển thị nội dung của ô đang chọn	C. Hiển thị địa chỉ của ô đang chọn
B. Là nơi dùng để nhập dữ liệu	D. Là nơi dùng để nhập công thức
II. Phần tự luận: (5.0 điểm)
Câu 1: Chương trình bảng tính là gì? (1.0 điểm)
Câu 2: Khối là gì? Địa chỉ khối? (1.0 điểm)
Câu 3: Cho biết chức năng của công cụ tìm kiếm và thay thế? (2.0 điểm)
Câu 4: Đâu là đặc trưng của chương trình bảng tính? (1.0 điểm)
.................................................................................................................................................................
TRƯỜNG THCS ĐẠI PHƯỚC
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn: Tin học 7 (THM) Năm học: 2019 – 2020
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đ. án
B
A
C
B
D
C
D
A
B
C
Điểm
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu
Đáp án
Điểm
1
Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, giúp thực hiện được các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biều diễn các số liệu có trong bảng
1.0
2
- Khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật
- Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách nhau bởi dấu (:)
0.5
0.5
3
- Công cụ tìm kiếm giúp người dùng tìm nhanh một từ (hoặc dãy kí tự) nào đó trong văn bản
- Công cụ thay thế giúp người dùng tìm nhanh dãy kí tự trong văn bản và thay thế dãy kí tự tìm được bằng một dãy kí tự khác
1.0
1.0
4
Thanh công thức là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.
1.0
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
GV BỘ MÔN
Nguyễn Thanh Bằng

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_tin_hoc_lop_7_nam_hoc_2019_202.doc