Bài ôn tập môn Toán 3

Bài:2

8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 5 =

8 + 6 = 8 + 7 = 8 +9 =

7 + 4 = 7 + 5 = 7 + 6 =

7 + 7 = 8 + 7 = 7 + 9 =

6 + 5 = 6 + 7 = 6 + 8 = 6 + 9 =

Bài 3 :

11- 2 = 11 – 3 = 11 – 4 = 11 – 5 =

11 – 6 = 11 – 7 = 11 – 8 = 11 – 9 =

12 – 3 = 12 – 4 = 12 – 5 = 12 – 6 =

12 – 7 = 12 – 8 = 12 – 9 = 12 – 10 =

13 – 4 = 13 – 5 = 13 – 6 = 13 – 7 =

13 – 8 = 13 – 9 =

14 – 5 = 14 -6 = 14 – 7 = 14 – 8 = 14 -9 =

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập môn Toán 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài tập 
Bài 1:Tính :
9 + 2 = 9 + 6 = 
9 + 7 = 9 + 3 = 
9 + 8 = 9 + 4 =
9 + 9 = 9 + 5 = 
Bài:2
8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 5 = 
8 + 6 = 8 + 7 = 8 +9 =
7 + 4 = 7 + 5 = 7 + 6 = 
7 + 7 = 8 + 7 = 7 + 9 =
6 + 5 = 6 + 7 = 6 + 8 = 6 + 9 = 
Bài 3 : 
11- 2 = 11 – 3 = 11 – 4 = 11 – 5 = 
11 – 6 = 11 – 7 = 11 – 8 = 11 – 9 = 
12 – 3 = 12 – 4 = 12 – 5 = 12 – 6 = 
12 – 7 = 12 – 8 = 12 – 9 = 12 – 10 =
13 – 4 = 13 – 5 = 13 – 6 = 13 – 7 = 
13 – 8 = 13 – 9 =
14 – 5 = 14 -6 = 14 – 7 = 14 – 8 = 14 -9 =
15 – 6 = 15 – 7 = 15 – 8 = 15 – 9 =
16 – 7 = 16 – 8 = 16 – 9 = 
17 – 8 = 17 – 9 = 18 – 9 =

File đính kèm:

  • docbang_cot_tru.doc